Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  251) Basme populare culese din gura poporului
 • Opera
 • Imagini
Basme populare culese din gura poporului
5274. • Basme populare culese din gura poporului. Cerbul de aur. Craiova, Edit. Ziarului Curierul Olteniei (Tip. Română, Filip Lazar & Comp.), 1894. (20,5 x 13,5). 14 p. 10 bani. (II 411961)

Nu exista imagini
  252) Basme româneşti
 • Opera
 • Imagini
Basme româneşti
5275. • Basme romanesci: Ciobanul şi ţăranul cu cimpoiul fermecat şi alte basme. Bucuresci (Antiquaria Labori Pinath), [188?]. (17 x 12,5). 32 p. cu il. 50 bani. (I 391994)
Povestirea: "Ce-i trebue chelului? sau Doui amorezaţi otrăviţi", este semnată Jan.

Nu exista imagini
  253) Basme sau istorii populare
 • Opera
 • Imagini
Basme sau istorii populare
5276. • *Basme seu istorii populare. Ed. I. B[ucureşti], Michăes[cu], 1873. (Iarcu, p. 146)
5277. • Basme şi legende streine traduse de Ioan S. Spartali. Bucuresci (Tip. C. Petrescu Conduratu) [pe copertă: Tip. Curţii Regale, prop. F. Göbl Fii], 1885. (26 x 19). 54 p. 1 leu. (II 7529)

Nu exista imagini
  254) Basme vestite
 • Opera
 • Imagini
Basme vestite
5278. • *Basme vestite, il. cu 19 gravuri în culori Bucureşti, Edit. librăriei Haimann, [1884]. 4°. 5 lei. (Noua bibliotecă ilustrată pentru copii). (RoL, 8(1884), nr. 2237, dec. 25, p. [3]: Bibliografie; Xenopol, cop. 4)

Nu exista imagini
  255) BASOCESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
BASOCESCU, MARIA
Vezi:
ANTONOVICI,. I. şi ~ Întru pomenirea în veci neuitatei Catherina Pangrati. Doua cuvântări... Bucureşti, 1915.
IORGA, N. Culegeri de articole din Neamul Romănesc. Culegere de ~. Bârlad, 1915.

Nu exista imagini
  256) BASS, GH. AL.
 • Opera
 • Imagini
BASS, GH. AL.
Vezi:
SCRIBE, EUGENE. Hughenoţii. [libretul]. Trad. de ~. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  257) BASSANVILLE, Contesa de
 • Opera
 • Imagini
BASSANVILLE, Contesa de
5278 bis. ~ *Politeţa şi eticheta. Bucureşti (Typ. Amicului Litt), 1880. 32°. 79 p. 30 b. (BR, 2(1880), nr. 12, dec, p. 265)

Nu exista imagini
  258) BASSARAB, LUDOVIC
 • Opera
 • Imagini
BASSARAB, LUDOVIC
Vezi:
POPESCU, CONSTANTIN. Poveşti şi fabule pentru copii. Il. de Michail şi ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  259) BASSARABEANU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
BASSARABEANU, NICOLAE N.
5279. ~ L'initiative d'un nouveau procédé statistique nécessaire à tout le monde et spécialement à tous les états en général, [par N. N. Bassarabeano]. Bucureşti (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1895. (31,5 x 23,5). 2, 12 f. (III 465830)
La sfârşitul textului (p. 10), semnează: "N. N. Bassarabeano, Bibliothécaire au Grand Théâtre National, Bucarest. Roumania".
5280. ~ Mare act din partea mentorilor noştri spre a consimţi să se înzestreze România, încă cu 11 opere noui, [de N.N. Basarabeanu, Bibliotecarul Teatrului Naţional din Bucureşti]. Subiect tratat în 14 pagini. Bucarest (Impr. L'indépendance Roumaine), 1905. (24 x 16). 16 p. 50 bani. (II 6573)
Autorul menţionat la sfârşitul textului, p. 15. Tip. la p. 16.
5281. ~ Un mare triumf pentru Regina Maria. Lupta pentru întemeierea unei noui societăţi de mare însemnătate pentru românism, [de N.N. Basarabeanu]. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), [1915]. (42 x 29,5). [11] f. (IV 46018)
Este vorba de Societatea lumei civilizate din România, iniţiator: N. N. Basarabeanu, menţionat la sfârşitul textului.
5282. ~ Le plus grand effort du monde, [par N. N. Bassarabeano, inventeur et Bibliothécaire au Grand Théâtre National. Rue Brezoiano, Nr 9 bis. Bucarest, Roumanie]. [Bucarest, 1911]. (11,5 x 16). 15 f. (I 22293)
Autorul, la sfârşitul textului.
5283. ~ Splendoarea Bucureştiului şi a României la discreţia unui prim-ministru şi la dispoziţia unei societăţi de lux care în caz de constituire va avea ca dividente 33% pe an, [de N. N. Basarabeanu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1909. (28 x 19,5). 3 f., 17 p. 50 bani. (II 14605)
Autorul, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  260) BASSARABESCU, GRIGORE M. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
BASSARABESCU, GRIGORE M. (1863-?)
5284. ~ Chestiuni de topografie tratate dupe programul pentru examenul de maior, de Căp. Gr. Basarabescu. Bucuresei (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (24,5 x 16,5). 109 p. 3,50 lei (II 413357)
5285. ~ Studiu asupra întrebuintărei cavaleriei ataşate colanelor de tote armele operând isolat. [De] Căpitan Grigore Bassarabescu A se vede hărţile: Bărlad, Unţesci, Vutcani, Vaslui. Bucuresei (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1900. (22 x 16). 31 p. (II 412261)
5286. ~ Tactica cavaleriei. Curs predat în şcoala specială de cavalerie de Maior Gr. Bassarabescu. Târgovişte (Tip. şi Legătoria de cărţi Viitorul, E. Angelescu), 1904 [pe copertă: 1905]. (23,5 x 16). 169 p. (II 1572)
5287. ~ Teme tactice asupra serviciului şi tacticei cavaleriei. Tema I. Ordin de marş pentru un regiment. A se vedea charta Moldovei 1/50000 foile Seria VIII. Colonele TSR, de Maior Gr. Basarabescu. Bucureşci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), [1901]. (23,5 x 16). 12 p. (Extr. din "Revista Armatei", nr. 6, an XIX). (II 412440)
5288. ~ Teme tactice de cavalerie. [De] Maior Gr. M. Bassarabescu. Bârlad (Tip. George Caţafani), 1902. (21 x 13,5). 1 f., 73 p. (II 252721)

Nu exista imagini