Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  351) BĂDULESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, ALEXANDRU
În colaborare:
Sîmboteanu, Ioan şi ~. Instrucţia de tragere şi de luptă a infanteristului şi cavaleristului. Bucureşti, 1913.

Traduceri:
IMMANUEL. Serviciul de patrulare. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
TROTHA-MOHR, von. Pregătirea şefilor inferiori pentru companie. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1910

Nu exista imagini
  352) BĂDULESCU, C. I.
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, C. I.
Traduceri:
• Dracul sau Oarba din Paris. Trad. de ~. Bucureşti, 1853.

Nu exista imagini
  353) BĂDULESCU, CONSTANTIN M. (?-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, CONSTANTIN M. (?-1918?)
5438. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi roman. Tesă pentru licenţă susţinută de Constantin M. Bădulescu. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1900. (22,5 x 15,5). 66 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 138590)

Nu exista imagini
  354) BĂDULESCU, DIMITRIE C. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, DIMITRIE C. (1882-?)
5439. ~ Condiţiunea Juridică a Străinilor în Dreptul Roman şi Roman. Teză pentru Licenţă de D. Bădulescu susţinută în Decembrie 1904. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (24 x 16). 64 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 3693)

În colaborare:
5440. ~ Colecţiunea generală a legilor României. Coprinde: legile, convenţiunile, aranjamentele, decretele, regulamentele, deciziunile ministeriale, etc. cu adnotări istorice şi de concordanţă de Dem. C. Bădulescu, Victor Raţiu, Const. Tunescu, avocaţi. Lucrare onorată cu o subscripţie de către Consiliul de disciplină al Baroului de Ilfov. Anul 1905. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva (Tiparul Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1907. (28 x 21,5). 2 f., IV, 388 p. 10 lei. (II 5925)

Vezi şi:
KIVU, AT. C, ş.a. Colecţiunea generală a legilor României. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  355) BĂDULESCU, GEORGE ST. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, GEORGE ST. (1858-?)
5441. ~ Cod adnotat de expropriaţiune pentru causă de utilitate publică coprindend Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie asupra fie-cărui articol de la promulgarea legei până în present de George St. Bădulescu, Grefier la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Talăşescu, 1899. (16 x 12). 142 p. (BCU-Iaşi I 25698)
Lipsă coperta.
5442. ~ Colecţiune de legi financiare coprinzând: Legea de constatare şi percepere a contribuţiunilor directe; legea impozitului funciar; legea patentelor cu ceea a bancherilor, legea căilor de comunicaţie; legea asupra taxei de 5% asupra salariilor; legea impozitului asupra băuturilor spirtoase; legea asupra licenţelor; legea pentru interzicerea importului zaharinei, legea înfiinţărei fondului comunal; legea monopolurilor statului (tutunuri, chibrituri, hârtie de ţigări şi cărţi de joc); legea comptabilităţei publice; legea înaltei curţi de compturi; legea pentru urmăriri şi legea timbrului şi inregistrărei. Adnotate cu jurisprudenţa înaltei Curţi de casaţie, de la promulgarea fie-carei legi până în present, de George St. Bădulescu, Licenţiat în drept, Grefier la înalta curte de casaţie. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1905. (19,5 x 12,5). 731 p. (1 299)
Pe copertă, titlul: Colecţiune de legi financiare adnotate.
5443. ~ I-iul Supliment la Colecţiunea de Legi Financiare coprinzând: Legea pentru constatarea şi perceperea contribuţiilor directe din 1905; noua lege a timbrului, cu instrucţiunile pentru aplicarea ei; legea pentru urmăriri din 1905; legea pentru înfiinţarea taxei de 30 bani pe decalitrul de vin şi desfiinţarea taxei pe hectarul de vie; modificările aduse legei patentelor şi tabloul adiţional din 1905; legea pentru impozitul asupra venitului şi capitalului mobiliar; legea impozitului personal; legea pentru înfiinţarea casei de împrumut pe amanetlegea p. drumuri; legea p. organiz. administr. finanţelor statului şi Decisiunea Minist. Dom. pentru înfiinţarea Secretarilor-Inspectori la Camerile de meserii, a Secretarilor la Corporaţii şi a creărei Biuroului de percepere la fiecare cameră de meserii. Adnotate cu jurisprudenţa înaltei curţi de casaţie, pronunţată asupra fiecărei legi până în prezent, de George St. Bâdulescu, Prim-Grefier la înalta curte de casaţie şi justiţie (Autorizat cu ordinul Ministerului de finanţe No. 8045 din 22 Aprilie 1906). Bucureşti, Edit. ziarului Curierul Judiciar, 1906. (18 x 12). 294 p. (ASE-B I 37064)
5444. ~ Despre raporturi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă susţinută la... 1885 de George S. Bădulescu (Născut în Târgovişte). Bucuresci (Tipografia Statului), 1885. (24 x 16). 8 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (I 57333)
5445. ~ Legea electorală pentru Cameră, Senat şi Consiliul Comunal coprindend jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie asupra fie-cărui articol de la promulgarea acestor legi până în present de George St. Bădulescu, licenţiat în Drept, grefier la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bucuresci (Tipo-Litografia Soc. Tiparul), 1901. (16 x 12) 160, VII p. 3 lei (I 138215)
5446. ~ Legea şi procedura electorală pentru Cameră, Senat şi Consiliul comunal coprinzend jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie asupra fie-carui articol de la promulgarea acestor legi până în present de George St. Bădulescu [...], Membru în Comitetul de redacţie al ziarului Curierul Judiciar. Ed. II. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (15,5 x 11,5). p. 7-196. (I 138195)
5447. ~ Idem. Ed. III. Revăzută şi complectată cu modificările legei asupra procedurei electorale din 1906. Bucureşti (Tip. Curierul Judiciar), 1907. (14,5 x 10,5). 225 p., 1 f. (I 138179)
5448. ~ Legi usuale coprindend: Legea timbrului, Legea vămilor, Legea impositului asupra băuturilor spirtoase, Legea pentru înfiinţarea dreptului de licenţă, Legea şi regulamentul pentru constatarea, perceperea şi urmărirea veniturilor comunale şi Legea de urmărire. Adnotate cu jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţiune până în present de George St. Bădulescu, Licenţiat în drept, Fost judecător de ocol şi actualmente şef de birou la înalta Curte de casaţiune şi de justiţie. Bucuresci (Tip. Buna Credinţă), 1893. (19,5 x 13). 264 p. (I 76180)
5449. ~ Supliment la legile usuale coprindend: adnotări cu jurisprudenţa română pană în curent asupra legilor: legea timbrului, legea vămilor, legea impositului asupra bSuturilor spirtoase, legea pentru înfiinţarea dreptului de licenţă, legea şi regulamentul pentru constatarea, perceperea şi urmărirea veniturilor comunale, legea de urmărire precum şi legea de percepere a contribuţiunilor directe din anul 1893 şi legea rurală din 1864, însoţită de legea interpretativă a art. 7, din anul 1879 adnotate de asemenea cu jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie de George St. Bădulescu [...]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (19 x 12). 1 f., p. 267-346. (I 76180)

În colaborare:
5450. ~ Codul penal adnotat cu jurisprudenţa şi doctrină română şi franceză de George Şt. Bădulescu, Licenţiat în drept, Prim-Grefier la înalta Curte de Casaţie şi George T. Ionescu, Licenţiat în drept, Grefier la înalta Curte de Casaţie. Cu o prefaţă de Domnul I. Tanoviceanu, profesor de drept penal la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Curierul Juridiciar, 1911. (22 x 14,5). VIII, 600 p. (II 23960)

Vezi şi:
KIVU, AT. C, ş.a. Colecţiunea generală a legilor României. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  356) BĂDULESCU, I. (?-1897)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, I. (?-1897)
5451. ~ Albuminuria puerperală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presintată şi susţinută la... Iunie 1893, de I. Bădulescu, bacalaureat în litere şi sciinţe, fost intern al spitalelor civile şi spitalului militar central, intern al institutului Maternitatea. Bucuresci (Tip. Voinţa naţională), 1893. (22 x 15). 106[-107] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 318). (II 74589)

Nu exista imagini
  357) BĂDULESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, I.
5452. ~ Mitropolitul Ungro-Vlahiei Antim Ivireanul (1708-1716 ). Tesă pentru licenţă de I. Bădulescu. Susţinută la [15] Octomvrie 1893. Bucureşti (Tip. Cărţilor bisericeşti), 1893. (22,5 x 15,5). XVI, 177 p., 1 pl., 1 f. portr. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 138623)

Nu exista imagini
  358) BĂDULESCU, ION (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, ION (1870-?)
5453. ~ Regimul dotal în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru Licenţă susţinută de Ion Bădulescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (23,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3627)

Nu exista imagini
  359) BĂDULESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, IOAN
5454. ~ Despre acţiunea pauliană, de Ioan Bădulescu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (23,5 x 16). 36 p. (Şcoală Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 29036)

Nu exista imagini
  360) BĂDULESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, M.
În colaborare:
IVANOVICI, C. şi ~. Proză şi versuri. Bucureşti, [1911].

Nu exista imagini