Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1851) BUTNARIU, V.
 • Opera
 • Imagini
BUTNARIU, V.
9319. ~ Grădina babacului sau Cultura legumelor, în modul cel mai practic, de V. Butnariu [Piatra-Neamţ] (Impr. jud. Neamţu), 1917. (16,5 x 12). 52 p. cu il. 1 leu. (1 51827)
9320. ~ Pedagogie. Numai din capul meu! Numai din experienţele mele de 26 de ani de zile. [De] V. Butnariu. [Piatra Neamţ] (Tip. Jud. Neamţu), 1918. (23,5 x 16). (II 52174)

Nu exista imagini
  1852) BUTOIANU, ELIODOR
 • Opera
 • Imagini
BUTOIANU, ELIODOR
9321. ~ Câteva consideraţiuni asupra căuşelor abortului. Teza pentru doctorat în medicină. Presintată şi susţinută în diua de [14] luliu 1887, de Eliodor Butoianu. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1887. (23,5 x 16). 93[-95] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. [165]). (II 17140)
Nr. tezei, după: Crăinicianu, p. 140.

Nu exista imagini
  1853) BUTOIANU, ELIODOR
 • Opera
 • Imagini
BUTOIANU, ELIODOR
9322. ~ Câteva suspine. [Versuri, de prof. Eliodor Butoianu]. (Colecţia) 1868. Brăila (Typ. Unirea), 1868. (19 x 12,5). 49 p. (I 428072)
În: Analele Brăilei, 2(1930), nr. 4, oct./dec, p. 52, se menţionează ca autor Eliodor Butoianu, profesor de istorie şi geografie la Gimnaziul Carol I din Brăila.
9323. ~ Elemente de geografia fisica şi matematica pentru Usulu classeloru gimnasiale, lucrată de Eliodoru Butoianu, Professorù de istoria si geografia la gimnasiulu Carol I, din Brăila. Brăila (Typ. Unirea), 1868. (20,5 x 14,5). 1 f., II p., p. 5-71. (II 412295)
9324. ~ Elemente de geografia fisica, politica şi istorica a celloru cinci continente, pentru usulu classeloru gimnasiale lucrată după cursulu aprobatu de Onor Ministero allu Instrucţiunei Publice, de Eliodoru Butoianu, Professore de Istoria şi Geografia la gimnasiulu "Carol 1", din Brăila. Brăila (Typ. Unirea), 1871. (23 x 14). 2 f., 361[-363] p. (II 385037)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1854) BUTOIANU, ELIZA
 • Opera
 • Imagini
BUTOIANU, ELIZA
9325. ~ Discursu ţinutu cu ocasiunea împarţirei premieloru la fete. Anulu şcolaru 1868-1869 Iuniu 30, de Elisa Butoianu, Institutrice la scóla divisionară Nr. 1 de fete. Brăila (Tvp. I. Boerescu & Comp.), 1869. (21 x 13). 8 p. (II 408709)
9326. ~ Elemente de cosmografia, pentru usulu classeloru primare ambe sexe, prelucrată de Elisa Butoianu (Cocănenu), institutrice la Scóla Sucursala de Fete din Brăila. Brăila (Typ. Unirea), 1868. (22 x 14). 34 p. 1 leu nuou. (II 408701)

Nu exista imagini
  1855) BUTOIANU, HORAŢIU E.
 • Opera
 • Imagini
BUTOIANU, HORAŢIU E.
9327. ~ Proprietatea numelui (Studiu asupra legei din 17 Martie 1895), de Horaţiu E. Butoianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg. Joseph Göbl), 1898. (23,5 x 16). 80 p. (II 408635)
Apărută şi ca teză de licenţă. Vezi: EN, s.n., 22(1898), nr. 8, aug., p. 467: Bibliografie.

Nu exista imagini
  1856) BUTOIANU, MIHAIL ST. (1876-1935)
 • Opera
 • Imagini
BUTOIANU, MIHAIL ST. (1876-1935)
9328. ~ Caz rar de ernie abdominală în flancul stâng. [De] Medicul Lt.-Colonel Dr. Butoianu M. Bucureşti (Tip. Cultura, Soc. Colectivă). 1916. (22,5 x 14,5). 5 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 2-3-4, Februarie-Martie-Aprilie 1916). (II 47018)
9329. ~ Colecistostomia în angiocolecistitele tifice şi post-tifice. [De] Lt .-Colonel Dr. M. St. Butoianu, Şeful Serviciului Chirurgical din Spitalu Militar "Regina Elisaveta". Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1915. (22 x 16). 20 p. (II 254962)
9330. ~ Contribuţiuni la studiul herniilor inguinale apendiculare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată si susţinută în diua de 30 Noembrie 1900 de Mich. St. Butoianu. Bucureşti (Tip. Gazetei Săteanului), 1900. (22 x 15,5). 3 f., 63 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 573). (II 266592)
9331. ~ Dare de seamă asupra a 417 operaţiuni chirurgicale, de Dr. M. St. Butoianu. Medic maior. Bucureşti (Tip. Cultura), 1912. (23 x 15,5). 22 p. (II 252614)
9332. ~ Dystopia congenitală homolaterală a rinichiului drept polichistic. Nefrectomie transperitoneală. [De] Medic Lt.-Colonel Dr. M. St. Butoianu, Docent universitar. Bucureşti (Impr. DPC, Dr. Athanasiu Vergu), 1914. (23,5 x 16). 6 p., 1 f.pl. (Din publicaţiile "Revistei sanitare militare"). (II 44499)
9333. ~ Emostaza chirurgicala; legăturile şi sutura arterelor. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină operatoare complementară, făcută la 29 Ianuarie 1914, de Docentul Dr. M. St. Butoianu, Subdirectorul laboratorului, Medic maior. Bucureşti (Dor. P. Cucu, Dr. Athanasiu Vergu), 1914, (23 x 16). 24 p. cu il. (Facultatea de medicină din Bucureşti). (Extras din "Revista Sanitară Militară", No. 5-6 din Mai-Iunie 1914). (II 254960)
9334. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice ale Docentului Dr. M. St. Butoianu, Subdirectorul Laboratorului de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (lnst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (24,5 x 17). 22 p. (II 41520)
9335. ~ Fapte clinice din Serviciul chirurgical al Spitalului militar Regina Elisaveta. [De] Docent Dr. M. St. Butoianu, Şeful Serviciului Chirurgical din Spitalul Militar Regina Elisaveta, Sub-directorul Laboratorului de Medicină Operatoare al Facultăţei de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (lnst. de Arte Grafice DPC, Dr. A. Athanasiu Vergu), 1914. (23,5 x 16). 79 p. cu il. (II 44498)
Cuprinde următoarele studii: I. Osteosinteza femurului în două cazuri de fracturi ale diafizei (una recentă, a doua veche) de Medie Lt.-Colonel Dr. Butoianu, Şeful Serviciului, şi Medic Căpitan Dr. Gr. Dobrotescu, Secundarul Serviciului. II. Amputaţia coapsei stîngi... [De Dr. Butoianu]. III. Un caz de boala lui Reklinghausen, formă frustă, şi Consideraţiuni asupra studiului tumorilor nervilor, de Medic Lt. colonel Docent Dr. Butoianu, Şeful Serviciului, Medicul Căpitan Dr. Dobrotescu, secundarul Serviciului, şi Medicul Sublocot. V. Sărbulescu.
9336. ~ I. Fractură directă cu înfundare a boltei craniene, în regiunea temporo-frontală dreaptă, iradiată la etajul superior, şi mijlociu a basei craniului. II. Tratamentul Medico-chirurgical al răniţilor din prima linie, de Medicul Lt. col. M. St. Butoianu, Şeful Serviciului, Sub-directorul laboratorului de Medicină Operatoare al Facilitatei, Docent Universitar. Bucureşti (Impr. DPG, Dr. A. Athanasiu Vergu), 1914. (22,5 x 15,5). 21 p. (Spitalul Militar "Regina Elisaveta". Serviciul Chirurgical). (II 257201)
9337. ~ I. Plăgile prin armă de foc ale organelor genito-urinare. II. Funcţionarea serviciului sanitar regimentar. [De] Docent Dr. M. Butoianu, Medic Lt.-colonel, Şeful serviciului chirurgical din Spitalul militar "Regina Elisabeta". Bucureşti (Tip. modernă, Cultura), 1914. (24,5 x 17). 44 p. (II 40544)
9338. ~ I. Procedeul lui Farabeuf în tratamentul luxaliunilor complexe ireductibile ale policelui. II. Procedeul lui Ombrédanne în restauraţia auto-plastică imediată a buzei inferioare, de Medicul Lt.-colonel M. St. Butoianu, Şeful Serviciului. Sub-directorul laboratorului de Medicină Operatoare al Facultăţei, Docent Universitar. Bucureşti (Impr. DPC, Dr. A. Athanasiu Vergu), 1914. (22,5 x 15,5). 19 p. cu il. (Spitalul militar "Regina Elisaveta". Serviciul Chirurgical). (11 254963)
9339. ~ Tratamentul Miosteomului traumatic cu 4 observaţiuni clinice, de Medic Lt. Colonel Dr. Butoianu, St. Michail, şeful serviciului, docent universitar. Bucureşti (Inst. Grafie DPC, Dr. A. Athanasiu Vergu), 1914. (24 x 16,5). 8 p., 5 pl. (Spitalul Militar "Regina Elisabetha". Serviciul chirurgical). (Extras din "Revista Sanitară Militară", No. 7 si 8 din 1914). (II 44686)
În colaborare:
9340. ~ Luxaţie a genunchiului stâng în diagonală, înainte şi înăuntru, recentă,-însoţită de fractura extremităţei inferioare a radiusului drept. Reducere. Vindecare. [De] Dr. M. St. Butoianu şi Gr. Dobrotescu. Bucureşti (Tip. Cultura Soc. colectivă), 1914. (23 x 15,5). 6 p., 2 f.pl. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 11-12, Noembrie-Decembrie 1914). (II 40614)
9341 ~ Sur un cas rare d'angiome du gland (Extision-suture-guérison), par le Médecin major Dr. M. Butoianu et le Dr. F. Pomponiu, Assistants au Laboratoire de Médecine Opératoire de la Faculté de Médecine de Bucarest. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Dor. P. Cucu), 1912. (23,5 x 16). 9 p. cu il. (II 263325)

Nu exista imagini
  1857) BUTOVSKI, N. D.
 • Opera
 • Imagini
BUTOVSKI, N. D.
9342. ~ Comandantul modern (Schiţe din moravurile vieţii militare contimporane), de Generalul-Maior N. D. Butovsku, Comandantul Brig. 2-a de réserva Turkestan. Tradusă din limba rusa cu autorisaţia autorului de Locotenentul Eugeniu Ignat din regmentul Seret No. 11. Ataşat la Marele Stat Major ca interpret. Galatz (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1906. (23 x 13). 248 p. 2,50 lei. (II 48267)
Pe copertă, titlul: "Comandantul Modern" (Tipuri caracteristice militare).

Nu exista imagini
  1858) BUTTER, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BUTTER, ALEXANDRU
9343. ~ Vendarea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Alexandru Butter. Bucureşti (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1903. (23,5 x 15,5). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3884)

Nu exista imagini
  1859) BUTTER, ALFRED (?-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BUTTER, ALFRED (?-1918?)
9344. ~ Contribuţiuni la tratamentul stărilor hemoragice cu ser animal. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... 1908 de Alfred Butter. Bucureşti (Atel. ziarului Adeverul), 1908. (22,5 x 15). IV-88 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1039). (II 13162)

Nu exista imagini
  1860) BUTTESCU, MIHAIL (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BUTTESCU, MIHAIL (1878-?)
9345. ~ Carnetul oficerului instructor al recruţilor de infanterie. Metodele noui de a instrui recruţi [pe copertă: pentru instrucţia practică a recruţilor] în teren, serviciu în campanie, tiraliori. tragere, gimiastică, exerciţii de ordine strânsă, apreciarea distanţelor, etc. [De] Locot. M. Buttescu. Batal. 2 Vânători "Regina Elisaveta", Fost Comandant de companie în Şcoala de instructori a Corpului II de Armată. în conformitate cu înaltele ordine de zi şi progresele actuale ale armatelor streine [pe copertă: străine]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1904]. (16 x 10,5). 240 p. 4,50 lei. (I 871)
P. 201-240 albe pentru "Notiţe personale". Datat după: RBibliogr, 2(1904), nr. 5-6, p. 113 ; Buttescu. cop. 4.
9346. ~ Exerciţii pregătitoare de tragere. [De] Căpit. Michail Buttescu, Ajutorul Comandantului şcoalei de tragere a Infanteriei Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1910. (14 x 9,5). 70 p. 95 bani. (I 19967)
9347. ~ Formarea sistematică a recruţilor infanteriei în conformitate cu: înaltul ordin de zi din 10 Mai 1902, Ordinul circular ministerial No. 389 din 18 Iulie 1902, Ordinul general al Corpului II de armată relativ la instr. recr. Conting. 1903, Regulamentul inspecţiunilor militare din Mai 1903, Raportul d. Ministru de resboiu către Majestatea Sa Regele din Junie 1903 asupra modulul de executare a înaltului Ordin de zi din 10 Mai 1903. De Sublocotenentul Michail Buttescu din batalionul 2 Venatori "Regina Elisaveta". Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1903. (23 x 15,5). 73 p., 1 tab. (II 254937)
9348. ~ Instrucţia individuală a tragerii. [De] Locot. Michael Buttescu. Coprinde: Exerciţii individuale: A. Pregătitoare de tragere, B. De luptă: a trăgătorului, a şefului de grup şi a grupului. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1908. (19,5 x 13). 168 p. cu il. 2 lei. (I 11430)
9349. ~ Instrucţia individuală de luptă. [De] Căpit. Michail Buttescu, Ajutorul Comandantului şcoalei de triţere a Infanteriei. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1910. (14 x 9,5). 37 p. cu il. 85 bani. (I 19970)
9350. ~ Instrucţia de luptă a grupului. [De] Căpit. Michail Buttescu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1910. (14 x 9,5). 56 p. 90 bani. (I 19968)
9351. ~ Manual asupra arestărei şi întrebuinţărei armei de către militari. [De] Căpitan M. Buttescu, Profesor şi Comandantul Corp. I-u elevi. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu, Inst. de Arte Grafice), 1914. (24 x 17). 44 p. (Şcoilele militare de Infanterie). (II 36509)
9352. ~ Mitralierele Infanteriei. Cunoaşterea maşinei - Organizarea unităţilor-Instrucţia unităţilor - Întrebuinţarea tactică a mitralierelor. [De] Căpitanul M. Buttescu, din Batalionul 6 Vânători, fost Comandant al Companiei de Mitraliere de la Şcoala de tragere a Infanteriei. [Pe copertă: Lucrare aprobată de Stat Majorul General al Armatei]. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului, Alexandru Agapie), 1911. (24,5 x 17). 179 p. cu il., 1 tab. (II 23640)
9353. ~ Sfaturi pentru instructorii de tragere. [De] Căpit. Michail Buttescu, Ajutorul Comandantului şcoalei de tragere a Infanteriei. Bucureşti (Tip. Universala I. lonescu), 1910. (14x9,5). 34 p. 75 bani. (I 19971)
9354. ~ Tragerea de luptă. [De] Căpit. Michail Buttescu, Ajutorul Comandantului scoalei de tragere a infanteriei. Bucureşti (Tip. Universala, I. lonescu), 1910. (14 x 9,5). 40 p. 85 bani. (I 19969)

În colaborare:
9355. ~ Teoria Infanteristului în conformitate cu principiile emanate din înaltele ordine de zi din 1902 şi 1903 şi cu progresele actuale ale infanteriei, de Locot. M. Buttescu şi S.-Locot. C. Răutzoiu din Batalionul 2 Vânători "Regina Elisabeta". Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (18 x 12). 2 f., 190 p. cu il., f., 1 f. pl. 2 lei. (I 2674)

Traduceri, prefeţe:
• Atacul infanteriei germane în 1902 ... Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
• Din experienţa unui Comandant de regiment din Armata Austro-Ungară. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini