Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1891) BUZESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BUZESCU, GEORGE
9466. ~ Recidiva în materie penală. Tesă pentru licenţă susţinută la... 1901, de George Buzescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1901. (24 x 16,5). 47 p. (Şcoala superioară de Sciinţe de Stat). (II 413581)

Nu exista imagini
  1892) BUZESCU, NECULAI (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BUZESCU, NECULAI (1869-?)
9467. ~ Acţiunea pauliană în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă, susţinută de Neculai Buzescu. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1896. (24,5 x 16). 68 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 413580)

Nu exista imagini
  1893) BUZESCUL, V.
 • Opera
 • Imagini
BUZESCUL, V.
9468. ~*Иcmopiя афинской демократіu. Cnб. 1909 r.ц. 2 p. 50 (Kнижн. складъ. M. M. Cтасюлевича). (Buzescul, cop. 4)
9469. ~ Историческіе этюды. Проф. В. Бузескулъ. современное научное движеніе въ области греческой исторіи. Фукидидъ и новћйшая исторической исторіи. Фукидидь и новћйшая историческая наука. Женскій вапросъ въ древней Греціи. Пренія о смертной казни назадъ тому 2300 съ лишкомъ лћтъ. Къ исторіи папства въ XI стол: Реформаторъ XII в. – Новый сточникъ для културной исторіи начала XVI стол. – Леорольдъ Ранке. – Генрихъ Зибелъ, как историкъ-политикъ. Альберть Сорель, какъ историкъ французской революціи. – Профессоръ-гуманістъ «Харьковскій Грановский». Изъ исторіи Харьковского университета при дћйствіи устава 1884 г. – Амфіянъ Степановичъ Лебедевъ. – Приложение: къ какому времени года относятся Чичикова? C. – Петербургъ (Тип. М. М. Стасюлевича), 1911. (23 x 16) VII, 407. p. (II 108690)
9470. ~* Kpamкoe введеніе въ ucmopію Греціи. Лекции B. Бyзecкyлa. Харьковъ, 1910. Ц. I p. 50 k. Складъ въ книжн. магаз. «Hoвaro Bpeмени». (Buzescul, cop. 4)
9471. ~ Bведеніе въ ucmopію Греціи. Лекции npocф. B. Бyзecкyлa. Xapьковъ. (Tипографія и Литографія M. Зилібербергъ и Свья), 1903. (24,5 x 16,5). II p., 1, 535 p. (BCU - Iaşi IV 6674)
9472. ~ *Idem. Изд. 2-e. Харьковъ, 1904. Ц. 3 p. Aкадеміей Наукъ удостоено преміи гр. Д. А. Толcтого (распрод). (Buzescul, cop. 4)
9473. ~ *Bведеніе въ ucmopію Греціи. на чешск языкъ, исправленное и Дополненное изданіе. Прага, 1909 (изд. при содћйстеіи Чешской Академіи Hayкъ). (Buzescul, cop. 4)

Nu exista imagini
  1894) BUZILĂ, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BUZILĂ, ŞTEFAN
9474. ~ Monografia comunei Sâniosif sau Poiana, de preotul Ştefan Buzilă. Sâniosif 1910. Bistriţa (Besztercze). (Tip. lui George Matheiu), 1910. (24,5 x 16). 2 f., III, 355[-358] p. cu il. 1 ex. broşat C. 2.80, 1 ex.legat C.3, 20. (II 23935)

Nu exista imagini
  1895) BUZNEA, IANCU (?-1839)
 • Opera
 • Imagini
BUZNEA, IANCU (?-1839)
Traduceri:
BERNARDIN de Saint-Pierre. Pavel şi Virginia. Trad. de ~. Iaşi, 1831; Văleni-de-Munte, 1911.
CHESTERFIELD, Lord. Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soţietate. Trad. de ~. Iaşi, 1834; 1853.

Nu exista imagini
  1896) BUZOIANU, EMILE AL.
 • Opera
 • Imagini
BUZOIANU, EMILE AL.
9475. ~ Influenţa civilului asupra criminalului şi viceversa. Tesa susţinută înaintea Facultăţei juridice din Bucuresci pentru obţinerea Gradului de licenţiat în Drept, de Emile Al. Buzoianu. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii). 1891. (24,5 x 17). XIV, 68, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413579)

Nu exista imagini
  1897) BUZOIANU, GEORGE T. (1859-1906)
 • Opera
 • Imagini
BUZOIANU, GEORGE T. (1859-1906)
9476. ~ Amintiri, de G. T. Buzoianu. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1885. (26,5 x 18). 52, 27 p. 1,50 lei. (II 385112)
Cuprinde şi piesa: "Ieri şi azi".
9477. ~ Chestia Israelită. [De] G. T. Buzoianu. Botoşani (Noua Impr. Moldova de Sus), 1897. (18 x 11). 178 p. 2,50 lei. (I 411243)
Pe copertă: "Chestia israelită. Studiu critic. Partea I. Ebreii de la origină până la cucerirea Palestinei".
9478. ~ Cugetări asupra popoarelor vechi. Berberii. Hesperi dela Cartagena. [De] G. T. Buzoianu. Bucureşti, Edit. Libr. Carol Müller (Tip. Epoca), [1896]. (15,5 x 10,5). 104 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 87). (I 105877)
Datat după: Stăncescu, p. 483 ; Drept, 26(1896), nr. 66, oct. 20, p. 572: Bibliografie.
9479. ~ Idem. Cartagena şi Roma. Cyrena. Bucureşti, Edit. Libr. Carol Müller (Tip. Epoca), [1896]. (14,5 x 10). 72 p. [30 bani]. (Biblioteca pentru toţi, 95). (I 125637)
Datat după: Stăncescu, p. 483.
9480. ~ Idem. Egiptul. Bucureşti, Edit. Libr. Carol Müller (Tip. Epoca), [1896]. (14,5 x 9,5). 123 p. cu il., 2 f. (lista de cărţi). (Biblioteca pentru toţi, 72). (I 125636)
Datat după. vezi: Stăncescu, p. 482.
9481. ~ Curs de geografie economică pentru clasa VI secundara întocmit conform programului în vigóre. [De] G. T. Buzoianu. Bucureşci (Tip. Gutenberg. Joseph Göbl), 1901. (22 x 14). 278 p., 1 f. 3 lei. (II 2107).
9482. ~ Elemente de geografie pentru Uzul claselor III şi IV primare, de G. T. Buzoianu, Profesor de Geografie. Craiova. Edit. Libr. Filip Lazar (Tip. Română, Filip Lazar), 1890. (19,5 x 13). 110 p. cu il. 50 bani (I 411582)
9483. ~ Idem. Ed. II. Craiova, Edit. Libr. Filip Lazar (Tip. Română, Filip Lazar), 1891.(20 x 13,5). 114 p. cu il. 50 bani. (II 411735)
9484. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Edit. Libr. Filip Lazar (Tip. Română, Filip Lazar), 1893. (20 x 13,5). 114 p. cu il. 50 bani. (I 411661)
9485. ~ Europa (fără România) fisica, politica şi economica. Prelucrată dupe cei mai buni autori, de G. Th. Buzoianu, Profesor de Geografie. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (18 x 11,5). 323[-328] p. (Curs de Geografie pentru usul învăţământului secundar). (I 475490)
Lipsă coperta.
9486. ~ Idem. [...]. Ed. II revăzută. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1884 [pe copertă: 1885]. (16,5 x 11,5). 312 p., 12 h. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (I 506977)
9487. ~ Idem. [...] Ed. III revăzută. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca). 1885. (19 x 12,5). 312 p., 12 h. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (I 176779)
9488. ~ *Idem. Ed. IV. Craiova [Tip. Ralian si Ignat Samitca, 1888]. (RoL. 22(1888), nr. 3279, aug. 14. 15 (26, 27), p. 3: Bibliografie)
9489. ~ Idem. Ed. VII complect revezută. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1892. (16,5 x 10,5). 312 p. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (I 460361)
Lipsă coperta.
9490. ~ *Idem. Ed. VIII. [Bucureşti, 189?]. (Buzoianu, cop. 4)
9490 a. ~ Idem, pentru uzul claselor secundare. Adoptată după noul program. Ed. XI. Bucureşti (Tip. si fonderia de litere Thoma Basilescu). 1900. (21 x 13). 212 p. 3 lei. (II 2830)
9491. ~ Geografia României şi a ţărilor vecine, pentru clasa IV secundară. [De] G. T. Buzoianu Ed. VIII. Bucuresci (Tip. si Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1900. (21,5 x 14). 260 p. 3,50 lei. (II 76317)
Primele ed. au apărut cu titlul: "România şi ţările vecine".
9492. ~ Geografice[I]. Determinismul în geografie. Grădinele Hesperidelor. [De] G. T. Buzoianu. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian si Ignat Samitca), 1892. (16,5 x 10). 90 p. 1,50 lei. (I 70407)
9493. ~ Idem. II. Felachii. Legenda Ursei Mari. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (15,5 x 10). 87 p. (I 70407)
9494. ~ Globul, pentru cursul primar superior. [De] G. T. Buzoianu. Text-atlas. Ed. II, revăzută. Conţine 126 clişeuri, schiţe şi o hartă în litografie. Aprobat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, la concursul de cărţi didactice cu Ordinul Seria A, No. 10320 din 22 August 1895. Bucuresci, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gntenberg Joseph Göbl). [1895]. (24,5 x 20). 84 p. cu il., 1 pl., 1 h. (II 163163)
Anul dedus din aprobarea ministerului. Pe foaia de titlu falsă, titlul: "Noţiuni generale de geografie fizica".
9495. ~ Idem. Text-Atlas. Pentru clasa IV urbana şi divisia III, anul II a şcoalelor rurale. Ed. VIII revedută. Conţine 132 clişeuri, schiţe şi o hartă în litografie. Bucuresci, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Minerva), 1902-1903.(25,5 x 20). 84 p. cu il., 1 h. 1,25 lei. (III 6531)
9496. ~ Idem. Text-Atlas [...] [pe copertă: clasa IV primară urbană şi divisia III, anul II, a şcoalelor rurale]. Ed. IX revedută... Bucuresci, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Minerva), 1903-1904. (25,5 x 20,5). 84 p. cu il., 1 h. 1,25 lei. (II 413644)
9497. ~ Idem. Ed. X revăzută. Conţine noi clişeuri şi schiţe. Reaprobată în August 1898. Bucureşti (Atel. Grafice IV, Socecu), 1904-1905. (27 x 20,5). 1 f., 71 p. cu il. 1,50 lei. (II 413718)
9498. ~ Idem. Ed. X[!] revăzută. Conţine 132 clişeuri, schiţe şi o hartă în litografie. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905-1906. (26 x 20,5). 84 p. cu il. 1.50 lei. (II 413647)
9499. ~ În jurul Războiului din Extremul Orient. Note Geografice, de G. T. Buzoianu. Bucureşti, Edit. stab. grafic Albert Baer, 1904. (18 x 12). 27 p., 1 h. (I 2678)
9500. ~ Judeţul Botoşani. Text-Atlas pentru clasa II primară urbană şi divisia II, anul I, a şcolelor rurale. [De] G. T. Buzoianu. Ed. V. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1903-1904. (25 x 20). 39 p. cu il., 1- h. 1 leu. (II 2841)
Ed. I, autori: V. C. Nădejde şi G. T. Buzoianu, a apărut în 1898-1899.
9501. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904-1905. (26 x 20). 1 f., 32 p cu il. 1 leu. (II 28421)
9502. ~ Judeţul Ilfov. Text-Atlas. Pentru cursul elementar. [De] G. T. Buzoianu. Bucureşti [pe copertă: Bucuresci], Edit. Libr. H. Steinberg (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (25 x 20,5). 34 p. cu il. 1 leu. (II 413617)
9503. ~ Idem. Text-Atlas. Pentru clasa II primară urbană şi divisia II, anul I a şcolelor rurale. Ed. III. Reaprobată [pe copertă: din nou] în August 1898. Bucureşti [pe copertă: Bucuresci], Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900-1901. (25,5 x 20,5). 32 p. cu il. 1 leu. (II 413645)
9504. ~ Idem. Ed. V. Reaprobată din nou în August 1898. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904-1905. (26,5 x 20,5). 1 f., 40 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 413717)
9505. ~ Miculu şcolaru. Carte de lectură cu privire la calităţile şi defectele copiiloru. Prelucraţii din franţuzeşte, de George Buzoianu. Uvragiu coronatu de societatea pentru instrucţiunea elementară. Medaliatu la exposiţia şcolară din Versaille. Craiova, Edit. Libr. S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (17 x 10,5). 128 p. 50 bani. (I 411082)
9506. ~ Idem. Craiova. Edit. Libr. S. Samitca (Tip. Filip Lazar), 1888. (17x10,5). 128 p. 50 bani. (I 411158)
9507. ~ Noţiuni de Geografia generală a celor cinci continente, pentru elevii din clasa IV primară urbană şi rurală, de G. T. Buzoianu, profesor de Geografie, la liceul "Mihaiu Viteazu". Ed. VIII aprobată de Ministerul instrucţiunei publice şi întocmită conform actualului program. Bucuresci, Edit. libr. H. Steinberg (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1894. (21 x 13). 76 p. cu il., 3 h. 70 bani. (Curs de Geografie pentru uzul invaţamentului primar de ambe-sexe). (II 412024)
9508. ~ Noţiuni de Geografia României şi ţărilor române subjugate pentru elevii din clasa III primară urbană şi rurală, de G. T. Buzoianu, profesor de geografie la liceul Mihaiu Viteazu. Ed. VII aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice şi întocmită conform actualului program. Bucuresci, Edit. libr. H. Steinberg (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1894. (20,5 x 13). 50 p. cu il., 7 h. 45 bani. (Curs de Geografie pentru uzul învăţământului primar de ambe-sexe). (II 412023)
9509. ~ Noul atlas [pe copertă: Manual] pentru clasa I secundară. Ed. II 1899-1900. Sistemul solar. Europa. România. Africa, Asia. America de Nord. America de Sud, Oceania. Planiglobul. Tipuri umane. [De] G. T. Buzoianu. Bucuresci, Edit. Libr. H. Steinberg (Inst. Cartografic Freitag & Berndt Vienna, Tip. Moldova de Sus G. T. Buzoianu), 1899 [pe copertă: 1899-1900]. (17,5 x 12). 31 p., 1 h. 2,25 lei. I 190448)
9510. ~ Idem. Manual Geografie-Statistica pentru învăţămîntul secundar întocmit după programele în vigoare. [De] G. T. Buzoianu. Ediţie întregită. Viena (Inst. de Litogr. şi Cartograf. G. Freytag & Berndt, Bucuresci, Stab. Grafic şi Fabrica de Cartonage Albert Baer), 1902-1903. (17,5 x 10). VII, 108 p., 24 pl., 36 h. (BCU-ClN 15865)
9511. ~ Pământul. Partea I. Geografia matematică, fisica şi politică a globului. Partea II. Africa, Asia, Oceania şi America, de G. T. Buzoianu, Profesor de Geografie. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1886. (20,5 x 13). 239 p. 2,50 lei. (Curs de Geografie pentru usul învăţământului secondar). (II 411876)
9512. ~ Idem. Ed. IV [pe copertă: VI]. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1887. (21 x 13,5). 240 p. cu il. 2,50 lei. (Curs de Geografie pentru usul învăţământului secondar). (II 412067)
9513. ~ Idem. Ed. VIII. Aprobată de Minister. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian si Ignat Samitca), 1892. (18,5 x 12,5) 268 p. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (I 411399)
9514. ~ Idem. Ed. IX. Aprobată de Minister. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (18 x 11). 282 [-284] p. 2,50 lei. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (I 411323)
9515. ~Idem. Ed. XI. Revăzută şi corectată. Aprobată de Minister. Craiova (Inst. de edit. Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (20,5 x 14). 206[-208] p. 2.50 lei. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secundar). (II 411960)
9516. ~ Idem, Ed. XII. Revăzută şi corectată. Craiova, Inst. de Edit. Ralian si Ignat Samitca. 1897. (21 x 13,5). 206[-208] p. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (II 509821)
9517. ~ Idem, pentru uzul claselor secundare. [De] G. T. Buzoianu. Carte aprobată de Minister. Ed. XVII. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1900. (20,5 x 14). 221 p. 2.50 lei. (II 412030)
9518. ~ Povăţuitor [la] Judeţul Ilfov. Cursul elementar. [De] G. T. Buzoianu. Bucureşti. Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Lupta, Al. Lefteriu). 1895. (20,5 x 13). 58 p. cu il. (Învăţămîntul geografiei în scólele primare urbane si rurale). (II 411942)
9519. ~ Idem. Cursul de mijloc şi superior. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (20,5 x 13). 31 p. (Învăţămîntul Geografiei în Sculele primare, urbane si rurale). (II 411804)
9520. ~ Primele noţiuni de geografie generală, pentru clasa I secundară. Cu numeroase figuri si planşe în text. Ed. XII revăzută. Botoşani, Edit. impr. Moldova de Sus, 1898-99. (18 x 12). 187 p. cu il. (I 159778)
Primele ediţii au apărut cu titlul: "Principii şi elemente de geografie generală".
9521. ~ Primele noţiuni de Geografie şi România pentru divisia II, anul II, a Şcoalelor primare rurale. [De] G. T. Buzoianu. Ed. VII reabrobată în August 1898. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1902-1903. (26 x 20,5). 56 p. cu il. 1 leu. (II 413646)
Pe copertă, adaugă la titlu: "Text-Atlas".
9522. ~ Idem. Ed. X reaprobată în August 1898. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1904-1905 [pe copertă: 1904]. (26,5 x 20,5). l f., 44 p. cu il. 1,20 lei. (II 413693)
Pe copertă adaugă la titlu: "Text-Atlas".
9523. ~ Primele principii de geografie generală, pentru Uzul claselor III şi IV primare de G. T. Buzoianu, Profesor de Geografie. Aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice prin decisiunea No. 8928 din 19 Iunie 1892, publicată în Monitorul Oficial No. 65. Ed. II (Corectată). Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (19 x 12). 144 p. 75 bani. (Curs elementar de geografie pentru învăţământul primar). (I 73105 şi BCU-ClN 180523)
9524. ~ Idem. Ed. III (Corectată). Cu 60 clişeuri în text. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (18,5 x 12). 135 p. cu il. 75 bani. (Curs elementar de geografie pentru învăţământul primar). (I 73102)
9525. ~ Idem. Ed. V (corectată). Cu 60 clişeuri în text. Craiova (Tipo-Lit. Natonale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (18,5 x 12). 135 p. cu il. (Curs elementar de geografie pentru învăţământul primar). (I 411286)
Lipsă coperta.
9526. ~ Principii şi elemente de geografie generală, pentru clasa I secondară de G. T. Buzoianu, Profesor de geografie (Cu mai multe planşe şi clişeuri în text). Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1891. (19 x 13). 198 p. cu il., 10 pl. 2 lei. (Curs de geografie pentru învăţământul secondar). (I 411438)
9527. ~ Idem. Ed. III. Craiova, 1894. (19 x 13). 200 p., 8 pl. (Curs de Geografie pentru învăţămîntul Secondar). (I 162691)
9528. ~ Idem. Ed. IV (Cu mai multe planşe în text). Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca, 1895 [pe copertă: 1896]. (20,5 x 13,5). 189[-192] p., 10 pl. 2 lei. (Curs de Geografie pentru învăţământul secondar). (II 412081)
9529. ~ România şi ţările vecine, de G. T. Buzoianu, Profesor de Geografie. [Craiova] (Samitca), [1887]. (18,5 x 12). 421 [-424] p. 4 lei. (Curs de geografie pentru uzul învătâmântului seconfdar]). (I 162692)
Exemplar deteriorat în BAR (lipsesc datele editoriale şi p. 425 şi urm. P. de titlu, ruptă; coperta lipsă). Descrierea completată după: BB, 7 - 9 (1885-1887), p. 14.
9530. ~*Idem. Ed. II. [Craiova, 188.?]. (Buzoianu. Principii, cop. 4)
9531. ~ Idem. Ed. III. Revăzută şi modificată conform cu noul program. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1894. (20 x 13). 317[-320] p., 4 f. pl. 4 lei. (Curs de geografie pentru uzul învăţământului secondar). (I 76220)
9532. ~ România şi ţinuturile vecine pentru cursul mediu. [De] G. T. Buzoianu. Text-Atlas. Aprobat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice la concursul de cărţi didactice cu Ordinul Seria A, No. 10318 din 22 August 1895. Ed. IV, revezută. Conţine 121 clişeuri, schiţe şi 9 harte în litografie. Bucuresci, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1895]. (25,5 x 20). 60 p. cu il., 9 h. 1,50 lei. (II 76582)
Tip. menţionată la p. 60.
9533. ~ Idem. Text-atlas, pentru clasa III-a primară urbană şi divisia III-a, anul I al şcolelor rurale. Ed. VIII revedută, conţine peste 100 clişeuri, schiţe şi harte în litografie. Bucuresci, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900-1901. (26 x 20). 52 p. cu il., 9 h. (II 413648)
9534. ~ Idem. Ed. X, reaprobată în august 1898. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904-1905. (26 x 20). 1 f., 56 p. cu il. 1,25 lei. (II 413716)
9535. ~ Idem. Ed. XI, reaprobată în August 1898. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (26 x 20,5). 55 p. cu il. 1,25 lei. (II 413652)
9536. ~ Idem. Ed. XII, revăzută, conţine peste 120 clişeuri, schiţe şi harte litografice. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Inst. de arte grafice şi Editură, Minerva), 1904-1905. (25,5 x 20). 56 p. cu il., 7 h. 1 leu. (II 413642)
9537. ~ *România şi Schiţe geografice cari cuprind întreg sistemul muntos al Daciei. [Craiova, Tip. Ralian şi Ignat Samitca, 1888]. (RoL, 12(1888), nr. 3279, aug. 14, 15 (26, 27), p. 3: Bibliografie)
9538. ~ *Schiţe geografice (Carpaţii orientali), de G. T. Buzoianu. Craiova (Tip. Ralian şi Ignat Samitca), [1887]. (RoL, 11(1887), nr. 3004, sept. 1(13), p. [3]: Bibliografie)

În colaborare:
IONESCU, CONSTANTIN. Curs elementar de geografie pentru clasele primare urbane şi rurale. Revedută, corectată şi îmbunătăţită de ~. Craiova, 1892.
NĂDEJDE, V. C. şi ~. Judeţul Botoşani. Text-Atlas. Botoşani, 1898-1899.

Nu exista imagini
  1898) BUZOIANU, GEORGE D.
 • Opera
 • Imagini
BUZOIANU, GEORGE D.
9539. ~ Raporturi la succesiuni în dreptul roman şi român. Tesă de licenţă de George D. Buzoianu. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (24 x 16,5). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413578)

Nu exista imagini
  1899) BUZOIANU, VASILE (1865-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BUZOIANU, VASILE (1865-1918?)
9540. ~ Consideraţiuni asupra sifilisului pulmonar la adult. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, de Vasile Buzoianu. Bucuresci (Tipografia Nouă, Grigore Panaitescu), 1894. (23 x 16). 41[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 346). (II 266579)

Nu exista imagini
  1900) BUZOIANU-RACOVITĂ, ORTENSIA G. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
BUZOIANU-RACOVITĂ, ORTENSIA G. (1864-?)
9541. ~ Carte de lecturi literare şi ştiinţifice pentru clasa IV-a a scoalelor profesionale de fete (Cursul de limba română), de Ortenzia Buzoianu, Directoare şi profesoară în Botoşani (Lucrare în conformitate cu programa analitică din Monitorul Oficial Nr. 7 din 29 Iunie 1904). Cu 6 hărţi colorate şi 40 clişee (Aprobată în sesiunea din Iunie 1915 cu nr. 265 din 21 Aprilie 1915). Imprimată în 2000 de exemplare. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20 x 13). 160 p. 3 lei. (BCP 11 41187)
9542. ~ Continentele, pentru usul claselor secundare, cu numeroase figuri în text. Africa. [De] O. G. Buzoianu. Ediţie nouă. Botoşani (Noua Imprimerie Moldova’de Sus), 1897. (21 x 14). 250 p. cu il. 2,50 lei (II 411953)
9543. ~ Curs de geografie, [de] Ortensia Buzoianu-Racoviţă (Davila). Cunoştinţa generală a Pământului, a productelor şi a locuitorilor lui. Ed. II, revedută, completată şi redactată dupe un plan adaptabil la programa ori cării şcoli din învăţământul secundar, clasic, real şi special. Partea I. Geografia matematica. Cu 47 figuri în text. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (21 x 13,5). 204 p. cu il. (II 93295)
9544. ~ Dicţionar geografic al judeţului Bacău, de Ortensia Buzoianu-Racoviţă. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale de la 4/16 Martie 1892. Premiul Alteţei Sale Regale Princepelui Ferdinand. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu, 1895). (22,5 x 16). XVI, 599 p. (II 93410)
9545. ~ Elemente de Geografie generală pentru clasa I secundară cu numeroase figuri în text. Ed. nouă, de O. G. Buzoianu. Botoşani (Noua Impr. Moldova de Sus), 1897. (20,5 x 13). 187 p. cu il. 1,75 lei. (II 411896)
9546. ~ Europa pentru usul claselor secundare. [De] O. G. Buzoianu. Ed. I. Botoşani, Edit. Impr. Moldova de Sus, 1897. (18,5 x 12). 279 p. 3 lei. (I 411228)
9547. ~ Geografia Judeţului Bacău, pentru clasa II primară, de Ortensia Buzoianu-Racoviţă. Cu 58 figuri în text. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (26,5 x 20). 51 p. cu il. 1 leu. (II 122820)
9548. ~ Idem. Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice cu decizia No. 14214, seria A din 30 Septemvrie 1895. Cu numeroase figuri si schite în text. Ed. II. Botoşani (Edit. Impr. Moldova de Sus), 1897/98. (24,5 x 19,5). 36 p. cu il. 1 leu. (II 122866)
9549. ~ Idem. Cu numeroase figuri şi schiţe în text. Ed. V. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (25,5 x 20). 32 p. cu il. 1 leu. (II 122826)
9550. ~ Idem. Reaprobată în 1896 şi prelucrată după programa nouă, decretată prin Monitorul Oficial din 6 Iunie 1903. Cu 49 figuri şi schiţe în text. Ed. VI. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl). 1903. (25 x 20). 32 p. cu il. 1 leu. (II 122836)
9551. ~ Geografia clasei II-a primare urbane şi diviziei a II-a, anul I a şcoalelor rurale din Judeţul Bacău, de Ortenzia Buzoianu. Text-Atlas. Carte aprobată şi lucrată după programa în fiinţă şi după noua lege pentru organizarea comunelor rurale. Cu 57 figuri şi 2 hărţi. Ed. VII. Tipărită în 3100 exemplare. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (26 x 20). 48 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 122825)
Este textul ed. V, cu unele completări.
9552. ~ Primul congres didactic de geografie ţinut la Iaşi în Maiu 1904. [De] Ortensia Buzoianu. Bucureşti. (Atel. grafice IV. Socecu), 1905. (24,5 x 16,5). 63 p. (II 1470)
În colaborare:
9553. ~ Carte de lecturi literare şi ştiinţifice pentru clasa III-a a Şcoalelor Profesionale de fete (Cursul de limba română). De Ortenzia Buzoianu, Directoarea externatului secundar din Botoşani. Diplomata Ateneului "Elisabeta" de la Azilul "Elena Doamna", [şi] A. Iacobeanu, Doctor în Drept, Licenţiat în Litere. Carte reaprobată de Onor. Minister cu adresa No. 221 din 31 Mai 1913 pe un nou period de 5 ani. Ed. III cu 30 de figuri si 3 hărţi. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segali & Marcu), 1913. (20 x 13). 160 p. cu il., 1 f. cuprins, 4 h. (BCU-Iaşi II 70188)
9554. ~ Carte de studii, pentru clasa a II-a a şcoalelor profesionale de fete (Curs de limba română), de Ortenzia Buzoianu şi A. Iacobeanu. Carte reaprobată de Onor. Minister, pe timp de 5 ani, cu No. 359 din 28 April 1910 Ed. II. Cu 87 de figuri şi 5 hărţi. (Imprimată în 3000 de exemplare). Botoşani (Tip. Reînvierea, Segali &Marcu), 1910. (20 x 12,5). 278 p. (BCP II 67077)

Vezi şi:
KAMINSKI, ERMINA şi ~. Curs elementar de economie casnică. Botoşani, 1897.

Nu exista imagini