Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1801) BURGHELEA, GHEORGHE G. (1856-1929)
 • Opera
 • Imagini
BURGHELEA, GHEORGHE G. (1856-1929)
Vezi: BURGHELE, GHEORGHE G. (1856-1929)

Nu exista imagini
  1802) BURGHELEA, ŞTEFAN P. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
BURGHELEA, ŞTEFAN P. (1850-?)
Traduceri:
MONTEPIN, XAVIER de. Vrăjitoarea roşiă sau Moarta şi viu. Trad. de ~. Galaţi, 1876.

Nu exista imagini
  1803) BURGHELE, VASILE N.
 • Opera
 • Imagini
BURGHELE, VASILE N.
9167. ~ Cercetări asupra acţiunei dezinfectante interne a helmitolului. Teza pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Vasile N. Burghele. Prezentată şi susţinută în ziua de... Noembrie 1904. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1904. (22 x 16). 39[-43] p. (Şcoala Superioară de Medicină-Veterinară, nr. 166). (II 2799)

Nu exista imagini
  1804) BURHIREAUX, CHARLES
 • Opera
 • Imagini
BURHIREAUX, CHARLES
9168. ~ Pentru fiicele noastre, când mamele lor vor crede aceste sfaturi necesare. [De] D-r Charles Burhireaux. Prefaţă de profesorul Alfred Fournier. Tradus de Solomon Dermer, Student la facultatea de medicină din Paris. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), [1909]. (17 x 10,5). 53 p. (Societatea franceză de prophylaxie sanitară şi morală). (I 15549)

Nu exista imagini
  1805) BURICESCU, ION F. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BURICESCU, ION F. (1880-?)
9169. ~ Ce putem aştepta de la cercetăşie. [De] I. F. Buricescu. Bucureşti (Minerva), 1915. (21,5 x 13,5). 29 p. (II 44414)
9170. ~ Ce a făcut Educaţia pentru îndrumarea noastră spre Idealul naţional, de Ion F. Buricescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (18 x 11,5). 21 p. 0,20 lei. (Colecţiunea Renaşterii, nr. 2). (I 47836)
9171. ~ Organizarea învăţământului primar din Geneva, de Ioan F. Buricescu, Profesor la Gimnaziul Ştirbei-Vodă din Călăraşi (Raport către D. Administrator al Casei Şcoalelor). Bucureşti (Inst. de Arfe Grafice C. Sfetea), 1915. (18,5 x 12). 171[-173] p. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor). (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, vol. II). (I 45220)

Vezi de asemenea:
• Conferenţele "Vieţei Nouă". Seria I, 1909. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1806) BURILEANU, CONSTANTIN N.
 • Opera
 • Imagini
BURILEANU, CONSTANTIN N.
9172. ~ De la Românii din Albania, de Constantin N. Burileanu, Licenţiat al Şcoalei de Diplomaţie Colonială a Universităţei Regale din Roma. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1906. (29 x 21). XIV p., 1 f., 288 p. cu il., 1 f., 15 f. p., 1 h. (Această carte a fost imprimată de către Ministerul Instrucţiunei şi al Cultelor). (III 4201)
9173. ~ Istoria unei genealogii sau Un alt ochian defectuos al D-lui Maiorescu [de Const. Burileanu]. Bucureşti (Tip. ziarului La Roumanie), [1912]. (18,5 x 11). 1 f., 24 p. (I 391125)
Autorul, la sfârşitul textului; tot aici şi nota: "Conţinutul acestei broşuri a fost publicat în ziarele: La Roumanie din 4 Iulie şi urm. 1912, precum şi în Ordinea şi Acţiunea".
9174. ~ Mr. Maioresco et le Ministère des Affaires Etrangères. (Lettres ouvertes). I. [par C. Burileano]. Bucarest (Impr. du journal La Roumanie), [1912]. (18 x 11,5). l' f., 30 p. (I 112664)
Autorul, la p. 2 şi 30.
9175. ~ Neamuri în vrăjmăşie. [De] C. N. Burileanu. Cestiuni actuale de politică balcanică. Balcanii după constituţiunea turcească. Un stat albano-român sau albano-macedonean? Românii Macedoneni şi presa italiană. O Macedonie autonomă, un stat albano-macedonean? Românismul în Balcani. Un neam care seduce Românii din Macedonia şi Albania. Cu noi sau fără noi în Balcani? Balcanii după pacea dela Bucureşti. Îînspre o alianţă Balcanică. Craiova (Tip. Fulgerul), 1914. (21,5 x 14,5). 80 p. 1,25 lei. (II 37622)
Descriere după copertă.
9176. ~ Per l'idea macedo-romena, [di] C. Burileanu. Roma (Tip. Morelli & Marconi), 1912. (21 x 15,5). 166[-168] p. (II 467603)
9177. ~ Romeni di Albania, [di] C. N. Burileanu. Con prefazione del Prof. A. Baldacci, Grande ufficiale della corona din România. Bologna (R. Tip. del Cav. Uff. L. Andreoli, Editore), 1912. (31 x 21,5). XXIV p., 1 f., , 397 p. cu il., 21 pl., 1 h. (III 28309)
9178. ~ I Romeni di Turchia, di Constantino Buriliano. Roma (Tip. Cooperativa Sociale), 1904. (24 x 17). 24 p. (L'Italia Coloniale. Estratto dai Fascicolo Num. 6, Armo, V, Volume II, Luglio 1904). (II 11803)

Nu exista imagini
  1807) BURILEANU, DEMETRIU N. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BURILEANU, DEMETRIU N. (1869-?)
9179. ~ Elemente de Istoria Literaturei Romane Primitive, întocmite de Demetriu N. Burileanu, elevu alu Liceului Carol I, Craiova. Craiova, Editura Librăriei S. Benvenisti, 1888. (19 x 12). 38 p. 0,50 lei. (I 408784)
9180. ~ Elemente de sintaxă greacă, lucrată în conformitate cu noile programe ale învăţămentului secundar, de D. N. Burileanu. Bucuresci (Tip.-Litogr. Societăţii Tiparul), 1901. (19 x 12). 1 f., V, 214 p. (I 4248)
9181. ~ Elemente de sintaxă latină, lucrată în conformitate cu noile programe ale învăţământului secundar, de D. N. Burileanu, profesor agregat la Universitate. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1902. (19,5 x 12,5). 1 f., V, 98 p. (I 2416)
9182. ~ Interpelare asupra cutiei de unsoare G. C. Cosmovici şi mai multor nereguli dela CFR, adresată D-lui Ministru al Lucrărilor Publice în şedinţa Senatului dela 17 Decemvrie 1913, de Prof. D. N. Burileanu, Senator al Colegiului II de Mehedinţi. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (17 x 11). 71 p. (I 35985)
9183. ~ Interpelare asupra unei catedre dela Universitatea din Bucureşti adresată D-lui Ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor în şedinţa Senatului dela 4 Fevruarie 1913, de Prof. D. N. Burileanu, Senator al colegiului II de Mehedinţi. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (17,5 x 11). 25 p. (I 35979)
9184. ~ Literatura elenă vezută în desvoltarea ei istorică, de D. N. Burileanu. Bucuresci (Tipo-litogr. Societătei Tiparul), 1898. (23 x 16). 21 p. (II 408640)
9185. ~ Memoriu de studii şi lucrări, [de] D. N. Burileanu, Profesor suplinitor de limba şi literatura elenă la Universitatea din Bucuresci. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (21 x 13,5). 7 p. (II 408639)
9186. ~ Perşii lui Eshil. Studiu critic, de D. N. Burileanu. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţii Tiparul), 1899. (23,5 x 16,5). 2 f., 155 p. (II 113566)
9187. ~ Priviri asupra religiunii şi libertăţii de conştiinţă la Greci, de D. N. Burileanu. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (23,5 x 15,5). 29 p. (Extras din: Lui Titu Maiorescu, Omagiu). (II 65723)

Prefeţe, editări de texte:
CICERO M. TULLIUS. Brutus. Cu anotaţiuni in româneşte de ~ Bucureşti, 1903.
TEOCRIT. Ciclopul. Text grec cu un comentariu şi o introducere de ~. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1808) BURILEANU, ŞTEFAN G.
 • Opera
 • Imagini
BURILEANU, ŞTEFAN G.
9188. ~ Evoluţii de linie pe batalione în glotă, ca complectare a regulamentelor asupra essersiciulul şi manevrelor militare. Considerînd, pentru essecutarea miscăriloru, fie-care batalion ca un peloton, urmat de ore-care documente necesarii pentru resbel. Titlul VII. Prelucrat din Franţodeşte de căpitanul din I-iu de Linie, Ştefan Gg. Burilleanu şi dedicat fraţiloru săi de arme. Bucuresci (Impr. Ministerului de Resbel), 1866. (15 x 12). 374 p., 58 pl. (I 410766)
Traduceri :
BLANC, A. Conferinţe militare assupra tacticei, Trad. de ~. Bucureşti, 1880.

Nu exista imagini
  1809) BURILEANU, ŞTEFAN N.
 • Opera
 • Imagini
BURILEANU, ŞTEFAN N.
9189. ~ Câteva explicaţiuni şi observări asupra regulamentului de tragere, de Căpitanul St. Burileanu, din Reg. 10 Artilerie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1908. (22 x 14). 21 p. cu il. (Extras din "România literară"). (II 10911)
9190. ~ *Cinematică pură, 1899. (Burileanu, cop. 4)
9191. ~ Curs de Algebră Superioară, precedat de Exerciţii progresive asupra Algebrei elementare, de Căpitanul St. Burileanu din Artilerie, Doctor în ştiinţele matematici din Paris. Vol. I. [Bucureşti] (Autografia Şcoalelor de Artilerie şi Geniu), 1908. (27,5 x 22). 3 f., 364 p. (Scoală Militară de Artilerie şi Geniu). (II 113237)
9192. ~ Curs de balistică exterioră, de Locotenentul Ştefan N. Burileanu, Licenţiat în matematici de la Paris, Profesor la Scóla de Aplicaţie. Bucuresci (Tipo-Litogr. Universală), 1899. (23 x 15,5). XVIII, 160 p. 1 pl. 4 lei. (II 412307)
9193. ~ Curs de calcul diferenţial şi integral, de Maiorul St. Burileanu, Doctor în Ştiinţele matematice de la Paris coprinzând: Teoria curbelor şi a suprafeţelor. Ecuaţii diferenţiale. Integrale multiple. Bucureşti (Autografia Şcoalelor de Artilerie, Geniu şi Marină), 1913. (26 x 21,5). 232 p. (Scoalele Militare de Artilerie, Geniu şi Marină). (II 36750)
Litografiat.
9194. ~ Étude du mouvement des régulateurs isocrones. Par le Lieutenant Stefan N. Burileanu, Docteur ès Sciences mathématiques de Paris, Professeur aux Écoles militaires de l'artillerie et du génie. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1903. (23,5 x 16). 16 p. (II 296095)
9195. ~ *Exerciţii progresive de Algebră, 1905. (Burileanu, cop. 4)
9196. ~ Memorii de Metalurgie, de Căpitanul St. N. Burileanu din Regimentul 10 Artilerie, doctor în Matematici de la Paris. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1905. (23,5 x 16). 61 p. (Extras din Revista Artileriei). (II 1660)
9197. ~ Méthode de balistique extérieure. 1-ère Thèse. Propositions données par la Faculté. 2 ème Thèse. Thèses présentées à la Faculté des sciences mathématiques par St. N. Burileanu, Lieutenant dans l'Artillerie Royale Roumaine, Professeur à l'École d'application de Bucarest. Soutenues le [17] juin 1901 devant la Comission d'examen. Bucarest (L'Imprimerie de la Société Tiparul), 1901. (23,5 x 15,5). 51[-53] p. (II 229329)
9198. ~ Probabilité du Tir. Théorie & application au tir de l'infanterie & de l'artillerie. Par Le Capitaine d'artillerie S. Burileano de l'armée roumaine. Docteur ès-sciences Mathématiques de l'Université de Paris. Professeur à l'école d'application de l'artillerie et du génie de Bucarest. Avec 60 figures dans le texte. Paris, Octave Doin et Fils, Éditeurs (Saint-Amand (Cher), Impr. Bussière), 1911. (18,5 x 12,5). X p., 3 f., 258, XIII p. (Encyclopédie Scientifique. Bibliothèque de Mécanique Appliquée et Génie, nr. 22). (I 214278)
9199. ~ Ridicări de planuri şi diviziuni în loturi prin triangulaţie şi calcul algebric. Extras din cursul de geometrie analitică al D-lui Maior St. Burileanu, doctor în ştiinţele matematice de la Paris, de Inginerul hotarnic ***. Bucureşti (Tipografia Cooperativă), 1914. (26,5 x 20,5). 28 p. cu il. (II 37423)
9200. ~ *Studiu asupra eşalonării de convergenţă, 1908. (Burileanu, cop. 4)
9201. ~ Studiu asupra mişcării proiectilelor sferice, de Locotenentul St. N. Burileanu, licenţiat în matematici de la Paris, profesor la şcoala de aplicaţie. Bucuresci (Tipo-Litogr. Societatei Tiparul), 1901. (22,5 x 15,5). 21 p. (II 408668) 9202. ~ Teoria generală a calculului probabilităţilor şi aplicaţiunile ei la Studiul şi Practica tragerilor de Infanterie şi de Artilerie de Căpitanul St. N. Burileanu, Doctor în matematici de la Paris, Profesor la Scoalele Militare de Artilerie, Geniu şi Marină. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1910. (23,5 x 15,5). XI-208 p. (II 562370)
9203. ~ Idem. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1910. (23,5 x 15,5). 226 p. (II 19670)
9203a. ~ Supliment la calculul probabilităţilor, de Căpitanul St. N. Burileanu, Doctor în matematici de la Paris, Profesor la Şcoalele Militare de Artilerie, Geniu şi Marină. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1910. (24 x 16,5). 22 p., 1 f. erata (II 19670)
Vezi de asemenea:
DIRECŢIUNEA Generală a Muniţiilor. Comisia de studii şi experienţe. Memoriu... Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  1810) BURILESCU, ŞTEFAN N.
 • Opera
 • Imagini
BURILESCU, ŞTEFAN N.
9204. ~ Studiu istorico-exegetic asupra epistolei a II-a către Timoteu. Teza pentru licenţa susţinută de Ştefan N. Burilescu. Bucureşti (Stab, de Arte Grafice Universala), 1905. (22,5 x 15). 61[-63] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, 243). (II 3316)

Nu exista imagini