Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  421) BĂLĂNESCU, IOAN V. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, IOAN V. (1884-?)
5607. ~ Studiul comparativ al acţiunilor fiziologice ale Kationilor mono şi bivalenţi asupra materiei vii. Teză pentru doctorat în medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la [23 Jun. 1908] de Ioan V. Bălănescu din institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Anuarul General), 1908. (23 x 16). 55 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1032). (II 595396)
5608. ~ Idem. [Studiu de] Ioan V. Bălănescu. Bucureşti (Tip. Anuarului General), [1908]. (24 x 16,5). 55 p. (II 10731)

Nu exista imagini
  422) BĂLĂNESCU, NICOLAE (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, NICOLAE (1866-?)
5609. ~ Cavour. Conferinţă ţinută la Ateneul Român din Bucureşti în ziua de 23 Ianuarie 1911. [De] Nicolae Bălănescu. Giurgiu (Tip. şi Legătoria de Cărţi Nicolae Pandelescu), 1913. (18,5 x 12). 37 p. (I 32448)
5610. ~ *Condiţiunea de a dispune intre vii şi prin testament. Teză de licenţă. Bucureşti 1887. (Cugetarea, p. 70 ; AnB, 1905, p. 233)
5611. ~ Cultul Energiei. [De] Nicolae Bălănescu. Conferinţă ţinută la Ateneul Român din Bucureşti). Giurgiu (Tip. N. Pandelescu), 1912. (18,5 x 12). 26 p. (I 34311)
5612. ~ Discursul D-lui Nicolae Bălănescu rostit în discuţiunea generală a adresei de răspuns la mesagiul tronului. Şedinţa Adunării Deputaţilor de la 26 Noemvrie 1909. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (17 x 10,5). 32 p. (I 16781)
5613. ~ Lumină şi naţionalism. [De] Nicolae Bălănescu. Bucureşti, 1913. (18,5 x 12). 167 p. (I 39509)
5614. ~ Idem. Cavour - Cultul energiei. [De] Nicolae Bălănescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay & Co., 1916. (16 x 11,5). 168 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 995-996). (I 51778)
5615. ~ Scrieri. Conferinţe. Discursuri. [De] Nicolae Bălănescu Bucuresci (Tip. Universitara), 1903. (23,5 x 16). 228 p. (II 138691)
5616. ~ Sciinţa şi Statul. Conferinţa D-lui Nicolae Bălănescu la Ateneul Român din Bucuresci în ziua de 15 Februarie 1896. Bucuresci (Tip. Adeverul), [1896]. (18,5 x 12,5). 36 p. (I 138335)

Nu exista imagini
  423) BĂLĂNESCU, PACHOMIE (1813-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, PACHOMIE (1813-?)
5617. ~ Poesie morală dată la tipar de schimonahul Pachomie Bălănescu. Călugăr şi fost Paracliser la Sf. Monastire Tismana din Gorjiu, plaiu Vulcan. Născut la 1813. În viaţă la 1892 Septembre 25. Targu-Jiu. (Tip. Naţională, Nicu D. Milosescu), 1892. (17,5 x 11). 16 p. 10 bani. (I 76122)
5618. ~ Idem. În viaţă la 1895. Tergu-Jiu (Tipo-Lit. Naţională, Nicu D. Milosescu), 1895. (16,5 x 10,5). 12 p. (I 138235)
La p. 12 menţiunea: "Aciste poesii se vor da gratis de Schimonachul Pachomie Bălănescu".

Nu exista imagini
  424) BĂLĂNESCU, P. V.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, P. V.
Prefeţe:
ARSIL. Fantezii de trubadur. Cu o apreciere de ~. [Bucureşti 1912].

Nu exista imagini
  425) BĂLĂNESCU, SILVESTRU (1838-1900)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, SILVESTRU (1838-1900)
5619. ~ Carte pastorală către preoţii şi creştinii din eparhia Huşilor, împreună cu câte-va predici rostite la diferite ocasiuni de Smeritul Episcop al Huşilor Silvestru Bălănescu Anul mântuirei una-mie opt-sute opt-deci şi septe. Bucureşti (Tip. [pe copertă Tipo-Lit.] Cărţilor bisericeşti), 1887. (22,5 x 15,5). 67 p. (II 138585)
5620. ~ Carte Pastorală către toţi creştinii ortodoxi din eparhia Huşilor relativă la însemnătatea legei şi în special la căsătorii, cu un apendice asupra gradelor de înrudire. De Smeritul Episcop al Huşilor Silvestru Bălănescu. Dată în anul mântuirei una-mie-opt-sute-nouă-deci, iar al păstoriei sale al patrulea. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (23 x 16,5). 35 p. (II 138699)
5621. ~ Catalogul Bibliotecei Seminariului central din Bucureşti asedat după alfabet şi după limbi. Făcut şi tipărit cu cheltuiala P. S. Silvestru Bălănescu, Episcop al Huşilor. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (22 x 16). 201 p. (II 53878)
5622. ~ Discurs pronunţat În Senat în şedinţa de la 17 Decembre 1890 de Silvestru Bălănescu, Episcop Huşilor, cu privire la îmbunătăţirea sortei Clerului. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1891. (22,5 x 15,5). 24 p. (II 138678)
5623. ~ Învăţăturile pastorale adresate de P. S. Silvestru [Bălănescu], episcopul eparhiei Huşilor. Bucureşti (Tip. Cărţilor bisericeşti), 1888. (22,5 x 15,5). 16 p. (II 138584)
5624. ~ Predică despre înţelepciunea cu care trebue să umblăm în veacul de acum. De P. S. Silvestru Episcopul Huşilor. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (23 x 15,5). 9 p. (II 138677)
5625. ~ Silvestru Bălănescu Episcop Eparhiei Huşilor între anii 1886-1896. Colecţiune [de lucrări pastorale şi canonice] de Iconomul Coman Vasilescu, Revizor eparhial. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (25 x 17,5). XVI, 929[-935] p., 1 f. portr. II 138775)
Anul, la p. 930.
5626. ~ Tipicul Serviciului Arhieresc în zile de sărbători mari. Tipărit cu aprobarea şi cu bine-cuventarea Sântului Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române de Smeritul Episcop al Huşilor Silvestru Bălănescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (22,5 x 15,5). 22 p. (II 138697)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
BERDNIKOV, I. S. Curs de drept bisericesc. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.
MELCHISEDEK, Protosingelul. Manual de Tipicul bisericei ortodoxe. Reimprimat în 3-a ed. de ~. Bucureşti, 1900.
SILVESTRU, Ep. de Canev. Theologie dogmatică ortodoxă. Trad. de ~. Vol. I-III. Bucureşti. 1896-1900.
• Viaţa morală a creştinului şi Rugăciuni. Tipărite de ~ după Cartea de rugăciuni, ed. 1899 a sf. Sinod. Bucureşti, 1900.

Vezi de asemenea:
• Raportul Comisiunei Sf. Sinod al Sântei Biserici. Raportor ~. Bucureşti, 1888; 1888/1889.

Nu exista imagini
  426) BĂLĂNESCU, SIMEON
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, SIMEON
(S. B.)
5627. ~ Blestemul. Poveste născocită de S. B. [= Simeon Bălănescu]. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (18,5 x 12). 61[-63] p. 1 leu. (I 138374)
5628. ~ Idem [pe copertă: Simeon Bălănescu]. [Partea I]. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu [pe copertă: Tip. Gutenberg, Joseph Göbl]), 1894 [pe copertă: 1895]. (18,5 x 12,5). 61 p. (I 138375)
5628 a. ~ Sfârşitul Blestemului. Poveste născocită de Simeon Bălănescu. [Partea II]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (18,5 x 12,5). V, p. 63-184. (I 138375)
Urmare la: "Blestemul. Bucureşti, 1894[1895]".
5629. ~ Napastea. [De] Simeon Bălănescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Universala), 1897. (19,5 x 13,5). 2 f., 186 p. 1 leu. (I 138376)
Pe p. de titlu falsă titlul: "Blestemul".

Nu exista imagini
  427) BĂLĂNESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, VASILE
5630. ~ *Istorioare pentru copii. Broşura I şi II. Cernăuţi, [1908]. 80 bani. (Uni, 18(1908), nr. 51, dec. 26, p. 425: Noutăţi)

Nu exista imagini
  428) BĂLANESCU-DANUBIANU I.
 • Opera
 • Imagini
BĂLANESCU-DANUBIANU I.
Vezi: BĂLĂNESCU, IOAN

Nu exista imagini
  429) BĂLĂŞEL, TEODOR (1869-1941)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂŞEL, TEODOR (1869-1941)
5631. ~ Beuturile spirtose. Foloasele şi pagubele ce aduc ele omului. Conferinţa populară rostită de Parohul Teodor Balaşel (din comuna Ştefănesci, judeţul Vâlcea) în Com. Pietra, jud. Romanaţi, Duminică 5 Martie 1900 cu aprobarea şi sub Preşedenţia D-lui rev. şcolar D. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Corpului didactic, C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (20,5 x 13). 56 p. 20 bani. (Din activitatea Cercurilor Culturale ale Jud. Romanaţi). (II 259868)
Această broşură populară se vinde cu preţul de 20 bani în folosul Ligei culturale din jud. Romanaţi şi al Soc. cult. din Jud. Vâlcea.
5632. ~ Casele şi curţile ţărăneşti, de Parohul Teodor Bălăşel. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (15,5 x 10,5). 59 p. 20 bani. (Biblioteca Soc. cult. Dragostea creştină din comuna Ştefăneşti, jud. Vâlcea, Cărticica Nr. 1). (I 12346)
Pe cop. 4: "Se vinde în folosul Societăţii culturale Dragostea creştină".
5633. ~ Idem. Ed. II. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romanesc), 1909. (15 x 10). 59 p. 20 bani. (Biblioteca Soc. Cult. şi de Ajutor Dragostea creştină din com. Ştefăneşti jud. Vâlcea, Cărticica Nr. 1). (I 13486)
Pe copertă: "Se vinde în folosul societăţii culturale Dragostea creştină".
5634. ~ În chestia monahismului. [De] Pr. Teodor Bălăşel. Două scrisori deschise adresate Părintelui Arhimandrit Julius Scriban în 1905. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (18,5 x 12). 33 p., 1 f. portr. 25 bani. (I 34322)
5635. ~ În munţi şi mănăstiri. [De] Preotul Teodor Bălăşel. Note dintr'o escursiune făcută în 1906 prin munţii şi mănăstirile din Vâlcea. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), 1913. (23 x 15). 51 p. cu il., 15 pl. (II 31569)
5636. ~ Polemici şi Cronici. [De] Preotul Teodor Bălăşel. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Soc. Coop. Matei Basarab), 1912. (19,5 x 13). 337[-340] p. 2 lei. (I 176707)
5637. ~ Sfânta Duminecă. Povestiri populare române culese şi publicate de Preotul Teodor Bălăşel. Vălenii-de-Munte (Tip. Soc. Neamul Românesc), 1912. (17 x 10). 67[-73] p. 20 bani. (Biblioteca Soc. Culturale şi de Ajutor Dragostea creştină din comuna Ştefăneşti, jud. Vâlcea, Cărticica Nr. 2). (I 28122)
Pe cop. 4: "Se vinde în folosul Soc. culturale Dragoste creştină".

Editări de texte:
HARET, SPIRU. Scrisori adresate Preotului Teodor Bălăşel. Ed. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  430) BĂLĂŞESCU, NIFON (1806-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂŞESCU, NIFON (1806-?)
5638. ~ Abecedariu pentru şcolele începătore, de Nifonu Bălăşescu Profesoru. Iaşii (Tip. Româno-Francesă), 1852. (15,5 x 11). 80 p. (BCU-Iaşi I 865)
Cu alf. de tranziţie. Lipsă coperta.
5639. ~ Idem, de Nifonu Bălăşescu, Rectoru Seminariului de Huşi. Ed. III. Iaşii (Tip. Româno-Francesă), 1854. (17,5 x 11,5). 83[-86] p. 2 leí. (I 439817)
Cu alf. de tranziţie.
5640. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tipografia Lessicografică), 1857. (18 x 11,5). 88 p. 3 lei. (I 138310)
Cu alf. de tranziţie.
5641. ~ Catehismu micu pentru şcolarii începători, de Nifonu Bălăşescu, Profesoru. Iaşii (Tip. Romano-Franceză), 1853. (16 x 11). 24 p. 30 parale. (I 138212)
Cu alfabet de tranziţie.
5642. ~ Cuvinte casuale. Rostite I). În 27 Iulie 1858, la hramulu Spitalului Sf. Panteleimon, fiind faţă M. S. Prinţulu Alesandru D. Ghica. II). La Sfinţirea bisericii din Budeşti, de smeritulu Nifon Bălăşescu. Profesoru de Teologie. Bucureşti (Imprimeria Copainig), 1858. (20 x 13). 18 p. (I 138407)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie.
5643. ~ Cuvântul, carele lau zis D. Nicolae Bălăşescu, Profesorul S. Theologii, la deschidere Seminariului Central din Bucureşti în 2 Fevr. 1836 în fiinţa de faţă de pré înălţatului Domn şi Stăpânitoriu acestui Prinţipatului[!] Alexandru Dimitrie Ghica; a pré Sf. PP Episcopi, şi a toată Boerimé ţării. [Bucureşti, 1836]. (18,5 x 22). [4] f. (I 138328)
Descriere după datele de la începutul textului. Cu caractere chirilice.
5644. ~ Dictionnaire français-roumain. Par Niphon Balaşesco, Professeur. I-er Volume ; I-er livrais. Bucureşti (Impr. Mitropolitului Nifonu), 1859. (21 x 13,5). 128 p. (II 73184)
Cuprinde literele A-B (Bannette). Descriere după copertă.
5645. ~ Dicţionariu romano-francesu, de Nifonu Bălăşescu, Professore. Vol. I. Fasc. I. Bucureşti (Tip. Mitropolitului Nifonu), 1859. (21 x 13,5). 128 p. (II 73183)
Vol. I., fasc. I: A-Ater. Descriere după copertă.
5646. ~ Dictionariu Latinu-Romanu. Si Ceva pentru limbă Romănă. [De Prof. N. Bălăşescu]. [Bucureşti, 1846]. (19,5 x 12,5). 16 p., 1 f. (I 138381)
Cu alf. de tranziţie. Descriere după datele de la începutul textului. Autorul menţionat la sfârşitul textului. Broşură în care autorul anunţă viitoarea apariţie a unui dicţionar latin-român. Foaia ataşată la sfârşit face reclama aceluiaşi dicţionar, fiind totodată o listă pentru înscrierea viitorilor abonaţi. Pe aceasta s-a modificat data cu cerneală: în loc de Bucureşti, 1 Iuniu 1851 s-a trecut: Iaşii 1 Iunii 1853. Broşura datată după infomaţiile date în această foaie.
5647. ~ Dictionarium Latino Romanicum. Auctore Nicolao Balasiescu, Professore. Tom I. Fasc. I. Cibinii (Typ.-Martini Nob. de Hochmeister), 1848. (25 x 17). 368 col. (II 138772)
Descriere după copertă. Textul român cu alfabet de tranziţie. Autorul a luat ca bază dicţionarul german de: Scheller, Forcellini, Bauer şi Kraft (v. CR, 17 (1845), p. 295-296, 298-300. FPM, 9(1846) p. 277-279; GT, 9(1846), p. 35-36, 39-40).
5648. ~ Idem. Tom I. Fasc. I, IV. Bucurestini (Typ. Inst. Mitropolit. Niphon), 1860. (24,5 x 17,5). 864 col. Pretul fasc. I-II: 6 zwanz. (II 138791)
5649. ~ Idem. Tom. I. Fasc. I, II, III. Bucurestini (Typ. Inst. Status), 1863. (25,5 x 17). 384 coloane (Fasc. I. II); coloanele 385-640 (Fasc. III). 6 swanz (Fasc. I. II); 6 swanz (Fasc. III). (Bo-Bl 21799)
Descriere după copertă. Din fasc. III lipsesc coloanele 641 şi urm.
5650. ~ Elemente de grammatică română pentru şcolarii începători, lucrată de Nicolau Bălăşescu, Profesoru. (După cea mare pentru Seminarii). Bucureşti (Tip. lui Iosefu Copainigu), 1850. (19 x 12,5). 104 p. (I 70517)
Cu alf. de tranziţie.
5651. ~ Elemente de istoria biblică a Testamenului vechiu şi nou. Sau Sfânta Scriptură prescurtată pentru trebuinţa tineriloru din scolele elementare de [pe copertă: Smeritulu Monahii din S. Monast. Neamţului] Nifonu Bălăşescu, Profesoru. Iaşii (Tip. Română-Francesă), 1853. (17 x 12). 56 p. 2 lei. (I 138243)
Cu alf. de tranziţie.
5652. ~ Epistolele şi Evangheliile Dumineciloru şi ale Sărbătoriloru de peste totu anulu. Pentru Seminarii, Scole Publice şi Private, şi familii Evlaviose. Adaogânduse după Martirologiulu vechiu şi nou numele tuturora Sfinţiloru, carii se mărturiseştii în tótă Ortodocsa Biserică a Răsăritului de Smeritulu Nifonu Bălăşescu, Emerită Profesoru de Teologie şi Rectoru a mai multoru Seminarii în ambele Principate, şi Cavaleru. Partea I. Cu Arhipastorească binecuvântare. Bucureşti (Tip. Lessicografică), 1858. (19,5 x 13,5). 1 f., 6, 200 p. cu il., 1 f. pl. (Biblioteca Religioasă). (I 138412)
Cu alf. de tranziţie.
5653. ~ Idem. De Nifon Bălăşescu, Professoru de Teologia. Cu Archi-păstoresca bine-cuventare. Bucureşti (Imprimeria Statului Nifon), 1861. (14,5 x 11). 224 p. (I 138172)
5654. ~ Idem. Ed. III după originariu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1864. (14,5 x 11). 256 p. (I 138173)
5655. ~ Flori de pietate pentru Suflete Evlaviose. Culese de Smeritulu Monahu Nifonu Bălăşescu, Profesoru în S. Mon. Neamţului. Iaşi (Tip. Romăno-Franceză), 1852. (14,5 x 10,5). 350 p. (I 7142)
Cu alf. de tranziţie.
5656. ~ Grammatică Română pentru seminarii şi clase mai înalte. Lucrată de Nicolau Bălăşescu, Profesoru. (Gramatica Daco-Romana). Sibiiu (In privil. Tip. a lui Gheorghiă de Clozius), 1848. (20,5 x 13,5). 2 f., XXX, 223[-230] p. (II 138457)
Cu caractere chirilice. Titlul al doilea, cu caractere latine.
5657. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (In Tip. lui Iosefu Copainig), 1850. (20,5 x 13). X, 197 p. (II 31761)
Cu alfabet de tranziţie.
5658. ~ Isagogica Sau Introducerea în Cărţile Sfintei Scripturi a le Vechiului şi Noului Testamentu. Lucrată şi predată Scolariloru săi Seminarişti de Nifonu Bălăşescu: Profesoru de Teologie şi Rectoru a mai multoru Seminarii în ambele Principate. Cu Arhipastorească Binecuvântare. Iaşi (Tip. Româno-Franţeză), 1854. (18 x 12). IV, 156 p. (I 411231)
Cu alf. de tranziţie.
5659. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Lessicografică), 1858. (18,5 x 11,5). IV, 156 p. (I 31817)
Cu alf. de tranziţie.
5660. ~ Istoria biblică a Testamentului Vechiu şi Nou seau Sfânta Scriptură prescurtată pentru trebuinţa tineriloru din scolele gimnasiale de smeritulu Monahii din S. Monast. Neamţului Nifonu Bălăşescu, Profesoru. Iaşii (Tip. Româno-Franceză), 1853. (17 x 11,5). 4 f., 109[-112] p. (I 138245)
Cu alf. de tranziţie.
5661. ~ Istoria biblică a Testamentului vechiu, pentru gimnasii, lucrata după ordinaţiunea onor departament al cultului şi al Instrucţiunei publice, date în 19 Sept. anul 1852 No. 4526 de Nifon Bălăşescu. Ed. II de Theodor Codrescu. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1882. (15,5 x 10,5). 87 p. 1 leu (I 138210)
5662. ~ În 23 Aprilie. Viiaţa Sfintului Mare Mucenicu Georgie. Scrisă de Nifon Bălăşescu, Profesor. Bucuresci (Tip. Statului, numită Nifon), 1861. (19 x 12,5). 16 p. (I 138383)
Cu alf. de tranziţie.
5663. ~ Omulu bolnavu şi săracu [de Nifon Bălăşescu]. S.l, [1858]. (20 x 12,5). 18 p. (BCU-Iaşi II 20068)
Descriere după datele din text.

Vezi de asemenea:
• Propoziţiile ştiinţelor theologhiceşti. Bucureşti, 1841.

Nu exista imagini