Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  231) BASARAB, LUDOVIC (?-1933)
 • Opera
 • Imagini
BASARAB, LUDOVIC (?-1933)
Ilustraţii:
DAUS, LUDOVIC. Duşmani ai Neamului Român. Il. de ~. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  232) BASARAB, VASILIE
 • Opera
 • Imagini
BASARAB, VASILIE
5206. ~ [Versuri ocazionale]. [De] Vasiliu Basarab. Budapest, Vârani F., [1898]. (14 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 179102)
Fără copertă. Pe p. de titlu: "Vasiliu Basarab griechisch orientalischer Priester Romos, Hunyader Komitat I. P. Szászvárcs in Ungarn. Baszaraba Vasiliu gor. kel. lelkesz Romesz, Hunyadmegye u. p. Szászváros. Vasiliu Basaraba Paroch gr. or. Romos Pretura Oreştiei, Comitatul Hunedor p.u. (Szászváros) Cara Ungaria. Budapest... Cuprinde: Versul făcut şi cântat de parochul Vasile Basarabu, cu ocasiunea ţinerii parastasului în Biserica gr. orient, din Romos pentru Majestatea sa Imperăteasa şi Regina Elisabeta la 17 Sept. 1898". Text în l. germană, maghiară şi română.

Nu exista imagini
  233) BASARAB-BRÂNCOVEANU, CONSTANTIN M. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BASARAB-BRÂNCOVEANU, CONSTANTIN M. (1875-?)
5207. ~ Cuvântare rostită de Constantin Basarab Brâncoveanu, deputatul Colegiului al II al judeţului Botoşani, în şedinţa Adunării deputaţilor de la 23 Ianuarie 1904. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (22 x 14). 17 p. (II 1929)
Interpelare adresată Ministrului de Război, în chestiunea reînnoirii artileriei noastre.
5208. ~ Renseignements sur la question du renouvellement de notre artillerie de campagne]. Discours prononcé par le prince de Brancovan, Député au Parlament roumaine, le 23 Janvier/5 Février 1904. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1904. (20 x 13). 16 p. (II 2812)

Nu exista imagini
  234) BASARABEANU, ŞT.
 • Opera
 • Imagini
BASARABEANU, ŞT.
Vezi: CRĂSESCU, VICTOR

Nu exista imagini
  235) BASARABESCU, GRIGORE (1863-1932)
 • Opera
 • Imagini
BASARABESCU, GRIGORE (1863-1932)
(Gr. B.)
5209. ~ De-ale noastre, de Gr. B. [Grigore Besarabescu?]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1914. (23,5 x 16). 1 f., 8 p. (II 141033)
Identificare nesigură după o însemnare de pe p. de titlu a exemplarului din BAR.

BASARABESCU, I. M. (1861-1934)
5210. ~ Artilerie de câmp. Memorator-portativ, de Maior I.M. Basarabescu din Artilerie. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1900. (19,5 x 12). 1 f., 328 p., 17 f. pl. (I 56159)
5211. ~ Silistra-Turtucaia 15 August - 1 Septembrie 1916. [De] General I. Basarabescu, fost Comandant al Diviziei G. Silistra. Botoşani (Tip. Concurenţa), 1918. (17,5 x 13). 34 p. 1,50 lei. (I 259744)

În colaborare:
PREZAN, C. şi ~. Descripţiunea cupolei obuzierului... Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  236) Basarabia
 • Opera
 • Imagini
Basarabia
5212.• Basarabia. Diferite articole de ziare din anul 1878, retipărite cu ocazia contraserbărei centenarului anexărei Basarabiei la Rusia, cu cheltuiala fondului societăţei Prutul, din Galaţi, şi cu o precuvântare de M. N. Pacu, Profesor onorar, Advocat şi Senator al Judeţului Covurlui. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1912. (21,5 x 14,5). VII-68 p. 1,20 lei. (II 27573)
Cuprinde: articolele lui M. Eminescu din Timpul (p. 9-47), răspunsul locot.-col. I. Alecsandri corespondentului ziarului "Le Nord", şi un articol al editorului M. N. Pacu.

