Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  361) BĂDULESCU, M. A.
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, M. A.
5455. ~ Statistica criminală. Câteva consideraţiuni generale, de M. A. Bădulescu, fost şef al serviciului statisticei generale a statului. Bucureşti (Tip. L'independance roumaine), 1907. (20 x 13). 28 p. (1 8959)

Nu exista imagini
  362) BĂDULESCU, MIHAIL-GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
Lipsă coperta.

BĂDULESCU, MIHAIL-GRIGORE
5456. ~ Étude sur la règle en fait de meubles Possession vaut titre. Thèse pour la licence. Présentée à la Faculté de droit de Genève par Michel-Grégoire Badoulesco (Roumain). Genève (Impr. Coopérative), 1876. (20 x 13). 148[-153] p. (II 399273)
Nu exista imagini
  363) BĂDULESCU, N. (1850-1915)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, N. (1850-1915)
5457. ~ [Despre rabies sau turbare]. Thesa pentru obţinerea diplomului de medic veterinar. Presintată şi susţinută la 10 Februar, de N. Bădulescu, Bacalaureat în sciinţele Physice şi Naturale. Bucuresci (Impr. Th. Michăiescu şi Vaidescu), 1870. (20 x 13). 1 f., 59 p. (Scol'a Veterinara din Bucuresci). (I 459986)

Nu exista imagini
  364) BĂDULESCU, SAVIAN M. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, SAVIAN M. (1881-?)
5458. ~ Cartea de Teorii a Soldatului, Brigadierului şi Sergentului călăreţ. Locotenentul Savian M. Bădulescu, Absolvent al Şc. Sup. de Război Regimentul 9 Roşiori. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (18 x 12). 50 p. (I 23331)
5459. ~ Metode de instrucţie şi teorie de Locotenentul S. M. Bădulescu din Regimentul I Roşiori. Galaţi, 1907. (20,5 x 13). 30 p. (II 22357)
5460. ~ Racova şi Resboenii, de Sub Locotenentul Savian M. Bădulescu din regimentul 1 Roşiori. Conferinţă ţinută la Cercul militar din Tîrgovişte în presenţa D-lui General Borănescu I. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1903. (19 x 12,5). 50 p., 2 h. (1 58124)

În colaborare:
5461. ~ Teme şi momente tactice executate cu escadronul şi regimentul în Brigada 7 Roşiori. Adunate şi redactate de Căpitan Savian M. Bădulescu. Reg. 9 Roşiori, Locotenent Butunoi Andrei, Brigada 7 Cavalerie. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul). 1911. (23 x 15,5). 78 p. (II 29035)

Nu exista imagini
  365) BĂDULESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, ŞTEFAN
Traduceri:
• Viţelulu de auru sau Causa cea mare a corupţiunii. Trad. de ~. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  366) BĂDULESCU, VASILE A. (1847-1910)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, VASILE A. (1847-1910)
5462. ~ Competinţa tribunalelor în materie penala. Thesa pentru licenţă susţinută la... Ianuarie 1887 de L.-Colonel Vasile A. Bădulescu, Comisar regal pe lângă Consiliul permanent de revisie al Armatei. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1886 [pe copertă: 1887]. (22,5 x 15,5). 210[-213] p. (Facultatea de drept din Bucuresci). (II 138625)

Nu exista imagini
  367) BĂDULESCU, VIRGIL (1882-1944)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, VIRGIL (1882-1944)
În colaborare:
5463. ~ Instrucţiuni asupra gimnasticei suedeze şi sporturilor. [De] Căp. Virgil Bădulescu [şi] Căp. Justin Marinescu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (17 x 12). XVI, 305 p. cu il., 69 p. (anexa). (I 83537)
În anexă, broşura: "Programe [de gimnastică] şi modul de întrebuinţare al lor [în armată şi marină]". Bucureşti (Inst. de arte grafice Flacăra), 1912. (cu foaie de titlu separată).

Traduceri:
• Instrucţia de luptă a individului. Trad. de ~. Bucureşti, [1908].

Nu exista imagini
  368) BĂDULESCU, VICTOR V.
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, VICTOR V.
5464. ~ *La Question agraire en Roumanie et la Caisse Rurale par Victor V. Bădulescu. Paris, 1914. 166 p. (Bădulescu, p. V)
În "Nota asupra activităţii Dlui Victor Bădulescu", p. 2, este menţionată ca teză pentru diplomă la Şcoala de ştiinţe politice din Paris.

Nu exista imagini
  369) BĂDULEŞTEANU, GH.
 • Opera
 • Imagini
BĂDULEŞTEANU, GH.
5465. ~ Dicţionarul geografic al săteanului român. [De] Gh. Baduleşteanu. Coprinzând: descrierea regatului român, a capitalelor cu judeţele lor, diferitelor monumente istorice, urme de cetăţi şi drumuri romane, mănăstiri, biserici şi schituri vechi cu data fondării şi numele fondatorilor lor, râurilor şi sorginlei lor, bălţilor, surselor minerale, munţilor principali cari se ramifică în interiorul fiecărui judeţ, precum şi un tablou cu distanţele chilometrice dintre comune unde nu sunt căi ferate. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 11,5). 1 f., VI p., p. 9-132. 1,25 lei. (I 12425)

Nu exista imagini
  370) BĂDULIŞTEANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BĂDULIŞTEANU, PETRU
5466. ~ *Memoriile lui Petru Bădulişteanu din Tîrgovişte. Bucureşti (Typ. Al. A. Grecescu), 1876. 12°. 46 p. (Popescu G. Siese ani, p. 40)

Nu exista imagini