Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1711) BUJAC, E.
 • Opera
 • Imagini
BUJAC, E.
8955. ~ Resboiul serbo-bulgar din anul 1885. Expunere politică şi militară [pe copertă: (cu patru planşe)]. [De] Maior E. Bujac. Traducere cu învoirea autorului de Locotenent Em. Manolescu Mlădian. Piatra (Tip. Unirea (J. Koppel), 1894. (22 x 15). 138 p. 3 lei; pentru Biblioteci, 4 lei. (II 393543)
Cele patru planşe menţionate lipsesc.

Nu exista imagini
  1712) BUJES, A.
 • Opera
 • Imagini
BUJES, A.
Traduceri:
PICOT, E. Cestiunea Israeliţilor Romani. Trad. de ~. Bacău, 1875.

Nu exista imagini
  1713) BUJES, MAXIMILIAN
 • Opera
 • Imagini
BUJES, MAXIMILIAN
8956. ~ Tainele bogăţiei. Scene intime din viaţa elitei Bucureştilor, de Maximilian Bujes. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl S-r Ioan Rasidescu), 1911. (21,5 x 13,5). 68 p. 0,80 lei. (II 22522)

Nu exista imagini
  1714) BUJIGAN, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BUJIGAN, GEORGE
8957. ~ Cantorul bisericesc sau Cuprinsul vecerniei, utreniei şi liturgiei pe opt glasuri, împreună cu rânduiala serviciului tuturor sărbătorilor de peste întreg anul-şi a tipicului bisericesc. Aranjat de învăţătorul George Bujigan. Tipărit pentru prima oară, cu concesiunea Ven. Consist. Diecezan al Caransebeşului Nr. 2423 bis. ex. 1905, în zilele IPS D-lui episcop: Nicolae Popea al Caransebeşului şi al gloriosului împărat-rege: Francisc Iosif I. Arad, Editorii: Gecrge Bujigan şi George Pentia, notar (Tip. George Nichin), [1907]. (28 x 20). 444, XIX p. Preţul broşat: 10 cor. Pentru România şi străinătate: 12 cor. legat în pânză 12 cor., pentru străinătate 14 cor. (II 7628)
Cu o prefaţă de Alexandru Muntean m.p., protopresbiterul Peşteşului. "Conpectul tuturor acelor generoşi Domni, cari prin abonare au binevoit a sprijini tipărirea opului Cantorul Bisericesc", p. VII -XIX. În: Trib, 11(1907), nr. 195, p. 6: Bibliografie, este menţionată această lucrare astfel: "zilele acestea a ieşit de sub tipar". Vezi şi: VŞ, 1(1907), nr. 8, oct., p. 256: Bibliografie.

Nu exista imagini
  1715) BUJILĂ-DĂENI, D. P.
 • Opera
 • Imagini
BUJILĂ-DĂENI, D. P.
În colaborare:
8958. ~ Elemente de Pedagogie cu ramurile ei Psihologia, Pedagogia G-lă [pe copertă Generală], Didactica şi Metodica aplicate la învăţământul primar, de D. Bujilă si M. Mitache. [Pe copertă: Ed. I. Tipărită în 2000 exemplare]. Brăila, Editura autorilor (Dunărea Inst. de Arte Grafice), 1909. (20 x 15). 410[-416] p. 5 lei. (I 16116)
Datele tipografice, pe cop. 4. Depozitul general la Librăriile H. Steinberg, Socec & Comp. Alcalay, Bucureşti.
8959. ~ Geografia judeţului Constanţa şi cu generalităţi asupra României, pentru Clasa II primară urbană şi Divizia II rurală, anul I şi II, de D. Bujilă, Institutor, fost revizor şcolar si M. Mitache, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1911]. (22 x 15). 103 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 24425)
8960. ~ Geografia judeţului Constanţa pentru clasa II primară urbană şi divizia II rurală [pe copertă: div. II a şcoalelor rurale], anul I, de D. Bujilă, Institutor în Tulcea şi M. Mitache, Institutor în Megidia. Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu ordinul No. 37065 şi No. 37066 din 21 iulie 1911, seria A. Aprobată din nou la Revizuirea cărţilor didactice din anul 1912. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (23,5 x 16). 61 p. cu il., 3 f.pl., 1 h. 1 leu. (II 44312)
8961. ~ Geografia Judeţului Tulcea şi cu generalităţi asupra României pentru clasa II primară urbană şi Divizia II rurală, anul I şi II, de D. Bujilă, Institutor, fost revizor şcolar şi M. Mitache, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg [1911]. (23 x 15,5). 103 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 24424)
8962. ~ Geografia judeţului Tulcea pentru clasa II primară urbană şi divizia II rurală [pe copertă: div. II a şcoalelor rurale], anul I, de D. Bujilă, Institutor în Tulcea şi M. Mitache, Institutor în Megidia. Reprobată [pe copertă: Carte didactică, reaprobată] de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu adr. No. 49249 din 19 Iulie 1912, seria A. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (23,5 x 16). 64 p. cu il., 3 f.pl., 1 h. 1 leu. (II 44313)
Anul menţionat numai pe copertă.

Vezi şi:
IONESCU, GH. C., Gh. Tănăsescu şi ~. Carte de Aritmetică, cl. I prim. urb. Ed. II, Bucureşti, [1909]; ed. II, 1911; ed. IV, 1915.
~ Idem, cl. II prim. urb. Ed. II, Bucureşti [1904]; ed. II, 1911.
~ Idem, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1911-12.
~ Idem, cl. IV prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1908; ed. II, 1911-1912.
~ Idem, div. I prim. rur. Ed. II, Bucureşti, 1911.
~ Idem, div. II prim. rur. Ed. II, Bucureşti, [1909].
~ Idem, div. II prim. rur. an. I si II. Ed. I, Bucureşti, 1911.
~ Idem, div. III prim. rur (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1911-1912; ed. III, 1914-1915.

Nu exista imagini
  1716) BUJOIU, ELIE I.
 • Opera
 • Imagini
BUJOIU, ELIE I.
8963. ~ Câteva cuvinte asupra memoriului [lui I. Condeescu] publicat în Buletinul Industrial No. 2 din Februarie 1905 şi intitulat "Asupra mersului Scoalei de Arte şi Meserii din Bucureşti şi îmbunătăţirile ce urmează a i se aduce". [De Inginer-şef Elie I. Bujoiu, Directorul Scoalei Superioare de Meserii din Bucureşti]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (34 x 21). 8 p. (III 522575)
Descriere după copertă. Autorul, la p. 8.

Nu exista imagini
  1717) BUJOR, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
BUJOR, pseudonim
8964. ~ Vestitul Bandit Mărunţelu şi Banda sa Gheorghe Popa, Niţă Tumbuiuc, Nicu Stan Pârvu, Ioan Mâmăligea, Mihai Schiopu şi Ilie Dragotă. Naraţiunea faptelor după cum s'au întâmplat, de Bujor. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1894. (16,5 x 11,5). 33[-47] p. cu portr. (I 123738)

Nu exista imagini
  1718) BUJOR, ALEXANDRU (? -1874)
 • Opera
 • Imagini
BUJOR, ALEXANDRU (? -1874)
8965. ~ *Dacia Traiană. Consideraţiuni politice. Roma, Impr. Artero, 1873. 44 p. 2 cor. (Drap, 4(1904), nr. 64, ian. 3/16, p. 4: Lista de cărţi; Braşov 23338)
Drapelul dă ca an de apariţie: 1870.
8966. ~ *Descriptiunea globului terestru. [De] A. Bujor. (1 fasc). Gratz, [186?]. (Drap, 4(1904), nr. 64, iun. 3/16, p. 4: Listă de cărţi)
8967. ~ Resbelul Franco-Teutonicu din 1870-1871. De A. Bujoru. Partea I-II. Resbelulu sub Napoleone III (I). Resbelulu sub Republica francesă (II). Graţiu, Edit. lui Paulu Cieslaru (Impr. Leykam-Josefsthal în Gratiu), 1872. (27,5 x 20). 6 f., 227 p. cu il. şi portr., 4 h. (I) ; 2 f., 218 p. cu il. şi portr., 3 h. (II). (II 410029)
Partea a II-a a apărut la Impr. lui Ionu Janotta.
8968. ~ *Roma de 2 ori suverană, de 2 ori prostituată (Consideraţiuni istorice) de Al. Bujoru. Roma, 1873. (Iarcu, p. 147)

