Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  221) BARTHELEMY, JEAN-JACQUES
 • Opera
 • Imagini
BARTHELEMY, JEAN-JACQUES
5195. ~ Voiajul tânărului Anaharhis [în text, corect: Anaharsis] în Grecia, de Bartelemi. După prescurtare, tradus de Manuil Filipescu, ascultant de legi la Academia Mihaileană. Cu 3 hărti si planuri. Iasii (Inst. Albinei), 1845. (19,5 x 11,5). 1 f., 10, III, 339 p., 2 h., 1 pl. (I 294073)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  222) BARTOK, BÉLA (1881-1945)
 • Opera
 • Imagini
BARTOK, BÉLA (1881-1945)
5196. ~ Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor (Ungaria). Chansons populaires roumaines du département Bihor (Hongrie) Culese şi notate de Béla Bartók, profesor la Academia Regală de Muzică din Budapesta. Şedinţa de la 13 Maiu 1911. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Şfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. I. St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). XXII, 360 p. 5 lei. (Academia Română. Din vieaţa poporului român. Culegeri şi studii, XIV).
(II 32538)

Nu exista imagini
  223) BARTOLI, M.
 • Opera
 • Imagini
BARTOLI, M.
Vezi:
PUSCARIU, SEXTIL. Studii istro-romăne. În colaborare cu ~. Vol. 1. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  224) BARTOLOMEIU, ARON
 • Opera
 • Imagini
BARTOLOMEIU, ARON
5197. ~ Dispute cu Nazarenii [de Aron Bartolomeiu]. I-II. Caransebeş, Edit. şi tipariul Tipografiei şi Librăriei diecesane. 1903. (20 x 13). 2 f., 64 p. 20 fileri (I) ; 2 f., 67 p. 20 fileri (II). (II 467652)
Autorul, pe p. de titlu, mai este indicat şi în prima faţă a celei de a doua file unde se arată că introducerea, cap. I şi cap. III sunt de Aron Bartolomeiu, al doilea capitol fiind de gugv.[!]; a asemenea pe prima faţă a celei de a doua file de vol. II este arătat Aron Bartolomeiu ca autor al acestui volum care cuprinde cap. IV. Amândouă volumele poartă menţiunea că sunt reproduse din Foaia Diecesană. Pentru autor, vezi şi Tr, 35(1904), nr. II, mart.-apr., p. 88: Prod lit. pe 1903.

Nu exista imagini
  225) BARTOLOMEIU, IOAN (1834-1908)
 • Opera
 • Imagini
BARTOLOMEIU, IOAN (1834-1908)
5198. ~ Discursul festiv ţinut cu ocasiunea serbarei milenare a regatului Ungariei în 10 Maiu 1896 de I. Bartolomeiu, senator magistratual. Caransebeş (Tip. diecesană în Caransebeş), 1896. (34 x 21,5). 7 p. (III 160686)
5199. ~ Schiţe istorice şi culturale despre teritoriul fostului regiment ces. Reg. grăniceresc Nr. 13 român bănăţean din cei 6 ani din urmă ai existenţei lui (1866-1872) de Ioan Bartolomeiu. Caransebeş, Edit. autorului (Tipariul Tip. Diecesane), 1892. (19 x 12). 64 p. 40 cr. (I 17928)

Nu exista imagini
  226) BARTOLOMEU, DIMITRIE (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BARTOLOMEU, DIMITRIE (1862-?)
5200. ~ Culegerea şi păstrarea plantelor medicinale din România, de D. Bartolomeu, Maior-Farmacist. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St Rasidescu), 1909. (19,5 x 12,5). 5, 26 p., 13 f. pl. (Direcţiunea generală a Serviciului sanitar. Biblioteca populară medicală, nr. 11). (I 14635)
5201. ~ *Plantele medicinale. Modul lor de a le cultiva şi cunósce, de dr. Bartolomei[!]. [Bucuresci, 1903]. 1 leu. (A-B, 7(1903), nr. 4, oct. 26, p. 101: Bibliografie)

În colaborare:
5202. ~ Cunoaşterea plantelor cu aplicaţiuni în medicina populară. Plantele ce pot folosi sătenilor pentru căutarea sănătăţei, de D. Bartolomeu, Farmacist căpitan, Preparatorul cursulur de botanică Medicală. St. Bartolomeu, Doctor în Medicină. Bucuresci (Inst. Grafic Eminescu), 1901. (22,5 x 16). V-63 p. 1 leu. (II 266598)
5203. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (23,5 x 16). IV-64 p. 1 leu (Bo-Bl 23727)

Vezi şi:
GRECESCU, D. şi ~. Plantele indigene din România. Bucureşti, 1899; 1900; 1901.

Nu exista imagini
  227) BARTOLOMEU, ŞTEFAN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
BARTOLOMEU, ŞTEFAN (1866-?)
5204. ~ Contribuţiuni la studiul întrebuinţarei gaiacolulul în aplicaţiuni externe în tratamentul pneumoniei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 23 Mai 1897 de Ştefan Bartolomeu, bacalaureat în litere şi sciinţe, vechiu intern al spitalelor civile. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1897. (23 x 15). 56[-61] p, (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 416). (II 412804)

În colaborare:
BARTOLOMEU, D. şi ~. Cunoaşterea plantelor cu aplicaţiuni la medicina populară. Bucureşti, 1901; ed. II, 1906.

Nu exista imagini
  228) BARTOLOMEU STĂNESCU, arhimandrit
 • Opera
 • Imagini
BARTOLOMEU STĂNESCU, arhimandrit
Vezi: STĂNESCU, VARTOLOMEI, arhimandrit

Nu exista imagini
  229) BARUCH. S.
 • Opera
 • Imagini
BARUCH. S.
5205. ~ Psihoterapia în medicină. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 15 Decembre 1905 de S. Baruch. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 16,5). 118[-120] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 823). (II 3237)

Nu exista imagini
  230) BARWINSKI, EUGENIU
 • Opera
 • Imagini
BARWINSKI, EUGENIU
Editări de texte:
• Mironis Costini Chronicon terme Moldavicae ab Aarone Principe edit. ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini