Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  411) BĂLĂCESCU-DEMETRIAD, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCU-DEMETRIAD, LUCIA
Vezi: DEMETRIADE-BĂLĂCESCU, LUCIA

Nu exista imagini
  412) BĂLĂCIOIU, ELENA
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCIOIU, ELENA
În colaborare:
CONSTANTINESCU, DIMITRIE ş.a. Necrolog. Craiova, 1900.

Nu exista imagini
  413) BĂLĂCIOIU, GRIGORE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCIOIU, GRIGORE (1883-?)
5591. ~ Consideraţiuni asupra albuminuriei în urma marşului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1907 de Grigore Bălăcioiu, Intern al spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Clemenţa, Stabiliment de Arte Grafice, Ţăranu & Comp.), 1907. (23 x 15,5). 38[-41] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 950). (II 6677)

Vezi de asemenea:
• Clinica Oftalmologică a Universităţii din Bucureşti. Memoriile medicilor militari... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  414) BĂLĂNESCU, CONSTANTIN (1830-1888)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, CONSTANTIN (1830-1888)
Traduceri:
BAYARD, DUMANOIR şi DENNERY. Găina căntă. Trad. de ~. Jassy, 1878.

Nu exista imagini
  415) BĂLĂNESCU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, GEORGE I.
5592. ~ Formele Testamentului în Dreptul Roman şi Civil Român. Teză pentru licenţă de George I. Bălănescu, Târgu-Jiu (Tipo. Litogr. N. D. Miloşescu), 1902. (22,5 x 15,5). 3 f., II p., 1 f., 102[-104] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 138675)

Nu exista imagini
  416) BĂLĂNESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, GHEORGHE
Traduceri:
• Datoriile soldatului. Trad. din franţuzeşte de ~. Ed. II. Craiova, 1884/1882.

Nu exista imagini
  417) BĂLĂNESCU, ILIE ST.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, ILIE ST.
5593. ~ Negustoreşti. [De] Ilie St. Bălănescu. Piatra-N. (Libr., Tip. şi Legătorie de cărţi Leopold Steinberg), 1910. (23,5 x 16). 108[-111] p. (II 21301)
De la p. 91 la p. 108, reclame; la p 109, Erata; la p. 111, Tabla de materie.

Nu exista imagini
  418) BĂLĂNESCU, ION N.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, ION N.
5594. ~ Evoluţie şi religie. Teză pentru licenţă de Preotul Ion N. Bălănescu. Focşani (Tip. Al. Codreanu), 1908. (22 x 16). 50[-55] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (BCU-Iaşi II B 498)
5595. ~ Idem. Focşani (Tip. Al. Codreanu), 1908. (23,5 x 15,5). 50[-55] p. (II 10837)

Nu exista imagini
  419) BĂLĂNESCU, IOAN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, IOAN (1878-?)
(I. Bălănescu-Danubian; I. B. Danubian)
5596. ~ Din largul marei, de I. Bălănescu-Danubian. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1906. (21 x 13,5). 123[-127] p. 2,50 lei. (II 3069)
5597. ~ Idem. Schiţe marine. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1914]. (16,5 x 12). 160 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 822-823). (I 36004)
La p. 155-159 figurează un Supliment la Catalogul Bibliotecii pentru toţi de la Nr. 701-800.
5598. ~ Ideea de patrie. Conferinţă ţinută în localul Societăţei de D-nul Sub-Lt. I. Bălănescu din Marină. Constanţa (Tip. Aurora, Fraţi Grigoriu), 1901. (20,5 x 13). 19 p. 0,50 [lei]. (Din Biblioteca [pe copertă: Din publicaţiile] Societăţei Tinerimea Română. Secţia Constanţa, nr. 2). (II 138452)
5599. ~ *Hydrografia. Curs predat la şcoala de aplicaţie. Constanţa [191?]. (Bălănescu, cop. 4)
5600. ~ Monografia Dunării din punct de vedere istoric, hydrografic şi militar. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (22,5 x 15,5). 24 p. 25 bani (Extr. din "Revista Democraţiei Române", nr. 29-30, Anul II). (II 28942)
Semnat: Danubian, I. B.
5601. ~ *Navigaţia astronomică. Curs predat la şcoala de aplicaţie. Constanţa, [191?]. (Bălănescu, cop. 4)
5602. ~ *Nelson şi tactica nelsoniană. Conferinţă, [191-] (Bălănescu, cop. 4)
5603. ~ *Operaţiunile navale din răsboiul ruso-japonez şi învăţămintele rezultate. Conferinţă, [191?]. (Bălănescu, cop. 4)
5604. ~ Răsboiul naval pe înţelesul tuturor. [De] Lt. Comandor I. Bălănescu din Marina Militară. Descrierea materialului, organizarea personalului şi rolul bastimentelor marinei militare. Apărarea maritimă şi fluvială. Lucrare premiată [pe copertă: şi publicată] de Revista Porturilor şi Navigaţiei comerciale. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). VII, 337 p., cu il., 1 f. pl., 1 pl., 1 tab. 4 lei. (II 42176)
5605. ~ Surprize. [De] I. Bălănescu. Versuri 1898-1900. Constanţa, Edit. Tipografiei Aurora, Fraţi Grigoriu, 1900. (19,5 x 12,5). 94 p. 1,50 lei. (II 138420)

Traduceri:
LAMARTINE, A. de. Viata şi răsboaiele Amiralului Nelson. Trad. de ~. Bucureşti, [1914]. (Bpt, 829)

Nu exista imagini
  420) BĂLĂNESCU, ION (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂNESCU, ION (1873-?)
5606. ~ Probleme de fotografie. [De] Locotenent Bălănescu Ion. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23,5 x 16). 29 p. (Extr. din "Memorialu Geniului"). (II 3269)

Nu exista imagini