Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  401) BĂLĂCEANU, ION (?-1878?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, ION (?-1878?)
5564. ~ Lettres sur les Principautés à M-le Ch-er Vegezzi Ruscalla, [de Ion Bălăceanu]. [pe copertă şi: Traduites du Romain]. Genève (Impr. Duchamp & Compagnie), 1858. (22 x 14). 173 p. (II 101186)
Prefaţa de Vegezzi-Ruscalla. Pentru autor, vezi: Anineanu, p. 273.

Nu exista imagini
  402) BĂLĂCEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, IOAN
5565. ~ Legislaţiunea şi administraţiunea militară. Acest uvrajiu coprinde: tóte legile şi regulamintele militare ecsistente, precum şi tóte modificaţiunile aduse acestora, penă la 1 Martie annul 1871. Culesse şi coordonate de Căpitanul Bălăceanu Ioan, Şeful de birou cl. II-a în Ministerul de Resbel. Cu autorisaţiunea D-lui Ministru de Resbel. Bucureşti (Typ. Curtii, Lucrători asociaţi), 1871. (25 x 17). 1 f., 1234, 24, 24 p., 1 pl. (II 428251)
5566. ~ Idem. Acest uvragiu coprinde : Toate legile şi regulamentele militare astădi în vigoare asemenea coprinde: Toate instrucţiunile, decisiunile şi diferitele circulari ministeriale precum şi toate modificaţiunile aduse acestora, penă la No. 12 al Monitorului oastei pe anul 1874. Culese şi coordonate de Maiorul Bălăceanu Ioan, din administraţia centrală a Ministerului de resbel. Ed. II. Bucureşti (Typ. Antoniu Mănescu), 1874. (25,5 x 8,5). 2 f., 7, V-XXIV, 1448 p. (II 78883)

Nu exista imagini
  403) BĂLĂCEANUL, IOAN ATANASIE
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANUL, IOAN ATANASIE
5567. ~ 1838 Ghenarie întâiu, [de Ioan Atanasie Bălăceanul]. [Bucureşti, 1838]. (21 x 13). 4 f. (II 12012)
Descriere după datele de la începutul textului. Versuri închinate domnitorului Alex. Ghica cu ocazia Anului Nou. Autorul, la sfârşitul textului. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  404) BĂLĂCEANU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, PETRE
5568. ~ [Jus romanum. De adoptionibus. Droit civil français. De l'adoption de la tutelle officieuse. Droit administratif. Des règles de compétence en matière de travaux publics (Loi du 28 Pluviôse an. VIII art. 4]. Thèse pour la licence L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 8 Aout 1877, par Pierre S. Balaceanu. Né à Scaeni (Department de Prahova). Paris, Anciennes Maisons Gustave Rétaux et Veuve Joubert F. Pichon, Libraires-Bditeures (Impr. Spéciale des Thèses de Droit, F. Pichon), 1877. (21,5 x 13,5). 66 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 200718)
Descriere completată după datele de la p. 5, 19 şi 52.
5569. ~ Podgoriile noastre. Opiniune asupra proectului de lege modificator articolilor 4 şi 12 din legea antifiloxerică promulgată în 1891, şi asupra uni noui direcţiuni ce ar trebui să urmărească Ministerul Domeniilor în reconstituirea podgoriilor terii noastre cu viţe americane. Raport presentat la 3 februarie 1898 d-lui ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor de Petru Balaceanu, inspector domenial. Bucureşti (Lito-Tip. I. S. Codreanu), 1898. (22,5 x 16). 20 p. (II 138634)
5570. ~ Viile vechi şi viile nouiă. O privire retrospectivă asupra viticulturei Europene şi Americane de la început şi penă la 1868 data descoperirei filoxerei în Europa, urmată de un studiu comparativ al viticulturei Francese şi Române precum şi al organisaţiunei învăţământului lor viticol de la acesta dată şi penă astă-zi. Lucrare presentată domnului Ministru al Agriculturei, Comerciului şi Industriei ca resultat al unei misiuni în Francia. [De] Petre Balaceanu, Inspector domenial, Fost Primpreşedinte al Tribunalului Prahova [pe copertă: Inspector domenial, Preşedinte al Societatei de agricultură din Prahova, Fost Prim-preşedintede Tribunal]. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 16,5). 144 p. 3 lei. (II 138762)

