Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  211) BAROZZI, CAMILLE
 • Opera
 • Imagini
BAROZZI, CAMILLE
5170. ~ Question Israelile en Roumanie. Par Camille Barozzi. Constantinople (Impr. du Byzantis), 1870. (22 x 15). 14 p. (II 120704)

Nu exista imagini
  212) BAROZZI, GEORGE CH. (1849-1922)
 • Opera
 • Imagini
BAROZZI, GEORGE CH. (1849-1922)
5171. ~ Legea generală a vămilor. Publicată prin Monitorul Oficial No. 130 din 15(27) Iuniü 1874. Culeasă şi Arangiată de George Ch. Barozzi (Advocat). Galatz (Tip. Română), 1874. (18,5 x 14). 113 p., 1 tab. 1 leu nou. (I 411297)

Nu exista imagini
  213) BAROZZI, IOAN C. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
BAROZZI, IOAN C. (1848-?)
5172. ~ Codicile civil român cu indexul alfabetic şi cu tabela de materie, lucrat de Ioan G. Barozzi, licenţiat în drept, avocat. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1910. (12,5 x 8). XII, 498, 428 p. 2 lei (Colecţiune de coduri portative). (I 21588)
Pe copertă: "Codul civil cu indicatorul alfabetic, lucrat de...".
5173. ~ Codice de comerţ al Regatului României, cu tabela de materie şi indexul alfabetic, adunat şi lucrat de Ioan C. Barozzi... Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1909 [pe copertă: 1910]. (12,5 x 8). 156, 459 p. 2 lei. (Colecţiune de coduri portative). (I 21592)
Pe copertă: "Codul de comerciu cu indicatorul alfabetic", lucrat de...
5174. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co. (Tip. Cultura), [191?]. (11 x 8). 507, 166 p. (index). (Colecţiune de coduri portative). (I 562130)
Reproduce prefaţa ed. I, datată: Bucureşti, 1 Septembrie 1909.
5175. ~ Codul penal român prin întrebări şi răspunsuri, lucrat de Ioan C. Barozzi [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay, 1910. (12,5 x 8,5). VIII-297 p. 1,50 lei. (Colecţiune de coduri portative). (I 21589)
5176. ~ Codul de procedură penală al Regatului României [pe copertă: Codul de procedură penală] cu tabla de materii şi indexul alfabetic, adunat şi lucrat de Ioan C. Barozzi [...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1910. (12,5 x 8) VIII, IV, 201, 201 p. 1,50 lei (Colecţiune de coduri portative). (I 21590)
5177. ~ Despre eroarea În materia civilă tratată după Dreptul Roman şi Dreptul privalu Românu de Ioan C. Barozzi, Licenţiat în Dreptu, avocat pe lângă Curtea Apelativă din Iassy. Iassy (Tip. A. Bermann), 1877. (22 x 14). 1 f., 160 p. (II 647352)
5178. ~ Despre locaţiunea - Conducţiunea tratată după dreptul romanu şi dreptul privalu românu. Thesa pentru licenţia susţinută de Ioan C. Barozzi. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1870. (19,5 x 13). 55, II p. (Facultatea de Dreptu de Iassi). (I 159868)
5179. ~ Procedura civilă cu indexul alfabetic şi cu tabela de materii, adunat şi lucrat de Ioan C. Barozzi [...] Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1910. (12,5 x 8). X, 243, 205, 6 p. 2 lei (Colecţiune de coduri portative). (I 21591)
5180. ~ Repertoriul General de Jurisprudenţă Română a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie coprinzînd toate principiile, toate soluţiile şi toate interpretările de legi date asupra tuturor legiuirilor Tarei Româneşti cu începere dela 1 Ianuarie 1862 şi până la 1 Ianuarie 1906. Lucrat şi adunat pe ordine de materie alfabetică, cu tabla de materii-în formă de cestionar- asupra fiecărei materii în parte, cu trimitere, spre control, la paginile buletinelor înaltei Curţi de Casaţie, şi cu o tablă pe articole de legi şi regulamente de Ioan C. Barozzi [...]. Vol. I coprinzând materiile literilor A, B şi C; Vol. II coprinzând materiile literilor, D, E, F, G, H, I, J şi L; Vol. III coprinzând materiile literilor M, N, O, P şi Q; Vol. IV Coprinzând materiile literilor R-Z. Bucureşti, Edit. Ziarului Curierul Judiciar (Tip. Ziarului Curierul Jidiciar), 1908. (24,5 x 17). CCXXIX, p. l5-653[-656] (I) ; CLX, 602[-604] p. (II) ; CL, 1 f., 474p. (III) ; CLXXV, 542[-544] p. (IV). (II 10760)
5180 a. ~ Idem. Şi interpretările de legi date de înalta Curte de Casaţie cu începere dela 1 Ianuarie 1906 şi până la 1 Ianuarie 1907. Adunate şi coordonate după literă şi materie alfabetică şi cu speţa fie-cărui proces de Ioan C. Barozzi [...]. Vol. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec &Comp.. 1908 [pe copertă 1909]. (24 x 16,5). 8, CLXXXXI, 458 p. (BCU-ClN 186566)
5181. ~ Studiu constituţional asupra sistemului reprezentativ şi votul universal de I. C. Barozzi, Avocat pe lângă Curtea Apelativă din Jassi. Jassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1884. (22 x 15). 1 f., 28 p. (II 379448)

Nu exista imagini
  214) BAROZZI, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BAROZZI, PETRU
5182. ~ Codice penale coprindând articolele remase în vigore din textul promulgat la 30 Octombre 1864, şi cele reformate si publicate prin Monitorele Officiali No. 39 şi 41 din 1874. Cu trimiteri şi adnotaţiuni, la tote legile române corespundetore şi la Codicii frances şi belgian, împreună cu discursurile pronunciate în Senat asupra legii pentru reformarea Cod. Pen.; circulara d-lui ministru Justiţii către d-nii procurori generali ai Curţilor, şi tabela transformarei amendilor în lei nuoi de Petru Barozzi, Procurore Tribunalului Putna. Focşani (Tip. C. Goldner), 1874. (22 x 15). 150 p. 5 lei noi. (II 57825)

Nu exista imagini
  215) BARRAU, maior
 • Opera
 • Imagini
BARRAU, maior
Vezi:
Trăilescu, Ion. Curs de Arta Militară. Crochiuri alese şi aranjate după ~. Bucureşti, [1901].

Nu exista imagini
  216) BARRAU, CAROLINE de
 • Opera
 • Imagini
BARRAU, CAROLINE de
5183. ~ Femeea şi educaţiunea. De Caroline de Barrau. Tradusă din limba franceză de Euphrossina C. Hommoricénu, Institutore de clasa IV-a pr. la asilulu Elena-domna. Bucuresci (Typ. Theodor Michaiescu), 1872. (19 x 13). 1 f., V, 213 p. 2 lei nuoi. (I 411369)

Nu exista imagini
  217) BARRAU, THEODORE A.
 • Opera
 • Imagini
BARRAU, THEODORE A.
Vezi:
SAMITCA, S. Andrei sau Micul cultivator. Prelucrat [după ~]. Craiova, 1883; ed. II, 1885.

Nu exista imagini
  218) BART, JEAN (1874-1938)
 • Opera
 • Imagini
BART, JEAN (1874-1938)
(A. L.). (Eugeniu P. Botez)
5184. ~ Bulgarii şi noi în apărarea naţională. Scrisoare deschisă D-lui Ministru al Războiului [de] A. L. [= Eug. P. Botez]. [Galaţi (Tip. A. Friedman)], 1905. (22,5 x 15,5). 18 p. (II 5788)
Autorul, identificat după: Bart II, p. 606: Bibliografie.
5185. ~ Datorii uitate. [De] Jean Bart (Eugeniu P. Botez). [Pe copertă şi: Documente omeneşti. Nuvele]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, (Ştab. Grafic H. Steinberg), 1916. (19 x 12). 311 p. (I 47872)
5186. ~ În cuşca leului. [De] Jean Bart (Eugeniu P. Botez). Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [1916], (16 x 12,5). 31 p. 20 bani. (Scriitorii Români. Publicaţie săptămânală. Director A. Vlahuţă, nr. 14). (I 47803)
Datat după: A-B, 19(1916), nr. 39, iunie 26, p. 1454: Bibliografie.
5187. ~ Jurnal de Bord. Schiţe Marine şi Militare. [De] Jean Bart. Bucureşti, Edit. Institutului de Arte Grafice Eminescu, 1901. (22 x 14). 1 f., CVII, 102 p. cu il. 2,50 lei. (II 111305)
5188. ~ Idem. Carte premiată de Academia Română. Ed. II, adăogită. [Bucureşti], Edit. Librăriei şi Tipografiei H. Steinberg (Atelierele grafice H. Steinberg), 1916. (24 x 16). 2 f., LXXVI, 91 p. cu il. 3,50 lei (II 47992)
Descriere după copertă. Il. de A. Verona.
5189. ~ Memoriu asupra Comisiunei Europene Dunărene din punct de vedere politic şi militar. Material de studii pregătitoare în vederea viitoarelor aranjamente în chestia Dunărei. Comisar maritim al portului Sulina Căpitan Eugeniu Botez din Rezerva Marinei. Galaţi (Tipo-Lit. A. Friedman), 1913. (34 x 21). 1 f., 52 p. (Inspectoratul general al Navigaţiunei şi Porturilor).
(III 176000)
Litografiat. Descriere după copertă.

În colaborare:
5190. ~ Sărmanul Dionis. [De] Jean Bart, Const. Calmuski şi George Orleanu. Poemă scenică în 5 tablouri scoasă şi adaptată pentru scenă din nuvela Sărmanul Dionis şi poeziile lui Mihail Eminescu. Bucureşti (Atelierele Socec &Co.), 1909. (20,5 x 15,5). 43 p. 1 leu (II 15022)
Pe copertă: Sărmanul Dionis. "Poemă scenică în cinci tablouri de Jean Bart, Const. Calmuski şi George Orleanu, alcătuită din nuvela lui Mihail Eminescu".
5191. ~ Răsboiul pe Dunăre. Vol. I. Operaţiile fluviale şi maritime ale răsboiului din 1877-78.] Vol. II. Elemente de tactică fluvială, de locotenenţii Eugeniu Botez şi Kiritescu Nicolai din marina militară. [Bucureşti?], 1904. (23 x 15,5). 3 f., 244-[246] p. (II 539425)
Lipsă coperta. Cuprinde doar Partea I şi II din Vol. I.
5192. ~ Idem. Vol. I. Cu planşe în text. Bucureşti (Stab. Grafic, Fabrica de Cartonaje Albert Baer), 1905. (24,5 x 16,5). XLIV, 295, X p., 9 h. (II 1499)
În loc de prefaţă de Genera Hârjeu.

Nu exista imagini
  219) BART, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
BART, VASILE I.
5193. ~ Despre scuze în materie penală. Teză de licenţă susţinută de Vasile I. Bart. Bacău (Tip. Progresul), 1906. (23 x 15). 44 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat Bucureşti). (II 5389)

Nu exista imagini
  220) BARTH, CHRISTIAN GOTTLOB
 • Opera
 • Imagini
BARTH, CHRISTIAN GOTTLOB
5194. ~ Istoria Bisericei creştine de la Hristos pană în zilele noastre. [De Christian Gottlob Barth. Traducere în româneşte de El. Benescu], Bucuresci (Tip. Nifon Mitropolitul), 1858. (19,5 x 12,5). 1 f., 358 p. (I 182139)
Lipsă coperta. Autorul şi traducătorul, menţionaţi la p. 358, unde se mai spune că originalul a apărut în l. germană, s-a tradus în engleză, din engleză în greacă şi din greacă în română. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini