Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1881) BUSDUGAN, DIMITRIE C. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BUSDUGAN, DIMITRIE C. (1862-?)
9454. ~ Neretroactivitatea legilor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută la... 1883, de Dimitrie C. Busdugan. Iassy (Tipo-lit. H. Goldner), 1883. (21 x 14). 34 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 12570)

Nu exista imagini
  1882) BUSDUGAN, EDUARD G.
 • Opera
 • Imagini
BUSDUGAN, EDUARD G.
9455. ~ Câte-va observaţiuni şi note asupra înzestrărei spitalelor, azilelor şi infirmeriilor. Instrucţiuni ce trebuesc avute în vedere la recepţionarea şi conservarea materialelor, de Eduard G. Busdugan, Funcţionar în Direcţia Generală a Serviciului Sanitar. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice). 1913. (22,5 x 15,5). 2 f., 87 p., 6 f. pl. (II 33769)

Nu exista imagini
  1883) BUZDUGAN, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BUZDUGAN, GEORGE
9456. ~ Sybille Yates. Naraţiune californică, de George Buzdugan. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [188?] (19,5 x 13). 127 p., 5 f.pl. (I 25861)

Nu exista imagini
  1884) BUZDUGAN, GHEORGHE V. (1867-1929)
 • Opera
 • Imagini
BUZDUGAN, GHEORGHE V. (1867-1929)
9457. ~ Despre regimul dotal. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... Noembre 1890, de Gheorghe V. Buzdugan. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii). 1890. (24,5 x 16). 94, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413582)

Nu exista imagini
  1885) BUZENCHI, DUMITRU M. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BUZENCHI, DUMITRU M. (1870-?)
9458. ~ Abatoarele moderne şi rolul lor în higiena publică. Raport de Dr. D. Buzenchi, medic veterinar primar al oraşului Iaşi. [Bucureşti, 1912]. (24 x 17). 12 p. (Al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară 15 Mai 1911). (II 29980)
Descriere după datele de la începutul textului.
9459. ~ Organizarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi a derivatelor sale. Raport de Dr. D. Buzenchi, medic-veterinar primar al oraşului Iaşi. [Bucureşti, 1912]. (24 x 16,5). 10 p. (Al III-lea Congres National de Medicina Veterinară, 15 mai 1911). (II 29979)
Descriere după datele de la începutul textului.
9460. ~ Priviri critice asupra agriculturei şi prăsilei vitelor cît şi asupra stărei de desvoltare intelectuală a masei poporului nostru, de Dr. D. Buzenchi. Medic Veterinar şef al oraşului. Iasi (Tip. H. Goldner), 1899. (23 x 15). 22 p. (II 413583)

Nu exista imagini
  1886) BUZENCHI, EMILIAN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BUZENCHI, EMILIAN (1875-?)
9461. ~ Gastro-entero-anastomosa. Tratamentul chirurgical în stenozele pilorului. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Aprilie 1905, de Emilian Buzenchi, Absolvent al şcolei de Fii de Militari din Iaşi, Fost elev al şcoalei de Ofiţeri din Bucureşti, Bursier al Academiei Române Fondul Adamachi, Fost intern al Secţiei Genito-Urinare, Intern al clinicei chirurgicale. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (23 x 15,5). 96 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 208). (II 592941)

Nu exista imagini
  1887) BUZENCHI, MIHAI (?-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BUZENCHI, MIHAI (?-1918?)
9462. ~ Tratamentul tetanosului prin injecţiuni continue de acid fenic. Metoda lui Baccelli, modificată de D-l Profesor Manicatide. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. prezentată şi susţinută în Februarie 1913. de Mihai Buzenchi, Fost intern prin concurs al Spitalelor "Sf. Spiridon" din Iaşi, Fost bursier al Academiei Române Fondul Adamache. Bucureşti (Tip. Speranţa) 1913. (22,5 x 15,5). 45 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 384). (II 31041)

Nu exista imagini
  1888) BUZERA, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BUZERA, PETRU
9463. ~ Preparaţiuni la Cărţile de religiune pentru şcolele elementare ale prof. Dr. Petru Barbu, de Petru Buzera. I. Istoriore simple religiose-morale. Caransebeş, Edit. proprie (Tip. diecesană din Caransebeş), 1903. (21,5 x 14). 100[-102] p. 1 coronă. (II 28222)

Nu exista imagini
  1889) BUZESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
BUZESCU, A.
Traduceri:
COLLODI, G. *Păţaniile lui Ţăndărică. Trad. din ital. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1890) BUZESCU, C. P.
 • Opera
 • Imagini
BUZESCU, C. P.
9464. ~ Care sunt punctele diferenţiale intre biserica ortodoxă şi celelalte confesiuni creştine? Conferinţă ţinută în ziua de 6 Octombrie 1909 la conferinţa generală a preoţilor din Jud. Olt de Sachelar C. P. Buzescu, Parohul comunii Corbu. Slatina (Tip. Costică Constantinescu & Fiu), 1909. (23 x 15,5). 24 p. 40 bani. (II 15995)
9465. ~ Din obiceiurile şi credinţele sătenilor. Sfaturi folositoare, de Sachelar C. P. Buzescu, Comuna Corbu-Olt. Slatina (Tip. şi Leg. de cărţi C. Constantinescu), 1910. (17 x 10,5). 110 p. 1 leu. (I 18405)

Nu exista imagini