Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1741) BUMBACU, ION I. (1843-1902)
 • Opera
 • Imagini
BUMBACU, ION I. (1843-1902)
9021. ~ Din Istoria limbei şi literaturei române. Partea I. Istoria limbei române, de Jonu J. Bumbacu, profesorul c.r. de limba şi literatura română la liceul c.r. din Cernăuţi. Cernăuţi (Tip. Iui H. Czopp), 1889. (24 x 15,5). 2 f., IV, 128 p. (II 339892)
9022. ~ Florinta, Epopeă naţională în V. Cântece. Cânt. I şi II. Precedate de unu tractaţiu despre lirica şi epica română poporală şi clasică, de J. J. Bumbacu, profesoru ces. reg. în Cernăuţi. Cernăuţi (Tip. lui J. Piotrowski (K. Lewicki)), 1880. (15 x 11). 119[-121] p. (I 229204)
Pe cop. 4, menţiunea: "Abonaţi F Onorate cititoriui Citindu acesta modestă încercare literară şi plăcendu-ţi binevoesc a te abona la întregulu opu şi îndemnă şi pre alţii, să te imiteze. Preţulu întregului opu este 2 fi. v.a. Abonamentulu se face directu la autoru în Cernăuţi".
9023. ~ Lectură şcolară pentru clasa I şi II a Scoalelor Gimnasiale, Reale şi Pedagogice, de Ion J. Bumbacu, profesor c.r. de limba şi literatura română la liceul din Cernăuţi. Tom I (constând din doue părţi). Cernăuţi (Tip. Hermann Czopp), 1894. (22 x 13,5). 255[-260] p. cu indicele materiei şi Erori de tipariă. (Bj-Bv 140/317)
9024. ~ Noua ortografia română croită pe basa principiilor stabilite şi adoptate de Academia română din Bucureşti, de Joanu J. Bumbacu, profesoru la gimnastul c.r. din Cernăuţi. Cernăuţi, Editura autorului (Tip. Rudolfu Eckhardt), 1882. (23 x 13). 11 p. 30 cr.v.a. (BSS-II 17700)
9025. ~ *Die Principien der neuen romanischen Orthographie. Cernăuţ, 1884. 11 p. (De, 2(1894), nr. 11, iun. 1/13, p. 82: Ceva din istoria Romînilor bucovineni ; Adamescu III, p. 169 ; Morariu. Skizzen, p. 308)
În colaborare:
9026. ~ Privire istorică asupra trecutului polilică-socială şi naţională alu Ducatului Bucovina. Redactată pentru usulă poporului, de profesora Iona I. Bumbacă şi Grig. Halipă. Cernăuţi, Edit. şi propr. soc. politice Concordia (Braşovu, Tip. Alexi), 1886. (20 x 12,5). 41 p. (Din Bibl. Soc. politice Concordia în Cernăuţi, fase. I). (Retipărire separată din Gazeta Transilvaniei). (I 14063)

Nu exista imagini
  1742) BUMBAC, VASILE (1837-1918)
 • Opera
 • Imagini
BUMBAC, VASILE (1837-1918)
9027. ~ Mulţămită de'n partea Rumanilor bucovineni, închinată domnului Eudosiu, de Hurmuzachi, pentru neobositele-i oslenele, jărtvite pentru binele şi înflorirea patriei, [de V. Bumbac]. Cernăuţi (Tip. Ioann Echardt), 1861. (23 x 18,5) [4] f. (II 343943)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, la sfârşitul textului.
9028. ~ *Odă la instalarea Archiepiscopului şi Mitropolitului Dr. Silvestru Morariu-Andrievici. [De] Vasile Bumbac, (după 1874, broşură). (De, 2(1894), nr. 6, mart. 15/27, p. 42; Ceva din istoria Românilor bucovineni; Morariu, Skizzen, p. 299)
9029. ~ *Odă la serbarea de 100 de ani a şcoalei poporale din Suceava. [De] Vasile Bumbac (după 1874, broşură). (De, 2(1894), nr. 6, mart. 15/27, p. 42: Ceva din istoria Românilor bucovineni ; Morariu. Skizzen, p. 299)
9030. ~ Schite de escursiuni şi Urdirea monăstirei Sucevita, de V. Bumbacu. Suceava (Tip. lui R. Eckliardt în Cernăuţ), 1889. (21,5 x 14). 37 p. 15 cr. (Reproducere din Revista politică). (yII 408739)

Vezi de asemenea:
• Glasul fiilor la sosirea paerintelui [Teorii Bendella]. Imne festive... Cernăuţi, 1874.
~ *Junior. Visul lui Petru; V. Bumbac. Soarecul şi ghinda. Cernăuţi, 1887. (Bibl. pentru tinerimea rom., nr. 4)
~ Teodora şi copilul pierdut; V. Bumbac. Poate trăi azi cineva... Cernăuţi, 1887. (Bibl. pentru tinerimea .rom., nr. 5)

Nu exista imagini
  1743) BUMBULESCU, CONSTANTIN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BUMBULESCU, CONSTANTIN (1870-?)
9031. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă, de Constantin Bumbulescu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1895. .(24,5 x 16,5). 1 f., 41 p. (Facultatea de drept din Bucuresci). (II 179835)

Nu exista imagini
  1744) Buna Menajeră
 • Opera
 • Imagini
Buna Menajeră
9032. • Buna Menajeră. Carte de Bucate conţinând Sfaturi pentru menajeră şi diferite recete de bucătărie. Lucrată şi aranjiată de D-şoara S. N. T.-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţii I. Cuţui), 1909. (17 x 10,5). 62 p. 1 leu. (I 14726)

Nu exista imagini
  1745) Bună dimineaţa la Moş-Ajun
 • Opera
 • Imagini
Bună dimineaţa la Moş-Ajun
9033. • *Bună dimineaţa la Moş -Ajun, cu ilustratiuni frumoase. Bucureşti, Libr. Şcoalelor C; Sfetea, [1904]. 1,50 lei. (Drap, 4(1904), Jir. 140, nov. 30(dec. 13), p. 3: Bibliografie ; Uni, 14(1904), nr. 50, dec. 10, p. 455: Noutăţi)

Nu exista imagini
  1746) BUNEA, AUGUSTIN (1857-1909)
 • Opera
 • Imagini
BUNEA, AUGUSTIN (1857-1909)
9034. ~ Amintirea lui T. Cipariu. [De] Dr. Augustin Bunea. Discurs rostit în catedrala din Blaj la 25 Iuniu 1905, anul 100 dela naşterea lui Cipariu. Blaj (Tipografia Seminariului greco-catolic), 1905. (22,5 x 14,5). 23 p. 0,50 lei. (I 3067)
Pe copertă adaugă: Panegiric. Cu un portret.
9035. ~ Cuventare funebra rostita în 9 Fauru 1885, la înmormentarea matronei romane Rosali'a Colceriu n[ăscută] Pop de Kápolnok-Monostor, prin Dr. Augustinu Bunea. Gherl'a (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1885. (23 x 15). 14 p. (Bo-Bl 21991)
Cuprinde şi: "Adause, Imnu funebru şi necrologul apărut în ziarul Amiculu Familiei". Descriere după copertă.
9036. ~ [I] Discursuri, [II] Autonomia bisericească, [III] Diverse. [De] Augustin Bunea. Blaş (Tipografia Seminarului Archidiecesan), 1903. (23 x 15). XII, 522 p. 5 cor. Pentru Români 6 lei. (II 252569)
Cuprinde 12 discursuri funebre rostite la moartea unor importante personalităţi din viaţa culturală a Ardealului în a doua jumătate a :sec. XIX: Iacob Mureşianu, G. Bariţiu, Dr. Ioan Raţiu, Paul Dunca de Sajo, Augustin Lâday, Dr. Alex. Grama, David Baron Urs de Margina, Iuliu Mihályi de Apşa, Alexandru Filip, Ioan Daniel (Dănuţ) şi Constantin Pafalvi.
9037. ~ Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici sau Istoria Romănilor Transilvăneni de la 1751 până la 1764, de Dr. Augustin Bunea, canonic metropolitan. Cu 250 documente române, magiare, latine, francese, italiane şi germane, publicate, în întregime, ori în extras. Blaş (Tipografia Seminarului Archidiecesan), 1902. (23 x 15). XIX, 498 p. 4 cor. 50 fileri (Pentru România 5 lei). (II 229483)
9038. ~ Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728 -1751), de Dr. Augustin Bunea canonic metropolitan. Anul Domnului 1900. Dela s. Unire 200. Bias (Tipografia Seminarului arhidiece-san gr.-cat.), 1900. (23,5 x 15). XVI, 423 p. (Din Istoria Românilor). (II 408611)
9039. ~ Ierarhia Romănilor din Ardeal şi Ungaria. [De] Dr. Augustin Bunea. Blaş (Tipografia Seminariului Archidiecesan), 1904. (20,5 x 14). 307, VII p. 3 cor. (Pentru România 4 lei). (II 2998)
9040. ~ Încercare de Istoria Bomănilor până la 1382, de Dr. Augustin Bunea, fost membru al Academiei Române. Scriere postumă. Cu portretul autorului. Bucureşti, Editura Academiei Române Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, 1912. (24 x 17). 2 f., 227 p., 1 f. portr. 5 lei. (II 28806)
Cu "Raportul d-lui D. Onciul despre manuscrisul rămas de la Aug. Bunea [...] aprobat de Secţiunea Istorică la 28 Aprilie 1911".
9041. ~ Metropolitulu Dr. Joanu Vancea de Buteas'a. Schitia Biografica. [De Augustin Bunea]. Blasiu (Tipografia a Seminarului greco-catolicu), 1890. (19 x 12). 41 p. (Reproducere din Foia besericesca şi scolastica). (BCU-ClN 4037)
Descriere după copertă. La începutul textului menţiunea: Cuvântarea rostită de actualulu nostru Archipastoriu în 11 Aprilu 1869, la instalarea sa de Metropolitu, după care s-a făcut identificarea autorului. Cu menţiunea: venitul curatu e destinatu pentru ridicarea unui internatu greco-catolicu de fete în Blasiu.
9042. ~ Mitropolitul Sava Brancovici. [De] Dr. Augustin Bunea. Blaj (Tipografia Semin. Arhidiecezan), 1906. (21 x 14). 99[-102] p., 1 f. 1 cor. 50 fil. (Reproducere din Unirea, 1906). (II 63432)
9043. ~ Panegiricul lui Dr. Aurel Mureşianu (20 Iunie n. 1847-20 Iunie n. 1909). [De] Dr. Augustin Bunea. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1909. (17 x 11). 18 p. cu un portr. 0,50 lei. (I 75142)
Descriere după copertă. Pe verso: "Venitul broşurei va alimenta fondul pentru ridicarea unui bust lui Aurel Mureşianu".
9044. ~ [Stăpânii Ţerii Oltului]. [Discurs de recepţie, de Dr. Augustin Bunea]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1910. (27 x 20,5). IV, 61 p., 1 f. portr. 1 leu. (Academia Română. Discursuri de recepţiune, XXXIV). (II 23405)
Descriere după copertă. I. Bianu explică în nota introductivă că moartea neprevăzută i-a luat autorului posibilitatea susţinerii discursului de recepţie la Academie; ca răspuns pot fi socotite cuvintele lui T. V. Stefanelli, care l-a înlocuit.
9045. ~ Vechile episcopii românesci a Vadului, Geoagiului, Silvaşului şi Belgradului, de Dr. Augustin Bunea, canonic metropolitan. Blaş (Tipografia Seminariului Archidiecesan), 1902. (21 x 13,5). XII, 152 p. 2 cor. 50 fil.; pentru România: 3 lei. (II 65640)

În colaborare:
GRAMA, ALEXANDRU şi ~ Cestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite. Partea I-II, Blasiu, 1893.

Editări de texte:
AARON, PETRU PAVEL. Statistica Românilor din Transilvania în anul 1750, publicată de ~. Sibiiu, 1901.

Vezi de asemenea:
• Cuvinte funebrale ţinute la înmormentarea fericitului advocatu... Ludovicu Csato. Blaşiu, 1893. Prinos lui D. A. Sturdza... [Dr. Augustin Bunea. Episcopi de Haliciu în Transilvania şi Ungaria]. Bucureşti 1903.

Nu exista imagini
  1747) BUNEA, AUREL
 • Opera
 • Imagini
BUNEA, AUREL
9046. ~ Scumpirea traiului. Conferinţă ţinută la Ateneul Cercului Cultural din Galaţi la 28 Ianuarie 1907, de Aurel Bunea, Comerciant. Galaţi, (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1907. (24 x 15,5). 25 p. 0,50 lei. (II 5928)

În colaborare:
9047. ~ Galaţii şi Tarifele de Transport (Convenţia cu Johnstone Line din Liverpool). Memoriu. Redactat de Aurel Bunea şi Grig. L. Trancu. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1906. (23 x 16). 24 p. (Uniunea Comercială şi Industrială din Galaţi). (II 15956)

Nu exista imagini
  1748) BUNEA, IOAN (1868-1935)
 • Opera
 • Imagini
BUNEA, IOAN (1868-1935)
9048. ~ Antologie maghiară. Fascicolul I pentru clasa I şi II gimnazială şi reală. Fascicolul II pentru clasa III şi IV gimnazială şi reală. Fascicolul III. Pentru clasa V gimnazială şi reală, de Dr. Ioan Bunea, Profesor. Brasso-Braşov (Tip. Ciurcu & Comp), 1911. (19 x 13). 1 f., 73 p. 1 coroană; 70 bani (1) ; 137[-139] p. (II) ; 1 f., 128 p. 1 coroană (III). (BCU-ClN 179985)
Pe copertă şi p. de titlu menţiunea: "Ediţiune ajutorată de fondul Coresi".
9049. ~ Carte de cetire germană cu excerciţii de traducere şi de converzaţiune, compuse pe baza lecturii, de Dr. Ioan Bunea, prof. gimn. Pentru cl. V şi VI gimnazială. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1906. (23,5 x 15,5). 2 f., 123 [-127] p. (II 160377)
9050. ~ Gramatică germană teoretică-practică pentru uzul şcoalelor medii, de Dr. Ioan Bunea, Profesor. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1907. (23 x 15). 2 f., 319[-327] p. 4 lei. (BCU-ClN 159783)
9051. ~ Pensul din limba germană pentru cl. VII gimn. compus de Dl. prof. Dr. Ioan Bunea. [S.l., 189?]. (21,5 x 17). Pag. dif. (ultimele 8 p. nenumerotate). (BCU-ClN 116396)
Cuprinde fasc. 15-22. Litografiat.
9052. ~ Plolinos eszlhelikája. Eszthetikátörteneti, ertekezes. Irta Bunea Janos. Budapest (Nagy Sándor Könyvnyomdájábol), 1894. (24 x 15,5). 24 p. (BCU-ClN 314727)
9053. ~ Repetitoriu pentru învăţămintul limbii maghiare în uzul şcoalelor medii cu limba de propunere românească. De Dr. Ioan Bunea, Prof. gimn. Brasso (Braşov). (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (19,5 x 13,5). 2 f., 108 p. 1,2cor. (BCU-ClN 143631)
Pe copertă şi p. de titlu menţiunea: "Ediţiune ajutorată de fondul Coresi".

Nu exista imagini
  1749) BUNESCU, ELIZA AN.
 • Opera
 • Imagini
BUNESCU, ELIZA AN.
Vezi: ZOTU, ELIZA AN.

Nu exista imagini
  1750) BUNESCU, C. J.
 • Opera
 • Imagini
BUNESCU, C. J.
9054. ~ En marge de l'histoire. Les droits historiques de la Transylvanie, par C. J. Bunesco, Ingénieur civil. Paris (Impr. des Arts & des Sports), 1918. (20 x 13). 30 p. (I 53516)

Nu exista imagini