Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1691) BUFFON, GEORGES-LOUIS LECLERC, conte de (1707-1788)
 • Opera
 • Imagini
BUFFON, GEORGES-LOUIS LECLERC, conte de (1707-1788)
8926. ~ Discursu assupra stylului. [De] Buffon. [Traducere de] E. D. Bălteanu. Bucuresci (Impr. Naţională, antr. C. N. Rădulescu), 1870. (16,5 x 12). 40 p. 0,60 lei. (I 234136)
8927. ~ Discours sur le style. [Par] Buffon. Ed. nouă. Cu un studiu literar de Bonifaciu Florescu. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (21 x 13,5). 52 p. 1 leu. (II 118387)
8928. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Ig. Haimann, librar-editor, 1887. (18 x 12). 67 p. (I 118159)
8929. ~ Morceaux choisis [din] Buffon. Ed. fraceză cu note şi viaţa lui Buffon în limba română traduse după A. Edouard Dupré, Vechiu elev al scoalei Normale superioare, agregat. Iaşi, Edit. Fraţii Şaraga şi I. I. Leibovici (Stab. Grafic Miron Costin), [1898]. (16 x 10,5). XIV-272 p. cu il. 2 lei. (II 27541).
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 257 şi urm.).
8930. ~ Omul şi Natura. [De] Buffon. Traducere de A. Luca. Bucureşti, Editura Lumen (Tip. M. Kalber), [1910]. (16,5 x 12,5). 32 p. 0,15 lei. (Biblioteca Lumen, nr. 32). (I 21653)

Vezi de asemenea:
DAME, FRÉDERIC. Cartea de citire şi traducere pentru clasa IV-a gimnazială. Bucăţi alese din... Ed. I, Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1692) BUGARIU, TERENTIUS
 • Opera
 • Imagini
BUGARIU, TERENTIUS
8931. ~ Academia Română şi Sentinela cântărilor bisericeşti. Respus critic de Terentius Bugariu, preot militar. Temesvar-Timişoara (Tip. Sudungară), 1910. (22,5 x 14,5). 23 p. 40 fil. (II 19737)
Răspuns acelora care n-au primit lucrarea sa "Sentinela...".
8932. ~ Sentinela cântărilor bisericesci-române, pusă de Terentius Bugariu, preot militar. Temesvar (Inst. Litografic Robert Beyer), 1908. (33 x 25,5). XIV, 79 p., 1 f. portr. (III 17436)
La p. 78: Tip. Sudungară (Toma D. Cirovici), Timişoara.

Traduceri:
ELIA MINIAT. 1669-1714 atheni metropolitánah... Forditotta: Terentius Bugariu. Timişoara, 1909.

Nu exista imagini
  1693) BUGEAN, COSTICĂ (1851-1895)
 • Opera
 • Imagini
BUGEAN, COSTICĂ (1851-1895)
8933. ~ Despre complicitate. Thesa pentru licenţia presentata si susţinuta la... de Costică Bugean, Născut în Ploesci. Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (21,5 x 14,5). 85 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci). (Oferta Dan Bugeanu)

Nu exista imagini
  1694) BUGNARIU, JULIU (1864-1929)
 • Opera
 • Imagini
BUGNARIU, JULIU (1864-1929)
8934. ~ Musa someşeană. Poesii poporale române din jurul Năseudului. Adunate şi aranjate de Dascălul Juliu Bugnariu. Partea I. Balade. Gherla, Propr., Edit. şi Tip. Aurora A. Todoran, 1892. (18,5 x 13). 96 p. (I 159788)

Nu exista imagini
  1695) BUGNARIU, TEOFIL
 • Opera
 • Imagini
BUGNARIU, TEOFIL
8935. ~ Idegen eredetu népmeséink.. Irta Teofil Bognár. Budapest (Az Athenaeum R. Társulat Könyvnyomdája), 1894. (23,5 x 15,5). 81 p. (II 458602)
Poveşti populare maghiare de origină străină.

