Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  341) BĂDESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, NICOLAE
5407. ~ Discursuri bisericeşti şi patru disertaţii teologice, de Nicolae Bădescu [pe copertă: Bădescu]. Bucuresci, Edit. şi Tip. Theodor Michaescu şi Vaidescu, 1869. (21,5 x 14). VIII-117[-120] p., 1 f. erata. 1,50 lei. (II 53463)
La p. 118-120: "Lista de numele şi pronumele D-lor Abonaţi".

Traduceri:
IOAN CHRYSOSTOM. Discursulu în favoarea eunucului Eutropiu. Textulu grecu, însocitu de traducţiunea romana de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  342) BĂDESCU, NICOLAE C.
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, NICOLAE C.
5408. ~ Solarectomia în crizele gastrice (Operaţia Gomoiu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Maiu 1916 de Nicolae C. Bădescu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (23 x 15). 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1474). (II 47081)

Nu exista imagini
  343) BĂDESCU, PETRE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, PETRE (1883-?)
5409. ~ Coborârea precoce din pat a bolnavilor după operaţiuni asupra cavităţii abdominale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie, 1916 de Petre Bădescu, Asistent al Sanatoriului de chirurgie Prof. Dr. Gerota. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1916. (23,5 x 16). 40 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1489). (II 47982)

Nu exista imagini
  344) BĂDESCU, SCIPIONE ION (1847-1904)
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, SCIPIONE ION (1847-1904)
5410. ~ Banca Moldovei şi coţcăriile ei. De Ionu Scipione Badescu, Fostul-Redactoru al Noului Curieru Românu. Iasi (Tip. D. Ghiorghiu), 1873. (21,5 x 14). 18 p. (II 101070)
5411. ~ Coroana României. Poesii. 10 Maiu 1881. [De] Scipione J. Badescu. Bucureşti (Impr. Thiel & Weiss), 1881. (24,5 x 17,5). 31 p. (II 138755)
5412. ~ O monstruoasă nedreptate. Scrisoare deschisă adresată Domnului Dimitrie Sturdza, Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunei Publice, de Scipione I. Bădescu, Fost Director de şcola normală şi fost Revizor şcolar. Botoşani (Tip. Concurenţa), 1885. (23 x 16,5). 36 p. (II 83714)
5413. ~ Poesii, de Jonitia Badescu. Tomul I. Pest'a (Tip. Juliu Noseda), 1868. (15,5 x 10). 137[-139] p. (I 103004)
Cuprinde şi traduceri din J. Eotvos şi V. Hugo.

Vezi şi:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. Proză şi versuri de... Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  345) BĂDESCU, SPIRIDON
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, SPIRIDON
5414. ~ Discursurile sau Vorbirile preotului de sală către poporanii sei. De Preotu Spiridon Bădescu, Superiorul Cathedralei Curtea-Veche. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-C. & I. G. Costescu), 1872. (22 x 14,5). 9 p. (II 33784)
Pe copertă, titlul: "Orele pietăţii pentru cooperaţiunea adevăratei chrestinătăţi şi a cultului divin domesticii. Lectură pentru Junimea de ambe sexe. Traducţii de Preotu Spiridon Bădescu, Superiorul Cathedralei Curtea-Veche". A apărut în culegerea: Ortodoxia sau Bibliotheca religioasă. Bucureşti, 1872 (nr. 1), ian.

Traduceri:
• Anul bisericescu. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.
• Descrierea despre Crucea Domnului. Trad. de ~. Bucureşti, 1852.
• Istoria bisericească. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.
• Predicile Duminicilor şi ale serbatorilor. Trad. de ~. Bucureşti, 1871.
• Theologia ortodocso-morală. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  346) BĂDESCU, ŞTEFAN (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, ŞTEFAN (1865-?)
5415. ~ Intervenirea directă şi indirectă a Statului în ameliorarea animalelor domestice. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Ştefan Bădescu. Presentată şi susţinută la... Noembre 1889. Bucuresci (Tip. şi Libr. şcolelor, Eniu D. Bălténu & C. P. Conduratu), 1889. (22,5 x 15,5). 62[64] p. (Scoală superioară de Medicină Veterinară, nr. 30). (II 138591)
5416. ~ La intra-dermo-réaction comme moyen de diagnostic de la tuberculose ches les bovidés, comparativement à l'injection sous cutanée de tuberculine, par Ştefan Bădescu, Médecin-vétérinaire du Dépt de Vlachca. S.l., [1909]. (24,5 x 16). 4[-7] p. [imprimat greşit: 89]. (II 14894)
Descriere după datele de la începutul textului.

Nu exista imagini
  347) BĂDESCU-ROŞIORI, NICOLAE (1872-1944)
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU-ROŞIORI, NICOLAE (1872-1944)
5417. ~ Despre testamente în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută la... 1894 de Nicolae Bădescu-Roşiori. Bucureşti (Tipo-lit. Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1894. (22 x 15,5). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 138628)

Nu exista imagini
  348) BĂDILESCU, IOAN (1824-1873)
 • Opera
 • Imagini
BĂDILESCU, IOAN (1824-1873)
5418. ~ Grammatic'a latina. Partea formale provediută cu essercitie de tradusu latine şi romane pentru clasele I şi II liceali şi gimnasiali, de J. Badilescu, Professoru în Liceulu Mateiu Basarabu. Partea I-II. Ed. I. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865-1866. (21,5 x 16). IV, 204 p. (I) ; 1 f., p. 207-364 (II). (II 412139)
5419. ~ Idem. Ed. II. Partea I-II. Bucuresci (Typ. Naţională, Antreprenorii: C. N. Ră-dulescu), 1868-1869. (21,5 x 14). IV p., 1 f., 202 p. (II 412062)
5420. ~ Idem. Ed. III Partea I. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-C), 1870. (21 x 14). 207 p. (II 507563)
5421. ~ Idem. Carte autorisată de Consiliulu superiore alu instrucţiunei publice. Ed. IV. Partea I-II. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-Conduratu), 1872-1873. (23 x 15,5). 190 p. (I) ; p. 191-348 (II). (II 115170)
Partea II a apărut la Typ. Dacia; descriere după copertă.
5422. ~ Idem. Ed. V. Partea I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1876. (23,5 x 15). 190 p. 2 lei n. (II 413039)
5423. ~ *Idem. Ed. VI. Partea I. Bucuresci, Socecu & Comp., 1879. 8°. 348 p. 4 lei (RR, 1(1879), nr. 11, nov., p. 121)
5424. ~ Idem. Ed. VII. Partea I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1882. (22 x 14,5). 348 p. (II 511660)
Lipsă coperta.
5425. ~ Idem. Ed. IX. Partea I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1888 [pe copertă: 1889]. (23 x 15). 190 p. 2 lei. (II 412311)
5429. ~ Grammatic'a latina. Partea sintactica pentru clasele III şi IV liceali, gimnasiali şi seminariali elaborata dupa A. H. From, F. Schultz şi alţi autori, de J. Badilescu, Professoru în Liceulu Mateiù Basarabu. Carte autorisată de Onor. Ministeru alu Instrucţiunei publice. Bucuresci, Libr. Edit. G. Ioanid & C-nie, 1868. (21 x 13,5) 1 f., 192 p., 1 f. errata. 2 sfanţi. (II 21424)
5430. ~ Idem. Bucuresci, Libr. edit. G. Ioanid & A. Spirescu (Typ. Naţionale, Intreprindetor C. N. Radulescu), 1871. (23 x 15). 195 p. 2 Sfanţi (II 412931)
5431. ~ Idem. [Pe copertă şi: Ed. III]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecfi & Co. (Noua Typ. Naţionala, C. N. Radulescu), 1880. (23,5 x 15,5). 194 p. 2 lei noui. (II 511661)
5432. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1888 [pe copertă: 1889]. (23,5 x 17). 194 p. 2 lei. (II 413074)

În olaborare:
MASSIM, I. C. şi ~. Nou abecedariu sau Elemente de lectura şi scriere... Bucureşti, 1868.
~ Idem. Partea I, ed. 3. Bucureşti, 1869.
~ Idem. Partea II, III şi adausu de calculu. Ed. II. Bucuresci, 1869.

Nu exista imagini
  349) BĂDULESCU, ALEXANDRU (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, ALEXANDRU (1870-?)
5433. ~ *Impozite. Teză. [Bucureşti, 1896]. (Scărlătescu ; AnB, p. 86)

Nu exista imagini
  350) BĂDULESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BĂDULESCU, ALEXANDRU
5434. ~ Administraţia Căilor Fierate[!] Române. Mişcarea funcţionarilor şi suferinţele lor. [De] Alexandru Bădulescu. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), [1897]. (18 x 13,5). 39 p. (I 138336)
5435. ~ Ajută-te singur. [De] Alexandru Bădulescu. S.l. 1895. (15,5 x 11,5). 22 p. 50 bani. (I 138207)
5436. ~ Eliza, Absolventă a Şcoalei Profesionale din Bucureşti. [Roman, de] Alexandru Bădulescu. Bucureşti (Typ. Universul Luigi Cazzavilan), 1895 [pe copertă: 1896]. (18,5 x 13). 186 p. 2 lei. (I 138323)
5437. ~ Regele şi IPSS Mitropolitul Ghenadie. Catolicismul în România. [De] Alexandru Bădulescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (20 x 14,5). 13 p. 10 bani. (II 118377)

Nu exista imagini