Nu exista imagini
  405) BĂLĂCESCUL, COSTACHE (1800-1880)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCUL, COSTACHE (1800-1880)
5571. ~ O bună educaţie. Komedie în trei ackte, de C. Balacescul. Bucureşti (Tip. Eliade), 1845. (21 x 14). 1 f., 149 p. (I 103265)
Cu caractere chirilice; titlurile şi numele personajelor cu caractere latine. De la p. 77-149, o culegere de poezii şi fabule.
5572. ~ Fa-me tata sa'ti sémen sau Generaţia actuale din generaţia trecută, de C. Balacescul. Bucureşti (Typ. Heliade şi Assoçiati), 1860. (17 x 11,5). 67 p. (I 12379)
Cu alf. de tranziţie; p. de titlu cu alf. latin.
5573. ~ *Idem. Bucureşti, 1863. (Iarcu, p. 101)
5574. ~ *Poesii. [Bucureşti, 1846]. (CR, 18(1846), p. 298, col. I)
5575. ~ Poesii. [De] C. Bălăcescu. Cu o precuvântare de I. Suchianu. Vol. I-II. Bucureşti, Edit. Librăriei Stork & Müller (Tip. Epoca), 1898. (15,5 x 10,5). 73 p. (I) ; 64 p. (II). 30 bani fiecare volum. (Biblioteca pentru toţi, 126-127). (I 107770)

Vezi de asemenea:
• Colecţiune de fabule române. Iaşi, 1896.
• Colecţie de nuvelle. [Un amator, trad. de ~]. Bucureşti, 1847.
• Culegere de fabule. Bucureşti, 1895. (Autorii români, vechi şi contimporani); ed. II, 1900; ed. III, 1905.
• Culegere de fabule. Bucureşti, [1909]. (Biblioteca pentru toti, 404)
• Fabule alese. Vol. I [pe copertă: Partea I]. Vălenii de Munte, 1909 [pe copertă: 1910].
HELIADE-RADULESCU, I. Diverse. Vol. V. Poesii inedite [Fa-me tata să-ţi semen de ~]. Bucureşti, 1860. (Bibl. portativă, LXV)
MARIAN, S. FL. Tolpa şi Ştefan Vodă ; Bălăcescu, C. Ţeranul şi pescarul. Braşov, [189-]. (Bibl. copiilor nr. 2); ed. IV, 1899.

Nu exista imagini
  406) BĂLĂCESCU, GHEORGHE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCU, GHEORGHE (1865-?)
5576. ~ Efectele gimnasticei funcţionale aplicată la organele secreţiunei laptelui şi valoarea economică a acestui produs faţă cu transformările ce încearcă în industrie. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Presentată şi susţinută la... Februarie 1891. De Gheorghe Bălăcescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1891. (23 x 16). 86[-88], II p., 1 f. pl. (Scoală Superioară de Medecină veterinară, nr. 44). (II 138744)

Nu exista imagini
  407) BĂLĂCESCU, ION C. (1870-1944)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCU, ION C. (1870-1944)
5577. ~ Contribuţiuni la studiul nefropexiei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 21 Decembrie 1896 de Ion C. Bălăcescu, preparator pe lângă Clinica II chirurgicală, fost intern al Spitalelor civile, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucureşti (Tip. Nouă Grigore Panaitescu), 1896. (22,5 x 15,5). 6 f., II, 101[-103] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 410). (II 138599)
5578. ~ Cusătura imediată a băşicei după talia hipogastrică. [De] Dr. I. Bălăcescu. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), 1901. (23 x 15,5) 23 p. (II 138716)
5579. ~ Expunere de titluri şi lucrări. [De] Dr. I. Bălăcescu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), [1904]. (23 x 16). 29 p. (II 535700)
Datat după ultimul an din text.
5580. ~ Legătura vaselor splinei la animal, de Dr. Bălăcescu. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), [1901]. (24 x 16,5). 18 p. (Lucrare a Inst. de Anatomie topografică şi chirurgie. Director Prof. Thoma Ionescu). (II 138747)
5581. ~ *Lupta contra boalelor. Disertaţie cu ocazia aniversării a 5-a a lui N. Bălăcescu. Brăila, [1903]. 8°. 20 p. (RoM, 1903, p. 69; Crăiniceanu, p. 129).
5582. ~ Rezecţiunea totală şi bilaterală a Simparticului cervical în Guşa Exoftalmică, de Dr. Bălăcescu, Asistent de clinică chirurgicală, Asistent la Institutul de anatomie topografică şi chirurgie. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), 1910. (23,5 x 15,5). 1 f., 126 p. cu il. (II 9968)
5583. ~ Technica tratamentului conservator în tumorile albe, după Calot. [De] Prof. I. Bălăcescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1909. (23 x 15,5). 28 p. cu il. (II 15968)
5584. ~ Die totale und bilaterale Resection des Sympathicus cervicalis beim Morbus Basedoivii. Von Dr. Bălăcescu, Assistant der Klinik. Mit 15 Figuren im Text. (Aus der chirurgischen Universitäts-Klinik des Hern Professor Dr. Th. Ionnesco in Bucarest). S.l., [1901]. (22 x 16). 80 p. cu il. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Klinische Chirurgie, Bd. 67, Heft 1). (BCU-Iaşi III 14129)
Descriere după datele de la începutul textului.
5585. ~ Tratamentul diformităţilor consecutive paraliziei infantile la nivelul piciorului prin grefă tendinoasă, de Doctor Bălăcescu, Profesor Agregat la Facultatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (23,5 x 15,5). 148 p. cu il. (II 19777)
5586. ~ Tratamentul fistulei vezico-vaginale, de Dr. Bălăcescu, Asistent al clinicei a II-a chirurgicală, Asistent la Institutul de anatomie topografică şi chirurgie. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 15,5). 16 p. cu il. (Extr. din "Revista de Chirurgie", nr. 6, anul 1902). (II 263322)
Descriere după copertă.

În colaborare:
5587. ~ Die äussere cervicale Oesophagotomie zur Extraction von Fremdkörpern im Oesophagus. Von Bălăcescu und Dr. Kohn, Assistenten der Klinik (Aus der chirurg. Universitätsklinik Prof. Jonnescu in Bukarest), S.l., [1904]. (22 x 15). 1 f., 68 p. (Sonderabdruck aus dem Archiv für Klinische Chirurgie, Bd. 72, Heft 2). (BCU-Iaşi III 16049)

Vezi şi:
JUVARA, E. şi ~. Un nou procedeu de cistorafie prin imbricare. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  408) BĂLĂCESCU, MICHAIL C.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCU, MICHAIL C.
5588. ~ Ancheta lui Bernard Lazare. Cu respuns la noile injurii. De Michail C. Bălăcescu, Student în Drept. Bucureşti (Tip. Heliade), 1902. (19,5 x 13). 16 p. 20 bani. (I 138395)

Nu exista imagini
  409) BĂLĂCESCU, ŞTEFANIA D.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCU, ŞTEFANIA D.
5589. ~ Instrucţiunea şi educaţiunea în Japonia. Cum înţeleg ei patriotismul şi cum au ajuns aici. Igiena şcolară în general. Recreaţiunile şi jocurile şcolare. Conferinţe ţinute de Ştefania D. Bălăcescu, institutoare în Capitală. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1905. (23,5 x 16,5). 1 f., 32 p. 1 leu. (II 3257)

Nu exista imagini
  410) BĂLĂCESCU, VICTOR (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCESCU, VICTOR (1865-?)
5590. ~ Despre posesiune în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţa susţinută la... 1891 de Victor Bălăcescu. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1891. (22,5 x 15,5). 131 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 138667)

Nu exista imagini