Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  181) BARCIANU, DANUL POPOVICI (1847-1903)
 • Opera
 • Imagini
BARCIANU, DANUL POPOVICI (1847-1903)
5019. ~ Cuvânt rostit la actul festiv ţinut la 15 Iunie 1898 în Sibiiu din incidentul aniversării a 25-a dela mórtea archiepiscopului şi metropolitului Andreiu baron de Şaguna, de Dr. D. P. Barcianu. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (23,5 x 15,5). 21 p. (II 412855)
Cu portr. lui Şaguna la p. 2.
5020. ~ Elemente de istoria naturală pentru şcoalele poporale, de Dr. Daniil P. Barcianu. în 3 cursuri. Cursul I. Cu numeroase ilustraţiuni intercalate în tecst. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1881. (20 x 14). 128 p. cu il. (I 11431)
5021. ~ Idem. Cursul II cu numeroase ilustraţiuni intercalate în tecst. Sibiiu (Tipariul Tip. archidiecesane), 1883. (20,5 x 14). 184 p. cu il. (Inst. Teol.-S II 4066)
5022. ~ *Idem. [1886]. Cursul I, 50 creiţari; Cursul II, 60 creiţari: (FD, 1(1886), nr. 8, p. 7; Varietăţi)
5023. ~ Istoria naturală în scalele poporale I. Indegetări metodice, de Dr. Daniil P. Barcianu, profesor seminarial. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1890. (23 x 15,5) 75 p. [Preţul părţilor I şi II 40 cr.v.a; al părţii a 2-a singure 10 cr.]. (II 412910)
5023. a. ~ Idem. II Lectiuni practice. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1891. (23,5 x 15,5). 24 p. (II 412910)
Preţul părţilor I şi II 40 cr.v.a.; al părţii a 2-a singure 10 cr.
5024. ~ Lucrul de mână în şcoalele de băieţi şi în institutul pedagogic. (Raport presentat în urma însărcinării ven. consistor archidiecesan, corpului profesoral dela seminarul Andreian). De dr. D. P. Barcianu. Sibiiu (Tiparul Inst. tipografic), 1885. (17,5 x 12). 65 p. (I 411152)
5025. ~ Untersuchungen ueber die Bluethenentwicklung der Onagraceen. Inaugural-Dissertation der Philosophischen Facultaet der Universitaet Leipzig zur Erlangung der Doctorwuerde vorgelegt von Daniel Popoviciu Barcianu aus Resinari in Siebenbuergen. Mit 1 Tafel, Naumburg a/S. (Druck von G. Partz), 1874. (21,5 x 14,5). 3 f., 49 p., 1 pl. (II 478023)

Editări de texte.
BARCIANU, SAVA P. Dicţionar romăn-german şi german-romăn. Revidat şi complectat de ~. Sibiiu, 1886; ed. II, 1888; ed. III, 1900; ed. IV, 1910.
~. Gramatica germană... Ed V revidată şi complectată de ~. Sibiiu, 1896.

Nu exista imagini
  182) BARCIANU, ION VALERIU (1851-1904)
 • Opera
 • Imagini
BARCIANU, ION VALERIU (1851-1904)
5026. ~ Procesul de pressa al Luminatoriului pertractat înaintea curţii cu juraţi din Arad, în 31 Iuliu 1889, [de Ioan Valeriu Barcianu]. [Timisióra, 1889]. (20 x 17). 44 p. (I 439765)
Descriere după datele de la începutul textului. Acuzat I. V. Barcianu pentru art. "Nascerea Domnului" şi "Anul nou" din 5, 12 ian.1889.
5027. ~ Viéti'a lui Marcu Tulliu Cicero cu deosebita privire la corespondinti'a sa epistolara. De Ion Valeriu Barcianu. Timisióra (Tipariul inst. tip. banatien pe acţiuni), 1889. (20 x 13), 91 p. (I 439758)

Nu exista imagini
  183) BARCIANU, RADU P.
 • Opera
 • Imagini
BARCIANU, RADU P.
Traduceri.
PFAU, CAROL F. Tânărul editor. Trad. de ~. Sibiiu, 1911.

Nu exista imagini
  184) BARCIANU-POPOVICI, SAVA (1814-1879)
 • Opera
 • Imagini
BARCIANU-POPOVICI, SAVA (1814-1879)
(Sava Popovici; Un prieten al Literaturei Române; Sab. Pop Barcianu)
5028. ~ Adunare de Istorii Morale Alése, traduse de un prieten al Literaturei Române [=Sava Barcianu-Popovici]. Partea I. Adelaida, sau Păstoriţa alpicească. Văduva beteagă, sau bunătaté Îm] păratului]. Iosif Frideric Lanuci, sau biruinţa Nevinovăţii. Sibiiu (in cr. priv. Tip. a lui Gheorghe de Clozius), 1846. (15 x 10). 4 f., 90 p. (I 847)
Precuvîntare de PS ... a. [=Popovici, Sava]. Pe ultima pagină: Imprimatur. Cibinii 12. Februarii 1846. J. de Benigni, censor. Cu caractere chirilice. Traducătorul şi autorul culegerii identificat după: RFR, 3(1936), nr. 10, p. 59 (şi nota 1): Traian Bratu. Cărţile populare germane la Români.
5028 a. ~ Idem. Partea II. Capela din pădure. Giuvaele furate. Bancherotul. Ugero Danezul. Gulielm Tel. Sibiiu (In cr. priv. Tip. alui Gheorghie de Clozius), 1848. (14,5 x 9). 79 p. (I 847)
Cu caractere chirilice.
5029. ~ Culegere de Istorióre morale. Traduse de un amicu alu literaturei române [=Sava Barcianu-Popovici]. Ed. II. Sibiiu, Tipariulu şi edit. tip. eredei G. de Closius, 1876. (14,5 x 9). 2 f., IV, 128 p. (I 507953)
Pe copertă numai: "Culegere de Istorióre morale". Volumul cuprinde aceleaşi traduceri ca în ed. din 1846 şi 1848.
5030. ~ Dicţionar român-german şi german-român, de Sab. Pop Barcianu, odin-paroch. gr.-or. în Răşinari, asesor consistorial etc. Revidat şi complectat de Dr. D. P. Barcianu. în două părţi [Partea I: român-german]. Wörterbuch der romanischen und deutschen Sprache von Sab. Pop Barcianu, weil gr.-or. Pfarrer in Resinari Consistorialrath u. Durchgesehen und vervollständigt von Dr. D. P. Barcianu. Zwei Theile. Sibiiu (Inst. tip.), 1886. (16 x 12). 7 f., 704 p. (I 345787)
5031. ~ Idem. Partea I-a: Română-Germană. Ed. III. Sibiiu (Nagy-Szeben), Edit şi tipariul lui W. Krafft, 1900. (19 x 12). 6 f., 750 p. Broş. 6 cor. Legat în 1/2 franz., 7,60 cor. (I 411300)
P. de titlu dublă, în l. română şi germană.
5032. ~ Idem. Ed. IV îndreptată. Sibiiu (Nagyszeben), Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1910. (18,5 x 12). 5 f., 742 p. (I 361131)
P. de titlu dublă, în l. română şi germană. Lipsă coperta.
5033. ~ Dicţionar german-român şi român-german, de Sab. Pop Barcianu odin paroch. gr.-or. în Răşinari, asesor consistorial etc. Revidat şi complectat de Dr. D. P. Barcianu. în doue părţi. [Partea II: german-român]. Wörterbuch der deutschen und romanischen Sprache von Sab. Pop Barcianu... Durchgesehen und vervollständigt von Dr. D. P. Barcianu. Zwei Theile. Sibiiu (Inst. tip.). Hermanstadt (Tip. Unstalt), 1888. (16 x 12). 12 f., 1128 p. (I 345787)
5034. ~ Idem. Partea II-a. Germană-română. Ed. III. Nagyszeben-Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1905. (18 x 12,5). XXIII, 1019 p. (I 411300)
5035. ~ Epistolar sau Carte de învăţătură pentru deprinderea în corespondinţe şi scrisori, atăt private, căt şi politice, care vin mai des în viaţa omenească înainte. Întocmit de Sava Popovici, Paroh n. u. şi profesor romăno-nemţesc în şcólele. naţionale din Răşinari. Sibiiu (Tip. lui Gheorghe de Klozius) 1847. (20 x 13). 5 f., VI, 202[-206] p. (II 121732)
Cu caractere chirilice.
5036. ~ Idem. Intocmitu de Sava B. Popovici. Parohu ortodocsu-resariteanu în Resinari şi Asesoru consistorialu. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tipariulu tip. erezitórei lui Georgie de Clozius, 1863. (18 x 11,5). 2 f., 155 p. (I 21687)
Cu alfabet de tranziţie.
5037. ~ Gramatica germană teoretica-practica pentru usulu tinerimei romane, de Sav'a Popovici Barcianu, Parohu ortod. resarit, în Resinari, Assesoru consistoriale, Membru comitetului Associaţiunei pentru literatur'a romana, Membru ordinariu alu Associatiunei transilvane pentru sciintiele naturale, decoratu cu crucea de auru cu corona pentru merite. Ed. II de nou prelucrata. Sibiiu, Tipariulu şi edit. lui Teodoru Steinhaussen, 1864. (20 x 12). VIII, 248 p. (I 121832)
5038. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu, Tipariulu şi edit. lui Teodoru Steinhaussen, 1868. (20 x 12,5). [VI], 248 p. (I 520536)
5039. ~ Idem de Sav'a Popovici Barcianu. Parochu ortod. resarit. în Resînari, Assesoru consistorialu metropolitanii şi archidiecesanu scolasticu, membru ordinariu alu Associatiunei transilvane pentru literatur'a romana, şi cultur'a poporului romanu, membru comissiunei administrative a fundaţiunei Archiepisc. şi Metropol. Andr. Bar. de Siaguna, decoratu cu crucea cu corona de auru pentru merite. Ed. IV. Sibiiu, Tipariul şi edit. lui Teodoru Steinhaussen, 1873. (20,5 x 13). VI p., 1 f., 288 p. (II 102851)
5040. ~ Idem. Ed. V revidată şi complectată de Dr. Daniil Popovici Barcianu. Sibiiu (Tipariul Inst. Tip. Dr. Ioan Ratiu) [Pe copertă: Tiparul Instit. Tipografic], 1896. (22 x 14). VII, 428[-432] p., 1 fl. 40 er. (II 160094)
5041. ~ Gramatică romănească pentru Scoale populari, de Savva Popovici Barcianu, Parohu şi Asesor Consistorial. Sibiiu. (Tip. diecesană), 1853. (18,5 x 11,5). 120 p. (I 13993)
Cu alfabet de tranziţie.
5042. ~ Idem. Ed. II îndreptată. Sibiiu (Tip. diecesană) 1856. (18,5 x 11,5). 144 p. (I 512228)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
5043. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu (Tip. diecesană), 1864. (19 x 12). 152 p. (I 162720)
Cu alfabet de tranziţie.
5044. ~ Gramatică Româno-Germană, seu îndreptare teoretico-practică spre a învăţa limba germană în scurtu timpu după unu metodu nou şi lesne de cuprinsu. Compusă de Sava Popovici Barcianu, Parohu greco-răsăriteanu în Răşinari şi Assesoru consistoriale, Proprietariu alu Crucei de auru cu coroană pentru merite. Sibiiu, Tipariulu şi edit. lui Teodoru Steinhaussen, 1855. (20 x 13). 26 p. (I 121799)
5045. ~ Theoretisch-practische Grammatik der romänischen Sprache. Zum Schul- und Selbs- gebrauche von Sabbas Popovici Barcianu, griechisch-orientalischen Pfarrer in Resinar, Consistorialrathe und Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone. Hermannstadt, Druck und Verlag von Theodor Steinhaussen, 1858. (20,5 x 13). VI, 384[-388] p. (II 428943)
5046. ~ Idem. II. verbesserte Aufl. Hermannstadt, Druck und Verlag von Theodor Steinhaussen, 1862. (20 x 13,5). VI, 400[-404] p. (II 149864)
Text românesc, cu alfabet de tranziţie. Exemplar incomplet.
5047. ~ Idem. III. umgearbeitete und vermehrte Aufl. Hermannstadt, Verlag von A, Schmiedicke (Druck von Th. Steinhaussen). 1871. (20 x 12,5). 3 f., 240 p. (BCU-119371)
5048. ~ Vocabulariu romanu-nemtiescu compusu şi inavuţitu cu mai multe miii[!] de cuvinte noue întruduse deja şi încetatienite în limb'a romana, de Sab. Pop. Barcianu [...]. Romanisch-deutsches Wörterbuch, mit mehren neuen bereits eingeführten und eingebürgerten Wörtern, die in der romanischen Umgangsprache und im Gesehäftsstyle vorkommen, bereichert und herausgegeben von Sab. Pop Barcianu [...]. Sibiiu, Tipariulu si editur'a lui Teodoru Steinhaussen, 1868. (22,5 x 14,5). 3 f., 303[-306] p. (II 162937)

Traduceri.
• Emanuilu. Enarare istorică... Trad. de ~. Sibiiu, 1865.

Nu exista imagini
  185) BARCIANU-DROC, N.
 • Opera
 • Imagini
BARCIANU-DROC, N.
Vezi: DROC BARCIANU, N.

Nu exista imagini
  186) BARCOMAN, SEBASTIAN
 • Opera
 • Imagini
BARCOMAN, SEBASTIAN
5049. ~ Raiul pământesc. Un nou Columb. Noi negoţuri necunoscute până acu. Acum me însor să nu mai fiu perseutat[!]. Daţimi[!] că mor de foame şi de miserie per[!] Ajutor la desvoltarea idei de a constitui în oraşul Piteşti O companie de fabrică pentru maşini de agricultură, maşini pedagocice[!] alta pentru desvoltarea lucrurilor economice şi a patra pentru acoperimente de măsele. De Sebastian Barcianu. Piteşti (Noua Tip. H. Rădulescu & G. Brătănescu), 1889. (16,5 x 12). 15 p. (I 43895)

Nu exista imagini
  187) BARCSAY, COLOMAN
 • Opera
 • Imagini
BARCSAY, COLOMAN
5050. ~ Epistola deschisa catra alegutorii[!] cetăţii Hatiegu. [de Colomanu Barcsay]. Pest'a (Tiparul lui Alexandru Kocsi), 1872. (20,5 x 13,5). 32 p. (BCU-ClN 280574)
Numele autorului menţionat la p. 32. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  188) BARDAN, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
BARDAN, DIMITRIE
5051. ~ Mijloacele şi căile prin care preotul ar putea mai bine să-şi îndeplinească datoriile şi să se bucure de drepturile sale. Conferinţă din care s-au citit părţi în adunarea generală a preoţilor din Gorjiu ţinută la 24 Aprilie 1908, sub preşedinţia Prea Sfinţitului Episcop al Râmnicului Noul Severin DD Dr. Athanasie. Lucrată de Diaconul Dimitrie Bardan, Licenţiat al Facultăţei de Teologie. Târgu-Jiu (Tip. Română Marin Petrescu & R. Mangu), 1908. (23,5 x 16). 25 p. (II 10834)
5052. ~ Predici pentru Sărbătorile însemnate de peste an. Lucrate şi pronunţate de pe amvonul Bisericei Catedrale din Târgu-Jiu de Diaconul Dimitrie Bardan, Licenţiat al Facultăţii de Teologie. Târgu-Jiu (Tip. Nicu D. Miloşescu), 1906. (22,5 x 15,5). 190 p. 1,50 lei. (II 266619)
5053. ~ Reul moral. Teză pentru licenţă, de Dumitru Bardan. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (23,5 x 16). 73[-75] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 409922)

Nu exista imagini
  189) BARDESCU
 • Opera
 • Imagini
BARDESCU
Vezi: BĂRDESCU

Nu exista imagini
  190) BARDOSI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
BARDOSI, DIMITRIE
5054. ~ Carte de instrucţiune militară pentru şcoalele de şărgi de infanterie ces. şi reg. Compusă de Dimitrie Bardosi, supralocotenent c. şi r. în reg. de infanteriă No. 37. Instructionsbuch (romanisch) für die Compagnie- Unterofficier- schulen und Unterofficiers-Bildungsschulen der KNK. Infanterie, Zusammengestellt von D. Bardosi KNK. Oberlieutenant im Infanterie Regimente No. 37. In Selbstverlage des Verfassers. Oradea-Mare, Edit. autorului (Tiparul lui Iosif Lang), 1898. (16,5 x 10,5). 1 f., XVIII, 92[-96] p., 5 pl. 55 er. (Astra-S 8297)
Prefaţă în cele două limbi, text numai în l. română.
5055. ~ Idem. Katonai oktatókonyv. Român nyelven. Masodik Kiadás. Oradea-Mare, Edit. autorului (Tiparul lui Iosif Láng), 1902. (16,5 x 10). 176[-178] p., 5 h. 1 cor. 20 fil. (Astra-S 7883)
Prefaţa în cele trei limbi, text numai în l. română.
5056. ~ Regulament de serviciu I şi III parte pentru şcoalele de şărgi a armatei comune ces. şi reg. şi a honvezimei r.u., compus de Demetriu Bardosi, primlocotenent ces. şi reg. în regimentul de infanterie nr. 37. Dienst-Reglement I und III. Theil Romanisch für die Unterofficiersschulen des k.u.k. Heeres und des k.u. Landwehr zusammengestellt von Demeter Bardosi, k. u. k. Oberlieutenant im Infanterie-Regimente Nr. 37. Szolgdlati szabdlyzat I és III rész român nyelven a es. és kir. hadsereg és a m.k. honvédség szămăra. Sibiiu, Edit. autorului (Tipografia pe acţiuni), 1900. (15,5 x 11). VIII, 105[-107] p. (Astra-S 7445)
Prefaţă în cele trei limbi, text numai în l. română.

Nu exista imagini