Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  301) BAUP
 • Opera
 • Imagini
BAUP
Vezi:
STANCULEANU şi ~. La bactériologie des empyèmes... Paris, 1900.

Nu exista imagini
  302) BAVAY, AD.
 • Opera
 • Imagini
BAVAY, AD.
5338. ~ Studiu asupra tacticei focurilor infanteriei de Ad. Bavay, Locot-Colonel din infanteria belgiană. C'un memoriu asupra artei de a manevra sub focul inamicului în cele mai puţine perderi posibile, de Tellenbach, Major în Regimentul 37 de Infanterie din Westfalia. Traducere de Locotenent G. A. Cristodulo, Absolvent al Scoalei Superioare de Resbel italiane. Bucuresci (Tip. Curţii Regale Propr. F. Göbl Fii), 1887. (24 x 16). 67 p. 1,50 lei. (II 413451)
5339. ~ Idem. Traducere de Locotenent G. A. Cristodulo din Regimentul 2 Dorobanţi Râmnicu-Vîlcea... Ed. II Revedută şi corijată. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1888. (25 x 16,5). 67 p. 1,50 lei. (II 413450)

Nu exista imagini
  303) BAWR, ALEXANDRINE-SOPHIE de (1773-1860)
 • Opera
 • Imagini
BAWR, ALEXANDRINE-SOPHIE de (1773-1860)
5340. ~ Banul norocos. [De] Doamna de Bawr. Povestire pentru tinerime. Traducere de Eufrosina I. Adam, institutoare. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (16,5 x 11,5). 80 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 757). (I 29587)
La p. 76-80: Catalogul Bibliotecii pentru toţi.

Nu exista imagini
  304) BAYARD, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
BAYARD, ALFRED
În colaborare:
5341. ~ Găina cântă sau Primarul fără voe. [pe copertă: (In franţuzeşte D. şi D-na Penşon)]. Comedie în un act de D-nii Bayard [greşit: Bayrd], Dumanoir şi Dennery. Tradusă de C. Bălanescu. Iassi 1878. Jassy (Tip. A. Bermann et Comp.), 1878. (22 x 15). 24 p. 1 franc. (Repertorul pieselor teatrale, traduse şi jucate de C. Balanescu, prim Comic). (II 138587)

Nu exista imagini
  305) BAYARD, HENRI
 • Opera
 • Imagini
BAYARD, HENRI
5342. ~ Manual practic de medicină legală de M. Henri Bayard. Tradusă cu mici adăogiri Legislaţia luată din Codicele Române de Serb. Georgescu, Doctor în Medicină, chirurgia şi mamos, Medic la Spitalul Central din Iassy a Sântului Spiridon şi Medicu de Regimentu cl. II, în armata Română. Partea I-a şi a II-a. Iassy (Tip. A. Bermann, Posesor I. Codreanu), 1871. (22,5 x 15). VIII, 280 p. (II 174481)

Nu exista imagini
  306) BAYER, M.
 • Opera
 • Imagini
BAYER, M.
5343. ~ Chinaphtolul si aplicaţiunile lui în therapeutică. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută în Martie 1899 de M. Bayer. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (23,5 x 15,5). IV, 91 p. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 107). (II 160207)

Nu exista imagini
  307) BAYLEY-ALDRICH, T.
 • Opera
 • Imagini
BAYLEY-ALDRICH, T.
Vezi: ALDRICH, THOMAS BAYLEY

Nu exista imagini
  308) BAZALI, CONSTANTIN B. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BAZALI, CONSTANTIN B. (1884-?)
5344. ~ Studiul cauzelor de despărţenie cu sancţiunea lor în legiuirile noastre Vechi în Dreptul Roman, drept Bizantin şi în Canoanele Sfinţilor Apostoli. Teza de doctorat Juridic susţinută la Facultatea de Drept din Iaşi de Constantin B. Bazali. Iaşi (Tip. Naţională I. S. Ionescu), 1912. (23,5 x 16,5). IV-49 p. (Universitatea din Iaşi). (II 29038)

Nu exista imagini
  309) BAZARABIC, WINZENZ
 • Opera
 • Imagini
BAZARABIC, WINZENZ
5345. ~ Tableau über die Romanen-Banaler Grenz-Regimentsbezirke vorkommenden historischen Denwürdigkeiten. Herausgegeben von Winzenz Bazarabiö k. k. Oberstlieutenant im 63. Linien-Infanterie-Regimente. Temesvár (Druck von Carl Diemer), 1872. (20 x 14). 1 f., 7 p. (II 138438)

Nu exista imagini
  310) BAZAVAN, M. I.
 • Opera
 • Imagini
BAZAVAN, M. I.
5346. ~ Lacrămi şi suspine. Poesii de M. I. Bazavan. Târgu-Jiu (Tip. Română, Marin Petrescu & Comp.), 1904. (17 x 10,5). 30 p. (I 6408)

Nu exista imagini