Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  271) Bastardul
 • Opera
 • Imagini
Bastardul
5310. • *Bastardul. 2 vol. Bucuresci (Tipo-Litografia Dor. P. Cucu), 1881. 8 lei (Avarul, p. 4 cop)

Nu exista imagini
  272) Bastardul din Orleans
 • Opera
 • Imagini
Bastardul din Orleans
5311. • Bastardul din Orléans. Bucureşti, Edit. Societăţii anonime pe acţiuni Adeverul, [1907] (29 x 20). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 6). (III 8454)
Descriere după copertă. Cuprinde şi începutul la: Volumul al VII-lea care va apare luni 31 Decembrie. "Drama de la morgă", p. 31-32.

Nu exista imagini
  273) BASTIA, SABINE
 • Opera
 • Imagini
BASTIA, SABINE
Vezi:
• La nation roumaine. Roumains indépendants... par Ch. Seignobos et ~. Paris, 1914. (Bibliothèque des Nationalités)

Nu exista imagini
  274) BASTUS, VICENTE JOAQUIM
 • Opera
 • Imagini
BASTUS, VICENTE JOAQUIM
5312. ~ Cursu de declamaţiune, de D-rulu Don Vicente Joaquim Bastus. Membru allu institutului historicu din Francia, Arcade de Roma cu numele de Irenio Tespiano, indivindu şi delegatu specialu allu Academiei imperiale din Wienna, şi de meritu de la filodramatica din Milan, de Buenes Literas de Barcelona, fostu profesore de historia, fostu directoru la cathedra de declamaţiune în Lyceu şi censoru regalu allu MS la Barcelona, membru a multoru alte corporaţiuni sciinţifice naţionale şi străine, auttoru de diferite opere literare, cavaleru comandoru allu ordinului regalu Isabela Catolica etc. Din Ispaniolesce de Constantin Dimitriade, Artistu dramaticu romanu. Cu aprobarea onorabilului Consiliu de Instrucţiune. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867. (18 x 12). 1 f., 30, II p. 4 sfanţi. (I 109507)

Nu exista imagini
  275) BAŞOTĂ, ANASTASIE
 • Opera
 • Imagini
BAŞOTĂ, ANASTASIE
5313. ~ Testamentul defunctului Anastasie Başotă, Cavaleru alu ordinului St. Anna classa III; alu ordinului Nişam Iftihar; decoratu cu medalia şi cordeoa Vladimiru, etc. etc.etc. Fostu Logofătu şi Ministru de Lucrări Publice în Moldova. Unulu din fondatorii Institutului Gregorian din Iaşi. Fondatoriulu Institutului Academicu de pe moşia sa Pomărla, judeţulu Dorohoiu, numiţii: Institutul Anastasie Başotă. Iassy (Tip. H. Goldner), 1870. (16 x 10). 14 p. 67 bani. (I 380377)

Prefeţe:
EUTHYMIUS ZIGABENUL. Tălcuirea Psaltirei. Tom. II. Pref. de~ ş.a. Iaşii, 1862.

Nu exista imagini
  276) BAŞOTĂ, B. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BAŞOTĂ, B. (1883-?)
5314. ~ Anemia (lipsa de sânge). O consultaţie medicală, de Dr. B. Basiota Medic. Cluj (Tip. Carmen Petru P. Baritiu), 1913. (13,5 x 10). 23 p. 20 fil. (BCU-ClN 280894)
La p. 23 menţiunea: "După Dr. IRH".
5315. ~ Despre Coleră (Holeră) şi cum să ne apărăm împotriva ei? De Dr. B. Basiota, medic. Cluj (Inst. de arte grafice Alexandru Anca, Gherla Szamosujvâr), 1911. (14,5 x 10). 16 p. (Serviciul de Informaţii a Economului, Cluj, nr. 1). (I 159698)
5316. ~ Despre lungoare (febra tifoidă, tiphus abdominalis), de Dr. B. Basiota, Medic. Cluj (Tip. Carmen, Petru P. Bariţiu), 1912. (14 x 10) 16 p. 20 fil. (BCU-ClN 280893)

Nu exista imagini
  277) BAŞOTĂ, BASILIU MOŢIU DÎMBUL (1836-1908)
 • Opera
 • Imagini
BAŞOTĂ, BASILIU MOŢIU DÎMBUL (1836-1908)
5317. ~ Munţii apuseni ai Transilvaniei seau Studiu geologicu asupr'a structurei muntiloru metalici ai Transilvaniei, de Basiliu M. D. Basiota, jude la tribunalulu regiu de I-ma instantia din Alb'a-Iuli'a, totu odată judecătoria montana din Transilvani'a. Blasiu (Tip. Seminariului gr.-cat. în Blasiu), 1883. (24 x 16). 2 f., 35 p. 40 cr.v.a. (II 160326)

Nu exista imagini
  278) BAŞOTĂ, VASILE
 • Opera
 • Imagini
BAŞOTĂ, VASILE
5318. ~ Un respuns la întrebarea că ce om este advocatul Basiliu Popp de Harşianu alias Harsány Papp Lászlo, [de Vasile Başota]. Sibiium (Tip. Archidiecesană), [1898]. (19,5 x 13). 15 p. (BCU-ClN 83311)
Autorul, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  279) BAŞTEA, IOAN (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
BAŞTEA, IOAN (1855-?)
5319. ~ Usucapiunea se aplică şi la servituţi? Dreptulu pretorianu în această privinţă. Thesă pentru licenţă de Ioan Baştea. Susţinută la... 188... Bucuresci (Tip. Romanulu Carol Göbl), 1881. (23 x 15,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 17147)

Nu exista imagini
  280) BAŞTURESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BAŞTURESCU, GEORGE
5320. ~ Cifrele arabe. Istoricul şi originea lor. Teoria formaţiunei cifrelor. Cifrele sub imprimerie. De George Başturescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl), 1901. (21 x 14,5). 31 p. (I 63246)

Nu exista imagini