Nu exista imagini
  237) BASGAN, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BASGAN, ŞTEFAN
5213. ~ Cuvent Funebru pronunţat la înmormântarea Iconomului Stavrofor Alexandru Mironescu, fost institutor-pensionar, Consilier Comunal etc. în diua de 17 Mai 1903 în Biserica Donie, de preotul Ştefan Basgan. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1903. (16 x 11). 8 p. (I 138242)
5214. ~ Studiu canonico-literar asupra părţii înteia din Îndreptarea Legii tipărită la Târgovişte, 1652. Teza pentru licenţa de Ştefan Basgan. Susţinută la 30 Octombrie 1900. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1900. (23 x 16). 66[-68] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 176301)

Nu exista imagini
  238) BASILESCU, EL. (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
BASILESCU, EL. (1855-?)
5215. ~ Despre tuberculosa vesicală. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie [pe copertă: Presentată şi susţinută la... Martie 1887] de El. Basilescu, vechiu intern al spitalelor civile din Bucuresci. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23,5 x 16). 75 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 160). (II 412694)

Nu exista imagini
  239) BASILESCU, NICOLAE S. (1860-1938)
 • Opera
 • Imagini
BASILESCU, NICOLAE S. (1860-1938)
5216. ~ Alcoolismul. Scrisoare deschisă adresată D-lui deputat George A. Scorţescu, raportor al legei pentru suprimarea taxei licenţelor de N. Basilescu, profesor de economia politică la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (26 x 20,5). XXIII p. (II 33099)
5217. ~ Ar. 7 & 5 din constituţiune, de N. Basilescu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (23,5 x 16). 34 p. (II 111506)
5218. ~ Idem. Memoriu de N. Basilescu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 17). 64 p. (II 111507)
5219. ~ Idem. Pledoaria D-lui N. Basilescu din 21 Ianuarie 1902 înaintea Trib. Ilfov secţia I. Bucuresti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24,5 x 17). 48 p. (II 111388)
5220. ~ Le cas de Mr. A. Couza par N. Basilesco. Bucurest (Impr. La Roumanie, E. S. Cerbu), 1900. (24. x 17). 11 p. (Extr. du journal "La Roumanie", 28 Sept. 1900). (II 83742)
Privitor la cartea lui A. C. Cuza "Despre Poporaţie Iaşi 1890", unde se găsesc "pasagii plagiate din cartea lui Robert von Mohl: Geschichteund Literatur der Staats-wissenschaften".
5221. ~ Ce se înţelege prin imobile rurale în An. 7 & 5 din Constituţiune. De N. Basilescu, Profesor la Facultatea de Drept din Bucuresci. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24,5 x 16,5). 14 p. (II 111492)
5222. ~ Contribuţiuni la înţelegerea Art. 7 & 5 din Constituţiune, precedate de un studiu asupra naţionalitaţei române, de Nicolae Basilescu [...], Avocat. Ed. II. Bucuresci (Tip. si Fonderia de litere, Thoma Basilescu), 1897. (24,5 x 17). 186, V p. 5 lei. (II 111510)
5223. ~ Discursul rostit de D-l N. Basilescu, profesor la universitatea din Bucureşti, candidat la colegiul al III-lea de deputaţi din Tulcea, la Marea întrunire a Partidului Naţional Liberal din Ploeşti în ziua de 8 Decembre 1913. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1914. (18,5 x 12). 24 p. cu un portr. (I 35676)
5224. ~ Dota în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă. Act public susţinut la... 1881 de Nicolae Basilescu, Născut la Urlaţi (Prahova). Bucuresci (Typ. Curierului Român), 1881. (20,5 x 14,5). 891, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (I 446289)
Lipsă coperta.
5225. ~ Droit international privé. Du conflit des lois en matière de succession ab intestat. Droit romain. Des conditions essentielles pour la formation du muluum. Thèse pour le doctorat. Présentée et soutenue le 5 aout 1884, par Nicolas Basilesco, Boursier du Gouvernement roumain. Lauréat de L'École des Sciences politiques de Paris. Licencié de la Faculté de droit de Bucarest. Avocat au Bareau de Bucarest. Membre de la Société de Législation comparée, etc. etc. Paris, Alphonse Derenne (Mayenne, Impr. A. Derrene), 1884. (25 x 16). 2 f., 183, 72 p. (Université de France. Faculté de Droit de Paris). (II 17192)
5226. ~ Economia politică classică şi noua scală germană de Nicolae Basilescu, profesor de Economie politică şi finanţe la Facultatea de Drept din Iaşi. Bucureşci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23,5 x 17). 1 f., 48 p. Un leu. (II 111491)
5227. ~ Economia politică si ideia socială. Anul III. 1900-1901. [Cursul Prof. N. Basilescu]. [Bucureşti, 1900]. (21 x 17). 529 p. (BCU-Iasi III 17980)
Curs litografiat.
5228. ~ Études de droit international privé. Du conflit des lois en matière de succesion ab intestat par Nicolas Basilesco, Docteur de la Faculté de droit de Paris, Lauréat de l'École des Sciences politiques de Paris, Avocat au Bareau de Bucarest, Membre de la Société de Législation comparée, etc. Paris, Alphonse Derenne (Mayenne, Imp. A. Derenne), 1884. (25 x 16,5), 2 f., 186 p. (II 452038)
Lipsă coperta.
5229. ~ Industria bereişi criza viticolă, de Profesor N. Basilescu, dela Universitatea din Bucureşti. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (23 x 16). 80 p. (II 55507)
5230. ~ L'industrie roumaine, par Nicolas Basilesco, professeur d'économie politique à l'Université de Bucarest. Bucarest (Ateliers graphiques Socec & Co.), 1910. (23,5 x 16). 27 p. (Extr. de la Revue "Le Mouvement Economique", No. 65). (II 19691)
5231. ~ L'Institut International de Statistique. Session de St. Pelersbourg 18-23 aout 1897. Rapport adressé à M. le Ministre de l'Agriculture, de l'industrie, du commerce et des domaines par M. Nicolas Basilesco, Délégué du gouvernement roumain au Congrès. Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Bucarest, Avocat. Bucarest (Impr. de 1'Indépendance Roumaine), 1898. (24,5 x 16,5). 36 p. (Extr. de l'Indépendance Roumaine). (II 111493)
5232. ~ Institutul international de statistică. Sesiunea din St. Petersburg, 19-24 august 1897 de Nicolae Basilescu, delegatul guvernului român, profesor de economie politică la Facultatea de Drept din Bucuresci, avocat. [Pe copertă în continuare: Raport adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor]. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (24 x 16,5). 47 p. (II 87266)
5233. ~ Introducţiune la economia politică, de Nicolae Basilescu. Lecţiune de deschidere a cursului de economie politică dela Facultatea de Drept din Iaşi (28 şi 29 Octombrie 1893). Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (24,5 x 16,5). 93 p. (II 76534)
5234. ~ Legiuitorul la bara justiţiei, de N. Basilescu, Profesor la Facultatea de Drept a Universităţei din Bucureşti. Bucureşti, Edit. ziarului Curierul Judiciar, 1912. (23 x 16). 24 p. (Extr. din "Curierul Judiciar", Nr. 13 din 1912). (II 27570)
5235. ~ Memoriu asupra Siluaţiunei Fabricei de Bere şi de Maitz din Bucureştii-Noui presentat domnului Ministru de Finance de d. N. Basilescu, Profesor de Economia Naţională la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1908. (24 x 16,5). 16 p. (II 10001)
Descriere după copertă.
5236. ~ Mémoire über eine zu gruendende Bierbranerei in Bucurescii-Noui von Dr. N. Basilesco, Ord. Professor der politischen Oeconomie an der Universität Bucarest, Avocat. Bucarest (Buchdruck, und Schriftgiesserei Thomas Basilesco), 1899. (27 x 19). 15[-19] p. (II 111546)
5237. ~ Note sur le chiffre de la population du Royaume de Roumanie présentée à la séance de l'Assemblée général du 22 aout 1897 par M. Nicolas Basilesco, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Bucharest. St.-Petersbourg (Impr. Trenké et Fusnot), 1897. (25,5 x 17,5). 8 p. (Extr. du VII Bulletin de la Vl-me Session de St. Pétersbourg du Congrès de l'Institut International de Statistique). (Institut International de Statistique, Session de 1897. St. Pétersbourg). (II 78894)
5238. ~ Pentru drept şi libertate! Legea suspecţilor! [De] Bazilescu N. Profesor universitar. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (20,5 x 13). 20 p. (II 17054)
5239. ~ Pentru ţărănime. Discursul D-lui Profesor N. Basilescu, dela Universitatea din Bucureşti, deputat al Colegiului III din Tulcea, rostit în şedinţa Adunărei Deputaţilor din 28 Fevruarie 1914 asupra exproprierei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (25 x 17,5). 49 p. (II 36555)
5240. ~ Pericolul naţional faţă de art. 7 & 5 din constituţie, de N. Basilescu, Profesor[...], Avocat. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul judiciar), 1902. (23 x 16). 23 p. (Extr. din ziarul Curierul Judiciar, Nr. 13 din 14 Februarie 1902). (II 53747)
5241. ~ Pledoarie ţinuta în diua de 6 Maiu 1897, înaintea Curţei de Apel, Secţia II-a, din Bucuresci de Nicolae Basilescu, avocat, profesor la Facultatea de Drept din Bucuresci. Procesul dintre: Luxa T. M. Popescu şi fii, contra lui T. I. Popescu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1897. (24,5 x 17). 28 p. (II 111443)
Descriere după copertă.
5242. ~ Procesul Succesiunei Doamnei Maria General Ioan Carp. Pledoarie pronunţată înaintea Trib. Ilfov Secţia II, de Nicolae Basilescu, avocat, profesor la Facultatea de Drept din Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Toma Basilescu), 1901. (24,5 x 16,5). 140 p. (II 111509)
5243. ~ Raport adresat de Consiliul Facultăţei de Drept din Bucuresci D-lui Ministru al Instrucţiunei Publice şi Cultelor redactat de D-l Prof. N. Basilescu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (16 x 10). 13 p. (1 111144)
În: R. Bibliogr, 1(1903), nr. 2, mart.-apr. p. 26, sunt menţionate 54 p.
5244. ~ Raport presentat Universităţei din Bucureşti asupra lucrărilor propuse pentru obţinerea catedrei de economie politică şi finanţe a Facultăţei de Drept de la Universitatea din Iaşi de N. Basilescu, profesor[...], avocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 17). 22 p., 1 f. (Extr. din "Revista de Drept şi Sociologie", Anul II, No. 8). (II 111390)
5245. ~ Repausul de Duminecă. Expunere de motive şi project de lege presentat Camerei de Comerciù şi Industrie, de Nicolae Basilescu, Secretar al Camerei de Comerciù şi Industrie din Bucuresci. Doctor al Facultatei de Drept din Paris, Laureat, etc. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1887. (21 x 14). 34 p. (Camera de Comerciù si Industrie din Bucuresci). (II 111237)
5246. ~ Le rôle de la Roumanie dans la guerre européenne et les revendications de la Roumanie, par N. Basilesco, professeur[...], Député. Genève (Impr. du Journal de Genève), 1915. (18,5 x 12,5). 19 p. (Extr. du "Journal de Genève", des 1-er et 7 Juin 1915). (I 105755)
5247. ~ Studii de drept international privat. Despre conflictul între Codul Caragea şi Codul Austriac cu privire la Succesiunea mobiliară a unui strein mort în România de Nicolae Basilescu, Doctor al Facilitatei de drept din Paris, laureat, etc. Pledoarie ţinută înaintea Curtei de Apel din Bucuresci, Secţ. II în zioa de 17 Novembre 1894 în procesul dintre D-na Anastasia Filipescu şi D-nele Savoiu şi Dianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl ), 1894. (24 x 16,5). 32 p. (II 111490)
5248. ~ Studii Sociale. Seria I. Talpa Ţerei. Bucuresci (Tip şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1902. (20,5 x 14,5). 151 p. 3 lei. (Extr. din Ziarul "Cronica"). (I 86988)
5249. ~ Idem. Vol. I-iu. Consideraţiuni generale. Ed. II. Bucureşti (Tip. M. Antonescu), 1914. (19 x 12,5). 109 p. 1 leu. (Extr. din ziarul "Cronica" pe anul 1902). (I 111182)
5250. ~ Idem. Seria II. Streinii in România. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1903. (20,5 x 14,5). 215 p. 3 lei. (Extr. din ziarul "Cronica"). (I 86988)
5251. ~ Idem. Seria III. Evreii în România. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1903. (20,5 x 14,5). V-231[greşit: 131] p. 4 lei. (Extr. din ziarul "Cronica"). (I 86988)
5252. ~ Idem. Seria IV. Idealismul Social. Vol. I. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1903. (20,5 x 14,5). 143[-145] p. 3 lei. (Extr. din ziarul "Cronica"). (I 86988)
5253. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Toma Basilescu), 1904. (19 x 12,5). 171 p. (Extr. din Ziarul "Cronica"). (I 111182)
5254. ~ Idem. Seria V. Rolul Social al Femeei Române. Bucureşti (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1905. (21 x 14). 1 f., 141 p. 3 lei. (Extr. din ziarul "Cronica"). (I 86988)

Vezi de asemenea:
• Chestia berei. Scrisoare deschisă din partea D-lui Prof. ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  240) BASILESCU, NICOLAE I. (1868-1904)
 • Opera
 • Imagini
BASILESCU, NICOLAE I. (1868-1904)
5255. ~ Despre hereditate faţă de variaţiune şi selecţiunea naturală, de N. I. Basilescu, Profesor de Filosofie la liceele din Iasi. Jassy (Tipografia Naţională), 1903 [pe copertă: 1904]. (21 x 15). 240 p. 4 lei (II 111284)
5256. ~ Visele şi tălmăcirile lor populare de N. I. Basilescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (16 x 10). 24 p. (I 2703)

Traduceri:
ALARÇON. Aforăreasa şi Carregidorul. Trad. de ~. Bucureşti, 1896; 1908.

Vezi de asemenea:
• Poesie şi Prosă. Culegeri din Convorbiri literare. Bucureşti, 1900.
ROSETTI, RADU D. Cartea dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini