Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  291) BAUDE, CH.
 • Opera
 • Imagini
BAUDE, CH.
Vezi:
PECAUT, E. şi ~. Convorbire despre artă. [Vol. I-II]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  292) BAUDELAIRE, CHARLES
 • Opera
 • Imagini
BAUDELAIRE, CHARLES
5328. ~ Poeme în Prosă. [De] Ch. Baudelaire Traducere de A. Luca. Bucureşti, Lumen (Tip. M. Kalber), 1909. (17 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 27). (I 21648)
5329. ~ Poemele în proză ale lui Baudelaire. [Trad. de] Alexandru Teodor Stamatiad [Pe copertă: Ilustraţii de Gropeanu, Poitevin-Schelelli şi Steriadi]. Bucureşti (Tip. Poporul), 1912. (22 x 17,5). 68 p. (II 29863)
Cu un portret.
5330. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Bibliotecei Luceafărul, [1915]. (19,5 x 12). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 63). (I 459559)

Vezi de asemenea:
FĂRCĂŞANU, V. Deziluzii... [Curprinde pe lângă versuri originale şi trad. din Baudelaire, Fr. Coppée...]. Iaşi, 1893.
~. Intime... [Curprinde pe lângă versuri originale şi trad. din Byron, Ch. Baudelaire... ]. Iaşi, 1898.
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Poesii şi poeme... . Traduceri în versuri din Ch. Baudelaire , Pierre Bouchaud... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  293) BAUER, FRÉDÉRIC GUILLAUME
 • Opera
 • Imagini
BAUER, FRÉDÉRIC GUILLAUME
Vezi:
CARRA, JEAN LOUIS. Istoria, Moldavii şi a Romanii. [Asupra României, de ~]. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini
  294) BAUER, OTTO
 • Opera
 • Imagini
BAUER, OTTO
5331. ~ Calea spre socialism. [De] Otto Bauer. Traducere de Ilie Horodniceanu. Bucureşti, Cercul de edit. socialistă, [191?]. (20,5 x 15). 54 p. 1,50 lei. (Biblioteca socialistă). (II 55795)
La p. 3-5: "Introducere de F. Caussy". "Tabla de materii" la p. 3 copertă.

Nu exista imagini
  295) BAULING, AVRAM (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BAULING, AVRAM (1880-?)
5332. ~ Redresarea retroflexiunei uterine prin scurtarea ligamentelor rotunde retrouterin. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Decembrie 1912 de Avram Bauling. Bucureşti (Tip. Cultura), 1912. (24,5 x 16,5). 47 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1261). (II 29988)

Nu exista imagini
  296) BAUM, A.
 • Opera
 • Imagini
BAUM, A.
Vezi:
• Bürgerliches Gesetzbuch für Rumänien. Ubersetzt von ~ und M. Bucov. Bukarest, 1917.

Nu exista imagini
  297) BAUM, EMIL
 • Opera
 • Imagini
BAUM, EMIL
5333. ~ Studii asupra zăcămintelor petrolifere din Buştenari şi Poiana-de-Verbileu şi asupra originei lor de, Emil Baum, inginer. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (29,5 x 21,5). 9 p. cu il. (III 2023)

Nu exista imagini
  298) BAUMAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BAUMAN, IOAN
5334. ~ Dicţionaru romanu portativu. Cullegere de celle mai necesarie cuvinte radicale, de ***. Ed. II. Craiova, Librariu-Edit. Philip Lasar (Typographia Nationale, T. Macinca şi I. Samitca), 1869. (11,5 x 9,5). 238 p. (BCU-ClN CR 390)
Lipsă coperta.
5335. ~ Dictionaru românu portativu. Culegere de cele mai necesare cuvinte radicale, de I. Bauman. Ed. III. Craiova, Libr. Edit. Philip Lasar, 1875. (16 x 10,5). 238 p. [3] franci. (I 178931)
Descriere după copertă. Lipsă p. 1-4.
5336. ~ Noul dicţionar român portativ cu un bogat repertor de cuvinte radicale de Ioan Bauman. Ed. V [Pe copertă: ed. VI]. Craiova, Libr. Edit. Lazar & Comp. (Tip. Română Filip Lazar & Comp.) 1895. (15 x 11). 191 p. 2 lei şi 50 bani. (I 138213)

Traduceri:
RENDU, AMBROISE. *Robinson în insula sa. Trad. de ~. Craiova, 1861; 1862; 1875; 1877.

Nu exista imagini
  299) BAUMANN, HUGO (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BAUMANN, HUGO (1877-?)
5337. ~ Horse-poxul spontaneu şi experimental. Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar prezentată şi susţinută la [10/22] Noembre 1897 de Hugo Baumann. Craiova (Tip. română, Filip Lazăr succesor), 1897. (22 x 15). 33[-36] p. (Şcoala superioară de Medicină veterinară, nr. 108). (II 160071)

În colaborare:
FURTUNĂ, I. ST. şi ~. Asigurarea vitelor. Bucureşti, 1905.
~. Studiu asupra infiinţărei instituţiunilor judeţene. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  300) BAUME, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
BAUME, GEORGES
Vezi:
PAMFIL, GEORGE şi ~. Contributions à l'étude de gaz des roches... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini