Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  171) BARBU, NICOLAE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
BARBU, NICOLAE (1855-?)
4932. ~ Poesia d'amoru la eleni. [Teză de licenţă] de Nicolae Barbu. Bucuresci (Tip. Alesandru A. Grecescu), 1881. (20 x 13). 1 f., 173 p. (Facultatea de Litere şi Filosofia din Bucuresci). (I 192555)
4933. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Alessandru A. Grecescu), 1881. (20 x 13). 171 p. (I 523432)
4934. ~ De Sapphus epislula. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate anplissimi[!] philosophorum ordinis in alma litterarum universitate Friedrica Guilelma Berolinensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die XII A. Marţii A. MDCCCLXXXVII. Publice defendet auctor Nicolaus Barbu, coronensis transilvanus. Berolini (Typis Leonhardi Simion), 1887. (21,5 x 14). 44 p. (I 58031)
La p. 43, datele biografice ale autorului.

Traduceri.
TITUS LIVIUS. Istoria romană. Trad. de ~. Bucureşti, 1884; Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  172) BARBU, PETRU (1864-1941)
 • Opera
 • Imagini
BARBU, PETRU (1864-1941)
4935. ~ Carte de rugăciuni şi Cântări bisericeşti, întocmită, cu binecuvântarea Prea Sânţiei Sale Domnului Episcop diecezan Nicolae Popea, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Tip. şi Libr. diecesană, 1904. (19 x 9,5). 2 f., 160 p. cu il. (Astra-S 6529)
Lipsă copertă.
4936. ~ Idem. Cu binecuvântare arhierească de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Ediţia şi tiparul Tip. şi Libr. diecezane, 1908. (13 x 9). 2 f., 176 p. cu il. (I 159692)
4937. ~ Idem. Întocmită şi tipărită întâia oară, cu binecuvântarea Fericitului Preasfinţit Episcop Nicolae Popea, de Dr. Petru Barbu. Ed. III. Karánsebes (Caransebeş). (Lugos, Tip. Gutenberg), 1916. (13,5 x 10). 153 p. cu il. (Astra-S 6035)
Ed. 4 a apărut în 1919 (Drap, 19(1919), nr. 83. p. 3).
4938. ~ *Catechismulu religiunei ortodocse resăritene pentru scólele poporale, de Dr. Petru Barbu. Caransebeşu, Tip. şi libr. diecesană, 1893. 20 cr. (Tr, 24(1893), nr. 9, sept. 15, p. 275: Bibliografie ; Lumin, 14(1893) nr. 64, p. 3: Cronica şi sciri ; FD, 8(1893), nr. 35, p. 6: Bibliografie)
4939. ~ Catechismul. [De] Dr. Petru Barbu. Carte aprobată de Ven. Consistorii gr. or. române din Arad şi Caransebeş. Ed. II. Caransebeş, 1897. (18 x 12). 64 p. 40 fil. (Carte de religiune pentru şcoalele poporale, III). (I 459993)
Lipsă coperta.
4940. ~ Idem. Ed. III. Caransebeş, Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. diecesane, 1901. (19 x 12). 62 p. 40 fileri. (Carte de Religiune pentru şcoalele poporale, IV). (I 159854)
4941. ~ Idem. Aprobată de Vener. Consistorii gr. or. române din Arad, Caransebeş şi Oradea Mare. Ed. V. Arad, Ediţiunea şi tiparul Tip. române gr. or. a diecezei Aradului, 1905. (20 x 12,5). 72 p. 40 fil. (Carte de Religiune pentru Şcoalele poporale, IV). (BCU-ClN 171815)
4942. ~ Idem. Aprobată de autorităţile bisericeşti-şcolare. Ed. VI. Karansebeş, Ediţiunea şi tiparul Tip. şi Librăriei diecezane, 1907. (20 x 12,5). 72 p. (Carte de religiune pentru Şcoalele poporale. IV). (Bj-T, D II 44736)
4943. ~ *Idem. Ed. VII. Arad, Edit. autorului (Tip. diecez.), 1910. 8°. 72 p. 40 fil. (IV-a carte de rel.). (Rom-A, 1(1911), nr. 148, p. 3: Lista manualelor; Tr, 42(191), nr. III, p. 298: Publ. rom. pe 1910)
4944. ~ Idem. Ed. VIII. Karansebes, Ediţiunea şi tiparul Tip. şi Libr. diecezane, 1913. (20,5 x 12,5). 72 p. 40 fil. (II 149886)
4945. ~ *Idem. Ed. IX. Arad. [1914?]. (Barbu. Chestiunea, cop. 4)
4946. ~ Chestiunea manualelor de religiune pentru şcolile medii. [De] Dr. Petre Barbu. Caransebeş (Tip. diecezană), 1914. (20,5 x 13,5). 31 p. (II 38404)
4947. ~ Despre alegerea profesiunilor. Prelegere publică ţinută în Casina română din Lugoj la 22 Faur, 1898, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş (Tip. diecesană), 1898. (19 x 12). 26 p. (Bj-T, D II 35345)
4948. ~ *Istoria bisericească. Ed. II. Caransebeş (Tip. diec.), 1900. 8°, 62 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele poporale, III). (Tr, 32(1901), nr. VI-VII, p. 192: Prod. lit... pe 1900).
4949. ~ Istoria bisericii creştine. [De] Dr. Petre Barbu [Pe copertă: Ed. II cu 4 portrete]. Caransebeş, Edit. autorului (Tipariul Tip. şi Libr. Diecesane), 1898. (18,5 x 12,5). 112 p., 4 pl. 1 cor. (Carte de religiune pentru şcoalele medii, III). (I 460353)
4950. ~ *Idem. Ed. III. Cu adausul: Despre Sânta Tradiţiune. Caransebeş, Edit. Tip. şi Libr. diecesane, 1902. 1 cor. (Carte de Religiune pentru şcoalele medii, III). (Trib, 6(1902), nr. 179, p. 6: Bibliografie ; FD, 17(1902), nr. 35, p. 7)
4951. ~ Idem. Ed. IV. Caransebeş, Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. diecesane, 1903. (20 x 13). 120 p. 1 cor. (Carte de Religiune pentru şcoalele medii, III). (II 160041)
4952. ~ Idem. Ed. V. Karansebes, Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. diecesane, 1907. (20 x 13). 102 p. (Carte de Religiune pentru şcoalele medii, III). (II 159961)
4953. ~ Manual de Istoria Bisericească pentru Şcolile medii (Aprobat de Ven. Consistor diecezan gr. or. rom. din Karansebeş la 8 Mai 1908 Nr. 1243 B). Ed. VI. Karansebeş, Ediţiunea şi tiparul Tip. şi Libr. diecezane, 1914. (21 x 12). 124[-128] p. (Bj-Bv 10394)
Cuprinde şi Adaus: "Despre sfânta Tradiţiune". Ed. II-V au apărut cu titlul: "Istoria bisericii creştine".
4954. ~ Istoria sântă a Testamentului vechiu, de Dr. Petre Barbu. Caransebeş, Edit. şi Tipariul Tip. şi Libr. Diecesane, 1898. (19 x 12). 92 p. 40 cr. (Carte de religiune pentru şcoalele medii, I). (BSS I 8433)
4955. ~ Idem. Ed. II. Caransebeş,. Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. diecesane, 1900. (18,5 x 12,5). 98[-100] p. 80 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele medii, I). (I 460353)
Lipsă coperta.
4956. ~ Idem. Ed. III. Karansebeş, Edit. şi Tipariul Tip. şi Libr. Diecesane, 1907. (20 x 12). 126[-130] p. (Carte de religiune pentru Şcoalele medii, I). (BE-A 5578)
4957. ~ Istoria sântă a Testamentului nou. [De] Petre Barbu. Caransebeş, 1898. (18,5 x 12,5). 3 f., 88 p. 80 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele medii, II). (I 460353)
Lipsă coperta.
4958. ~ *Idem. Cu Adausul: Despre sânta Scriptură. [Ed. II]. Caransebeş, Edit. Tip. şi Librăriei diecesane, 1900. 80 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele medii, II). (Trib, 6(1902), nr. 179, p. 6: Bibliografie)
4959. ~ *Idem. Ed. II[!]. Caransebeş, 1904. (Barbu. Chestiunea, cop. 4)
4960. ~ Istoria Testamentului nou. [De] Petre Barbu. Ed. III. Karansebeş, Ediţiunea şi Tiparul Tip. şi Libr. Diecesane, 1915. (18,5 x 12). 116[-119] p. (Carte de Religiune pentru şcolile medii, II). (BSS I 9616)
4961. ~ *Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor poporale. Caransebeş, 1895. 12 cr. (FD, 10(1895), nr. 33, p. 7: Bibliografie)
4962. ~ *Idem. Cu un adaus de rugăciuni simple şi un tractat: Despre sânta scriptură. Aprobate de Ven. Consistorii gr. or. rom. din Arad, Caransebeş şi Oradea Mare. Ed. II. Caransebeş, Edit. Tip. şi Libr. diecesane, [1898]. 8°. 61 p. 0,15 fl. (Tr, 29(1898), nr. VI, p. 118: Prod. noastră lit. din 1897-98 ; Barbu. Religiunea, p. 63)
4963. ~ Idem. Ed. III. Caransebeş, Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. diecesane, 1900. (20,5 x 13,5). 64 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele poporale, II). (II 28221)
4964. ~ Idem. Ed. IV. Caransebeş, Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. decesane, 1902. (19,5 x 12). 64 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele poporale, II). (Astra-S 7363)
4965. ~ *Idem. Ed. V. Arad (Tip. decez.), 1905. 8°. 68 p. 30 fil. (Tr, 37(1906), nr. III, p. 80: Prod. lit. pe 1905)
4966. ~ Idem. Ed. VIII. Karansebeş, Ediţiunea şi tiparul Tip. şi Libr. diecezane, 1908. (19 x 12). 67 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru Şcoalele poporale, II). (I 159852)
4967 ~ *Idem. Ed. X. [Arad?], 1911. 30 fil. (Carte de religiune p. şcol. pop., II). (Rom-A, 1(1911), nr. 148, p. 13: Lista manualelor...)
4968. ~ Idem. Ed. XII. Aprobată de Veneratele Consistorii gr. or. române din Arad (Nr. 4451/1896), Karansebeş (Nr. 1728/1896) şi Nagyvárad (Nr. 885/116 şc, 1898). Karansebeş, Ediţiunea şi Tipariul Tip. si Libr. diecezane, 1912. (19 x 12). 67 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru Şcoalele poporale, II). (Astra-S 7370)
4969. ~ Idem. Ed. XIII. Aprobată de Ven. Consistor din Arad sub Nr. 6042/1913. Arad (Tip. Diecezană), 1913. (19,5 x 12,5) 67 p. 30 fil. (Carte de religiune pentru Şcoalele poporale, II). (BE-A 2984)
4970. ~ Istorioare bisericesci. [De] Dr. Petre Barbu. Caransebeş, Edit. autorului (Tip. diecesană), 1897. (19 x 12). 48 p. Preţul cărţii legate 15 cr. (Carte de religiune pentru şcoalele poporale, II). (I 159789)
4971. ~ Idem. Ed. II. Aprobată de Ven. Consistorii gr. or. române din Arad. Caransebeş şi Oradea Mare. Caransebeş, Ediţia şi Tipariul Tip. şi Libr. diecesane, 1901. (19 x 12). 62 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele poporale, III). (Bj-Bv 22719)
La p. 52-62: Adaus. A) Despre sânta Tradiţiune. B) Rugăciunile sântei Liturgii (Din Cartea de Rugăciune de Melchisedek, Episcop al Romanului. Bucureşti, 1884).
4972. ~ *Idem. Ed. III. Arad (Tip. diecez.), 1905. 8°. 61 p. 30 fil. (Tr, 37(1906), nr. III, p. 80: Prod. lit. pe 1905)
4973. ~ Idem. Ed. VI. Karansebeş, Ediţiunea şi tipariul Tip. si Libr. diecezane, 1907. (19 x 12). 1 f., 50 p. 30 fil. (Carte de Religiune pentru şcoalele poporale, III). (I 159853)
4974. ~ Idem. Ed. VII. Aprobată de autorităţile bisericeşti şcolare. Arad, Ediţiunea şi Tiparul Tip. şi Libr. Diecezane, 1910. (19,5 x 12). 47[-48] p. cu portr, 30 fil. (Carte de Religiune pentru Şcoalele Poporale, III). (BE-A, 3007)
4975. ~ Idem. Aprobată de Consistorii din Arad (Nr. 6299-1897), Karansebeş (Nr. 723 şc. 1898) şi Nagyvárad (Nr. 855/116 şc -1898). Ed. VIII. Karansebeş, Ediţiunea si tiparul Tip. şi Libr. diecezane, 1913. (20 x 12). 60[-64] p. cu il. 30 fil. (Carte de Religiune pentru Şcoalele poporale, III). (I 31784)
4976. ~ *Idem. Ed. IX. Arad, 1914. (Barbu. Chestiunea, cop. 4)
4977. ~ Istorioare religioase-morale alese şi întocmite pentru elevii începetori ai şcoalelor poporale de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Ediţia şi tipariul Tip. si Libr. diecesane, 1899. (18 x 12,5). 40 p. 30 fil. (I 102228)
4978. ~ Idem. Ed. II. Caransebeş, Ediţiunea si Tipariul Tip. si Libr. diecesane, 1903. (20 x 12). 41[-44] p. 30 fil.(Carte de Religiune pentru şcoalele elementare, I). (I 159884)
4979. ~ *Istorioare religioase-morale şi momente din viata lui Iisus. Ed. III. Arad (Tip. diecez.), 1905. 8°. 43 p. 30 fil. (Tr, 37(1906), nr. III, p. 80: Prod. lit. pe 1905 ; Trib, 10(1906), nr. 151, p. 6: Bibliografie ; Barbu. Chestiunea, cop. 4)
4980. ~ Istorioare religioase-morale. [De] Dr. Petru Barbu. Ed. IV. Karansebeş, Ediţiunea şi tiparul Tip. şi Librăriei diecezane, 1914. (18,5 x 12). 31 p. 30 fileri. (Carte de Religiune pentru Şcolile poporale, I). (BSS I 9612)
4981. ~ Isus Cristos cu cuvintele sântei scripturi, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Edit. proprie (Tip. diecesană), 1902. (20 x 12,5). XIII p., 1 f., 173 p. 50 fil. (I 644823)
Lipsă copertă. La pp. 171 - 173; Abonaţii cărţii.
4982. ~ *Idem. Caransebeş, 1912. 2 cor. 50 fil. Ediţie poporală. 1 cor. (Barbu. Catehism, cop. 4 ; Barbu. Chestiunea, cop. 4)
4983. ~ Idem. Vieaţa Mântuitorului lumii istorisită cu cuvintele Sfintei Scripturi de D-r. Petru Barbu, fost profesor la seminarul şi şcoala normală din Caransebeş. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Pavel Suru (tip. Nicolae Stroilă), [1916]. (22 x 15). 1 f., 157, VI p., 3 f. pl. 1,50 lei [corectat: 7]. (II 460225)
Prefaţa este datată: 25 sept. 1916 şi semnată de Prof. Ioan Mihălcescu.
4984. ~ Între nazareni. [de Dr. Petru Barbu]. Caransebeş, Edit. Foii Diecesane (Tipariul Tip. Diecesane), 1903. (20 x 13). 1 f., 17 p. [50 fil.] (I 467753)
Lipseşte coperta. Autorul, identificat după: Tr., 35(1904), nr. II, p. 88: Repertoriu bibliogr. al prod. lit. rom. din ţară pe anul 1903.
4985. ~ *Învăţătura Bisericii creştine ortodoxe. Partea I-II. Dogmele şi morala bisericii. [Arad, 1918?]. (Carte de religiune pentru şcolile secundare, IV). (FD, 33(1918), nr. 36, p. 2: Bibliografie)
4986. ~ Magii dela răsărit. [De] Petru Barbu. Cântece şi cuvinte pentru copiii cari umblă cu steaua. Karânsebeş (Tiparul tip. diecezane), 1917. (19 x 12,5). 23 p. (I 149606)
Descriere după copertă.
4987. ~ Manual de Istorie bisericească pentru şcoalele poporale superioare şi medii inferioare, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Edit. Autoriului (Tipariul Tip. diecesane), 1896. (19,5 x 12). 2 f., 90 p. (BCU-ClN 390028)
4988. ~ Purtarea socotitor bisericeşti pe baza contabilităţii duple[!]. [De] Dr. Petru Barbu. Caransebeş (Tip. Diecezană), 1909. (30,5 x 24). 24 p. 3 cor. (III 29273)
4989. ~ *Respuns la darea de seamă a d-lui Sim. Popescu, publicată în Tribuna An XVII, 1900, asupra cărţilor mele de religiune, de Dr. Petru Barbu, profesor în Caransebeş. S.l., [1900]. (Tr, 31(1900), nr. IX, p. 228: Bibliografie)
4990. ~ Religiunea în şcoala poporală. Indegetări metodice, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Edit. autoriului (Tipariul Tip. Diecesane), 1897. (20,5 x 13,5). 2 f., 62 p., 1 f. 60 fil. (II 13242)
4991. ~ Religiunea în şcoala veche şi în şcoala nouă, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Edit. proprie (Tipariul Tip. Diecesane), 1899. (20 x 12). 2 f., 62 p., 1 f. catalog. 1 cor. (I 14072)
Pe cop. IV, menţiunea: "Catecheţii şi înveţătorii gr. or. rom. din Metropolia noastră primesc broşura gratuit, dacă trimit portul postal".
4992. ~ Religiunea în şcoalele poporale. I. Elemente de Catihetică sau Metodica Religiunii, de Dr. Petru Barbu. Caransebeş, Edit. şi Tipariul Tip. şi Librăriei diecezane, 1906 [pe copertă: 1907]. (23,5 x 15,5). 2 f., 99[-101] p. 3 cor. (II 644870)
Cu o foaie de titlu comună ambelor volume: "Religiunea în şcoalele poporale. Elemente de Catihetică sau Metodica Religiunii şi Preparaţiuni" de Dr. Petru Barbu, profesor de teologie şi pedagogie, şi Petru Bizerea, învăţător la şcoala de aplicaţie. Două volume. Caransebeş, Edit. şi Tiparul Tip. şi Librăriei diecezane, 1906.
4993. ~ Idem. Ed. II. Arad (Tip. şi Librăria diecezană), 1915. (22,5 x 15,5). 86 p. (II 644890)
P. de titlu separată pentru titlul general al ambelor volume: "Religiunea în şcolile poporale Elemente de Catihetică sau Metodica Religiunii şi Preparaţiuni" de Dr. Petru Barbu şi Petru Bizerea. Două volume. Arad. Tip. şi Librăria diecezană. Lipsă coperta.
4994. ~ Şcoala modernă şi religiunea la noi. [De] Dr. Petru Barbu. Caransebeş (Tip. Diecesană), 1916. (20,5 x 13). 24 p. 30 bani. (II 150669)

Editări de texte:
• Novi homines Caransebesienses. Editată de ~. Caransebeş 1906.

Nu exista imagini
  173) BARBU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
BARBU, VASILE
4995. ~ Studiu asupra organizarei la noi a Academiei Comerciale. [De] Vasile Barbu, Licenţiat în ştiinţele comerciale şi economice din Colonia. [Bucureşti] (Tip. Jubileu), [1913]. (21 x 13,5). 30 p. 1 leu. (II 31233)

Nu exista imagini
  174) BARBUL, EUGEN PAVEL (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BARBUL, EUGEN PAVEL (1875-?)
49906. ~ *Az avarvidék nyelvjárás. 8 r. Budapest, Franklin-Társulat ny., 1900. 71 p. (Bibliogr. Hung. 1901-1910, I, p. 61)
4997. ~ A román történetirás 1820-ig. Irta Dr. Barbul Jenö. Budapest (Elet irodalmi és nyomda részvénytársaság), 1912. (26,5 x 17,5). 2 f., 53[-55] p. (Mz B-S III 3338)
4998. ~ *Fejezetek a régi román irodalomtör-tenetböl. Tánul mány. Budapesta, Hornyánszky ny., 1912. 32 p. 28 cm. (Budap. Bibl. Széchényi 226400)
4999. ~ *Szembe Miklós külpolitikai nyilatkozatai 1903-1918. Budapesta (Hornyánszky ny.), 1918. 13 p. [Klny. A. Célbol]. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 51)

Nu exista imagini
  175) BARBUSSE, HENRI
 • Opera
 • Imagini
BARBUSSE, HENRI
5000. ~ Prăpădul [Le Feu] (Din jurnalul unei Căprarii). [De] Henri Barbusse. Roman. Traducere de F.A. [pe copertă: Aderca] Bucureşti, Edit. I. Brănisteanu, [1918], (23 x 17). 249 p. 5 lei (Premiul Goncourt). (II 48255)
Manuscrisul datat: Decembrie 1915; anul de apariţie dedus după anunţul de pe cop. 3 şi după depozitul legal în BAR: 75/1919.

Nu exista imagini
  176) BARBY, HENRY
 • Opera
 • Imagini
BARBY, HENRY
5001. ~ Epopeia sârbă. Agonia unui popor. [De] Henry Barby, Corespondentul de război al ziarului Le Journal. Traducere de St. Berechet. [S.l., 1916]. (16 x 10). 213 p. 2,50 lei. (BCU-Iaşi I 13428)

În colaborare.
5002. ~ Tragedia unui popor şi a regelui său, [de Henry Barby şi Locot. Marianovici]. Traducere [şi prefaţă] de Ştefan Berechet. Bucureşti, Edit. Libr. Pavel Suru, 1917 [pe copertă: 1920]. (16,5 x 12,5). 148 p. (Biblioteca Slavo-Romană, nr. 6-8). (I 556123)
Pe copertă: "Traducere din sârbeşte de...". Datele editoriale, numai pe copertă.

Nu exista imagini
  177) BARCA, CONSTANTIN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BARCA, CONSTANTIN (1870-?)
5003. ~ Curs pentru şcoala regimentară, lucrat de oficierii Regimentului 11 Artilerie sub Direcţia căpitanului Barca Constantin. Coprindând: Catechismul Soldatului, Regulamentul Instrucţiei Calare, Gramatica, Geografia, Aritmetica, Istoria Românilor, Geometria, Topografia, Forteficaţia, Higiena omului, Higiena Calului şi Transporturi militare. Focşani (Tip. Alesandru Codreanu), 1905. (24 x 16,5). 1 f., 170 p. (II 1580)

Nu exista imagini
  178) BARCA, GEORGE I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BARCA, GEORGE I. (1869-?)
5004. ~ Locaţiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă de George I. Barca. Focşani (Tip. Alesandru Codreanu), 1895. (24 x 16). 75 p. (Facultatea Juridică din Bucureşci). (II 412856)

Nu exista imagini
  179) BARCAN, NICOLAE I. (1841-1913)
 • Opera
 • Imagini
BARCAN, NICOLAE I. (1841-1913)
5005. ~ Memoriu relativ la şcoala de Musichie Bisericească pe anii 1869-1899, [de Neculai I. Barcan]. Peatra (Impr. Jud. Neamţu), 1899. (23 x 15,5). 20 p., 1 tab. (II 423014)
Numele autorului menţionat la sfârşitul textului (p. 20).

Nu exista imagini
  180) BARCIANU, CONSTANTIN P. (1851-1903)
 • Opera
 • Imagini
BARCIANU, CONSTANTIN P. (1851-1903)
5006. ~ Agricultura generală. Lucrarea pământului. Plugul, Grapa, Tăvălugul şi alte instrumente de mărunţit pămentul. îngrăşemintele de Const. P. Barcianu, profesor de agricultură i. r. Orăştie, Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902]. (22,5 x 14,5). 24 p. 30 fil., pentru România 50 bani (Biblioteca Bunul Econom, 7). (II 412734)
Datat după: Uni, 12(1902), nr. 32, p. 270.
5007. ~ Agrologia sau cunoaşterea pămenturilor şi mijloacele de a le înbunâtăţi[!], de Const. P. Barcianu, profesor de agricultură i. r. Orăştie, Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902]. (22,5 x 14,5). 26 p. 30 fil, pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 6). (II 412904)
Datat după: Uni, 12(1902), nr. 32, p. 280.
5008. ~ Cartoful, Napul (Sfecla), Inul, Cânepa, Rapiţa, Măzărichea, Fasolea, Lintea şi cultura lor, de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie, Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1903], (23,5 x 15,5). 29[-31] p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 12). (II 563793)
5009. ~ Cultura Cerealelor. Grâul, secara, orzul, ovesul, meiul, hrisca, cucuruzul (porumbul), de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie, Edit. Bunului Econom, [1903]. (23 x 15). 35 p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 11). (II 459457)
5010. ~ Economia Cailor şi a Vitelor mari cornute [pe copertă: şi bivolilor], de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie, Edit. Bunul Econom (Minerva institut tip.), [1904] (22 x 15,5). 28 p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 13). (II 529598)
5011. ~ Economia porcilor şi oilor [pe copertă: şi caprelor], de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie, Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902]. (22,5 x 14,5). 30 p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 2). (II 412732)
Datat după: Uni, 12 (1902), nr. 18, p. 168 ; Drap, 2(1902), nr. 46, p. 3: Bibliografie.
5012. ~ Economia vitelor sau Zootechnia generală, de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie. Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902]. (22,5 x 14,5). 28 p. 30 fil, pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 5). (II 412730)
Datat după: Uni, 12(1902), nr. 32, p. 280.
5013. ~ Îngrăşemintele. Irigaţiunile (Udarea pământului). De Const. P. Barcianu. Orăştie (Minerva inst. tip), [1902]. (23 x 15). 29[-31] p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 8). (II 273698)
5014. ~ Îngrijirea plantelor în cursul vegetaţiunii. Recolta cerealelor, de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902]. (22,5 x 14,5). 31 p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 4). (II 412729)
Datat după: Uni, 12(1902), nr. 32, p. 280; Drap, 2(1902), nr. 82, p. 3.
5015. ~ Nomenclatura plantelor mai principale în limbele Latină şi Română, de Const. P. Barcianu, Profesor de agricultură la şcoala practică de agricultură din Roman. Cu o prefaţă de N. N. Andronescu, redactorul revistei Amicul agricultorului. Bucureşci (Tip. Joan Weiss). 1893. (15 x 11). 38 p. (Supliment la Amicul Agricultorului. Revistă agricolă, comercială şi industrială). (I 76096)
5016. ~ Nutreţurile ierboase, cositurile (Fênaţele), prepararea fenului şi păşunile, de Const. P. Barcianu. Orăştie, Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902]. (22,5 x 14,5). 32 p. 30 fil., pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 1). (I 412731)
Datat după: Uni, 12(1902), nr. 18, p. 168 ; Drap, 2(1902), nr. 46, p. 3: Bibliografie.
5017. ~ Prăsirea paserilor de casă (galiţe, hoare). Găinile, curcile, găinuşele (bibilicele), gâşcele, raţele, porumbii (porumbeii), de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie, Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1903]. (22,5 x 14,5). 61[- 63] p. 60 fil., pentru România 1 leu. (Biblioteca Bunul Econom, 9-10). (II 412728)
5018. ~ Semênţa Plantelor Agricole şi sămânul lor, de Const. P. Barcianu [...]. Orăştie. Edit. Bunului Econom (Minerva inst. tip.), [1902], (22,5 x 14,5). 24 p. 30 fil.; pentru România 50 bani. (Biblioteca Bunul Econom, 3). (II 412733)
Datat după: Uni, 12(1902), nr. 18, p. 168 ; Drap, 2(1902), nr. 46, p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini