Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1831) BUŞILĂ, CONSTANTIN D. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BUŞILĂ, CONSTANTIN D. (1877-?)
9255. ~ Acţiunea militară a României în 1913. Podul militar improvizat intre T.-Măgurele şi Nicopoli. [De] Constantin D. Buşilă. Inginer Locotenent de rezervă în Batalionul de Pontonieri. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1914. (24,5 x 17,5). 19 p. cu il., 8 f.pl., 8 pl. (Extras din Buletinul Societătei Politecnice. Anul XXX, nr. 4). (II 36590)
9256. ~ Centrala electrică din oraşul Piteşti. [De] Constantin D. Buşilă, inginer, profesor la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1915. (24 x 17,5). 34 p. cu il.. 6 f. pl., 5 pl. (Extras din Buletinul Societătei Politecnice. Anul XXXI, nr. 3 şi 4). (II 41892)
9257. ~ Chestiunea tramvaelor comunale. [De Ing. Constantin D. Buşilă]. Bucureşti (Tip. Kooperativă). 1911. (23 x 15). 139[-141] p. (II 24910)
Autorul identificat după: BSP. 1915. p. 86 şi 93.
9258. ~ Corpul tehnic. [De] Constantin D. Buşilă, Inginer Profesor la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1915. (24 x 16,5). 15 p. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice, Anul XXXI, nr. 2). (II 41448) 9259. 9259. ~ Invăţămîntul electrotecnicei. [De] Constantin D. Buşilă, inginer, profesor la şcoala naţională de poduri şi şosele. Bucureşti. 1913. (23 x 16). 11 p. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXIX, nr. 11-12). (II 35078)
9260. ~ Învătămîntul tecnic superior. [De] Constantin D. Buşilă, inginer, profesor la Şcoala naţională de Poduri şi Şosele. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1914. (22 x 15). 31 p. (Extras din Buletinul Societătei Politecnice. Anul XXX, No. 8-9). (II 38813)
9261. ~ Reorganizarea învăţămîntului tecnic superior. [De] Constantin D. Buşilă, inginer, profesor la Şcoala naţională de poduri şi şosele. Bucureşti, 1915. (22 x 15,5). 62 p. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXXI, No. 7-9). (II 44506)

În colaborare:
PUŞCARIU, VALERIU ş.a. Întrebuinţarea electricităţei în exploatările petrolifere (Raport). Bucureşti, 1913.

Vezi de asemenea:
• În onoarea D-lui Anghel Saligny. [Treizeci şi cinci ani de activitate tecnică a D-lui Inspector general Angbel Saligny de ~], Bucureşti, 1911.
SOCIETATEA Politechnică. Memoriu prezentat D-lui Ministru al Lucrărilor Publice [redactat de E. Radu, N. Cerkez şi ~]. Iaşi, 1918.

Nu exista imagini
  1832) BUŞILĂ, GEORGE IOAN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
BUŞILĂ, GEORGE IOAN (1859-?)
9262. ~ Curs de istoria universală, pentru clasele inferiore ale înveţămentului secundar, de George I. Buşilă. Licenţiat în Litere şi filosofic, Directorul Liceului Carol I, Profesor la scóla militară. Partea I. Istoria universală antică. Prehistoria. Orientul antic. Grecii, Romanii, Pentru elevii şi elevele clasei I secundare. Cu chărţi geografice şi gravuri. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţionala, Ralian si Ignat Samitca), 1897. (20 x 13). 118[-124] p. cu il., 2 f. liste de cărţi. (II 408738)
9263. ~ Idem. Partea II. Istoria Universală Medie. Invasiunile barbarilor. Feodalitatea. Papalitatea. Originile statelor moderne. Pentru elevii şi elevele clasei II secundare. Ed. II. Lucrată conform programei în vigore. Cu chărţi geografice şi gravuri. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian si Ignat Samitca), 1901. (20 x 13). 125[-132] p., 7 h. 2,25 lei. (I 2314)
9264. ~ Idem. Partea III. Istoria Universală modernă. Invenţiunile şi descoperirile. Renascerea. Ridicarea puterei monarchice. Reforma religiosă. Resboiele religiose. Absolutismul monarchic. Mişcarea intelectuală din Francia în sec. XVIII d. Chr. Pentru elevii şi elevele clasei II şi III secundare. Ed. I. Lucrată conform programei în vigoare. Cu chărţi geografice şi gravuri. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca). 1901. (20,5 x 13,5). 138[-143] p. cu il., 6 h. 2,50 lei. (I 2315)
9265. ~ Serbătorea de 50 de ani a liceului "Carol I" din Craiova. (Te-Deum. Discurs. Festival. Decoraţiune. Felicitări.) De G. I. Buşilă, Directorul Liceului. Craiova (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (20 x 13). 54 p. 75 bani. (II 409782)
9266. ~ Socrat. Viaţa şi filosofia. Tesă pentru licenţă susţinută la... 1882 de George Joan Buşilă, născut în Bârlad la 8 August 1859). Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Georgescu), 1882. (23 x 16). 33[-35] p. (Facultatea de litere şi filosofic din Bucuresci). (BCU-ClN 197908)

Prefeţe:
BROSCARESCU, VIRGIL. Despre credinţele contemporanilor. Pref.de ~. Craiova 1902.
Vezi de asemenea:
• Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar. Craiova, 1913.

Nu exista imagini
  1833) BUŞILĂ, N. D. (1876-1933)
 • Opera
 • Imagini
BUŞILĂ, N. D. (1876-1933)
9267. ~ Contribuţiuni la tratamentul Lupusului eritematos, în special metoda lui Holländer. Tesă pentru doctorat în medicina şi chirurgie prezentată şi susţinuta la... Iunie, 1907 de N. D. Buşila fost preşedinte al Soc. Studenţilor în Medicină. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură. 1907. (23 x 15). 95 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 953). (II 6935)
9268. ~ Ereditatea sifilitică. [De N. Buşilă]. [Conferinţă ţinută la a XXVII-a aniversare a Societăţii Studenţilor în Medicină din Bucureşti]. Bucureşti, [1902]. (23,5 x 16). 11 p. cu il. (Extras). (II 534670)
Descriere după datele de la începutul şi sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1834) BUŞILĂ, VASILE C. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BUŞILĂ, VASILE C. (1875-?)
9269. ~ Acţiunile reale în dreptul roman şi evoluţia lor în dreptul civil modern. Studiu comparativ. [De] Vasile C. Buşilă, Doctor in drept de la Universitatea din Paris, Magistrat la Trib. Iaşi. Partea I. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (25 x 17). 1 f., 169 p. (II 37487)
9270. ~ Legitima portio în dreptul roman. Rezerva şi Reducţiunea în Dreptul Civil Român. Teză pentru Licenţă, susţinută de Vasile C. Buşilă. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1898. (20,5 x 13,5). 3 f., 91[-94] p. (Facultatea Juridică din Iaşi), (II 408721)
9271. ~ Le Principe de l'Immutabilité des Conventions matrimoniales et les Législations Etrangères. [Par] Vasile C. Buşilă, Docteur en droit de l'Université de Paris, avocat à la.Coar d'Appel de Jassy. Paris, Bonvalot-Jouve. Éditeur llmpr. Bonvalot-Jouve), 1907. (24,5 x 16,5). 260 p. (BCU-Iaşi IV 9205)

Nu exista imagini
  1835) BUŞILĂ, VLADIMIR (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BUŞILĂ, VLADIMIR (1870-?)
9272. ~ Ce este Kephirul? Noţiuni generale, istoricul, preparaţiunea. composiţia chimică, acţiunea fisiológica şi terapeutică (indicaţiunile şi contra-indicaţiunile), modul de întrebuinţare. De D-r V. Buşilă. Bucureşti. Inst. de arte grafice şi edit. Minerva, 1905. (18 x 12). 16 p. (I 22096)
9273. ~ Contribuţiuni la studiul turbărei. Tesa pentru Doctorat în msdicină şi chirurgie, presentată şi susţinută la 20 Iunie 1901, de V. Buşilă, Asistent la Inst. de Bacteriologic Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1901. (23 x 16). 45 p. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 595). (II 339999)
9274. ~ Une sensibilatrice syphilitique thermolabile. Modification de la technique de la réaction Burdet-Gengou-Wasserman, par Dr. Vladimir Buşilă, Chef de la section bactériologique de l'Institut de pathologie et bactériologie de Bucarest, s.l. [1915]. (24 x 17). 8 p. (II 42029)
Descriere după datele de la începutul textului.

În colaborare:
BABEŞ, A. şi ~. Cercetări originale despre pelagra în România. Bucureşti, 1915.
BABEŞ, V. şi ~. Étude sur les rapports qui existent entre les antigènes et les anticorps syphilitiques... Paris, [1909].
~. L'extrait éthéré de lépromes gardés depuis des années dans l'alcool comme antigène lépreux... Paris, [19091
~. L'extrait éthéré des bacilles acido-résistants comme antigène... Paris, [19101.
~. Note préliminaire sur les réactions de spécificité dans la pellagre... Paris, [1911].
~. Sur une épidémie produite par te bacille Typhimurium... Paris, [1910].

Nu exista imagini
  1836) BUŢĂ, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BUŢĂ, ALEXANDRU
9275. ~ Causele syphilisului la ţară şi mijloacele de combatere. Tesa pentru doctoratul în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 21 April 1892 de Al. Buţă, Licenţiat în Medicină. Medic plasei Turia Judeţul Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (24 x 16,5). 2 f., 48[ -52] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 22). (BCU-ClN 216878)
9276. ~ Paraplegia în febrele palustre, de Dr. AI. Buta. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (23 x 15). 16 p. (II 116969)