Nu exista imagini
  1719) BUJOR, MIHAI GHEORGHIU (1881-1964)
 • Opera
 • Imagini
BUJOR, MIHAI GHEORGHIU (1881-1964)
8969. ~ Cum s'a prăpădit Ţara. Acte şi documente oficiale din arhivele diplomaţiei ruseşti relative la intrarea noastră în acţiune publicate de ziarul Pravda din Petrograd. [Editate de M. Gh. Bujor]. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1918. (23 x 15,5). 32 p. 1 leu (II 49935)
În art. "Presa noastră la Odesa", apărut în "Presa noastră", nr. din Mai 1957, M. Gh. Bujor scrie: Tot acest punct de vedere [campania împotriva guvernului de la Iaşi] ne-a călăuzit şi în editarea prin februarie 1918 (la Petrograd), a broşurei documentare Cum s-a prăpădit ţara, unde am utilizat documentele aflate la Ministerul de Externe privitoare la intrarea României în războiul din 1916.
8970. ~ Războiul european şi social democraţia. [De] M. Gh. Bujor. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă (Poporul Societate anon. pe acţiuni de Tipografie, Librărie şi Editură), 1914. (19 x 12). 17 p. 0,10 lei. (Biblioteca Romînia muncitoare, nr. 51). (I 42472)
Descriere după copertă. P. 17 este imprimată pe cop. 3.

În colaborare:
CONSTANTINESCU, Al. şi ~. Întîi Mai, Sărbătorire a Muncii. Bucureşti, 1906; ed. II, 1907; ed. IV, 1912.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
KAUTSKY, K. Bazele socialdemocraţiei. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1911.
•Guvernarea liberală si muncitorii. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.
• Represiune şi prigoniri. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.

Vezi de asemenea:
•Antimilitarizmul. Dezbaterile procesului lui Alex. Nicolau. Pledoariile avocaţilor... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1720) BUJOR, PAUL (1862-1952)
 • Opera
 • Imagini
BUJOR, PAUL (1862-1952)
8971. ~ *Contribution à l'étude de la métamorphose de l'Ammocaetes branchiales en Petromyzon Plaveri, [par P. Bujor]. Lille (Impr. de Le Bigot frères), 1891. 8°. 99 p., 6 pl. (Extrait de la Revue biologique du Nord de la France, T. III, 1891). (Rally I, p. 52)
8972. ~ Contribution à la biologie de l'Artemia salina Leach. Par P. Bujor. Paris, Librairie Félix Alcan, [1911]. (22 x 16). p. 207-220. (Travail du Laboratoire de Morphologie de Jassy). (Annales de Biologie, 1911. Extrait). (BCU-Iaşi III B 12557)
8973. ~ Contribution à la faune des lacs salés de Roumanie. [Par] P. Bujor. Iassy (Impr. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16,5) 40 p. cu il. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Iassy. Vol. I, fasc. 2). (II 408592)
8974. ~ Curs de Morfologie Animalu. Profesat de D-I Paul Bujor, Prof, la Facultatea de Ştiinţi din Iasi. 1915-1916. [Iaşi, 1916]. (27 x 21). 2 f., 173 p. cu il., 62 f. pl. (BCU-Iasi IV 14019)
Litografiat.
8975. ~ Foamea şi Iubirea în Lupta pentru existenţă. [De] P. Bujor, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti, Lumen, [1911]. (19 x 12,5). 16 p. 0,20 lei. (I 23345)
Descriere după copertă.
8976. ~ Mi-a cîntat cucu'n faţă. [De] P. Bujor. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), [1910]. (16,5 x 12). 32 p. 0,15 lei. (Biblioteca Lumen, nr. 60). (Reprodusă din "Literatură şi Ştiinţă"). (I 21668)
Pe copertă, menţiunea: Depositul general A. Horovitz. Datat după: RI, 1910, nr. 96 (6), p. 88: Bibliografii.
8977. ~ Protozoaires et Plantes inférieures non-mentionnées encore dans le Lac Salé de Tékir Giol, par P. Bujor, Professeur à la Faculté de Sciences de Iassy. Iassy (Impr. Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1912. (24,5 x 16,5). [3] p. (Annales Scientifiques de l'Université de Iassy. Tome VII, 3-me fasc, p. 252-254. Extrait). (II 29149)
Descriere după copertă.
8978. ~ Reforma electorală şi agrară, de Paul Bujor, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (21 x 14). 52 p. 0,50 lei. (II 35352)
8979. ~.Universitatea din Iaşi, Facultatea de ştiinţi. Organizarea ei şi mijloacele de lucru de care dispune, [de P. Bujor, decan]. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1906. (24,5 x 16,5). 26 p. (II 3432)
Autorul, la sfârşitul textului.

Prefeţe:
BUCOVINEANU, I. Congresele de educaţiune fizică din 1910. Pref. de ~. Iaşi, 1911.

Nu exista imagini