Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  391) BĂLAN, NICOLAE (1882-1955)
 • Opera
 • Imagini
BĂLAN, NICOLAE (1882-1955)
5545. ~ Biserica luptătoare. Consideraţiuni asupra drepturilor bisericii şi asupra chemării preoţeşti, de Dr. Nicolae Bălan. Sibiiu (Tiparul Tip. archidiecesane), 1910. (19,5 x 12). 47 p. (Reproducere din Telegraful Român). (BCU-ClN 119645)
5546. ~ Chestiunea bisericească din România şi autonomia bisericii noastre. De Dr. Nicolae Bălan. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1910. (19,5 x 12). 47 p. (Reproducere din "Telegraful Român"). (Astra-S 7465)
Descriere după copertă.
5547. ~ Un congres biblic românesc, de Dr. Nicolae Bălan, profesor de teologie. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1912. (24 x 16,5). 32 p. (Retipărire din "Revista teologică"). (II 30956)
5548. ~ În chestia Micii Biblii. [De] N. Bălan, Profesor la Seminariul Andreian din Sibiiu. Sibiiu, 1914. (19 x 11,5). 30 p. 50 bani. (Extras din "Revista Teologică"). (I 266327)
5549. ~ *În chestia reunirii bisericei. Retipărire din Revista Teologică. Sibiiu (Tip. archidiecezană), 1909. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 124: Public, rom. pe 1909; Cult C, 1(1911), nr. 16, p. 526)
5550. ~ Îndrăzniţi, eu am biruit lumea. Predici pentru timp de răsboiu prelucrate după I. Kessler, [de Dr. I. Bălan]. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1915. (19,5 x 13,5). 51 p. (Biblioteca Bunului Păstor. Redactată de Dr. N. Bălan, nr. 6). (Inst. Teol.-S. 6267)
Lipsă coperta.
5551. ~ Problema religiosă în timpul de adi, de Dr. Nicolae Bălan. Nagyszeben (Sibiiu). (Tipariul [pe copertă: Tiparul] tip. archidiecesane), 1906. (23 x 15,5). 52 p. (Retipărire din Anuariul XXII al Seminariului Andreian, susţinându-se ortografia folosită la anuariu). (Astra-S 32473)
5552. ~ *Şase predici pentru Duminecile postului mare şi Un cuvânt pentru ziua învierii Domnului. Sibiiu, 1913. (Biblioteca Bunului Păstor, red. de Dr. N. Bălan, nr. 5). (VŞ, 6 (1913), nr. 4, april, p. 162: Bibliografie)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
HANZU, IOAN. Taina pocăinţa. Pref. de ~. Sibiiu, 1911.
HETTINGER, FRANZ. Scepticismul religios. Trad. de ~. Sibiiu, 1915.
ŞAGUNA, Mitropolitul. Pastorale şi circulare. Retipărite cu o pref. de Gh. Tulbure în colabor. cu ~. [190-].

Vezi de asemenea:
• Chemarea preoţimii noastre. [Pe copertă şi: Consideraţii de actualitate, de mai mulţi] Sibiiu, 1912.

Nu exista imagini
  392) BĂLAN, NECULAI P. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLAN, NECULAI P. (1886-?)
5553. ~ Contribuţiuni la studiul kyslelor pancreasului. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Octombrie 1915 de Neculai P. Bălan, Preparator al Laboratorului de Anatomie Patologică. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (23 x 15 5). 128 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 425). (BCU-ClN 217651)

Nu exista imagini
  393) BĂLAN, POMPEI
 • Opera
 • Imagini
BĂLAN, POMPEI
5554. ~ Viers de pe frontul italian, de Căprarul Pompei Bălan din Brasfălău. Nagykomlos, Edit. redacţiei Calea vieţii (Arad, Tip. Concordia), 1917. (13,5 x 10). 20 p. (Cărţile poporului, [nr. 3]). (Inst. Teol.-S 4857)
La sfârşitul textului, menţiunea: "Comunicată de Dr. Emil Precup, profesor". Nr. colecţiei, după: Tr, 48(1917), nr. 1-6, iul., p. 99: Bibliografie.

Nu exista imagini
  394) BĂLLAN, VIRGILIU S. (1885-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLLAN, VIRGILIU S. (1885-1918?)
5555. ~ Contribuţii la studiul tratamentului fistulelor salivare ale Canalului lui Stenon. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în Decembre 1909 de Virgiliu S. Ballan din Institutul MedicoMilitar. Bucureşti (Atelierele Tip. ziarului Adevărul), 1909. (23,5 x 16). 2 f., 40 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1125). (II 16047)

Nu exista imagini
  395) BĂLĂCEANU, AL. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, AL. (1880-?)
În colaborare:
GIUAN, EMIL S. şi ~. Memento casselor de bancă din România. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  396) BĂLĂCEANU, ANIBAL C. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, ANIBAL C. (1868-?)
5556. ~ Contribuţiuni la studiul acromegaliei. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de Anibal C. Bălăceanu, intern al spitalelor Sf. Spiridon. Preparator la laboratorul clinicei medicale de pe lângă Facultatea de Medicină din Iaşi. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (21,5 x 15). 57[-62] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 49). (II 138523)

Nu exista imagini
  397) BĂLĂCEANU, C. G. (?-1935)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, C. G. (?-1935)
5557. ~ Căuşele legale de acţiune în garanţie. Teza pentru licenţă susţinută în diua de... 1895 de C. G. Bălăceanu. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (23 x 15,5). 36 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 138718)

Nu exista imagini
  398) BĂLĂCEANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, CONSTANTIN
5558. ~ Pentru o chestie personală cu ziarul Lupta, [de Constantin Bălăceanu]. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1888. (23 x 16). 18 p. (II 138686)
Autorul, la p. 8.
5559. ~ Quelques mots à propos de Vincident de Jassy. [Par] Constantin J. Balatchano. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, propr. F. Göbl), 1883. (22 x 14,5). 11 p. 1 Franc. (Bibl. Iorga II 1580L)
5560. ~ La question transylvaine. Lettre ouverte au comte Albert Apponyi, membre du parlement hongrois etc. etc. etc., par Constantin Balaceano. Bucarest (Impr. G. A. Lazareano), 1893 [la finele textului 1894]. (22,5 x 16). 14 p. (II 138638)

Nu exista imagini
  399) BĂLĂCEANU, GEORGE (1839-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, GEORGE (1839-?)
5561. ~ Die Cholera in Rumänien im Jahre 1886. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie vorgelegt der Medicinischen Facultät der Friederic-Wilhelms-Universität zu Berlin und öffentlich zu vertheidigen am 28 März 1870 von Georges Balaczeanu aus Jassy. Berlin (Druck von Gustav Schade), [1870]. (20 x 12,5). 29[-31] p. (I 138408)
Curriculum vitae, la p. 30.
5562. ~ Cholera asiatică, de Dr. Balaceanu. Iassi (Tip. Bermann Pos. V. Botez & Th. Balassan), 1873. (19,5 x 12,5). 56 p. (I 459556)

Nu exista imagini
  400) BĂLĂCEANU, GRIGORE C.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂCEANU, GRIGORE C.
5563. ~ Despre Administraţiunea Comunală. Teză pentru licenţă de Grigore C. Bălăceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (22,5 x 15,5). 70 p. (II 138687)

Nu exista imagini