Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  311) Bazele unui proiect de lege rurală
 • Opera
 • Imagini
Bazele unui proiect de lege rurală
5347. • Basele unui proiectu de lege rurala. Iassii (Impr. Inst. Albinei Romane), 1864. (20 x 13). 15 p. (I 380087)

Nu exista imagini
  312) BAZELLY
 • Opera
 • Imagini
BAZELLY
5348. ~ *Studii metodico-practice asupra limbei francese, pentru usulu junimei studióse de ambele secse de Bazelly-Craiova. Craiova, [1872]. (F, 8(1872), nr. 41, oct. 8/20, p. 488: Literatură şi arte)

Nu exista imagini
  313) BAZGAN, GRIGORE GH. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BAZGAN, GRIGORE GH. (1886-?)
5349. ~ Tratamentul antirabic în Iaşi. Metoda D-lui Profesor Puşcariu şi Accidentele tratamentului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în April 1913 de Bazgan Gh. Grigore, Fost preparator la Institutul Antirabic, Fost extern şi intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon din Iaşi ; Fost bursier al Academiei Române Fondul Adamachi. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1913. (24 x 15,5). IV, 42 p., 2 tab. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 394). (II 31542)

În colaborare:
PARHON, C. I. şi ~. Essais thérapeutiques dans la paralysie générale... Iassy, 1916.
~. Phénomènes anaphylactiques consécutifs à la revaccination anticholerique. Iassy, 1915.

Nu exista imagini
  314) BAZIN, RENÉ
 • Opera
 • Imagini
BAZIN, RENÉ
5350. ~ Povestiri duioase. Traducere de Nestor Urechia [pe copertă: Nestor Ureche]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). 127 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 508).
(I 20006)
Din vol.: "Contes de Bonne Perrette".

Nu exista imagini
  315) BĂCĂOANU, CONSTANTIN GH.
 • Opera
 • Imagini
BĂCĂOANU, CONSTANTIN GH.
5351. ~ Tratamentul Fracturei corpului claviculei prin Cusătura cu fir de argint. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentata şi susţinută în Noembrie 1906 de Constantin Gh. Bacaoanu, Fost intern cu concurs al secţiei Chirurgicale, al Clinicei Infantile (Pavilionul de izolare) şi al Secţiei Medica I din Spitalul Sft. Spiridon Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 16). 56 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 246). (II 5462)

Nu exista imagini
  316) BĂCĂOANU
 • Opera
 • Imagini
BĂCĂOANU
Vezi: FLORU, IOANICHIE
Vezi şi: MUNTEANU, NICODEM
STANESCU, VARTOLOMEIU

Nu exista imagini
  317) BĂCILĂ, IOAN C. (1888-1961)
 • Opera
 • Imagini
BĂCILĂ, IOAN C. (1888-1961)
5352. ~ Bibliografia domniei regelui Carol I al Romăniei. Lucrare făcută în seminarul de istoria română sub direcţia D-lui Prof. D. Onciul de Ion C. Băcilă. Premiată din fondul Hillel şi tipărită cu cheltuiala Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de edit. şi Arte grafice Flacăra, 1916. (23 x 15). 87 p. (Seminarul de istorie română la Universitatea din Bucureşti. Director: Prof. D. Onciul). (II 46995)
Prefaţă de D. Onciul.
5353. ~ Întinderea Moldovei. Schiţă istorică şi geografică, de Ioan C. Băcilă. Cu 4 schiţe. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1916. (24,5 x 16,5). 17 p., 4 h. (Bul. Soc. Regale Române de Geografie, XXXVII 1916). (II 47935)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  318) BĂCILLĂ, SIMION
 • Opera
 • Imagini
BĂCILLĂ, SIMION
5354. ~ Corespondenţii din Zarandu la diuarele romane în afacerea alegerei de deputalu dietalu, în cercului Baiei de Crisiu de Simion Bacilla, parochu gr. or. în Ormindea-Zarandu. Deva (Tiparitu la Kroll et Comp.), 1892. (23 x 15). 74 p. (Bo-Bl 22014)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  319) BĂDAN, CHRISTEA D.
 • Opera
 • Imagini
BĂDAN, CHRISTEA D.
5355. ~ Inspiraţii din Peripeţiile Vieţei Mele. [De] Christea D. Bădan. Versuri. Turnu-Severin (Tip. C. D. Scăueru), 1916. (16 x 12). 44 p. (I 47812)
5356. ~ Minciunele-gogonele şi din glasul inimei, de Christea D. Bădan. [Versuri]. Bucureşti (Tip. Poporul), 1912. (15 x 12). 95 p. (I 30778)
Cu un portret.
5357. ~ Pentru Fraţi. Versuri, de Christea D. Bădan. Turnu-Severin (Tip. C. D. Scăueru), 1916. (16,5 x 11). 38 p. (I 48449)
5358. ~ Printre picături... Versuri, de Christea D. Bădan. Vol. I. T.-Severin (Tip. N. D. Spineanu), 1914. (20,5 x 14). 32 p. (II 112809)

Nu exista imagini
  320) BĂDAŞCĂ, I. I.
 • Opera
 • Imagini
BĂDAŞCĂ, I. I.
5359. ~ Cunoscibilitatea lui Dumnezeu. Tesa pentru licenţă de Pr. I. I. Badaşca. Bucuresci (Tip. Griviţ'a, M. M. Antonescu), [1904]. (23 x 16). 49[-51] p. (Facultatea de teologie din Bucureşti). (II 3204)
Datat după: RBibliogr., 2(1904), nr. 5-6, p. 73.
5360. ~ Idem. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (23,5 x 15,5). 3 f., II, 63 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 595718)
Diferă de precedenta prin tipar şi tipografie.

Nu exista imagini