Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1841) BUTCULESCU, NICOLAE N. (1867-1929)
 • Opera
 • Imagini
BUTCULESCU, NICOLAE N. (1867-1929)
9301. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi roman. Tesă pentru licenţă de N. N. Butculescu. Bucureşti (Tip. si Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893 [pe copertă: 1894]. (24 x 16). 2 f., 86 p. [numerotat, greşit: 84]. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (11 408545)
9302. ~ Noţiuni pregătitoare de comerţ pentru uzul clasei III a şcoalelor de meserii pentru fete. [De] N. Butculescu. Bucureşti. Edit. Libr. Socecu &Co. (Atelierele Soeecu). 1905. (20,5 x 13,5). 124 p. cu il. 2,10 lei. (1 2185)
9303. ~ Programele şcoalelor comerciale superioare. Proiecte pentru studiul comerciului Comptabilitate şi Birourile Comerciale, întocmite de N. Butculescu. Licenţiat în Ştiinţele Comerciale. Profesor suplinitor de Comptabilitate la Şcoala Comercială de gradul II din Capitală Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (20 x 13). 47 p. (I 408768)
9304. ~ Studiul comerciului, transportului şi tarifelor de transport. Noţiuni generale de comerciu, documente, reguli şi uzanţe, culese de N. Butculescu, vechiu elev al Şcoalei Comerciale din Bucureşti, fost profesor de contabilitate la aceeaşi şcoală, licenţiat al Institutului Superior de Comerciu din Anvers, membru în Consiliul permanent al Instrucţiei, secţia comercială. Manual întocmit în conformitate cu noile programe. Destinat elevilor din cl. I a şcoalelor superioare de comerciu precum şi impiegaţilor de comerciu şi de bancă. Ed. I. Bucureşti, Edit. Libr. Socecu & Co. (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904. (21 x 13,5). 350 p. 5 lei. (II 2147)
9305. ~ Studiul comerţului şi al transpoartelor. Documente, reguli şi uzuri cemerciale, culese de N. Butculescu, vechiu elev al şcoalei comerciale din Bucureşti, fost profesor de contabilitate la aceeaşi şcoală, licenţiat, al institutului superior de comerţ din Anvers, membru în consiliul permanent al instrucţiei, secţia comercială. Manual întocmit în conformitate cu noile programe şi destinat elevilor clasa I a Şcoalelor superioare de Comerţ şi impiegaţilor de comerţ şi de bancă. Ed. II. Bucureşti, Edit. Libr. Socec & Co., 1911. (20 x 13). 363 p., 1 f. tab. 5 lei. (II 24204)

Prefeţe:
NEGRESCU, I. C. Export şi debuşeuri. Pref. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1842) BUTEAN, ANGELA
 • Opera
 • Imagini
BUTEAN, ANGELA
Vezi: SELAGIAN, ANGELA

Nu exista imagini
  1843) BUTEANU, IOAN (1848-1914)
 • Opera
 • Imagini
BUTEANU, IOAN (1848-1914)
9306. ~ Georgiu M. Marinescu. Cuvént rostit de Ioan Butean la festivitatea iubiliară arangiată de tinerime şi corpul profesoral din fausta ocasiune a activităţii de 40 de ani a iubilantului. Beiuş (Gherla, Tip. Aurora A. Todoran), 1901. (22,5 x 14,5). 24 p. 30 fileri. (BCU-ClN 85246)
Cu un portret. La preţ, menţiunea: "Întreg venitul curat se iutrebuinţeză spre înfiinţarea unei lundaţiuni G. M. Marinescu pentru premierea celor mai distinşi tineri dela gimnasiul din Beinsi[!]".
9307. ~ Gramatica limbei române. Lucrare pe base sintactice, de Joann Buteanu, profesorii gimn. p. a. şi asesorii consist. Gherl'a (Impr. Aurora, p. A. Tbdoranu), 1887. (18,5 x 13). 1 f., 474[-485] p. (I 411372)
9308. ~ Istori'a literaturei magiare. Lucrată după Fr. Toldy şi alti auctori de Joanu Buteanu prof. p. ort. Partea I. Evulu Vechiu (sec. IV-XVI, esclus). Gherl'a (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1885. (23 x 15,5). VIII, 158[-164] p. (II 412350)
9309. ~ Sistema divisibilităţii numerilor, de Ioan Butean, Director şi profesor P. O. Beiuş. [Beiuş] (Gherla, Tip. Aurora, A. Todoran), 1901. (22,5 x 14,5). 29 p. (BCU-ClN 86535)
9310. ~ Stan'a de cale cu o privire scurta la Regiunea muntiloru Bihoreni, de Joanu Buteanu. Gherl'a, Ed. Amicului Familiei (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1887. (18 x 12,5). 78 p., 1 pl. 40 cr. (I 411278)

Nu exista imagini
  1844) BUTEANU, LIVIU (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BUTEANU, LIVIU (1870-?)
9311. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări. [De] Dr. Liviu Buteanu, Medic secundar al Spitalului Sf. Spiridon. Prosector la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.). 1908. (23,5 x 10). 72 p. (BCU-Iaşi III 14894)
9312. ~ Glanda Parótida şi anomaliile ei. Teza pentru Doctorat în Medicina şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1898 de Liviu Buteanu. Preparator al Institutului de Anatomie, fost intern al Clinicei Chirurgicale al secţ. oftalmologice şi sifilitice din Spit. Sft. Spiridon. Lucrare tipăriră din fondurile Fondatiunei Universitare Carol I. Iasi (Tip. M. P. Popovici), 1898. (21 x 14). 4 f.,'64, 2 p.,. 2 pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 91). (II 458292)

Nu exista imagini
  1845) BUTEAN, NICOLAE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BUTEAN, NICOLAE (1886-?)
9313. ~ *A gonorrhoeás mellékherelobnak gonococcus vaccinával (arthigon) való kezelésérol. Irta Butean Miklós. Budapest, Franklin, 1912. 13 p. (Klny. a Gyógyászatból). (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 141)

Nu exista imagini
  1846) BUTEANU, OVID
 • Opera
 • Imagini
BUTEANU, OVID
9314. ~ Câte-va cuvinte în preajma Oportunităţei Constituţionalizărei Dobrogei. [De] Ovid Buteanu. Galaţi (Tipo-Lit. Naţionala, A. Friedmann), 1906. (22,5 x 15,5). 15 p. (II 5792)

Nu exista imagini
  1847) BUTESCU
 • Opera
 • Imagini
BUTESCU
Vezi şi: BUTTESCU

Nu exista imagini
  1848) BUTESCU, DIMITRIE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BUTESCU, DIMITRIE (1876-?)
9315. ~ Einwirkung von Oxalylchlorid auf substituierte Anthracene. Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin vorgelegt am 27. Juni 1912 von Dipl. - Ing. Dimitrie Butescu aus Filiora (Rumänien). Genehmigt am 12. Juli 1912. Berlin, Emil Ebering, 1912. (23,5 x 15,5). 45[-47] p. (II 199694)
Lebenslauf, p. 47.
9316. ~ Responsabilitatea locatarului în cas de incendiu (art. 1435 c. civ). Teză de licenţă, susţinută de D. Butescu, Licenţiat în Sciinţi fisicochimice. Piatra-N. (Impr. Judeţului Nemtu), 1904. (24,5 x 16,5). 74[-76] p., 1 f. erata. (Universitatea din Iaşi. Facultatea de Drept). (II 3538)
Paginat greşit: 72.
9317. ~ Uber die Oxydation der substituierten Aceanthrenchinone. Berlin (Buchdruckerei A. W. Schade), 1913. (25 x 16). p. 212-214. (Sonderabdruck. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Jahrgang XXXXVI, Heft, 2, S. 212). (II 563183)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1849) Butia dogită
 • Opera
 • Imagini
Butia dogită
9318. • Butia dogită. [De Bunicu]. S.l., [ 189?]. (24 x 16). 7 p. 5 bani. (11 520636)

Nu exista imagini
  1850) BUTICESCU, V. R.
 • Opera
 • Imagini
BUTICESCU, V. R.
Vezi: RANTA-BUTICESCU, VASILE

Nu exista imagini