Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  381) BĂILĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BĂILĂ, IOAN
(Iulian Devale)
5515. ~ Cîntece. [De] Joan Băilă. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), [1902]. (17 x 11,5). 64 p. (BCU-ClN 63385)
Manuscrisul datat: 1902, în ziua Sf. Andreiu (Tr, 34 (1903), nr. III, mai-iunie, p. 153: Prod. lit. pe 1902).
5516. ~ Epigrame. [De] Iulian Devale. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (15,5 x 11,5). 63 p. (Astra -S 6476)
Semnată Iulian Devale [=Ioan Băilă]. Autorul, cu cerneală pe exemplarul Bibl. Astra, Sibiu.
5517. ~ Mortua est. [De] Ioan Băilă. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1902. (14,5 x 10). 40 p. (BCU-ClN 116462)
5518. ~ Pe sub arini. Poezii, de Ioan Băilă. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1901. (20 x 12,5). 64 p. 1 coroană. Pentru România: 1,50 lei. (I 162790)
5519. ~ I. Pe povârniş. Dramă din popor în 2 acte. II. Însurăm pe Victor! Comedie într-un act. Localizare după Arsène Guèrin. [De] Ioan Băilă. Arad, Edit. Librăriei Diecezane (Tipografia diecezană), 1916. (14,5 x 10,5). 71 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul, nr. 14). (I 440010)
Pe copertă, titlul: "Însurăm pe Victor" şi "Pe povârniş".
5520. ~ Poeţi germani. Iohann W. Goethe, Heinrich Heine. Traduceri de Ioan Băilă. Sibiiu (Tipografia, societate pe acţii), 1902. (17,5 x 12,5). VII, 103 p. 80 bani. (I 411110)

Editări de texte:
• Avel. Tragedie... După un manuscript găsit. Publicat de ~. Sebeşul-Săsesc, 1910.

Nu exista imagini
  382) Băile alcalino-muriatice...
 • Opera
 • Imagini
Băile alcalino-muriatice...
• Băile alcalino-muriatice de la Săngeoraiul românesc. Vezi: MOISIL, IULIU. Băile... Tărgu-Jiu, 1897.

Nu exista imagini
  383) BĂILLEANU, M. G.
 • Opera
 • Imagini
BĂILLEANU, M. G.
5521. ~ Încercări asupra civilizaţiunei chinezeşti, de M. G. Bailleanu. Vol. I. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1906. (23 x 15). 201[-203] p. (II 6902)
5522. ~ Rusia Contemporană şi elementele democratismului rus. [De] M. F. Bailleanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (23 x 16). 1 f., III, 304[-307] p. (II 1685)
5523. ~ Suveranitatea naţională. Teză pentru licenţă în Drept susţinută de M. G. Bailleanu. Licenţiat în istorie şi filosofie. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1899. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 138717)
5524. ~ Viaţa Omului înainte de timpurile istorice sau Preistoria, de M. G. Bailleanu, licenţiat în Istorie şi Filosofie. Craiova (Tip. N. I. Macavei & Comp.), 1895. (23 x 15,5). 88 p. 3 lei. (II 138749)

Nu exista imagini
  384) BĂIŞOIU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
BĂIŞOIU, DUMITRU
5525. ~ Contribution a l'étude clinique de l'ulcus duodenal (symptômes et diagnostic), [par le] Docteur Démètre Baisoiu de la Faculté de Médecine de Paris, ancien externe des hôpitaux. Paris, Jouve & Cie, Editeurs (Imp. dela Faculté de Médecine, Jouve et Cie), 1912. (24 x 16). 147 p. (Bj-Bc III 307)

Nu exista imagini
  385) BĂJESCU, C. C.
 • Opera
 • Imagini
BĂJESCU, C. C.
Traduceri:
GESSNER. Moartea lui Avel. Trad. de ~. Bucureşti, 1852.
SUE, EUGENE. Chernoc corsarul. Trad. de ~. Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  386) BĂJESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BĂJESCU, ŞTEFAN
Vezi: BÂGESCU, ŞT. H.

Nu exista imagini
  387) BĂLLAN, CONSTANTIN S. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLLAN, CONSTANTIN S. (1875-?)
5526. ~ Cauzele criminalităţei, [de C. S. Ballan]. Întâia mie. Focşani (Tip. Modernă Dumitrescu) 1908. (23 x 14,5). 48 p. 1 leu. (II 10866)
Pe copertă: "C. S. Ballan (De Lanbac). Causele criminalităţei. Coperta de A. Murnu, zincografia E. Marvan. Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu, Focşani".
5527. ~ Idem. [Ed. II] A doua mie. Focşani (Tipografie, Legătoria de cărţi şi Stereotipia Gh. A. Diaconescu), 1908. (21,5 x 14). IX, 47 p., 1 f. portr. 1 leu. (II 12013)
Pe copertă: "C. S. Ballan (De Lanbac). Causele criminalităţei. Ed. II. În loc de prefaţă: Voci din presă".
5528. ~ Idem [Ed. III]. Focşani (Tipografia Legătoria de cărţi şi Steriotipia Gh. A. Diaconescu), 1909. (21 x 13,5). IX, 49 p., 1 f. portr. 1 leu. (II 13518)
Pe copertă: "C. S. Ballan (De Lanbac). Causele criminalităţei. Ed. III".
5529. ~ Proba testimonială la Romani şi în dreptul civil român. Tesa pentru licenţă în drept de Constantin S. Ballan. Focşani Tip. Moderna, M.T . Dumitrescu), 1899. (22,5 x 15,5). 99 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412190)
5530. ~ Sufletul criminalului. Nebun sau sălbatic? Alcoolism, Vagabondaj şi Cerşetorie... Copiii părăsiţi. Degenerare, etc. [De] C. S. Ballan. Ed. I. Focşani (Tip. Gh. Diaconescu), 1911. (20 x 12,5). 64 p., 1 f. potr. 1 leu (II 266372)

Nu exista imagini
  388) BALLAN, IOAN (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
BALLAN, IOAN (1874-?)
5531. ~ Manualul Pionierului. Exerciţiile şi manevrele cu noul material de poduri, întocmit de Căpitanul I. Ballan. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Comp.), 1914. (19 x 12,5). 148 p., 29 pl. (Ministerul de Răsboiu). (I 39338)

Nu exista imagini
  389) BĂLAN, IOAN (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLAN, IOAN (1880-?)
5532. ~ Antimisul. [De] Dr. I. Bălan. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1915. (23 x 16). 30 p. (Extr. din "Revista catolică" Bucureşti 1915). (II 44635)
Descriere după copertă.
5533. ~ Limba Cărţilor Bisericeşti. Studiu istoric şi liturgic, de Dr. Ioan Bălan, protopop unit. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1914. (22,5 x 15,5). 2 f., 278 p. 3 cor. (Retipărire din "Cultura Creştină"). (II 42287)

Nu exista imagini
  390) BĂLAN, IOSIF (1861-1912)
 • Opera
 • Imagini
BĂLAN, IOSIF (1861-1912)
5534. ~ Agricultura. De Iosif Bălan, Profesor preparandial. Caransebeş, Editura Autorului (Tipografia diecesană), 1896. (22 x 15). 80 p. cu il. Preţul 80 cr. (Bj-T, D II 70429)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă coperta şi pp. 81 şi următoarele). Prefaţa semnată: "Iosif Bălan, profesor de economie rurală şi de ştiinţele naturale".
5535. ~ Cum se cresc pomii? De Iosif Bălan, secretariu I. Caransebeş (Tipariul Tip. diecesane), 1895. (22 x 14). 19 p., cu il. (Reuniunea de agricultură Caransebeş sub presidiul D-lui Ioan Topal, căpitan c. şi r. în pens.). (II 21350)
Descriere după copertă.
5536. ~ Fisica pentru şcoalele poporale de Iosif Bălan, profesor. Partea I. Mehanica şi căldura. Caransebeş, Edit. autorului (Tipografia Diecesană), 1897. (22,5 x 14,5). 72 p. cu il. 25 cr. (II 185895)
5537. ~ Idem. Partea II. Acustica, Optica, Electricitatea, Magnetismul. Caransebeş, Editura Autorului (Tipografia diecesană), 1905. (22,5 x 14,5). 48 p. cu il. Preţul 50 fileri. (Bj-T D II 14458)
5538. ~ Iancu de Hunyad. Cercetare istorică, de Iosif Bălan. Cu 2 ilustraţiuni. Caransebeş, Edit. Autorului (Tipografia Diecesană), 1897. (16,5 x 11). 70 p., 2 f. pl. 14 cr., în România 35 bani (Biblioteca Noastră, nr. 2). (I 105858)
5539. ~ Numiri de localităţi. Almăj - Amaradia - Armadiia - Cenad Ciocadiia - Ciznădiia - Crevediia - Găvoşdiia - Hortobagy -Ilâdia - Oradia - Vărădiia - Vârad - Selagiu - Mehadia - Mehedinţi - Romanaţi etc. etc., de Iosif Bălan [pe copertă: Cu mai multe ilustraţiuni]. Caransebeş, [Edit. Bibl. Noastre] (Tipografia Diecezană în Caransebeş), 1898. (15 x 10,5) 96 p. cu il. şi portr. 14 cr.; în România 35 de bani. (I 138186)
5540. ~ Der Ovidiusthurm, von J. Bălan, Professor. Karánsebeş, Druck und Verlag der Diöcesan-Buchdruckei & Buchhandlung, [1903]. (15,5 x 12). 15 p. 20 Heller. (I 176938)
5541. ~ Pomăritul. O îndrumare scurtă pentru economii noştrii, de Iosif Bălan. Caransebeş, Edit. autorului (Tipografia diecezană), [189?]. (22 x 15). 36 p. 50 fileri (25 cr.). (II 185928)
5542. ~ Scurtă îndrumare din legumărit pentru sătenii noştri, de Iosif Bălan, profesor în retragere. Caransebeş (Tiparul Tip. Diecezane), 1909. (18,5 x 12). 22 p. cu il. (I 149552)
5543. ~ Stupărit. O cărticică pentru popor, de Iosif Bălan [...]. Caransebeş, Edit. autorului (Tiparul tip. diecezane), 1911. (23 x 15). 1 f., 24 p. 30 fileri. (15 cr.). (II 140877)
5544. ~ Turnul lui Ovid, de Iosif Bălan, profesor. Caransebeş, Edit. autorului (Tipariul Tip. diecesane), 1903. (15 x 11,5). 12 p. 20 fileri. (I 162627)

În colaborare:
GHIDIU, ANDREI şi ~. Monografia oraşului Caransebeş. Caransebeş, 1909.

Traduceri:
• Cum să ne ajutăm. Trad. de ~. Caransebeş, 1904.
DIMITRIEVICI, VLADIMIR. Nazarenismul. Trad. de ~. Caransebeş, 1906.

Nu exista imagini