Nu exista imagini
  1696) BUHĂESCU, VASILE, cămăraşul
 • Opera
 • Imagini
BUHĂESCU, VASILE, cămăraşul
8936. ~ Istoriele Ţării Romaneşti şi ale Ţării Moldovei. De viaţa a prea luminaţilor domni, ce au stăpînitu întru aceste două ţări, şi ce s'au lucratu în zilele lorii, şi a părţiloru streine carese megieşăscu cu aceste ţări: Pre scurtu adunate din multe letopiseţe cu porunca prea luminatului, prea înălţatului, bunu credinciosului dintru slăvită viţă Domn Io C. N. S. Bunul, şi prea înţeleptulu stăpînitoru: Scosus'au de prea plecatul din slugile mării sale, Vasilie cămăraşul, de isvoade pre forma aceasta cum sevede în anul (7241 sau 1733). [Bucuresci, Librariu-editoriu George Ioanid, 1857]. (22,5 x 15). 71 p. (Extras din Calendar istorică şi politică pe anulu 1857). (II 169598)
Fals extras. Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Cuprinde şi documente politice de la 1853. Vezi şi: Em. E. Kretzulescu, "Cronica lui Vasile Buhăescu Cămăraşul", în: RIAF, 1913, XIV, p. 151-170; 1914, XV, p. 219-225 şi 1922, XVI, p. 162-186.

Nu exista imagini
  1697) BUHU, ELENCO
 • Opera
 • Imagini
BUHU, ELENCO
8937. ~ Culegire de rugăciuni şi câteva istorioare, adunate de D-na Elenco Buhu. Iaşii, 1854. (13,5 x 10). 1 f., 71 p. (BSS I 4753)
Cu menţiunea: "Se dă în daru". Cu alfabet de tranziţie.
8938. ~ Stihuri de D-na Elenco Buhu. Iaşii, 1854. (12,5 x 9,5). 1 f., 33 p. Se dă în dară. (I 105910)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1698) BUIA, I. (?-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BUIA, I. (?-1918?)
În colaborare:
BABEŞ, V. A. BABEŞ şi ~. Les lésions gastro-intestinales dans la pellagre... Bukarest, 1916.
MĂRTZ, F. şi ~. Asupra unui caz de epitelioma... al mamelei cu generalizarea viscerală şi cutanată ... Bucureşti, 1912.


Nu exista imagini
  1699) BUICLI, CHRISTE (1857-1916)
 • Opera
 • Imagini
BUICLI, CHRISTE (1857-1916)
8939. ~ Des anomalies et des formes frustes de la sclérose en plaques disséminées, par Christe Bouicli, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Interne des hôpitaux, Membre correspondant de la Société anatomique. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine A. Duruy, successeur), 1883. (24,5 x 15,5). 93 p. (II 19488)
8940. ~ Cămăraşul. Isterie şi ipnotism, de Doctorul Buicli, fost intern al spitalelor din Paris. Conferinţă ţinută la 31 Ianuarie 1885. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar-editor (Typ. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1885. (17 x 11). 57 p., 1 f. bibliogr. (Atheneul Român). (I 61347)
8941. ~ Lecţiuni clinice asupra semeiologiei cardiace, de Dr. Christe Buicli, Medic primar al secţiunei III medicale. [Bucureşti, 1888]. (23 x 15). 122 p. cu il. (Spitalul'Brancovenesc). (BCU-ClN 184579)
Descriere după datele de la începutul textului, completată cu date din: Cugetarea, p. 137.
8942. ~ *Notes sur quelques points de la Symptomatologie du diabète. (Thèse). Paris (A. Parent), 1873. 4°. 36 p. (Crăinicianu, p. 40 ; Rally I, p. 52)

În colaborare:
8943. ~ Un cas de polynévrite arsenicale, par Le prof. Buicli, Professeur de clinique médicale [et] Dr. Varnali, Chef de clinique Bucarest. Bucarest (L'Institut d'Arts Graphiques Carol Göbl), 1897. (23,5 x 16). 7 p., 1 pl. (II 408603)
8944. ~ *Raport asupra glandelor cu secretiune internă şi externă în syndromul asistolei. [De] Buicliu şi Danielopol. Aprilie 1914 în congresul naţional al medicilor. Bucureşti, [1914]. (Christea, p. 100)

Nu exista imagini
  1700) BUICLIU
 • Opera
 • Imagini
BUICLIU
Vezi şi: BUIUCLIU

Nu exista imagini