Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1771) BUNYAN, JOHN
 • Opera
 • Imagini
BUNYAN, JOHN
9093. ~ Voiagiul creştinului către eternitatea fericită unde se vede representat sub deosebite imagini diferitele stări, progresele şi fericitul sfârşit al unui creştin care caută pe Dumnedeu în Iisus Hristos de John Bunian[!]. Bucureşti, Edit. depozitului de scrieri creştine (Tip. Carol Göbl), 1890. (16 x 10,5). 245[ -248] p. (I 522896)
9094. ~ Călătoria creştinului sau Calea spre fericirea de veci. [De] John Bunyan. Cu o introducere şi numeroase ilustraţii. Bucureşti, Edit. Societăţii de Cărţi religioase (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20 x 13,5). VIII, 328 p., 17 f. pl. (II 42348)
În introducere: "Viaţa lui John Bunyan".

Vezi de asemenea:
CĂLINESCU, C. G. Mântuirea creştinului... Prelucrare după "Călătoria Creştinului"... Cărticica I. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1772) BURA, SIMEON
 • Opera
 • Imagini
BURA, SIMEON
9095. ~ Cartea plugarului român. De Simeon Bura. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1912. (20 x 14). 62[-64] p. 1 coroană (pe copertă preţul: 80 fileri). (BCU-ClN 150318)

Nu exista imagini
  1773) BURACZINSCHI, medic
 • Opera
 • Imagini
BURACZINSCHI, medic
Vezi:
CĂLINESCU, MIHAIL. Întrebări şi răspunsuri pentru şcoala de brancardieri Întocmită după ~. Bârlad, 1912; 1915.

Nu exista imagini
  1774) BURADA, ADRIANA
 • Opera
 • Imagini
BURADA, ADRIANA
9096. ~ Analyse de Veau de la Mer Noire, par Adrianne Burada. Jassy (Imprimerie Nationale, I. S. Ionesco), 1908. (24 x 16). 7 p. (Extrait de la Revue Annales Scientifiques de l'Université de Jassy). (II 14400)

Nu exista imagini
  1775) BURADA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BURADA, ALEXANDRU
9097. ~ *Les droits du vendeur d'effets mobiliers non payé (droit français et droit romain). (Thèse). Paris, M. Giard et E. Brière, 1912. 8°. 223 p. (Rally I, p. 53)
9098. ~ *La question monétaire et l'intérêt public. (Thèse). Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey (L. Tenin, directeur), 1917. 8°. 208 p. (Rally I, p. 53)

Nu exista imagini
  1776) BURADA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BURADA, CONSTANTIN
Traduceri:
• Deplinile anecdote a luì Balachirevu... Trad. de ~ ş.a. Iaşii, 1853.

Nu exista imagini
  1777) BURADA, CONSTANTIN T.
 • Opera
 • Imagini
BURADA, CONSTANTIN T.
9099. ~ Principie Elementari de musica, prelucrate de C. T. Burada, Professore de solfegiu la scola de musica din Iassi. [Iassii] (Litografia lui Parteni), [1860]. (25 x 21). 1 f., 23 p. (II 87178)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1778) BURADA, EMIL M.
 • Opera
 • Imagini
BURADA, EMIL M.
9100. ~ Despre servitutile reale sau prediale în Dreptul Roman şi Dreptul Civil Român. Teză pentru licenţă susţinută de Emil M. Burada. Iaşi (Tip. Editore Dacia, P Iliescu & D. Grossu), 1901. (23 x 15,5). 3 f., III, p. 11-96. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 408653)

Nu exista imagini
  1779) BURADA, ION T. (1851-1917)
 • Opera
 • Imagini
BURADA, ION T. (1851-1917)
Vezi:
ALEXANDRESCU, DIMITRIE. Despre dreptul de retenţiune. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1780) BURADA, MARIA (1812-1886)
 • Opera
 • Imagini
BURADA, MARIA (1812-1886)
(născută Isăcescu)
Traduceri:
BOUCHARDY. Clopotarul de la Sf. Pavel. Trad. de ~. Iaşii, 1849.

Nu exista imagini