Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1731) Bulgares devant l'Europe
 • Opera
 • Imagini
Bulgares devant l'Europe
9012. • Les Bulgares devant l'Europe. Bucharest, 1878. (21,5 x 14,5). 1 f., IV p., 38 p. (II 73205)

Nu exista imagini
  1732) BULGARIN, THADDEI
 • Opera
 • Imagini
BULGARIN, THADDEI
9013. ~ Ioan Vijighin. Roman moralo-satiric, de Thaddei Bulgarin. Tradus din rusăşte de Demetrie Vasilievici. Tom. I -IV. Iaşii (Tipografia română-franceso), 1852-1854. (17 x 11). 1 f., XXIII, 233 p. (I) ; 1 f., 219 p. (II) ; 196 p. (III); 1 f., 235 p. (IV). (I 187243)
Cu alfabet de tranziţie. Vol. III a apărut în 1853; vol. IV, în 1854.

Nu exista imagini
  1733) BULGĂRAŞ, PETRU (1885-1939)
 • Opera
 • Imagini
BULGĂRAŞ, PETRU (1885-1939)
Vezi: MIHĂESCU-NIGRIM, NICOLAE GR. Beţia morţii. Coperta de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1734) BULGĂRAŞIU-POPOW, GREGORIE
 • Opera
 • Imagini
BULGĂRAŞIU-POPOW, GREGORIE
9014. ~ Despre ipotece în dreptulu romanu şi romànu. Tesa pentru licenţia susţinuta de Gregorie Bulgarasiu-Popow. Bucureşti (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1881. (23 x 16). 2 f., 218 p. (Facultatea de dreptu din Iaşi). (II 339984)

Nu exista imagini
  1735) BULGĂREANU, AL. I.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂREANU, AL. I.
9015. ~ Pădurile noastre şi mijloacele pentru ridicarea valorei, a producţiunei şi venitului lor. [De] Al. I. Bulgăreanu, Silvicultor şi inginerhotarnic, Membru al Societăţei Progresul Silvic. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1907. (22 x 15,5). 160 p. 3 lei. (II 6927)

Nu exista imagini
  1736) BULGĂREANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂREANU, CONSTANTIN I.
9016. ~ Resumat de credinţele teologice ale judeilor în primul secol al erei creştine. Tesa pentru licenţă de Constantin I. Bulgăreanu. Susţinută la.. Octombre 1891. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (22 x 16). 2 f., 87 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 374706)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 83 şi urm).

Nu exista imagini
  1737) BULGĂRESCU, GEORGE T.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂRESCU, GEORGE T.
9017. ~ Din jurul petrii. Ghicitori. Culese de George T. Bulgarescu, Absolvent al Scolei Normale. Bucureşti (Tipografia Centrala Fraţii Popescu), 1887. (22 x 14,5). 40 p. (II 412309)

Nu exista imagini
  1738) BULIGA, GHERASIM V.
 • Opera
 • Imagini
BULIGA, GHERASIM V.
9018. ~ *Carte de cetire germană pentru clasa. I gimnazială. [De] Gherasim Buliga. Cernăut, 1897. (Toma, p. 66; Loghin, p. 126)
9019. ~ *Idem pentru clasa II gimnazială. Cernăuţ, 1906. (Toma, p. 66; Loghin, p. 126).

Editări de texte:
ALECSANDRI, V. Introducere la Scrierile lui C. Negruzzi... - Negruzzi, C. Cum am învăţat românesce... Întocmite pentru usul şcolar, de Gh.V. Buliga, Cernăuţi, 1897. (Biblioteca pentru tinerimea română adultă, IV)
CAESAR, IULIUS. Commentant de Bello Gallico. Vocabulariu şi Comentariu de ~. Broşura I. Suceava, 1899.
ŞTEFUREAC, ŞTEFAN. Carte de cetire pt. cl. IV gimn. Vol. IV prelucrat de ~. Viena, 1899.
ŞTEFUREAC, ŞTEFAN. Scrieri... adunate de ~. Suceava, 1896.

Nu exista imagini
  1739) BULWER LYTTON, EDWARD GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BULWER LYTTON, EDWARD GEORGE
Vezi: LYTTON, EDWARD GEORGE BULWER

Nu exista imagini
  1740) BULYGHIN, LYDIA
 • Opera
 • Imagini
BULYGHIN, LYDIA
9020. ~ Contributions à la Recherche de l'Arsenic. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchàtel pour obtenir le grade de docteur ès-sciences par Lydia Bulyghin de T.-Severin (Roumanie). Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1914. (26,5 x 18,5). 52 p., 2 f.pl. (II 39055)
Textul în l. germană.

Nu exista imagini