Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  371) BĂGESCU
 • Opera
 • Imagini
BĂGESCU
Vezi: BĂJESCU

Nu exista imagini
  372) BĂIAŞ, N.
 • Opera
 • Imagini
BĂIAŞ, N.
5467. ~ Comoara. Capra cu şapte iezi. Două piese teatrale pentru copii, prelucrate de N. Baiaş. Caransebeş, Edit. Bibl. Noastre (Tipografia Diecezana), 1900. (15 x 10). 32 p. 28 fl.=14 cr. (35 bani). (Biblioteca Noastră, nr. 30). (Astra-S 21920)

Nu exista imagini
  373) BĂIATU, GHEORGHE M. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂIATU, GHEORGHE M. (1883-?)
5468. ~ Câte-va consideraţiuni asupra azotemiei în nefrite şi valoarea ei pronostica. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Aprilie 1912 de Gheorghe M. Baiatu, intern al Spitalelor Eforiei, membru în Comitetul de redacţie al revistei medicale Spitalul. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1912. (23 x 16). 46 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1224). (II 27575)
5469. ~ Idem. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1912. (23 x 16). 46 p. (II 597430)
Bibliografie la p 43-46.

Nu exista imagini
  374) BĂICOIANU, ALECSANDRU G.
 • Opera
 • Imagini
BĂICOIANU, ALECSANDRU G.
5470. ~ Tribunul. Domnului Ion Brătianu, [de Alecsandru G. Băicoianu]. Paris (Impr. Générale de Ch. Lahure), [1869]. (22,5x 13,5). 16 p. (II 7346)
Descriere după datele de la începutul textului şi sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  375) BĂICOIANU, CONSTANTIN I. (1871?-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂICOIANU, CONSTANTIN I. (1871?-?)
(Cibianu)
5470 bis. ~ Asupra relaţiunilor noastre politico-comerciale cu Austro-Ungaria. [De] C. I. Băicoianu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23,5 x 16). 23 p. (Extr. din Revista "Economia Naţională", nr. 7, pe luna Iulie 1899). (II 529615)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 17-20).
5471. ~ Ein Beitrag zur Geschichte der Zollpolitik Rumäniens von 1859-1874, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Staatswirtschaftlichen Fakultät der K. B. Ludwig-Maximilians-Universität München vorgelegt von Constantin J. Baicoianu aus Bukarest. Stuttgart (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), 1896. (21,5 x 14). 44 p. (II 52326)
5472. ~ Biserica română. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (23,5 x 16). 19 p. (Extr. din rev. "Economia Naţională", Nr. 4 (anul XXXIV)). (II 19697)
5473. ~ Câteva cuvinte asupra politicei nöstre vamale şi comerciale de la 1875 până în present, urmate de Toate Tarifele Generale şi convenţionale de la 1875 şi până astăzi precum şi de un proect de anchetă industrială. De Constantin I. Baicoianu, Doctor în ştiinţele economice şi financiare. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1901. (24,5 x 17). 2 f., 2 p., 1 f., 419, 170 p., 1 f., III, 182[-185] p. 10 lei (II 111494)
5474. ~ Câte-va cuvinte asupra Politicei noastre vamale şi comerciale de la 1875 până în present, de Constantin I. Baicoianu [...]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice [pe copertă: Tip.] Eminescu), 1902. (24 x 17). 110 p. (II 111408)
5475. ~ Ce înţelegem prin politică comercială? Cum se pune problema ei actuală? Convenţiunea comercială cu A.-Ungaria. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (24 x 16). 1 f., p. 11-76, 7 f. anexe (1-7), 30 p. (Anexa nr. 8). (II 9140)
5476. ~ Cerem sancţiune pentru respectarea concesiunilor din viitoarea Convenţiune comercială cu Astro-Ungaria, Serbia şi România în lumina interesului Austro-Ungar. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (23,5 x 16). 13[-21] p., 1 tab. (Extr. din rev. "Economia Naţională", Nr. 10-11 din 1908). (II 11901)
5477. ~ Interesele României în viitoarele tratative comerciale cu Austro-Ungaria. [De] Cibianu [=C. I. Baicoianu], Bucureşti (Stab, de Arte Grafice Clemenţa, Tăranu & Co), 1905. (23 x 14,5). 16 p., 1 tab. (Extr. din Rev. "Economia Naţională", nr. 2 (Anul XXX). (II 4289)
5478. ~ Contribuţiuni la politica noastră comercială. Problema Conventiunilor Veterinare. Politica veterinară şi comerţul nostru de vite de la 1860 şi până în present, de C. I. Baicoianu [...]. Bucureşti (Inst. de arte grafice, Eminescu 1903. (25,5 x 19). XV, 1103 p., 8 tabl. (II 85912)
5479. ~ Creşterea şi îmbunătăţir[e]a rasei vitelor noastre în raport cu agricultura. Politica noastră Zootechnică. O problemă economică de actualitate, de C. I. Baicoianu [...]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1905. (24 x 16,5). 78 p. (II 1579).
5480. ~ Criza Tracţiunei Animale şi Agricultura României. Efectele ei şi mijloacele de îndreptare. Problema tracţiunei mecanice, de C. I. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1913. (23 x 16). 17 p. (II 37162)
5481. ~ Le Danube. Aperçu historique, économique et politique. [Par] C.I. Baicoianu. Avec une Préface par Vintilă I. Bratiano. Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey (Bordeaux, Impr. J. Cadoret), 1917. (22 x 14). XIX, 294 p. (II 60952)
5482. ~ Dunărea. Privire istorică, economică şi politică, de C. I. Baicoianu. Cu o prefaţă de Vintilă I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1915. (24,5 x 16,5). 444[-447] p., XVIII pl. (II 42175)
5483. ~ Efectele agrarianismului austro-ungar. Neînţelegerea vamală sârbă austro-ungară. Podul peste Dunăre. Spre Adriatica. [De] C. I. Baicoianu, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (23,5 x 15,5). 27 p. (Extr. din rev. "Economia Naţională", Nr. 12. anul XXXIII). (II 19420)
5484. ~ Exproprierea şi lărgirea colegiilor electorale pentru clarificarea intereselor romaneşti. Cuvânt către cetăţenii alegători. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1914. (19 x 12,5). 16 p. (I 47854)
5485. ~ Geschichte der Rumänischen Zollpolitik seit dem 14. Jahrhundert bis 1874, von Constantin J. Baicoianu, Doktor der Staatswirtschaft. Stuttgart, Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart), 1896. (23,5 x 14,5). X, 250 p. (II 49946)
5486. ~ Handelspolitische Restrebungen Englands zur Erschliessung der unteren Donau. Die wirtschaftliche Bedeutung des Schwarzen Meerhafens von Constantza einst und jetzt. Ein Beitrag zur Rumänischen Eisenbahn und Was-serstrassenpolitik, von Constantin J. Baicoiano, Doktor der Staatswirtschaft. München, Berlin und Leipzig, J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier). (Druck von Dr. F.O. Datterer & Cie, München und Freising), 1913. (23 x 15). VII, 80 p., 4 h. (II 49279)
5487. ~ Histoire de notre politique douanière et commerciale depuis le Règlement Organique jusqu'à présent, par C. I. Baicoyano [...]. Bucarest, 1904. (22,5 x 15). 22 p. (II 1709)
Cuprinde numai prefaţa autorului şi tabla de materii.
5488. ~ Idealul economic al României şi Glorificarea d-lui P. P. Carp. [De] CI. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1912. (22,5 x 17). 4 p. (Extr. din Rev. "Economia Naţională", Nr. 10). (II 37187)
Descriere după copertă.
5489. ~ Industria naţională. Industriaşii noştri şi Circulara Ministerului Industriei în cestiunea aplicărei articolului 1 din legea încuragiărei industriei naţionale. [De] C. I. Baicoianu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1907], (24 x 16). 12 p. (Extr. din rev. "Economia Naţională", Mai 1907). (II 6890)
5490. ~ Istoria politicei nostre vamale şi comerciale de la regulamentul organic şi pînă în present. Relaţiunile nöstre comerciale cu Germania, Austro-Ungaria, Anglia, Franţa, Italia si Rusia de la 1871-1902, de C. I. Baicoianu [...]. Vol. I. Partea I. Bucureşti, 1904. (22 x 15). XXIII, 556 p., 6 tab. (II 49917)
5491. ~ Însemnătatea geografică şi economică a României în actuala conflagraţie europeană, de C. I. Băicoiami [...]. Bucureşti Tip. Eminescu), 1914. (24,5 x 17). 52 p. (II 40778)
5492. ~ Lumină şi Adevăr! Ce este politica? Chestiunea Tramvaiului. Viitorul nostru economic, de C. I. Baicoianu [...] Bucureşti (Impr. Independenta), 1911. (20 x 13). 14 p. (I 26934)
5493. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1913. (19,5 x 12,5). 12 p. (I 196674)
5494. ~ Monopolul petroleului în Germania în raport cu Interesele Petrolifere Româneşti, de Constantin I. Baicoianu [...], Fost Secretar general al Ministerului de Agricultură şi Comerţ. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1913. (22,5 x 16). 2 f., 92 p. 2 tab. (II 35029)
5495. ~ *Navigaţiunea militară şi Navigaţiunea comercială. Bucureşti, 1913 (Băicoianu. Dunărea, cop. 4 ; Băicoianu. La Banque, p. 2)
5496. ~ O pagină din istoria relaţiilor noastre vamale cu Austro-Ungaria, de C. I. Baicoianu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1898. (24 x 16,5). 27 p. (II 111407)
5497. ~ Patria maritimă şi fluvială românească. Podul Transdunărean Româno-Bulgar. Problema Dardanelelor în Lumina Interesului Românesc. O problemă de Strategie Comercială, de C. I. Baicoianu [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1914. (24 x 17). 14 p. (II 36525)
5498. ~ MS Poporul a decretat boicotul şi denunţarea convenţiunei cu Austro-Ungaria. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (23 x 15). 13[-16] p. (Extr. din rev. "Economia Naţională", nr. 12 din 1908). (II 12816)
5499. ~ Problema rectificării râurilor, drenagiului şi irigaţiilor în raport cu politica noastră agrară. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1912. (23,5 x 16,5). 8 p. (Extr. din Rev. "Economia Naţională", nr. 1 din 1912). (II 83733)
5500. ~ *Relaţiunile noastre comerciale cu Belgia de la 1876 până în present. Bucureşti, 1901. (Băicoianu. Creşterea, cop. 4 ; Băicoianu. însemnătatea, cop. 4)
5501. ~ Relaţiunile noastre comerciale cu Turcia de la 1860 până în prezent, de C. I. Baicoianu [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (23,5 x 16). 164 p., 4 tab. care sunt paginate cu bis: 23 bis, 32 bis [greşit imprimat: 44] 44 bis, 51 bis. (II 494094).
Lipsă coperta.
5502. ~ Reprezentarea legală a agriculturei. Camerile agricole. [De] C. I. Baicoianu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24 x 17). 10 p. (II 37188)

În colaborare:
PORUMBARU, E. ş.a. Memoire sur la question du Danube. [Bucureşti, 191?].

Prefeţe:
MINISTERUL Agriculturi, Comerciului Industriei şi Domeniilor. Serv. Statisticei generale. Ancheta industrială din 1901-1902 Vol. I. Introducere de ~. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  376) BĂICOIANU, GEORGE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂICOIANU, GEORGE (1850-?)
5503. ~ De la provision en matière de Lettre de Change et de Chèque. Thèse pour la doctorat présentée et soutenue le 6 Juin 1906, par Georges Baicoianu. Paris (Impr. Bonvalot-Jouve), 1906. (26 x 18). 188 p. (Faculté de Droit de l'Université de Paris). (II 442224)
5504. ~ Despre plata lucrului nedatoratu în dreptulu romanu şi în dreptulu românu. Thesa pentru licenţia. Actu publicu susţinutu [la 20 Ianuarie] 1871 [modificat de mină; 1877] de Georgiu Baicoianu, nascutu în comuna Berésca, dristictulu Prachova. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1871 [modificat cu cerneală: 1877]. (20 x 14). LIII p., 1 f., 42[-44] p. (Facultatea de dreptu din Bucureşti). (II 57772)
5505. ~ Lucrările relative la Joncţiunea Căilor Ferate Române cu cele Sârbe cu un pod peste Dunăre între Turnu-Severin-Cladova, de George Baicoianu. Târgu-Jiu (Tip. Nicu D. Miloşescu), 1905. (22,5 x 15,5). 42[-45] p. 50 bani (II 5473)
5506. ~ Resolvarea cestiunilor din memoriul orăşenilor Severineni, [de G. Baicoianu]. T.-Severin (Noua Tip. Modernă, C. M. Georgescu), [1893]. (20 x 15,5). 11 p. (II 114666)
Descriere după datele de la începutul şi sfârsitul textului. Autorul, la p. 11.
5507. ~ Studii economice relativ la desvoltarea comerciului oraşului T.-Sevcrin. Construirea unul pod peste Dunăre la T.-Severin spre a uni liniile ferate Serbe cu cele Române şi Confederaţiunea Balcanică, de George Baicoianu. Craiova (Tipo-Litografia Nationale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (23 x 15). 24 p. (II 76466)

Nu exista imagini
  377) BĂICOIANU, NICOLAE P. (1836?-1903)
 • Opera
 • Imagini
BĂICOIANU, NICOLAE P. (1836?-1903)
5508. ~ Estrassu din Monitorul Oastei, de Căpitan Baicoyano. Brailla (Typ. Unirea), 1867. (23 x 15). 18 p. (BCU-ClN 227634)
Autorul, numai pe copertă.
5509. ~ Idem. 1860-1876. De Căpitan Baicoyano. Galatz (Typ. Comercială. Schenk). 1876. (24,5 x 16). 1 f., 66 p. (BCU-ClN 224452)
5510. ~ Memoriile unui magaru dupa Comitesa de Segur. Localisare, de Căpitan N. P. Baicoianu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1873. (19 x 12,5), 183 p. 90 bani. (Biblioteca populară sub patronagiul înălţimei Séle Doamnei Elisabetha). (I 392388)
5511. ~ Suspine. Poesii de Baicoyano. S.l., [187?]. (21,5 x 14,5). 40 p. (II 100986)
Descriere după p. de titlu falsă.
5512. ~ Una Alta. [De] N. Baicoyano. Anecdote. Ploieşti (Stab. Grafic Progresul), 1893. (20,5 x 13,5). 132 p. 1,50 lei. (I 76240)

În colaborare:
VASILIU-NĂSTUREL, I. şi ~. Catehismul soldatului. Bucureşti, 1886; ed. III, 1887.

Traduceri:
VANDERVELDE, L. Un capitol de strategie. Trad. de ~. Bucureşti. [1873].
VERDI DU VERNOIS. Studii asupra artei de a conduce trupele. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  378) BĂICOIANU, SERGIE (1841-1934)
 • Opera
 • Imagini
BĂICOIANU, SERGIE (1841-1934)
5513. ~ Tactica Cavaleriei. Conferinţe făcute de Colonel S. Baicoianu, Profecior în' anii 1890. 1891, 1892 şi 1893. Bucures, [1893]. (26,5 x 21). 1 f., 483 p., VII p., 2 p. erata. (Scoală Superioară de Resboiu). (II 459331)
Litografiat.

Nu exista imagini
  379) Băi de aer, de lumină şi soare, de electricitate
 • Opera
 • Imagini
Băi de aer, de lumină şi soare, de electricitate
5514. • Băi de aer, de lumină şi soare, de electricitate, după Dr. Lamsdorf. Craiova (Stab. Ind. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1906]. (15 x 10). 32 p. (Gimnaziul din Slatina). (Biblioteca de popularizare a Gimnaziului din Slatina, nr. 3). (I 5666)
La sfârşitul textului, menţiunea "Dr. Ec" pentru prelucrător. Colecţie editată de corpul didactic al Gimnaziului.

Nu exista imagini
  380) BĂILĂ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BĂILĂ, CONSTANTIN
Vezi:
ALEXI, T. Tomul liric din Noua Bibliotecă Română. Braşov, 1882.

Nu exista imagini