Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1791) BURELLI, G. A.
 • Opera
 • Imagini
BURELLI, G. A.
Vezi:
TURECHIA, B. A. Localurile de şcoli satesci în România acompaniate de planurile relative, delineate de ~. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  1792) BUREŢIA, ION G. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BUREŢIA, ION G. (1876-?)
9134. ~ Despre căuşele care apără de pedeapsă sau micşorează pedeapsa. Teză de licenţă de Ion G. Bureţia. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. (22,5 x 15). 115 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 174487)

Nu exista imagini
  1793) BURG, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BURG, ŞTEFAN
9135. ~ Proba testimoniala. [De] Ştefan Burg. Teză de licenţă. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1904. (23 x 16). 67[-70] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3362)

Nu exista imagini
  1794) BURGER, C. H. A.
 • Opera
 • Imagini
BURGER, C. H. A.
9136. ~ *Estractu din geografia universală a lui Burger. Traducere de Simeone Mihalii [= Simeon Michalescu]. Blaj, 1853. (GT, 16(1853), p. 319 şi 335)

Nu exista imagini
  1795) Bürgerliches Gesetzbuch für Rumänien
 • Opera
 • Imagini
Bürgerliches Gesetzbuch für Rumänien
9137. • Bürgerliches Gesetzbuch für Rumänien. Im Auftrag der Militärverwaltung in Rumänien, übersetzt von Landrichter A. Baum, Richter am deutschen Gericht, Craiova und Dr. M. Bucov, Dolmetscher am deutschen Gericht, Bukarest. Bukarest, König Carol Verlag (Craiova, Druck der Graphischen Kunstanstalt Samitca, A. G.), 1917. (17 x 13). 280 p. (I 48435)

Nu exista imagini
  1796) BURGERSTEIN, LEO
 • Opera
 • Imagini
BURGERSTEIN, LEO
9138. ~ Despre regimul igienic de casă a tineretului de şcoală. Observări pentru părinţi şi gazde. De Leo Burgerstein în Viena. Viena, Edit. i.r. de cărţi şcolare (Tip. Carol Gorischek), 1905. (21 x 14). 14 p. 10 bani. (II 122440)
9139. ~ Regule igienice pentru elevi şi eleve din clasele superioare, ale Scoalelor primare din scoalele civile, din clasele inferioare ale gimnasiilor şi scoalelor reale, din scoale de învăţători şi de învăţătoare. De Leo Burgerstein în Viena. Viena, Edit.i.r. de cărţi şcolare (Tip. Carol Gorischek), 1905. (20,5 x 14). 16 p. 10 bani. (II 122439)

Vezi de asemenea:
OKER-BLOM, MAX. Ce mi-a spus unchiul meu, doctorul, despre chestiunile sexuale. Trad. după ed. franceză a Dr. Leo Burgerstein, de N. N. Nicolaevici. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1797) BURGHELE, GHEORGHE G. (1856-1929)
 • Opera
 • Imagini
BURGHELE, GHEORGHE G. (1856-1929)
9140. ~ Câte-va cuvinte despre literatura poporală. Conferinţă publică, desvoltată în Atheneul din Dorohoii, de G. G. Burghele. Cu o prefaţă de Domnul Grigorie G. Tocilescu, Profesor la Universitatea din Bucuresci, Membru al Academiei Române, Senator, etc. etc. Botoşani (Tip. B. Saidmann), 1901. (22,5 x 15). 2 f., IV, 60 p. (II 65789)
9141. ~ Cuvântarea Domnului G. G. Burghele. preşedintele secţiunii cercetaşilor V. A. Urechiă Legiunea Gr. Ghica V. V. din Dorohoi, ţinută la sediul Secţiunei înaintea profesorilor, instructorilor şi cercetaşilor în ziua înmormîntărei M. S. Regina Elisabeta care a avut loc Duminică 21 Februarie 1916 la Mînăstirea Curtei de Argeş. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1916. (16 x 10). 16 p. (I 47782)
Descriere după copertă.
9142. ~ Discurs rostit în diua de 27 februariu 1900, cu ocasiunea inaugurărei Alheneului român din Dorohoiu, de G. G. Burghelâ, vicepreşedinte al Atheneului. Botoşani (Tip. Saidmann), 1900. (24,5 x 17). 15 p. (Atheneul român din Dorohoiu). (II 105171)
9143. ~ Discurs rostit în ziua de 2 Iunie 1913 cu ocazia desvălirei Monumentului lui Mihail Kogălniceanu ridicat în oraşul Dorohoi din initiativa Ateneului Român. [De] Gh.Gh. Burghele. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (20,5 x 13). 29 p. (II 33929)
9144. ~ Discurs rostit la înmormântarea lui Teodor Callimaki în ziua de 9 Aprilie 1894 de George Burghelea, Avocat. Botoşani (Noua Tip. Progresul, M. Saidman), 1894. (19,5 x 13,5). 10 p. (I 408767)
9145. ~ Discursul Deputatului G. Burghelea rostit în şedinţa Camerei de la 5 Maiu, 1890 asupra proectului de lege relativ la inamovibilitatea magistraturei. [Partea I]. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Turnatoria de Litere Dor. P. Cucu), 1890. (23 x 15,5). 28 p. (II 385047)
9146. ~ Discursurile rostite în Adunarea Deputaţilor de deputatul G. Burghelea relativ la inamovibilitatea magistraturei, în şedinţele de la 12, 14, 16 şi 17 Maiu, 1890. [Partea] II. Bucu-reşti (Tipo-Lit. şi Turnătoria de Litere Dor. P. Cucu), 1890. (22,5 x 15,5). 29 p. (II 385047)
9147. ~ Fragmente istorice 1848. Moştenirea veacului. Unirea. [De] G. G. Burghele. Botoşani, Ediţiunea Diarului Curierul Român (Tip. M. Saidmann), 1899. (23 x 16). VI-39 p. (II 266610)
Cu o prefaţă de Corneliu Botez, Procuror de Tribunal.
9148. ~ Fragmente Istorice şi Literare, 1848. Moştenirea veacului. Unirea. O legendă. Cuvîntare Rostită la inaugurarea Ateneului din Dorogoiu (22 Februarie 1900). [De] G. G. Burghele. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (24 x 16). 14, 124 p., 1 f. portr. (II 408598)
Cu o aneză, la p. 113-124, cuprinzând o biobibliografie V. A. Urechia precum şi un portret al acestuia. Ed. menţionată pe copertă.
9149. ~ Interpretarea articolului 7 din legea rurală. Interpelare desvoltată în Senat în Şedinţa dela 2 Martie 1910, de G. G. Burghele, Senator al Colegiului I de Dorohoi. Răspunsul domnului ministru de Justiţie [Toma Stelian]. Anexe. Bucureşti (Atel. Socec & Comp.), 1910. (24 x 16). 55 p. (II 19452)
9150. ~ Introducere la conferinţa: Despre Divanul Adhoc al Moldovei din 1857 desvoltată de G. G. Gurghele în ziua de 29 Mai 1911, cu prilejul inaugurărei Ligei culturale din Mihăileni, judeţul Dorohoi. Dorohoiu (Tip. Speranţa N.'Mateescu), 1911. (31 x 21,5). 1 f., 7 p. (III 23717)
9151. ~ Mihail Kogălniceanu. Conferinţă desvoltată în Atheneul Român din Dorohoiu de G. G. Burghele. Cu 6 stampe şi cu o Precuvântare de Domnul V. A. Urechiă, Profesor universitar, Membru al Academiei Române Senator, etc.etc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16). 4 f., VII p., 110 p., 7 pl. (II 103835)
9152. ~ Organisarea Statului Român modern. Conferinţă desvoltată la 28 Martie 1899 în Atheneul Român din Dorohoi. [De] G. G. Burghele. Dorohoi (Tip. N. Făinar), 1899. (20,5 x 13,5). 22 p. (II 408734)
9153. ~ Rolul presei în Stat. Conferinţă desvoltată la 17 Ianuar 1899 în Atheneul Român din Dorohoiu. Dorohoiu, Libr. şi Tip. I. L. Bercovici, 1899. (20 x 13). 23 p. (I 408754)
Anul, menţionat pe copertă.
9154. ~ Idem. Ed. II. Botoşani (Tip. M. Saidmann), 1899. (23 x 15,5). 24 p. (Inst. Teol.-S 10533)
9155. ~ Serbarea de la Ateneul din Dorohoiu cu ocazia instalărei D-lui Gr. G. Tocilescu ca preşedinte de onoare (17 Martie 1902), de G. G. Burghele, vicepreşedinte al Ateneului Român din Dorohoiu, deputat. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (21,5 x 17). IX, 103 p. 1 f. portr. (II 63435)

Nu exista imagini
  1798) BURGHELE, I. (1870-1937)
 • Opera
 • Imagini
BURGHELE, I. (1870-1937)
În colaborare:
BUCOVINEANU, ION ş.a. Manual pentru exerciţii fizice, Botoşani, 1893.

Nu exista imagini
  1799) BURGHELE, MIHAIL N. (1864-1945)
 • Opera
 • Imagini
BURGHELE, MIHAIL N. (1864-1945)
9156. ~ De l'application de l'art. VII du Traité de paix. [Par M. N. Burghelea]. [Bucarest, 1918). (34,5 x 22,5). 8[-10] p. (II 50773)
Descriere după datele de la începutul textului. Sub titlu, adăugat cu cerneală: "Memoire par M. N. Burghele, 1918, Iunie (mai)". Autorul, la p. 8.
9157. ~ Despot-Vodă Ereticul Domnul Moldovei (1561-1563), de M. N. Burghele. Bucureşti (Tip. G. Lazareanu), 1897. (21 x 15,5). 2 f., 69 p. (Extras din "Convorbiri literare", an XXXI). (I 66464)
9158. ~ Mémoire concernant l'arrangement provisoire conclu à Bucarest, le 9\22 Mars 1918 entre la commission d'armistice pour le Mer Noire (Waffenstillstand Kommision fur das Schwarze Meer) et le commandement de la marine roumaine. [Bucarest, 1918]. (23,5 x 22). 13 p. (III 50772)
Descriere după datele de la începutul textului. Sub titlu, adăugat cu cerneală: "par M. N. Burghele 1918". La p. 10: semnătura autorului.
9159. ~ Régime conventionnel de la question sucrière en Europe, par M. N. Burghele, ministre plénipotentiaire, directeur au Ministère des Affaires Etrangères. Bucarest (Ateliers Graphiques Socec & Co.), 1913. (24 x 16,5). 25 p. (II 33322)
9160. ~ Serviciul sanitar dela gurile Dunărei. [Bucureşti (Socec), 1918]. (34 x 22). 9 p. (III 50771)
Descriere după datele de la începutul textului. La p. 1, menţiunea cu cerneală: "Memoriu de M. N. Burghele 1893 Tipărit în Bucureşti. Socec în 1918 Iunie". Autorul, la p. 8.

Nu exista imagini
  1800) BURGHELE, NICOLAE N. (1867-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BURGHELE, NICOLAE N. (1867-1918?)
9161. ~ Amintiri din timpul răsboiului Român-Bulgar din 1913, de Burghele N., medic căpitan în rezervă din reg. 7 artilerie. Bucureşti (Noua Tipografie profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (23 x 16). 40 p., 1 f. pl., 1 h. (II 35058)
9162. ~ Consideraţiuni asupra Schimbărei legei Sanitare, de Doctor N. N. Burghele [imprimat greşit: Burhele] (Vidra). Bucureşti (Institut de arte grafice Eminescu), 1903]. (23,5 x 16). 8 p. (Extras din revista "Spitalul", Nr. 24, 1903). (II 239840)
Exemplarul are textul modificat de autor cu menţiunea autografă pe p. de titlu: "Chestiune ţinută de Dr. Burghele, raportor la XI congresul asociaţiunei medicilor din tara în Mam 1907, sub titlul: Gradaţia în funcţie şi în leafă a medicului".
9163. ~ Contribuţiuni la studiul procedeurilor resecţiunei maxilarului superior. Teza pentru doclorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la... Aprilie 1895 de N. N. Burghele. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (22 x 15,5). 48[-50] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 366). (II 266502)
9164. ~ Die Gewerbehygiene in Rumänien, speziell în Bukarest, bis zum Jahre 1913. Von Dr. N. Burghele, Städtischem Bezirksarzt für die Industrien in Bukarest. Braunschweig (Druck von Friedr. Vieweg & Sohn), [1913]. (23,5 x 16). p. 638-648. (Sonder-Abdruck aus der Deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. 45. Band, 4. Heft, 1. Hälfte). (II 33347)
9165. ~ Spitalul Roznov. Observaţiuni clinice [obţinute la spitalul Roznov, de la 1 Septembrie 1897 până la 1 Septembrie 1898] de Doctor N. N. Burghele, Medicul Spitalului. Piatra-N. (Tip. Unirea (J. Koppel)), 1898. (20,5 x 13). 34 p. (I 408742)
Pe p. de titlu anul greşit: 1988.
9166. ~ Spitalul rural Vidra-Putna. Resumat din Raportul ştiinţific pe anul 1903 de Dr. N. N. Burghele, Medic-primar. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1904. (23 x 16). 18 p. (Extras din revista "Spitalul", nr. 7 din 1904). (II 260020)

Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIUNEA Generală a Medicilor din Ţară. Al XI-lea [şi al XII-lea] Congres... [Publicaţie făcută după notele D-Iui Dr. Burghele...], Bucureşti, 1908.
~ Congresul al XIV-lea... Dare de seamă publicată de dr. Burghele şi... Bucureşti, 1910.
~ Al XV-lea Congres... 1911. Dare de seamă... Bucureşti, 1911/1912.
~ Al XVI Congres... 1912. Dare de seamă, Vol. I de... Bucureşti, 1912.
~ Congresul al XVII-lea. Vol. II. Dare de seamă a călătorielor de Dr. Burghele, Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini