Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1811) BURILLIANU, M. G.
 • Opera
 • Imagini
BURILLIANU, M. G.
9205. ~ Romanum Jus. De Fidejussoribus. Dreptul român. Despre fidejussiune (cauţiune). Thesa pentru licenţia. Actu publicu sustienutu la 3 Maiu, de M. G. Burillianu. Bucureşti (Typografia Lucrătorilor Associaţi), 1868. (22,5 x 15). 2 f., 85 p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti). (II 17117)

Nu exista imagini
  1812) BURKA, ANTON
 • Opera
 • Imagini
BURKA, ANTON
9206. ~ Das Nachrichten-Detachement No. 2 der Ost-Partei (3. Escadron des K.u.K. Husaren-Regimentes Graf Nádasdy (Nr. 9) während der Cavallerie-Aufklärungs-Übung im September 1895 von Rittmeister Anton Burka. Nebst einer Skizze mit der Übersicht Über die entsendeten Nachrichten-Patrouillen. Wien, Verlag von L. W. Seidel & Sohn, K.u.K. Hof-Buchhändler (Ch. Resser & M. Werthner), 1896. (24 x 16). 2 f., 28 p., 1 h. (MzB-S II 5046)

Nu exista imagini
  1813) BURLAN, I. A. (1831-1864)
 • Opera
 • Imagini
BURLAN, I. A. (1831-1864)
9207. ~ Studentul sau felurimi de cunoscintie cu douăzeci-şi-noă figuri în patru table. De I. A. Burlan. Bucureşti (Tipografia Kolegiului Sf. Savva), 1850. (20 x 12,5). VIII, 80 p., 4 f. pl. (I 65953)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1814) BURLĂ, VASILE M. (1840-1905)
 • Opera
 • Imagini
BURLĂ, VASILE M. (1840-1905)
9208. ~ Carte de esercitie latine, pentru clasa intîia gimnasială, de V. M. Burlă, Profesor la liceul din Iaşi. Ed. II complectată şi corectată. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (23,5 x 15). IV, 84 p. 2 lei. (II 408636)
Ed. I a apărut probabil în 1882, după cum reiese din prefaţa la ed. a II-a.
9209. ~ Carte de eserciţii latine, pentru clasa întîia a gimnasiilor, seminariilor şi liceelor române, de V. M. Burlă, Profesor la liceul din Iaşi. Ed. II corectată, reformată şi augmentată cu eserciţii continue. Iaşi, Editura Librăriei Noue, P. Iliescu & D. Grossu, 1896. (20 x 13,5). IV, 124 p. (I 174663)
9210. ~ Carte de eserciţii latine pentru clasa intîia şi a doua a gimnasiilor, seminariilor şi liceelor române, de V. M. Burlă, Profesor la liceul din Iaşi. Iaşi, Editura Librăriei Scoalelor Fraţii Şaraga, 1894. (24 x 16, 5). 2 f., 96 p. 2,50 lei. (II 162928)
9211. ~ Carte de eserciţii latine, pentru clasa a doua şi a treia a gimnasiilor, seminariilor şi liceelor române, de V. M. Burlă. Profesor la liceul din Iaşi. Ed. II, corectată [pe copertă şi: reformată] şi augmentată cu eserciţii continue, precum: sentinţe memoriabile, mici naraţiuni, convorbiri, mici descripţiuni, fabule, biografii legende mitologice şi naraţiuni istorice din istoria romanilor, grecilor, perşilor şi germanilor, şi însoţită de un mic prospect sintactic. Iaşi, Editura Librăriei Noue, P. Iliescu & D. Grossu. 1897 [pe copertă: 1896]. (21,5 x 14). IV, 301 p. 2,50 lei. (II 439986)
9212. ~ Carte de Eserciţie Grecesci, de Dr. P. Vesener, prelucrată pentru clasa a treia a gimnasielor române de V. M. Burlă. Iaşi, Editura şi Proprietatea Librăriei Dim. Daniel, 1892. (24,5 x 15,5). 1 f., 76, 32 p. 2 lei. (II 297633)
9213. ~ [Carte de limba română, pentru clasa III-a secundară, de V. M. Burlă]. [Iasi, 1894]. (21,5 x 14,5). VII-298, III p. (II 162929)
Descriere după o notă scrisă cu cerneală pe exemplarul BAR. Anul, la p. VII.
9214. ~ Gramatica limbei greceşti clasice, compusă după sistemul gramaticei lui G. Curtius, pentru gimnasie şi licee, de V. M. Burlă, profesoriu de limba şi literatura grecească în Liceul central din Iaşi. Partea I. Etimologia. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1873. (21,5 x 13,5). [2] f., 184 p. (II 395563)
9215. ~ Gramatica limbei greceşti pentru gimnasie şi licee, de V. M. Burlă, Director şi Profesor la liceul din Iaşi. Partea I: Morfologia. Ed. II, corectată şi augmentată cu dialectul ionic şi cel doric. Iaşi, Editura şi Tip. II. Goldner, 1887. (22,5 x 15,5). 1 f., 214 p. (Astra-S 18285)
Lipsă coperta.
9216. ~ Idem. Ed. III, corectată şi augmentată cu dialectul ionic şi cel doric. Iaşi, Editura şi Tipografia H. Goldner, 1888. (23,5 x 15,5). IV p., 223 p. (BCU-Iaşi III 19611)
9217. ~ Gramatica limbei greceşti pentru gimnasiile şi liceele clasice din Romînia, de V. M. Burlă, Profesor. Partea morfologică. Ed. IV, reformată, corectată şi redusă. Iaşi, Editura Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Petru C. Popovici), 1895. (24,5 x 16,5). VI, 154 p. 3 lei. (II 410062)
9218. ~ *Gramatica limbei latine (Morfologie). Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu, [189?]. 2 lei. (Bădărău, cop. 4)
9219. ~ Prospect gramatical asupra dialectului lui Homer şi al lui Herodot, de Vasilie M. Burla, profesor de limba şi literatura grecească în liceul central din Iaşi. [Pe copertă: Editoriu: Theodor Codrescu]. Iaşi (Tipografia Buciumului Romanu), 1877. (23 x 15). 48 p. 2 lei nuoi. (II 439716)
9220. ~ Studie filologice, de V. M. Burla. Iasii (Tipografia Naţională), 1880. (20 x 14,5). 100 p. (Reproduse din "Convorbirile Literare", an 14). (II 409781)

Nu exista imagini
  1815) BURLĂNESCU-ALIN, NICOLAE (1869-1912)
 • Opera
 • Imagini
BURLĂNESCU-ALIN, NICOLAE (1869-1912)
(N. Burlănescu ; Alin)
9221. ~ Cântări, compuse de Alin. Craiova (Tip. N. I. Macavei), [1903?]. (17 x 10,5). 16 p. 0,20 lei. (Pentru poporul românesc, nr. 2). (I 17836)
Descriere după copertă. Cu menţiunea: "Apare bilunar". Se primesc abonamente. Colecţia a apărut probabil în 1902-1903, vezi şi unele indicaţii în "Revista Speranţa" Tg.-Jiu 1902-3.
9221 a. ~ Idem. Craiova (Tip. N. I. Macavei), [1903?]. (17 x 11). 16 p. 0,10 lei. (Pentru poporul românesc, nr. 3). (I 17836)
Cu menţiunea: "Apare bilunar". Se primesc abonamente. Ultima poezie este datată 10 mai 1902.
9221 b. ~ Idem. Craiova (Tip. N. I. Macavei), [1903?]. (17,5 x 11). 16 p. 0,10 lei. (Pentru poporul românesc, nr. 4). (I 17836)
Cu menţiunea: "Apare bilunar". Se primesc abonamente.
9221 c. ~ Cântări. Nr. 6., de N. Burlănescu Alin. Coprinsul: Scrisoare. Nenorocosul. Prinţul şi cismarul. Popa la pomana ţiganului. Două mame. Moarta fermecată. Craiova (Tip. Fulgerul), [1903?]. (17 x 11). 16 p. 0,10 lei. (I 17836)
Lipsă. coperta.
9222. ~ Despre asociaţiuni. Teză pentru licenţă de Nicolae Burlănescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 16). 68, 11 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 409159)
9223. ~ Din vravuri. [De] N. Burlănescu-Alin. Poezii (1889-1894). Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (19 x 13). 159[-163] p. (I 192545)
Lipsă coperta.
9224. ~ Doine Olteneşti. [De] Alin. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (20 x 13). 56 p. 0,60 lei. (I 111208)
Prefaţă de I. C. Pe copertă: "Doine Olteneşti. Doina. Doina Alinei. Doina ochilor. Doina puicei. Doina împăcărei. Doina pribeagului. Doina lunei. Doina săracului. Doina visului afurisit. Doina iobagului. Doina dragostei dintîi. Doina Mioriţei. Merele mîndrei. Doina şipotului. Doina fetei. Doina inimei. Doina răzmiriţei. Doina haiducilor. Doina ciupelei. Doina lui Vodă".
9225. ~ Două Cumetre. [De] N. Burlănescu-Alin. Comedie originală ţărănească (în 3 acte). Craiova (Tipografia Română, N. I. Macavei), 1899. (24,5 x 17). XVI, 224 p. 2 lei. (II 408542)
9226. ~ Epigrame. [De] Alin. Craiova, Edit. Tip. Fulgerul (Tip. Fulgerul), 1910. (15,5 x 12). 96 p. 1 leu. (I 21638)
9227. ~ *Făt-Frumos, feerie în 4 acte. [189?]. (Burlănescu-Alin. Două cumetre, p. IV ; Burlănescu-Alin, Lew, p. 4 ; Burlănescu-Alin. Ep¬grame, cop. 2)
9228. ~ Cholera soacrelor, [de Alin]. [Craiova, 1899]. (24 x 16). 6 p. 5 bani fasc. (II 387079)
Autorul, la sfârşilul textului.
9229. ~ În amintirea Domnului Tudor Vladimirescu, [de N. Burlănescu-Alin, Publicist]. Cu prilejul Serbărei Naţionale din Novaci-Gorj unde actualmente strănepotul seu Teodor Vladimirescu să găsesce sub-prefect. Târgu-Jiu (Tipo-Litogr. N. D. Miloşescu), 1902. (18,5 x 11). 7 p. 0,20 lei. (I 409729)
Autorul, la sfârşitul textului.
9230. ~ *La Parapet, alegorie istorică în 3 acte. (Burlănescu-Alin. Două Cumetre, p. IV; ~ Lew, p. 4)
9231. ~ Lev. Poemă dramatică în trei scene-originală. [De] Alin. Muzica de Antonio Giuliani. Craiova (Tip. Română, N. N. Macavei), 1899. (23 x 15,5). 34 p. 1,30 lei. (II 111345)
9232. ~ Poezie. Proză, [de N. Burlănescu-Alin, Avocat şi Publicist]. Craiova (Tip. Fulgerul) [1907]. (17 x 10,5). 23 p. 0,25 lei. (Biblioteca Alin, [IV]). (I 17835)
Descriere după copertă. Autorul menţionat pe cop. 4. Numerotarea broşurilor, convenţională, după catalogul Bibliotecii Academiei.
9233. ~ Poezii. [De N. Burlănescu Alin. Avocat şi Publicist]. Craiova (Tip. şi Legătoria de Cărţi Fulgerul), 1907. (17 x 10,5). 16 p. Abonamentul 5 lei. (Biblioteca Alin, [I]). (I 17835)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat pe cop. 4.
9234. ~ Idem. Cuprisul: 1. Pr. Elef. Petrescu. 2. Lui G. D. Schileru 3. Lui C. Petrescu. 4. Sapă de lemn. 5. Toamna ţăran sărac. 6. Poiet. 7. Sonet. 8. Mizeria şi norocul 9. Copilul din flori. 10. Marşul Nemţilor. Craiova (Tip. Fulgerul) 1907. (17,5 x 10,5). 1 f., 16 p., 1 f. portr. 0,10 lei. (Biblioteca Alin [II], (I 17835)
Autorul, menţionat pe cop. 4.
9235. ~ Proză. [De N. Burlănescu Alin, Avocat şi Publicist]. Craiova (Tip. şi Legătoria de cărţi Fulgerul), 1907. (17,5 x 10,5). 20 p. 0,20 lei. (Biblioteca Alin, [III]). (I 17835)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat pe cop. 4.
9236. ~ *Religia pentru şcolari. [De] Alin. Craiova, 1896. (Burlănescu-Alin. Salba, cop. 4)
9237. ~ *Rugăciuni pentru scoalele primare în conformitate cu programul din 1891 alcătuite în versuri. [Craiova, 189?]. Edit. Librăriei M. Windwar. 15 bani şi legat 25 bani. (Noţiuni, cop. 4)
9238. ~ Salba de aur. [De] Alin. Poemă în versuri, în 3 acte. Craiova (Inst. Grafic Ralian şi Ignat Samitca), 1907. (18,5 x 12). 71 p. 2 lei. (I 6994)
9239. ~ Singurătate. Poezii 1889-1892. [De] N. Burlănescu-Aliri. Craiova (Tip. M. I. Macavei), 1892. (16,5 x 11,5). 48 p. 1 leu. (II 73020)
9240. ~ Sonete. [De] Alin. Craiova (Inst. de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (16 x 11,5). XVI, 101[-103] p. 2,50 lei. (I 496)
Cu o prefaţă a autorului despre Sonet.

În colaborare:
ENESCU-STÂLPENI şi ~.Cântări. Craiova [1903?].

Nu exista imagini
  1816) BURNEA, P.
 • Opera
 • Imagini
BURNEA, P.
Prefeţe:
DUBOIS, PAUL. Educaţia prin sine însuşi. Pref. de ~. Bucureşti, 1916.
DUBOIS, PAUL. Influenţa Sufletului asupra trupului. Pref. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1817) BURNETT, FRANCES HODGSON
 • Opera
 • Imagini
BURNETT, FRANCES HODGSON
9241. ~ Lordul cel mititel, de Fr. H. Burnett. Tradus din englezeşte de A. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr. Ion St. Rasidescu), 1904. (21 x 14). 2 f., 268 p. 2 lei. (I 2393)
9242. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1918. (18 x 11). 2 f., 270 p. 4 lei. (I 51975)
9243. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg, [1918]. (16,5 x 11,5) 1 f., 270 p. 90 bani. (Căminul, Biblioteca literară şi ştiinţifică, nr. 58-60). (I 51787)
9244. ~ Micul Lord. [De] Frances Hodgson Burnett. Prelucrare de Iosif Nădejde. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1912]. (16 x 11). 224 p. [60 bani]. (Biblioteca pentru toţi, 747-748). (I 29577)
La p. 221-224: Catalogul Bibliotecii pentru Toţi. Datat după: Luc, 12(1913), nr. 11, iun. 1, p. 368: Bibliografie; Drap, 13(1913), nr. 17, febr. 9/22, p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  1818) BURNOUF, J. L.
 • Opera
 • Imagini
BURNOUF, J. L.
Vezi:
SCRIBAN, NEOFIT. Metoda pentru studiile limbei elenice dupre ~. Partea [I]-II. Iassi, 1861-1862.
STILESCU, B. Elemente de gramatică latină după ~. Bucureşti, 1875-1877; ed. III, 1876.

Nu exista imagini
  1819) BURNS, R.
 • Opera
 • Imagini
BURNS, R.
Vezi:
DAFIN, IOAN I. De la alţii. [Versuri]. Trad. din ~ ş.a. Iaşi, [1915].

Nu exista imagini
  1820) BURRI, ED.
 • Opera
 • Imagini
BURRI, ED.
În colaborare:
FURTUNA, I. ST. şi ~. Difteria paserilor. Bucureşti, 1903.
FURTUNA, I. ST. şi ~. Angina paserilor. Bucureşti, 1903.
FURTUNA, I. ST. şi ~. Tuberculosa paserilor. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini