Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1761) BUNGEŢIANU, CONSTANTIN C.
 • Opera
 • Imagini
BUNGEŢIANU, CONSTANTIN C.
9064. ~ Les bois et forêts en Roumanie sous le rapport forestier, industriel et commercial. Par Constantin C. Bungeţianu, Docteur ès sciences politiques et économiques. Paris, Georges Crès et Cie (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (23 x 16). 109 p. (II 229488)
9065. ~ Industria şi Comerţul Lemnului în România, [de Dr. C. Bungeţianu]. Bucureşti (Tipografia profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (23 x 15,5). 82 p. (II 47938)

Nu exista imagini
  1762) BUNGEŢIANU, CONSTANTIN C. (1879?-1948)
 • Opera
 • Imagini
BUNGEŢIANU, CONSTANTIN C. (1879?-1948)
9066. ~ Din Ogorul şcoalei. Conferinţe publice, [de] Constantin C. Bungeţianu. Bucureşti (Noua Tipografie Profesionala Dimitrie C. Ionescu), 1909. (20,5 x 13,5). VI p., 1 f., 188 p. 3 lei. (II 15024)
9067. ~ Racova. Poem istoric. [De] Constantin C. Bungeţianu. Lucrare tipărită de Cassa Şcoalelor. Bucureşti (Noua Tipografie Profesională, Dim. C. Ionescu), 1910. (20 x 13). 29 p., 1 f. 0,50 lei. (Biblioteca Teatrului Şcolar, nr. 2). (II 21449)
Cu menţiunea: Pentru declamat la sărbători naţionale.
9068. ~ Spicuiri critice. Învăţământ. Educaţiune. Muncă, zel şi cinste. Învăţământul, [de] Constantin C. Bungeţianu, Profesor de Limba Română la şcoala luterană de băeţi din Capitală, Licenţiat în Drept. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tipografia profesională, Dim. C. Ionescu), 1908. (17,5 x 10,5). VII -117 p., 1 f. 1 leu. (I 11490)
Editura, menţionată pe copertă.

Nu exista imagini
  1763) BUNGENTZIANU, DUMITRU (1860-1932)
 • Opera
 • Imagini
BUNGENTZIANU, DUMITRU (1860-1932)
9069. ~ Cui trebue să revie direcţiunea Institutului Meteorologic. Memoriu presentat Ministerului Agriculturei, Domeniilor, Comerţului şi Industriei, de D. Bungetzianu, conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe. Bucureşti (Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1907. (23 x 15,5). 15 p. (II 6351)
Memoriu personal împotriva directorului Hepites.
9070. ~ Ecouri de la sonda de la Filaret (Parcul Carol I) din Bucureşti. Iuţeala sunetului în aer. Căderea corpurilor în aer. Observaţiuni făcute de D. Bungetzianu, Conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 16), 28 p. (II 21281)
9071. ~ Memoriu de titlurile şi activitatea didactică şi ştiinţifică a D-lui D. Bungetzianu, Conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1910. (21,5 x 13,5). 5 p. (II 21404)
9072. ~ Organisarea Institutului meteorologic regal din Berlin. Raport înaintat onor. Minister al Agriculturei, Domeniilor, Comerţului şi Industriei, de D. Bungetzianu, licenţiat în ştiinţe. Bucureşti (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (23,5 x 16). 16 p. (II 408625)
9073. ~ Organisarea Observatoriului Maritim din Hamburg Deutsche Seewarte. Memoria înaintat Onor Minister al Agriculturei, Domeniilor, Comerciului şi Industriei, de D. Bungetzianu, Licenţiat în sciinte. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (22,5 x 15). 63 p. (II 412327)
9074. ~ Organisarea Observatoriului meteorologico-magnetic din Pawlowsk (lîngă St, Petersburg). Memoriu înaintat Onor Minister al Agriculturei, Domeniilor, Comerciului şi Industriei, de D. Bungetzianu, licenţiat în sciinţe. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (23 x 16). 44 p. (II 408648)
Pe ultima p. se menţionează: "Această lucrare s-a publicat mai întâia în Analele Institutului Meteorologic Tom. XII, 1898".
9075. ~ Organisarea serviciului meteorologic din Franţa. Memoriu înaintat Onor. Minister al Agriculturei, Domeniilor, Comerţului şi Indutriei, de D. Bungetzianu, licenţiat în ştiinţe. Bucureşti (Tipografia Nouă, Gr Panaitescu), 1897. (23 x 16). 128 p. (II 412981)
La p. 128 menţiunea: "Această lucrare a fost publicată mai întâiu în Analele Institutului de Meteorologie al României. Tom. VIII".
9076. ~ Razele lui Röntgen, [de D. Bungetzianu] Conferinţă ţinută înaintea Societaţei Amicilor Sciintelor Matematice (Şedinţa din 14 Martie 1896). Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (23 x 15,5). 16 p. (II 408626)
9077. ~ Resonanţa lichidelor. Iuţeala sunetului în lichide, de D. Bungetzianu. Conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1910. (22,5 x 15,5). 1 f., 97 p. (II 474631)
9078. ~ Resumatul lucrării: Resonanţa lichidelor. Iuţeala sunetului în lichide, de D. Bungetzianu, Conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1910. (23 x 16). 9 p. (II 21279)
9079. ~ Résonance des liquides. Vitesse du son dans les liquides, par D. Bungetzianu, Professeur à la Faculté des Sciences de Bucarest. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1914. (27 x 19). 1 f. 230 p., II p. (II 39095)

Vezi de asemenea:
NEGREANU, D. Căldura... [Prefaţă este un extras din raportul prof. D. Bugenţianu]. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1764) BUNGEŢIANU, DIMITRIE C. (1850-1926)
 • Opera
 • Imagini
BUNGEŢIANU, DIMITRIE C. (1850-1926)
9080. ~ Câte-va cuvinte despre vieaţa casnică şi agricolă a populaţiunei rurale, de D. Bungetzianu. Turnu-Severin (Typ. Moderna), 1885. (19 x 12,5). 25 p. (I 58098)
9081. ~ Conferinţă, despre activitatea Marilor scriitori din trecui ai neamului nostru, ţinută la 16 Martie 1906, în anfiteatrul[!] Liceului Traian, de Dem. C. Bungeţianu, institutor. Cu adaos: Cum să citim? T.-Severin (Tip. E.J. Knoll), 1906. (16,5 x 12). 1 f., III, 40 p. (Cercul didactic din Mehedinţi). (I 3457)
Această lucrare "se împarte gratis şcoalelor rurale". Descriere după copertă.
9082 ~ Discurs rostit la distribuirea premielor şcolare din anul 1883-1884. De Dimitrie Bungeţianu, Institutore. Distribuirea premielor dela tóte scólele s'a făcut în Salonu Apollo. Turnu-Severin (Typ. Emil J. Knoll), 1884. (22,5 x 15). 13 p. (II 60057)
9083. ~ Imnul nostru Naţional cu reflexiuni, de Dem. C. Bungeţianu, institutor Turnu-Severin. Turnu-Severin (Tipo-litografia Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (16,5 x 11,5). 12 p. (I 5208)
9084. ~ Liga Culturală şi scopul ei, de D. C. Bungeţianu, Institutor. Turnu-Severin (Tip. I. O. Niculescu), 1894. (22 x 14). 63 p. 0,50 lei. (II 467860)
Pe copertă, menţiunea: "Acesta lucrare s'a aprobat şi însuşit de secţiunea Mehedinţi a Ligei Culturale, în şedinţa de la... Iulie 1894. Se vinde în folosul Ligei, Secţia Mehedinţi, pentru confecţionarea stindardului".
9085. ~ Reflecţiuni asupra actualului inveţăment primar urban şi primar rural, de D. C. Bungeţianu, Institutor. Turnu-Severin (Tipo-Lito. Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (17 x 10,5). 16 p. (Supl. la ziarul Dreptatea, nr. 344). (I 408817)
9086. ~ Scrisoare adresată învăţătorilor din judeţul Mehedinţi cu ocazia începutului anului şcolar 1905-1906, Septemvrie 1, [de Dem. C. Bungeţianu]. T.-Severin (Tip. E. Knoll), 1905. (16, Xll,5). 14 p. (I 5258)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
9087. ~ Sp. C. Haret şi învăţământul primar din judeţul Mehedinţi, de Dem. C. Bungeţianu, institutor. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1913. (16 x 10,5). 22 p. (I 270345)
9088. ~ Şcoala de adulţi şi adulte. [De] Dem. C. Bungeţianu, Institutor. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Julian M. Cuţui), 1915. (17 x 10,5). 12 p. (149976)
9089. ~ Ziua Unirei. Cuvântare rostită la 24 Ianuarie 1905 la şcoala de băeţi Nr. 1, de Dem C. Bungeţianu, institutor. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (20 x 13). 1 f., 26 p. (II 2247)
La sfârşitul textului, indicaţia: "Această cuvântare se va împărţi, în mod gratuit tuturor-şcoalelor rurale din acest judeţ".
9090. ~ 24 Ianuarie 1901. Cuvîntare rostită cu ocasiunea aniversarei Unirei Principatelor Române şi a întemeierei Ligei-Culturale în biserica Catedrală Grecescu, de Dem. C. Bungeţianu, Institutor. Turnu-Severin (Tip. Emil J. Knoll), [1901]. (20,5 x 13).15p. (Liga Culturală-secţia Mehedinţi). (II 408736)
Pe copertă: "24 Ianuarie. Cuvîntare ţinută la serbarea din 24 Ianuarie 1901 de Dem. C. Bungeţianu, institutor".

În colaborare:
9090 bis. ~ *Geografia judeţului Mehedinţi. În colaborare cu P. Condeescu, G. M. Sprâncenatu şi D. Chiser. (Pajură, p. 82)

Nu exista imagini
  1765) BUNGEŢIANU, GRIGORE D. (1880-1944)
 • Opera
 • Imagini
BUNGEŢIANU, GRIGORE D. (1880-1944)
9091. ~ Tratamentul Scabiei Ovine din Oeria Constanţa. Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Grigorie D. Bungeţianu. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Universala), 1904. (23 x 15,5). 39 p. cu il. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 158). (II 3878)

Nu exista imagini
  1766) BUNGEŢIANU, MINA
 • Opera
 • Imagini
BUNGEŢIANU, MINA
9092. ~ Familia şi obiceiurile ei la Ebrei. Teză pentru licenţă de Preotul Mina Bungeţianu Susţinută la [5 Decembrie] 1896. Bucuresci (Tipografia Modernă Gr. Luis), 1897. (23,5 x 16). 57 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 176222)

Nu exista imagini
  1767) BUNICA YANA, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
BUNICA YANA, pseudonim
Vezi:
• Basmele bunichii Yana. Piatra-Neamţ, 1918.

Nu exista imagini
  1768) BUNICU, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
BUNICU, pseudonim
Vezi:
• Bulia dogită. De ~. S.l. , [189?].

Nu exista imagini
  1769) BUNJEV, G.
 • Opera
 • Imagini
BUNJEV, G.
Vezi:
GALIAN, D. D. O istorioară pentru preoţi. Tradusă şi întocmită după prof. ~ Bucureşti, [1906].

Nu exista imagini
  1770) BUNSEN, MARIE van
 • Opera
 • Imagini
BUNSEN, MARIE van
Traduceri :
CARMEN SYLVA. *Op Lydenspaden. Trad. de ~. Amsterdam, 1890.

Nu exista imagini