Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  321) BĂDĂREU, ALEXANDRU A. (1859-1927)
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂREU, ALEXANDRU A. (1859-1927)
5361. ~ Raport asupra proiectului modificator legei învăţământului. [Raportor: A. A. Bădăreu). Bucureşti (Tip. F. Göbl fii), [1906]. (31 x 23). 15, 28 p. (III 61242)
Cuprinde şi: Proiect de lege pentru modificarea Legei învăţămîntului superior. La sfârşitul textului semnează C. G. Disescu, Ministru, şi A. A. Bădăreu, raportor (p. 1-28).

Nu exista imagini
  322) BĂDĂREU, GHEORGHE N. (1879-1916/18)
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂREU, GHEORGHE N. (1879-1916/18)
5362. ~ Şeful statului. Teza de licenţă susţinută de Gheorghe N. Badareu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1903. (22,5 x 16,5). 2 f., 84[-86] p. (II 138690)

Nu exista imagini
  323) BĂDĂRĂU, IOAN (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, IOAN (1887-?)
5363. ~ Chirurgie de guerre, [par le] Dr. I. Badareu. Les plaies abdominales (Recension d'après les publications allemandes). Jassy, (Impr. H. Goldner), 1916. (23,5 x 15,5). 8 p. (Extr. de la Revue Médico-Chirurgicale de Jassy, I-ère Année, nr. 3). (II 47979)
5364. ~ Considérations sur la lipomatose symétrique des extrémités (avec deux observations personnelles), [par le] Dr. I. Badareu. Jassy (Impr. H. Goldner), 1916. (23,5 x 16). 1 f., 10 p. cu il. (Extr. de la Revue Médico-Chirurgicale de Jassy, I-ère Année, Nr. 1). (II 47980)
5365. ~ Tratamentul chirurgical al tuberculozei pulmonare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi Susţinută la... Februarie 1913 de I. Bădărău. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 16). 84 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1269). (II 33432)

Nu exista imagini
  324) BĂDĂRĂU, MIHAIL AL.
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, MIHAIL AL.
5366. ~ Cooperaţia în Dâmboviţa, de Mihail Al. Bădărău, Controlor bănci populare. Bucureşti (Tip. Lupta), 1915. (19 x 12,5). 186 p. [2 lei] (Biroul Băncilor şi Cooperativelor Săteşti al judeţului Dâmboviţa). (I 42435)
5367. ~ Noţiuni instructive pentru regulamentul de administraţie. Ceia ce fac şi ar trebui să facă băncile populare, de Mihai Al. Bădărău. Controlor la Băncile Populare, Student al Academiei Comerciale. Bucureşti (Tip. Lupta), 1915. (19,5 x 13,5). IV-118[-120] p. 2 lei. (I 42397)
Bibliografie la p. 119.
5368. ~ Raport asupra Experimentării de Organizare Temeinică a Mişcărei Cooperative din judeţul Dâmboviţa, [de Mihai A. Bădărău, Controlor de bănci populare]. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1915. (16 x 10,5). 8 p. (I 42849)
Autorul, la p. 8.

Nu exista imagini
  325) BĂDĂRĂU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, NICOLAE N.
5369. ~ Cenno sulle volle sottili. Dissertazione presentata alla commissione esaminatrice della Regia Scuola de applicazione per gli ingegneri in Torino, da Nicola N. Badereu de Jassy (Romania) per ottenere il diploma di laurea di architetto. Torino (Tip. e lit. Camilla e Bertolero), 1876. (22,5 x 15). 26 p., 1 pl. (BCU-Iaşi III B 21870)
5370. ~ Equilibrio delle terre e determinazione della loro spinta contro i muri di sostegno. Dissertazione presentata alla commissione esaminatrice della R. Scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri in Torino, da Nicola N. Badareu de Jassy (Romania) per ottenere il diploma di laurea di ingegnere civile. Torino (Tip. e lit. Camilla e Bertolero), 1876. (22 x 14,5). 24 p., 1 pl. (BCU-Iaşi III B 21486)

Nu exista imagini
  326) BĂDĂRĂU, P. N.
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, P. N.
5371. ~ Avangarda. [De] P. N. Badarau. Istoria din timpurile actuale cu o dare de seamă, a unei Societăţi, pur românească. S.l., [1916]. (24 x 16). 64 p. 3 lei. (II 46850)
La preţ se menţionează: Cartea se vinde în folosul Societăţii [de binefacere Principele Carol].

Nu exista imagini
  327) BĂDĂRĂU, TEODOR A. (1872-1958)
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, TEODOR A. (1872-1958)
5372. ~ Curs elementar de Zoologie. [De] T. A. Bădărău, Profesor. Aprobată de Onor Minister. Ed. I. Iaşi, Edit. Librăriei Iliescu, Grossu & Comp. [1907?]. (20,5 x 12,5). 486 p. (Invăţământul secundar superior). (II 533403)
Descriere după copertă. Anul dedus cu aproximaţie din lista de pe cop. 4. Ed. a II-a a apărut în 1908.
5373. ~ Curs elementar de Zoologie pentru cursul superior al şcoalelor secundare. Ed. II. Partea I. Iaşi, Edit. Librăriei Iliescu, Grossu & Comp. (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (20,5 x 13,5). VIII, 486 p. cu il. 6 lei. (Invăţământul secundar superior). (I 12563)
5374. ~ Idem. Ediţie cu totul modificată [pe copertă: Ediţia II în întregime refăcută], Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915. (20,5 x 13,5). 2 f., IV, 539, II p. cu il. 6,50 lei. (II 95203)
5375. ~ Elemente de ştiinţi naturale (zoologie şi botanică). Partea I pentru clasa I Secundară alcătuită după principii metodice şi în conformitate cu programa analitică din 1899. De T. A. Bădăran, profesor. [Pe copertă: Cu 202 figuri în text]. Iaşi, Edit. Libr. Noua P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (25 x 16,5). 2 f., IV, 200, XXVI p. cu il. 3 lei. (II 593990)
5376. ~ Idem. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, Iliescu, Grosu & Comp., 1905. (20 x 13). 231 p., 1 f. erata. 3,30 lei. (I 2498)
5377. ~ Idem. I. Zoologia pentru clasa I secundară. Alcătuită după programa analitică din 1908 de T. A. Bădărău, profesor. Ed. VIII. Iaşi, Edit. Libr. Noua, Iliescu, Grossu & Comp. (Tip. Edit. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp), 1908-1909. (20,5 x 13). VII, 206, IV p. cu il. 3,30 lei. (II 12536)
5378. ~ Idem. Partea II pentru clasa II-a Secundară alcătuită după principii metodice şi în conformitate cu programa analitică din 1899. De T. A. Bădărău, profesor. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16,5). 166, XXVI p. cu il. 3 lei. (II 2074)
5379. ~ Idem. Ed. II. Iaşi, Edit. Libr. Noua, Iliescu, Grossu & Comp., 1905. (20 x 13). 241 p. cu il. 3,30 lei. (II 98924)
5380. ~ Idem. Ed. V. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, Iliescu, Grossu & Comp. (Tip. edit. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907 [pe copertă: 1907-1908]. (20,5 x 13). 248 p. cu il. 3,30 lei. (II 12535)
5381. ~ Lecţiuni de Productologie (Cunoaşterea productelor comerciale). Pentru trebuinţa elevilor din şcoalele comerciale inferioare şi pentru cei cari au nevoe de asemenea cunoştinţi. De T. A. Bădărău, Profesor. Partea I Cuprinde materia programei analitice din Iuniu 1904, pentru clasa I-a. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, Iliescu, Grossu & Comp., 1905. (18,5 x 12). 144 p. cu il. (Bj-T, D II 35354)
Lipsă coperta.
5382. ~ Noţiuni de ştiinţe naturale. I. Zoologia pentru clasa I secundară de T. A. Badarau profesor. Lucrare aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instructiunei Publice (Monitorul Oficial din 28 Iunie 1909). Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. & D. Iliescu (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1909-1910. (19,5 x 13). VIII, 266 p. cu il. 3,50 lei (Invăţământul secundar, curs inferior). (II 532283)
Pe copertă: "Serie nouă. Ed. I, tiraj 1100 Exemplare".
5383. ~ Idem. III. Igienă, Anatomie şi Fiziologie pentru clasa IV secundară de T. A. Badarau, profesor. Lucrare aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instructiunei Publice (Monitorul Oficial din 28 Iunie l909). Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. & D. Iliescu (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1909. (20 x 13). 165 p. cu il. 3,40 lei. (Invăţământul secundar. Curs inferior). (II 531441)
Pe copertă: "Ediţia I tipărită în 1600 exemplare".
5384. ~ Organizarea şi Vieaţa Animalelor descrise pe înţălesul tuturor. [De] T. A. Badarau, profesor. Cu 545 figuri în text. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, Iliescu, Grossu & Comp. (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1908. (21,5 x 14). VIII,541 p. cu il. 7 lei. (II 12564)

Nu exista imagini
  328) BĂDĂRĂU, TEODOR (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, TEODOR (1886-?)
5385. ~ Les bourses de valeurs mobilières en Roumanie. [Par] Teodore Badareu, Docteur en droit. Étude précédée d'un exposé de l'histoire du commerce dans ce pays. Paris, Libraire Arthur Rousseau, Rousseau et C-ie Editeurs (Angers, Impr. J. Siraudeau), 1916. (23,5 x 16). 2 f., 164[-167] p. (BCU-Iaşi III B 33312)
Autorul este licenţiat în Drept la Paris (1908).

Nu exista imagini
  329) BĂDĂRĂU, TOMŞA A.
 • Opera
 • Imagini
BĂDĂRĂU, TOMŞA A.
5386. ~ De la délégation imparfaite, par Tomsa A. Badareu, Docteur en droit. Paris, M. Giard & E. Brière, Libraires-Editeurs (Impr. M. Giard et E. Brière), 1914. (25,5 x 16,5). 1 f., 184 p. (Astra-S 5179)
Menţionată ca teză în 1915 în: Rally I, p. 23.

Nu exista imagini
  330) BĂDESCU, ALEXANDRU (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂDESCU, ALEXANDRU (1886-?)
5387. ~ Electrocoagulaţiunea în tratamentul tumorilor vesicale. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1916 de Alexandru Bădescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Ştefan A. Ştefaniu), 1916]. (23,5 x 16). 45[-48] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1494). (II 47981)

Nu exista imagini