Nu exista imagini
  1837) BUTĂRESCU, ION I. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
BUTĂRESCU, ION I. (1852-?)
9277. ~ Către Onor. Concetăţeni Bradeni. Motivele Demisiunei mele din mandatul de Senator al Colegiului I din Brăila. Dr. Ion Butarescu. Brăila (Tipo-Lilh. Universală, Const. P. Nicolau), 1898. (23 x 16). 30 p. (BCU-ClN 187196)
9278. ~ Căte-va cuvinte asupra situaţiunei oraşului Mangalia considerat ca staţiune climaterică maritimă şi balneară, de Doctorul I. Butarescu (din Brăila). Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1899. (19 x 13). 21 p. (I 408783)
9279. ~ Considérations sur un cas de goitre kystique suffocant rétrosternal opéré avec succès. Par le Dr. Butaresco, Médecin en chef de l'hôpital de Braïla (Roumanie). Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie Felix Alean, Édit. (Coulommiers, Impr. P. Brodard et Gallois), [1890]. (24,5 x 15,5). 17 p. cu il. (Extrait du Congrès français de chirurgie (4-e session, 1889). Procès-verbaux, mémoires et discussions). (II 17714)
Descriere după datele de la începutul textului.
9280. ~ Deplorabila organisaţie sanitară a ţèrei şi periclitarea permanentă a sănătăţei publice. Poliţia sanitară a prostituţiei din punctul de vedere legal, administrativ şi igienic. Mesuri generale de profilaxia sifilisului. Poliţia sanitară maritimă. Memoriu adresat onor. Consiliu de Miniştri. De Doctorul Ion Butarescu (din Brăila), senator, oficer al mai multor ordine, fost medic al Eforiei spitalelor, al comunei Bucureşti şi fost medic-şef al Spitalului din Brăila. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1897. (21,5 x 15). 134 p. (II 61887)
9281. ~ Despre pneumatocelul craniului. Tesa pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută la 23 Decembrie 1878 de I. I. Butarescu, Născut la 1852, Martie 24 (Turnu-Severin), Doctor în medicină şi chirurgie, Fost intern al spitalelor civile ale Eforiei şi al spitalului Brâncovenesc. Bucureşti (Typ. Alessandru A. Gre-cescu), 1878. (24,5 x 16,5). 4 f., 111 p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 57). (II 15831)
9282. ~ De la larsectomie totale. (Ablation des deux rangées du tarse avec résection de la mortaise tibio-péronière concomitante). Par le Dr. Boutaresco. Médecin en chef de l'hôpital de Braïla (Roumanie). Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie Félix Alcan, Edit. (Coulommiers, Impr. Brodard et Gallois), [1890]. (24,5 x 15,5). 9 p. cu il. (Extrait du Congrès français de chirurgie (4-e session, 1889). Proces-verbaux, mémoires et discussions). (II 17716)
Descriere după datele de la începutul textului.
9283. ~ Grecii şi populaţia rurală Românească. De Doctorul Ion Brutarescu (din Brăila), Oficer al mai multor ordine (Virtutea Militară din Războiul 1877-78), Fost Medic al Eforiei Spitalelor, al Comunei Bucureşti, Fost Medic-Şef al Spitalelor din Brăila, Fost Senator. Brăila, 1906. (23,5 x 16). 27 p. (I 291578)
9284. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1906. (23,5 x 15,5). 24 p. (II 3685)
9285. ~ Prostituţiunea şi extensiunea sifilisului în oraşul Brăila. Necesitatea de a se lua mesuri severe pentru apărarea sănătăţei publice. De Doctorul I. Butarescu, Medic Şef al Spitalului Civil Comunal din Brăila. Brăila (Anteia Tipo-Lith. P. M. Pestemalgioglu). 1890. (23 x 14,5). 1 f., XXI, 113 p. (II 379384)
9286. ~ Résection scapulo-humérale gauche. Guérison. Régénération de l'humérus réséqué et reconstitution de l'articulation et de ses fonctions. Par le Dr. Boutaresco, Médecin en chef de l'hôpital de Braïla (Roumanie). Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie Félix Alcan, Edit. Coulommiers, Imp. P. Brodard et Gallois), [1890]. (24,5 x 15,5). 3 p. cu il. (Extrait du Congrès français de chirurgie (4-e session 1889). Proces-verbaux, mémoires et discussions). (II 17715)
Descriere după datele de la începutul textului.
9287. ~ Salubritatea Oraşului Brăila. Discursul domnului doctor I. Butarescu, medic şef al Spitalului comunal, rostit la Instrunirea Partidului Naţional Liberal din 19 Noembre 1895. Brăila (Tip. Universală, Const. P. Nicolau). 1895. (19,5 x 13,5). 32 p. (I 63328)
Descriere după copertă.
9288. ~ Un răspuns d-lui I. Lahovary, Ministru al Domeniilor, relativ la discursul D-sale ţinut în şedinţele Camerei dela 9 şi 10 Februarie 1912, în cestiunea deposedărilor din Dobrogea, de Dr. I. Butarescu (Din Constanţa). Constanta (Tip. Aurora, Ilie M. Grigoriu), 1912. (20 x 13,5). 22 p. (II 459533)

Nu exista imagini
  1838) BUTĂRESCU, MARIN (1834-?)
 • Opera
 • Imagini
BUTĂRESCU, MARIN (1834-?)
9289. ~ Consideraţii asupra pansamentului raru alu amputaţiiloru, de Dr. M. Butarescu. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1874. (20 x 12,5). 52 p. (I 263512)
9290. ~ De Vhydropisie des villositès choriales. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 13 aout 1867. Par Marin Butaresco Né à Bucharest (Principautés-Unies), Docteur en médecine. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1867. (25 x 20,5). 48 p. (Faculté de Médecine de Paris). (BCU-ClN 193779)
9291. ~ Tractatu de Anatomia descriptivă, de M. Butarescu. Cu 17 figuri intercalate în text. Tomulu I. Partea I din Nevrologie. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratoriloru Români), 1870. (22,5 x 13,5). 2 f., 176 p. cu il. (II 549409)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 177 şi următoarele şi cop. 3-4).

Nu exista imagini
  1839) BUTCULESCU, DIMITR1E C. (1866-1907?)
 • Opera
 • Imagini
BUTCULESCU, DIMITR1E C. (1866-1907?)
9292. ~ Conférence tenue Mercredi 12/25 Mars 1903 au siège de l'administration de l'Exposition Boyale Internationale d'Athènes sous le haut patronage de SAR La Princesse Sophie de Grèce, par Mr. D. C. Boutcoulesco. Commissaire général de cette Exposition pour la Roumanie. Bucarest (Impr. G. A. Lazareano). 1903. (17 x 13). 19 p., 2 f. portr. (I 63391)
9293. ~ Contra monopolului fabricaţiunei chibriturilor. Proectul de lege şi discursul Domnului D. C. Butculescu ţinut în şedinţa Camerei de a 1 Apriliu 1887. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1887. (26 x 18). 15 p. 50 bani. (II 413658)
9294. ~ Cumulul şi Vama în aur, de D. C. Butculescu. Bucureşti (Tip. N. Miulescu), 1885. (21,5 x 13). 15 p. (ASE I 41486)
9295. ~ Discursuri economice rostite în Cameră de Dimitrie C. Butculescu, Deputatul Colegiului III de Buzeu, fondatorul şi preşedintele societăţilor şi exposiţiunilor cooperative din ţera, preşedinte al mai multor societăţi filantropice industriale, economice etc. etc. 1. Alegerea D-lui D. C. Butculescu, la Colegiu III de Buzeu; 2. Origina sistemului protecţionist la noi; 3. Tariful autonom; 4. Convenţiunea comercială dintre Rusia şi Romania; 5. Vama în auri (articol); 6. Contra monopolului chibriturilor. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1891. (23 x 16). 221[-223] p. (11 520827)
9296. ~ Discuţiunea generală asupra tarifului autonom. Discurs pronunciat de Dimitrie C. Butculescu în şedinţele Camerei de la 4 şi 5 Aprilie 1886. Bucureşti (Tipografia Stalului), 1886. (25,5 x 18,5). 54 p. 1 leu. (II 413613)
9297. ~ Scrisoare deschisă a Domnului Dimitrie C. Butculescu către cooperatorii din ţerra privitoare la afacerile expositiunei cooperatorilor din Anul 1887. Craiova (Tip. Associaţilor români), 1887. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 408544)
9298. ~ Serbarea organisală pentru zioa de 11 Maiu 1881 cu ocasiunea încoronării MS Regele Carol I. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1881. (20 x 13). 32 p. (II 25627)
Pe copertă: "Serbarea de 10 Maiu. Defilarea grupurilor artei, comerciului, industriei şi societăţilor din Bucureşti. Cu amănuntele esplicative a fie-carei secţii şi grup de Dimitrie C. Butculescu, Delegat şi secretar general al comitetului esecutiv al acestei serbări".

Nu exista imagini
  1840) BUTCULESCU, MARIN N.
 • Opera
 • Imagini
BUTCULESCU, MARIN N.
9299. ~ Religie şi Ştiinţă (încercare critică de morală socială). [De] Marin Butculescu. Bucureşti. Edit. Libr. Carol Müller (Tip. Nouă, Gr. Panaiteseu), 1895. (19,5 x 12,5). 47 p. 75 bani. (I 266353)
9300. ~ Sistemul protector în materie vamală. Conferinţă ţinută în localul Societăţei Junimea-Română, de Marin N. Butculescu. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis). 1893. (16,5 x 12). 49 p. (I 76112)

Nu exista imagini