Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  201) BARONCEA, SIMION G. (1847-1939)
 • Opera
 • Imagini
BARONCEA, SIMION G. (1847-1939)
5105. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al determinatiunilor paludismului asupra sistemului nervos. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută Miercuri, 23 Iunie 1899 de Simion G. Baroncea. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23 x 15,5). IX, 134 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 517). (II 412725)

Nu exista imagini
  202) BARONESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BARONESCU, CONSTANTIN
5106. ~ Cestiunea israeliţilor din România în privinţa cererii drepturilor civile şi politice, [de Constantin Baronescu, Advocatü]. Bucuresci (Noua Tip. a laboratorilor români), [1869]. (20 x 12,5). 23 p. (I 58057)
Autorul, la p. 23. Ultimul an menţionat în text, la p. 1: 1866. Datat cu aproximaţie după anii de activitate ai tipografiei în Str. Modei nr. 3 (1869-1870).

Nu exista imagini
  203) BARONUL F. D.
 • Opera
 • Imagini
BARONUL F. D.
Vezi:
• Secretul şi mijlocul... de a deveni ori şi cine milionar de ~. Ed. II. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  204) BARONUL M.
 • Opera
 • Imagini
BARONUL M.
Vezi:
• Prizonierul din Munhholm de ~. Bucureşti, [1902].

Nu exista imagini
  205) BARONZI, GEORGE A. (1828-1896)
 • Opera
 • Imagini
BARONZI, GEORGE A. (1828-1896)
(G***A***B***, H. Bar., G. B.)
5107. ~ Alestar. Dramă în cinci acte, de G. Baronzi (1393-1395). Galaţi (Typ. Comercială, J. Schenk), 1878. (22,5 x 14,5). 83 p. (II 107348)
5108. ~ Amor-Patria şi Dumnedeu dupe poeţii indiani, de G. Baronzi. Galaţi (Tip. România). 1874. (19 x 12). 37 p. (I 101945)
5109. ~ Barba lui Ştefan cel Mare. Comedia într'un act. De G. Baronzi. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1882. (19 x 12). 55 p. 50 bani (1 109473)
Tip., pe v. p. de titlu.
5110. ~ Batista Veleli sau Resbunarea poporului. Legendă naţională, de G. Baronzi. Gălati (Tip. Lucrătorilor), 1879. (17 x 12). 19 p. 25 bani (I 109528)
5111. ~ Bătrânul misterioşu. Tradusu din franţozeşte de G. Baronzi]. Bucuresci (Tipărit la C. A. Rosetti si Vinterhalder), 1851 [pe copertă: 1852]. (20 x 13). 31 p. 1 sfanţih. (I 111199)
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă, titlul: "Potpuri literar coprinzândii doă novele: Un bătrînu misteriosu, Fantasmele nopturne; doă poesii din Lord Byron; Astăzi am implinitu al treizeci şi şeaselea an al vîrstei mele, şi cîntecu indusu: Căpătîiul, cu un vocabular de zicerile radicale aflate intr'astă carte. De GAB".
5112. ~ Biciul lui Dumnedeu. Roman istoric din viaţa lui Vlad Tepeşiu, de G. Baronzi, autoru a mai multoru romane originale (1460-1472). Bucuresci, Edit. Tipo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1883. (19,5 x 12,5). 180 p. cu il. (BCU-ClN) 5113. 5113. ~ Idem. Bucuresci. Edit. Tipo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1884. (19,5 x 12,5). 180 p. cu il. 2 lei. (I 445809)
5114. ~ Caritatea în costum de carnaval. Comedie într'un act cu cântece, de G. Baronzi. Bucuresci (Tip. modernă Gregorie Luis), 1887. (16 x 12). 48 p. 50 bani. (I 111139)
5115. ~ Castelul Brancovenescu. Tradusu de George A. Baronzi, dinpreună cu Carnavalul Veneţiei [de H. Bar.] şi Visul vieţei omenesci [Desemnu] de Michel-Angelu. Bucureşti (Tip. Sântei Mitropolii), 1852. (18 x 11,5). 92[-93] p. (I 74274)
Cu alfabet de tranziţie. Foaia de titlu cu caractere latine. "Castelul Brâncovenesc" este "Strigoiul Carpaţilor" de Al. Dumas.
5116. ~ Caletoria printre secolii istorici. De G. Baronzi. Bucuresci, Tip. şi Edit. Th. Mihăiescu şi Vaideseu, 1870. (14 x 10). 99 p. (I 111126)
5117. ~ *O călătorie în Istria. Iaşi, 1896. 5 cor. (Drap, 4(1904) nr. 64, iun. 3/16, p. 4: Listă de cărţi)
5118. ~ *Cheia de aur. Bucureşti, 1884. (Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 81)
5119. ~ Comedia stelelor. Feeria într'un act şi un prolog, de G. Baronzi. Craiova, Librăria S. Samitca (Tipo-litogr. naţionale, Ralian Samitca), 1882. (18,5 x 11). 32 p. 50 bani. (I 14708)
5120. ~ Confidenţele unui om de inimă, de George Baronzi. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucii), 1885. (18,5 x 12,5). 129 p., 1 f. portr. 2 lei (1 162725)
5121. ~ Contrabandiştii sau Ochire asupra contrabandei şi fraudelor din Galaţi. De George Baronzi. Galaţi, Libr. D. G. Nebunelli şi fii (Tip. O. Bielig), [1872]. (23 x 15). 31 p. 1 leu nou. (II 111356)
Anul dedus din text (p. 7 şi 9).
5122. ~ Corbea Haiducul, de G. Baronzi. Bucuresci (Tip. Copainig), 1859. (11 x 18). 22 p. 30 parale (Biblioteca Populară). (I 111115)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
5123. ~ Cugetările singurătăţei, de G. A. Baronzi. [Versuri]. Bucureşti (Tip. lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder), 1847. (13,5 x 11). XV, 48 p. (I 861)
Cu alfabet de tranziţie; titlul, cu caractere latine. Prefaţa cu titlul: "Câteva cugetări asupra poesiei".
5124. ~ Daciada. Poemă epică în opt cânturi, de G. Baronzi. Brăila, Edit. Tipo-Litografiei Universala, C. P. Nicolau, 1890. (20 x 13). 90 p. (I 111230)
5125. ~ *Dani'a de cupă, novela. Galaţi, 1880. 44 p. 8°. (Obs, 6 (1883), nr.28, apr. 9/21, p. 112: Lista de tote scrierile publicate de G. Baronzi; Dicţ. Lit. rom.-Iaşi, p. 81)
5126. ~ Danubianele şi Dinele Carpaţilor, de George Baronzi. Bucuresci (Tip. jurnalului Naţionalulu, 1860. (17 x 11). 56, 84 p. (I 105809)
Cu alfabet de tranziţie. Titlurile cu caractere latine. Descriere după copertă, comună ambelor broşuri, fiecare având p. de titlu separată şi numerotare proprie: "Danubianele", de George Baronzi, Bucuresci, Tipografia jurnalului Naţionalulu, 1859; "Dinele Carpaţilor" de George Baronzi. Bucuresci, Tipografia jurnalului Naţionalului, 1860.
5127. ~ *Drapelulu sangeratu, drama în trei acte în versuri. Galaţi, 1880. 78 p. 12°. (Obs, 6(1883), nr. 28, apr. 9/21, p. 112 ; Lista de tote scrierile publicate de G. Baronzi; Dicţ. Lit. rom. Iaşi, p. 81)
5128. ~ Echouri poetice, de G. Baronzi. Dedicată armatei române. Galaţi (Tipografia Română), 1877. (16,5 x 10,5). 32 p. 50 bani. (I 101819)
Pe cop., menţiunea: "NB. Beneficiul care va resulta din vendarea acestei broşure este destinat spre cumpărare de arme pentru oştea română".
5129. ~ Eleonora. Dramă în trei acte şi în proză, de G***A***B***[=Baronzi]. Tipărită cu cheltuiala D-ei Logofetesi Anica Horească, născută Suţo. Bucureşti (Tip. Serdarului, C. Pencovici), 1844. (18,5 x 11,5). 3 f., 66 p. (I 993)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru autor, vezi: Iarcu, p. 48. Lipsă coperta.
5130. ~ Emblema maternităţii. Naraţiune danesă de G. Baronzi. Călăraşi (Impr. district. Ialomiţa), 1881. (18,5 x 13). 16 p. 25 bani. (I 109493)
5131. ~ Fabule alese, de G. Baronzi. Tipărite cu spesele Associaţiunii literare. Bucuresci (Tip. Naţionale, Intreprenor C. N. Rădulescu), 1868. (19 x 12). 16 p. (I 490885)
5132. ~ O farsă din dilele noastre. Comedia în doe acte cu cântice. De G. Baronzi. Focsiani (Impr. Comisiunei Centrale), 1860. (19,5 x 12,5), 45 p. (I 885)
Cu alf. de tranziţie; p. de titlu cu alf. latin
5133. ~ Idem. Galaţi (Tipografia Română), 1877. (16 x 11,5) 52 p. (I 101772)
5134. ~ *Femeile nostre, dramă în trei acte, în prosa. Galaţi, 1880, 94 p. 12°. (Obs, 6(1883), nr. 28, apr. 9/21, p. 112: Lista de tote scrierile publicate de G. Baronzi ; Dict. lit. rom.-Iaşi, p. 81)
5135. ~ Fóntana zinelor. Roman naţional, de G. Baronzi, autor al mai multor romane originale. Bucuresci, Edit. Tipo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1896. (19,5 x 14). 158 p. cu il. (I 111216)
5136. ~ *Finerel sau păstorul-domn. Călăraşi, Georgescu, 1881. (21 x 13). 220 p. (BR, 3(1881), nr. 3, martie, p. 290)
5137. ~ Fraţii de Crucea neagră. Roman istoric, de George Baronzi. Epoca de la Radul cel Mare pînâ la Neagoe Basarab. Bucuresci, Edit. şi Propr. Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu, 1883. (19,5 x 13). 126 p. 2 lei. (B. Urechia-G II 9319)
5138. ~ Heptameron, de G. Baronzi. Focşani (Impr. Comisiunii Centrale), 1861. (21,5 x 13,5). 1 f., 149[-151] p. (II 111274)
Cuprinde: "l. Întîmplările unei Masce din carnavalul 1861; 2. O şedinţă a Penelor limbiste; 3. O corespondinţă intre doe Costume de teatru (Note aflate între manuscrisele D-nei Pene limbiste); 4. Una pentru alta; 5. Întîmpinare la epistola D-nei C****; 6. Dialogu picante între D. Diar, D-na Presă, D. Chărtiă şi D-na Conclusiune; 7. Confesiune unui Arbore". Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu şi coperta, cu caractere latine.
5139. ~ Legenda Romaniei, de G. Baronzi. Bucuresci (Typ. Naţionale, St. Rassidescu), 1862 (18,5 x 13). 56 p. (I 101893) 5140. ~ Lumea se dă pe ghiaciâ. Comediă într'un-act de G. Baronzi. Galaţi (Tip. Română), 1877. (15,5 x 11,5). 32 p, (I 101771)
5141. ~ Ua lupta intre fiare, de G. B[aronzi]. Galaţi (Tip. Lucrătorilor), 1880. (18 x 13). 15 p. 10 bani (I 11180)
Pentru autor, vezi: Adamescu I, 87.
5142. ~ Matei Basarabu sau Dorobanţi şi Seimeni. Dramă în cinci acte şi în versuri, de G. Baronzi. Tîrgovişte, 1650-1653. Bucuresci (Impr. [pe copertă: Typ.] Naţională a lui Iosef Romanow & Comp.), 1858. (20,5 x 12,5). 152 p. (1 66082)
Coperta, p. de titlu şi numele personajelor, cu caractere latine; textul cu alfabet de tranziţie.
5143. ~ Mina Haiduceasa, Fata codrilor. Nuvela originala. De G. Baronzi. Bucuresci, Edit. Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu [pe copertă: Editura Libr. H. Steinberg], 1894. (19,5 x 13,5). 143 p. 2 lei. (I 411573)
5144. ~ Misterele Bucurescilor, de George Baronzi. Vol. I [pe copertă: Partea ănteia]. Bucuresci (Typ. jurnalului Naţionalul), 1862. (23 x 14). 156 p. (II 160105)
5145. ~ Idem. Partea a doua. Bucuresci (Tip. Diurn. Naţionalul), 1863. (23 x 15). P. 157-308. [4 sf.]. (II 160105)
Descriere după copertă.
5146. ~ Muncitorii statului. De George Baronzi. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii, [1880]. (21,5 x 13,5). 372 p. 2,50 lei. (II 111294)
Datat după: BR, 2 (1880), nr. 6, iunie, p. 190; RoL, 4(1880), nr. 19, iunie 24, p. 3.
5147. ~ Nătăreii. Comedia în doe acte, de B. G. Galatz (Typ. comercială, J. Schenk), 1876. (19,5 x 12). 1 f., 41 p. (I 70513)
Autorul, identificat după: Adamescu I, 87.
5148. ~ *Nebun'a de la Plevn'a. Gornistul şi turcul sau Tichia dracului. Roman. Galaţi, 1880. 4 p. 8°. (Obs, 6(1883), nr. 28, 9/21 apr., p. 112: Lista de tote scrierile publicate de G. Baronzi ; Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 81)
5149. ~ Nopturnele, de G. A. Baronzi. Bukuresci, Libr.-Edit. George Ioanid (Tip. Santei Mitropolie), 1853. (16,5 x 12,5). 98[-100] p. (I 66107)
Coperta, p. de titlu, p. de titlu falsă şi titlurile poeziilor, cu caractere latine; textul poeziilor cu alfabet de tranziţie.
5150. ~ Opere complete, de George Baronzi. Vol. I. Limba română, şi traditiunile ei. Galaţi, Libr.-Edit. G. D. Nebunely şi Fii (Brăila, Typ. Triangulu, P. M. Pestemalgioglu), 1872. (23,5 x l5,5). 280 p. 5 lei noui. (II 31668)
5151. ~ Opere poetice de G. Baronzi. Partea I. Legende si balade. Galaţi (Tip. Română), 1876. (19,5 x 13). 99 p. (I 104253)
5152. ~ Ordinea dilei. Comedia în doe acte şi în versuri, de George Baronzi. Galaţi (Tip. Lucrătorilor), 1879. (18 x 13). 71 p. 75 bani. (I 111164)
5153. ~ Orele dalbe de G. Baronzi. [Versuri]. Bucuresci (Tip. Cesar Bolliac), 1864. (19 x 12). 68 p. (I 162709)
5154. ~ Palatul fermecat sau Crucea şi sfoara. Legendă populară, de G. Baronzi. Bucuresci (Tip. Statului), 1883. (21 x 14). 45 p. 1 leu (II 111236)
5155. ~ Pasărea măiastră. Poemă populară [de G. Baronzi]. [Editor: N. Iorga]. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (14,5 x 10). 83 p. 30 bani. (I 14826)
Pentru editor, vezi: Theodorescu, p. 222.
5156. ~ Piatriă şi Dumnedeu, de George Baronzi. Ed. II. Călăraşi (Impr. Jud. Ialomiţa), 1881. (18 x 11,5). 24 p. 75 bani (I 17893)'
Poezii apărute în vol. "Amor, Patria şi Dumnezeu", în 1874.
5157. ~ Poesii alese. [De] G. Baronzi. Vălenii-de Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (14 x 8,5). XVI, 422 p., 1 f. portr. 1,75 lei. (I 14822)
Cu o prefaţă de N. Iorga.
5158. ~ Prescurtare din istoria Romanilor, din aintea Descălicătorei şi pene la tractatul de la Balta-Liman. Pentru trebuinţa locuitorilor comunali de G. B. [=George Baronzi]. Brailla (Tip. Unirea), 1866. (19,5 x 12). 21 p. (I 104200)
Lipsă coperta. Autorul identificat după: Ganea, p. 1 şi 3.
5159. ~ Romana. Trilogie epică, de George A. Baronzi. Bucureşti (Tip. lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder), 1847. (14 x 11). 84 p. (I 860)
Cu alfabet de tranziţie; titlurile cu alfabet latin.
5160. ~ Satire, de G. Baronzi. Bucuresci (Impr. Naţionala, C. N. Rădulescu), 1867. (14 x 9,5). 59 p. (I 105900)
Lipsă coperta.
5161. ~ Ua scenă dintr'ua miia. Comedia într-un act, de G. B. [pe copertă: G. Baronzi]. Galaţi (Tip. Română), 1877. (18 x 12,5) 32 p. (I 111165)
5162. ~ Sergentul rănit. Canţonetă într'un act, de G. Baronzi. Galaţi (Tip. Română), 1877. (16,5 x 12,5). 16 p. 50 bani (I 66106)
Cuprinde şi: "Ânteiul roman dupe cel din urmă Dac. [Versuri], p. 11-16.
5163. ~ Viaţa lui Guttenberg (1400-1469), dupe Lamartine, urmata de Istoria tipographiei dupe Cantu, şi istoria tipographiei din tóta România. Traduse şi culese de G. Baronzi. Bucureşti, Edit. St. Rasidescu (Tip. Naţionala a lui Iosif Romanov et C-nia), 1857. (14,5 x 10). 158 [-160] p. (I 17798)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu alfabet latin.
5164. ~ Vocabular de 2000 termini, idiotismi, locuţiuni, proverbi şi alte dificultăţi ale limbei francese traduse în ecuivalentele lor din limba română. Carte fórte necesară pentru traducătorii din limba franceză în cea română de G. Baronzi. Galaţi (Tip. Română), 1874. (24 x 17). 40 p. (II 111444)
5165. ~ Wogg-Jersey şi umbra sa. Comedia într'un act de G. Baronzi. [Galaţi (Tipografia Română), 1877]. (16 x 11,5). 24 p. (I 101773)
Descriere după datele de la începutul textului. Datele editoriale deduse după piese apărute în acelaşi an şi tipografie (cu acelaşi tipar).
5166. ~ Yavana si Nurvady, de George Baronzi. Ed. II. Călăraşi (Impr. jud. Ialomiţa) 1881. (18 x 12). 19 p. 50 bani. (I 109494)
Poezie apărută în vol. "Amor, Patria şi Dumnezeu", în 1874.

Traduceri:
CAMMARANO, S. SALVATORE. Lucia de Lammermoor. Trad. de ~. Bucureşti, 1845.
• Dominul Roşu. Trad. de ~. Bucureşti, 1853.
DUMAS, AL. Quei patrudeci şi cinci. Trad. de ~. Bucureşti, [vol.]I. 1856; vol. II-III, 1857.
~. Contele de Monte-Cristo. Trad. de ~. Bucureşti, vol. I-IV, 1857; vol, V-VIII, 1858.
~. Din crimele celebre. Maria Stuart. Trad. de ~. Bucureşti, 1858.
~. Idem. Marquisa de Brinvilliers. Trad. de ~. Bucureşti, 1858.
~. Iacobinii şi girondinii. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
~. Isaac Lachedem. Trad. de ~. Bucureşti, 1855-1856.
DUMAS, AL. fiul. Dama cu Mărgăritari. Trad de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1856.
GUIZOT. Istoria civilisaţiunii în Europa. Ed. nouă Trad. de ~. Vol. I-II, Bucureşti 1856; vol. III şi V, 1856.
~. Istoria civilisaţiunii în Francia, Vol. I, Bucureşti 1856; vol. II şi IV 1858; vol. V, 1858.
• Lena şi Dioa fără măne. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
PICART, LE ROMAIN, B. Album internatinal... des ceremonies religieuses. Bucureşti, 1871.
~. Album internaţional... descriptiunea ceremoniilor religioase. Bucureşti, 1871-1874.
ROMANI, FELIEE. Lucreţia Borgia. Trad. de ~. Bucureşti, 1845.
SAND, G. Laculu Dracului. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
~. Metella ; Thellusson, R. R. Orbul. Trad. de ~. Bucureşti, 1853.
SCOTT, W. Fidanţata de Lammermoor. Trad. de ~. Bucureşti, 1856.
~ Ricardu inimă-de-leu. Trad. de ~. Bucureşti, 1856.
SUE, EUGENE. Matilda sau Memoriile unei femei june. Trad. de ~. Vol. I-IV. Bucureşti, 1853-1854.
TEULESCU, P. şi ~. Congresulu din Paris. Protocólele şi tractatulu de pace. Bucureşti, 1856.

Vezi de asemenea:
CATANA, G. Mioriţa. Culeasă de... ; G. Baronzi. Doamnele. Braşov, 1909.
• Impresiuni din Carnavalul 1861 [Cuprinde: Intimplările unei masce de ~], Focşani, 1861.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.

Nu exista imagini
  206) BARONZI, GEORGE AL. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BARONZI, GEORGE AL. (1867-?)
5167. ~ Despre coexistenta leucocythemiei cu tumorile maligne viscerale. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de George Al. Baronzi, Intern spitalelor Sfîntului Spiridon, Preparator la laboratorul de Histologie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1896. Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (23 x 15). VII, 65[-67] p. (Facultatea de Medicină Iaşi, nr. 64). (II 413002)

Nu exista imagini
  207) BARONZI, MARIA
 • Opera
 • Imagini
BARONZI, MARIA
Vezi: GHIRGIU MARIA

Nu exista imagini
  208) BAROSS, CAROL
 • Opera
 • Imagini
BAROSS, CAROL
Vezi:
ZIGANY, ZOLTAN şi ~. Tovarăşii de pivniţe. Budapesta, 1899.

Nu exista imagini
  209) BAROT, ODYSSÉ
 • Opera
 • Imagini
BAROT, ODYSSÉ
5168. ~ Crimele Ducesei. Roman de Odisse Barot. Vol. I-IV. Bucureşti, Edit. tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1896?], (22 x 14). 518 p. cu il. (I-IV). 2 lei fiecare volum. (II 413675)
Anul, menţionat cu cerneală pe exemplarul BAR.

Nu exista imagini
  210) BAROTHY, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
BAROTHY, ALEX.
5169. ~ Studii asupra Kefirului. Prelucrat după mai mulţi autori de Alex. Barothy, Farmaceut. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (22,5 x 15). 16 p. (II 412293)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini