Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1781) BURADA, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
BURADA, MIHAIL
Traduceri:
• Deplinele anecdote a lui Balachirevu. Trad. de ~ ş.a. Iaşii, 1853.

Nu exista imagini
  1782) BURADA, MIHAI T. (1843-1918)
 • Opera
 • Imagini
BURADA, MIHAI T. (1843-1918)
9101. ~ *Quelques considérations sur les troubles intellectuels qui s'observent dans le cours de la fièvre typhoïde ou pendant sa convalescence [par Michel Bourada]. (Thèse). Paris, A. Parent, 1867. 4°. 36 p. (Crăinicianu, p. 38 ; Rally I, p. 47)

Nu exista imagini
  1783) BURADA, TEODOR (1800-1866)
 • Opera
 • Imagini
BURADA, TEODOR (1800-1866)
9102. ~ Gramatică românească de note pentru fundamentul chitarei, compusă după cea evropenească, de Teodor Burada, Sluger. 1829, Iunie 6, Eşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (24 x 16). 27 p. cu il. 80 bani. (II 19464)
Cu o introducere: "Din scrierile Vornicului Teodor Burada", de A. D. Atanasiu.

Traduceri :
• Deplinile anecdote a lui Balachirevu... Trad. de ~ ş.a. Iasii, 1853.

Nu exista imagini
  1784) BURADA, TEODOR T. (1839-1923)
 • Opera
 • Imagini
BURADA, TEODOR T. (1839-1923)
9103. ~ O călătorie în Dobrogea, de Teodor T. Burada. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1880. (20 x 13). 277[-280] p. (II 296180)
9104. ~ O călătorie în satele moldoveneşti din gubernia Cherson (Rusia), de Teodor T. Burada. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (19 x 12,5). 36 p. 1 leu. (I 76212)
9105. ~ O călătorie în satele româneşti din Istria, de Teodor T. Burada. (Cu figuri în text şi cu o chartă). Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (19,5 x 14). 144 p. cu il., 1 f. h. 2 lei. (I 65944)
9106. ~ O căletorie la Muntele Athos, de Teodor T. Burada. Iaşi (Tipografia Naţională), 1884. (23,5 x 15,5). 96 p. (II 105408)
La titlul de la începutul textului, menţiunea: "Estras din Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie sub direcţiunea D-lui Gr. Tocilescu, Bucureşti, 1883".
9107. ~ O călătorie la Românii din Bithinia (Asia Mică). De Teodor T. Burada. Cu figuri în text şi cu Charta Bithiniei. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1893. (24,5 x 17). 34 p. cu il., 1 h. (II 266716)
9108. ~ O călătorie la Românii din Gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia). (cu o hartă), de Teodor T. Burada. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1906. (23,5 x 16). 14 p., 1 h (Extras din "Arhiva", organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare, 1906, nr. 12). (II 15816)
9109. ~ O călătorie la Vlahii (Românii) din Kraina, Croaţia şi Dalmaţia, de Teodor T. Burada. Iaşi (Tip. şi Papetăria Progresul, A. Grunberg), 1908. (23 x 16). 15 p. 40 bani. (Extras din "Arhiva", Nr. 7 şi 8 pe 1908). (II 15817)
9110. ~ O călătorie la Romanii din Moravia, de Teodor T. Burada. Cu figuri în text şi cu Charta Valahiei din Moravia. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (23,5 x 16). 36 p. cu il., 1 f. pl., 1 h. (II 55477)
9111. ~ O călătorie la Românii din Silesia Austriacă. De Teodor T. Burada (Cu figuri şi o chartă în text). Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (24,5 x 17). 18 p. cu il., 1 h. (II 266715)
9112. ~ Cercetări asupra Conservatorului Filarmonic-Dramatic din Iaşi (1836-1838), de Teodor T. Burada. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (17,5 x 11,5). 44 p., 1 pl. (I 408794)
9113. ~ Cercetări despre Romanii din insula Veglia, de Teodor T. Burada (Cu o chartă în text). Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (24,5 x 17,5). 14 p., 1 h. 50 bani. (II 16058)
9114. ~ Cercetări despre şcoalele românesci din Turcia, de Theodor T. Burada. Bucureşti (Tip. Românului, Vintilă C. A. Rosetti), 1890. (22 x 15). 215 p. (II 49945)
9115. ~ Condica Sireţilor. O veche instituţie juridică, de Teodor T. Burada, Avocat. Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (24 x 17,5). 15 p. 50 bani. (II 16057)
9116. ~ Datinele poporului roman la înmormentări, de Teodor T. Burada. Iaşi [pe copertă Jassy] (Tipografia Naţională), 1882. (20,5 x 13,5). 158 p. (II 379695)
9117. ~ [Jus Romanum. De contraria tutelae et utili actione. Droit français, Des comptes de la tutelle et de l'émancipation]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 7 Aout 1865, par Théodore Bourada Né à Jassy (Principautés Unies). Paris (Impr. de Pillet fils aîné) 1865. (22 x 14). 92 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 453571)
9118. ~ Despre Crestăturile Plutaşilor pe Cherestele şi Alte semne doveditore de proprietate la Români. De Teodor T. Burada. Iaşii (Tipo-Lit. H. Goldner), 1880. (21,5 x 15). 27 p. 1 leu. (II 65716)
9119. ~ Istoria teatrului în Moldova, de Teodor T. Burada, membru corespondent al Academiei Române. Vol. I. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Comp.), 1915. (24 x 17,5). 356 p. cu il. 5 lei. (II 113191)
Vol. II a apărut în 1922.
9120. ~ Scrierile muzicale ale lui Dimitrie Cantemir Domnitorul Moldovei, de Teodor T. Burada, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor. I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 21,5). 114 p. 5 lei. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom. XXXII. Memoriile Secţiunii Literare, nr. 4, p. 79-192). (II 22940)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1785) BURBEA, ION (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
BURBEA, ION (1882-?)
(I. Calamburbea)
9121. ~ *Dela recrutare, comedie în 3 acte, de Ion Burbea. [191?]. (RI, [1912], nr. 116-117, p. 80: Bibliografie).
9122. ~ Literatură. Ziaristică. Note critice. [De] Ion Burbea. Galaţi (Tipo-Lit. Schenk-Burbea), 1910. (21,5 x 14). 39 p. 1 leu. (II 22494)
9123. ~ Idem. Ed. II. Galaţi (Tipo-Lit. Schenk-Burbea), 1912. (22 x 14,5). 46 p. 1 leu. (I 486593)
9124. ~ Puricele (Pulicina), conferinţă ştiinţifică neilustrată, ţinută în palatul Societăţii pentru protecţia animalelor din Kamceatca, pe o temperatură de 35° sub zero, şi însoţită de numeroase proecţiuni de aplauze delirante intercalate în text. [De] I. Calamburbea, Doctor în Puricologie Consult.: 12 noaptea până la 6 dimin. Pentru săraci (cu duhul) gratis. (După notele stenografice luate la faţa locului de O. Stahl, adică de un domn din stal). Reproducerea oprită fără consimţimântul, fotografia şi iscălitura autorului. A 217-a ediţie revăzută, adăugită şi medaliată cu Diploma Hors concours la diverse expoziţiuni; scoasă cu speranţa de a fi premiată şi de Academia română. Se vinde: în folosul unui spital pentru puricii bolnavi, 50 la sută; în beneficiul inconsolabililor creditori ai autorului cărţii, 30%; pentru ajutorarea văduvei unui mitropoleit[!] primat, 20 la sută. Bucureşti, Depositul General: Librăria Socec (Galaţi, Tipo-Lit. Schenk-Burbea), 1910. (22,5 x 15). 98[-101] p., 1 f. 1 leu. (II 19375)
Pe copertă: "D-r Calamburbea. Puricele. Satiră ştiinţifică, 1910".
9125. ~ *Răvase din călătorii, [191?]. (RI, [1912], nr. 116-117, p. 80: Bibliografie)

Prefeţe:
• Oraşul Galaţi. Gheşefturile de la Primărie... Pref. de ~. [Galaţi], 1907.

Nu exista imagini
  1786) BURCĂ, OVIDIU D.
 • Opera
 • Imagini
BURCĂ, OVIDIU D.
9126. ~ Inalienabilitatea fondului dotal în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ovidiu D. Burcă. Bucureşti (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1895. (23 x 15,5). 70 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 408651)

Nu exista imagini
  1787) BURCHI, D. I.
 • Opera
 • Imagini
BURCHI, D. I.
Traduceri:
MOLIERE. Sicilianul său Amorul Zugravu. Trad. de ~. Bucureşti, [1835]; 1836.

Nu exista imagini
  1788) BURCHI, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BURCHI, ŞTEFAN
9127. ~ Condica criminală cu procedura ei. întocmită în zilele şi prin părinteasca îngrijire a Prea înălţatului Domn stăpănitor a toată Ţara Românească Barbu Dimitrie Ştirbei întărită prin luminatul ofis cu No. 1644 din 5 Dekemvrie 1850. Tipărită după înaltă slobozenie prin îngrijirea şi cu cheltuiala Pah. Ştefan Burke. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1851. (20,5 x 14). 237 p. (I 63259)
Cu alfabet de tranziţie.
9128. ~ Condica criminalicească cu procedura ei [...] prin îngrijirea şi cu cheltuiala Cluc. Ştefan Burche. Ed. II. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1852. (19,5 x 12). 237 p. (II 31756)
Cu alfabet de tranziţie.
9129. ~ Condica penala cu procedura ei. Typărită cu autorisaţia onor. ministeriu allu Justiţiei prin adresa cu No. 1323 şi 10, 115 din anul 1861. În dilele Mării Sale Domnitorului Principatelor-Unite Alessandru Ioan I de D. Ştefan Constantin Burki, posesorul acestui drept. Ed. III cu îndreptarea articoleloru, făcută la anulu 1853, şi care sunt publicate în Culegerea Legiuiriloru de atunci. Bucuresci (Typ. lui Stephan Rassidescu), 1862. (20,5 x 13,5). 236 p. (I 63260)
9130. ~ Culegerea Articolelor din Condica Criminală şi procedura ei, câte mai cu seamă urmează a le avea în cunoscinţă locuitorii ţărani de prin sate. întocmită din porunca Mării Sale Prea Înnălţatului Domn stăpănitor a toată Ţara Romanească Barbu Dimitrie Ştirbei şi tipărită după înnaltă slobozenie prin stăruinţa tot a editorului Condicii criminale, Pali. Ştefan Burche. Bucuresci (Tip. lui Iosef Copainig), 1852. (19,5 x 12). 57 p. (I 473700)
Cu alfabet de tranziţie.
9131. ~ Culegere de toate legiuirile cîte s'au înfiinţat în zilele şi după părinteasca îngrijire a Mării Sale prea Înălţatului Domn Stăpînitor a toată Ţara Romanească Barbu D. Ştirbei, împărţite după feluritele ramuri de administraţie, aşezate după data înfiinţării lor, şi tipărite cu cheltuiala şi stăruinţa Clucerului Ştefan Burche. Bucureşti (Tip. St. Mitropolii), 1853 [pe copertă: 1852]. (20 x 13). 126[-133] p., 1 pl. (I 65976)
Cu alfabet de tranziţie.

Vezi de asemenea:
• Adunarea de Instrucţiile ce s'au dat instănţiilor judecătoreşti. Tip. prin stăruinţa Pan. ~. Bucureşti, 1851.
• Adunarea Legiuirilor ce s'au infiinţat după publicarea celor din anul 1853. Tip. prin stăruinţa D. Aga ~. Bucureşti, 1856.

Nu exista imagini
  1789) BURCUŞ, ST. (1870-1928)
 • Opera
 • Imagini
BURCUŞ, ST. (1870-1928)
9132. ~ Architectul din trecut şi pînă în prezent. Conferinţă ţinută la Societatea Architecţilor Români, de St. Burcuş în seara de 28 Aprilie 1901. Bucuresci (Tipo-lit. societăţii Tiparul), 1901. (15,5 x 11,5). 32 p. (Societatea Architecţilor Români). (I 408853)

Nu exista imagini
  1790) BURDIA, CONSTANTIN (?-1924)
 • Opera
 • Imagini
BURDIA, CONSTANTIN (?-1924)
9133. ~ Cătră Grănecirii fostului confiniu militar romano-banatic Nr. 13, de Constantin Burdia, consilier aulic, preşedintele Comunităţii de avere, deputat dietal etc. Budapest (Patria), [1907]. (23 x 16). 10 p. (II 558850)
Datat după: PB 7(1907), nr. 35, p. 4.

Nu exista imagini