Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1681) BUDU, IANCU (1829-1885)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, IANCU (1829-1885)
Vezi: GHEORGHIU BUDU, IANCU (1829-1885)


Nu exista imagini
  1682) BUDU, ISIDOR (1881-1938)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, ISIDOR (1881-1938)
(Isis)
8889. ~ *Din flori. [De] Isidor Budu. München, Edit. A. Ebin, 1905. 8° mic, 106 p. (JL, 2(1905), nr. 6, iunie, p. 96: Notiţe bibliografice; Luc, 4(1905), nr. 13-14, p. 230: Dări de seamă şi Notiţe bibliografice; An PR, 1908, p. 200)
8890. ~ Gădilituri şugubeţe şi fireşti [pe copertă şi: Intrudumerire. Apărătorilor de neam. Fârtaisfrr Şoacăţu. Hârjoane Smirghel Scripcaru. Poezii teapene. Cugetări. Maxime. Epigrame. Titirezuri. Reţete barosane. Dialoguri jargonice. Ciuşmandeaua ţigănească. Moş Cute Tabacaru şi Un cap de operă lumeasco-sufletească]. (Cari mai de cari pişcătoare, însă, prielnice şi nevătămătoare) în Rânduri plivite şi şiraguri îmbobocite întocmite de Isis [pe copertă: Isis... Bistriţa]. Fiţuica IV-a Piatra N. 1907 (Prin gieruri, police, pâcle şi la guriţa... sobei). Tesco' ncondeierea Rezbătătorul. Piatra-N. (Impr. Jud. Neamţu), 1907. (24 x 16,5). 61 p. (II 458613)
La preţ menţiunea: "Se găseşte de târguire la întocmitor, cu tocmala de 60 leuşcani-păturicea. (Bucată pentru concursul academic: Scrieri de ori ce natură)".
8891. ~ Idei essenţiale în Prosă şi Rithmuşoare (Tainice şi Variante) de Isis... [= Isidor Budu?]. Partea I. Intre anii 1866 şi 1905, lunile Mai. Piatra-N. (malul Bistriţei). Piatra-N. (Tip. Progresul), 1906. (18,5 x 13,5). 2 f., 100 p. 2 lei. (BCU-Iaşi 1686)
Pe copertă: "Ubi verramur? (Proză) din scrierile lui Isis .. Seria III-a".
8892. ~ Spirituale. Poesii Tainice şi Variante. De Isis [pe copertă: Din scrierile lui Isis...]. Piatra-N. (Tip. Progresul), 1904 [pe copertă: 1905]. (19,5 x 14,5). 68 p. (I 2583)

Nu exista imagini
  1683) BUDU, N. C. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, N. C. (1850-?)
8893. ~ Despre Juriu şi chestiunile ce li se pun în dreptul roman şi dreptul român. Thesa pentru licenţia. Act public presentat şi susţinut la... Iunie, 1876, de N. C. Budu. (Născut în Bârlad). Bucureşti (Typografia Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1876. (25,5 x 14,5). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 17118)

Nu exista imagini
  1684) BUDU, TITU (1846-1917)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, TITU (1846-1917)
8894. ~ Catechese pentru pruncii şcolari din scólele elementare poporale. După Georgiu Mey, preotu în Schworzkirch din diecesa de Rottenburg, de Titu Budu, concipistu episcopescu, vice-notariu şi asesore consistorialu. Gherl'a (Tipografia Diecesana), 1877. (22,5 x 14,5). 2 f., 224[-227] p. 1 fl. 50 cr. v. a. (Bo-Bl 8959)
8895. ~ Idem. Ed. II. Gherl'a, Proprietatea şi Editur'a Cancelariei Negrutiu (Tip. Aurora, p. A. Todoranu), 1889. (20,5 x 14,5). 205[-208] p. (II 296192)
8896. ~ *O concordantia biblica reala, de Titu Budu, capelanu în Inodu în Marmati'a. S.l., [1872]. (D-lu Titu Budu a scosu de sub tipariu o brosiurica intitulata...). (F, 8(1872), nr. 35, aug. 27/sept. 8, p. 418)
8897. ~ Concordantia biblica reale seu Locuri scripturali în ordinea alfabetica a materieloru diverse. Elaborata de Titu Budu, Concipistu episcopescu, vice notariu şi asesoru consistorialu. Partea [I]-II. Gherl'a (Tipografia Diecesana), 1876. (23 x 15,5). 3 f., 382 p. (I) ; 1 f., p. 383-760 (II). [3 fl. exemplarul]. (II 439696)
Cu menţiunea: "Retipărirea fora de indulginti'a auctorelui e oprită". Lipsă coperta.
8898. ~ Cuventari funebrale şi iertatiuni din auctori renumiţi şi din scriptele repausatului Georgiu Molnaru, fostu parocu protopopu în Turtiu. Prelucrate de Titu Budu, concipistu episcopescu, vice-notariu şi asesore consistorialu. Tomulu I-II. Gherl'a (Tipografia Diecesana), 1878-1887. (18 x 13). 4 f., 171 p: 1 fl. 50 cr. v.a. (I) ; 4 f., 295 p. 1 fl. v.a. (II). (BCU-ClN G 113; II 160026)
8899. ~ Date istorice despre protopopiatele, parochille şi mănăstirile române din Maramureş. Din timpurile vechi până în anul 1911. Culese şi scrise de Tit Bud, Vicariul Maramureşului. Cu permisiunea Preaven. Ordinariat diecezan. Gherla (Tipografia Diecesana), 1911. (23 x 15). VI p., 1 f., 104 p., 2 f., 1 f. pl. 3 coroane. (II 26985)
Cu un portret.
8900. ~ Disertatiune despre episcopii şi vicarii romani din Maramuresiu. De Tit Budu, paroc în Ş.-Siugatag, protopopu de Mar'a şi Administratorele oficiului vicariale din Maramuresiu. Gherl'a (Tipografia Diecesana), 1891. (17 x 11,5). 61 p. (I 464413).
Lipsă coperta.
8901. ~ Îndreptariu practicu pentru pastorii sufletesci. Compusu de Titu Budu, Parocu, protopopu şi asesore consistorialu. Gherl'a (Tipografia diecesana), 1883. (22,5 x 15). VIII, 701 p., 1 tab. 2 fl. 50 cr. v. a. (II 460518)
Lipsă coperta.
8902. ~ Însemnări şi date despre înfiinţarea parochiei gr-.cat. române din Sigetul Maramureşului. (Mâramorossziget). Culese, scrise şi edate prin Tit Bud, parochul Sigetului, vicariul Maramureşului. Gherla (Tipografia diecesană), 1905. (32 x 21). 34 p. (III 160669)
8903. ~ Poezii populare din Maramureş. Adunate de Tit Bud, Vicarul Maramureşului. Şedinţa 28 Martie 1908. Bucureşti, 1908. (24 x 16). 1 f., 86 p. 1 leu. (Academia Română). (Din vieaţa poporului român. Culegeri şi studii, III). (II 11804)
8904. ~ Ritualu pentru pruncii şcolari din scólele elementare poporale. De Titu Budu, parocu gr.-cat. în Satu Siugatagu, protopopulu district Mar'a, administratorele vicariulu a Maramuresiului, asesoru consist., vice-presidele Asociatiunei pentru cultur'a poporului romanu din Maramuresiu, presidele Reuniunei invetiatoriloru gr.-cat. romani din Maramuresiu, directore a Convictului gr.-cat. romanu din Sigetului Maramuresiului scl. Cu concesiunea Preaveneratului Guvernu Diecesanu. Gherl'a (Tipografia Diecesană), 1889. (18 x 13). 3 f., 55 p. 20 cruceri. v. a. (I 55999)
8905. ~ Idem. Gherl'a (Tipografia Diecesană) 1894. (20 x 14). 3 f., 57 p. 20 cr. v. a. (Astra-S 8507)
8906. ~ Idem. Szamosujvár [Gherla], Edit. Tipografiei Diecesane, 1910. (20 x 14,5). 60[-62] p. 40 fil. (BCU-ClN 143641)
8907. ~ *Statutele Reuniunei invetiatoriloru romani greco-cat. din Maramuresiu, [188?]. 12 cr. în folosulu fondului Reuniunei. (Budu, p. 4)
8908. ~ Tipicu basericescu din cărţile rituale şi manuale de acestu soiu, prelucratu de Titu Budu, parocu în Satu-Siugatagu, protopopulu districtului Mar'a, asesoru a consistoriului diecesanu si a consistoriului subalternu vicariale din Maramuresiu, vice presidele Reuniunei docentiloru romani, şi notariulu Asociatiunei pentru cultur'a poporului romanu din Maramuresiu, auctorulu mai multoru opuri bisericesci. Gherl'a (Tipografia Diecesană), 1886. (22 x 14). VIII-131 p. 1 fl. 10 cr. (II 55734)
8909. ~ Idem. Ed. II. Gherla (Tipografia Diecesană), 1906. (20,5 x 14). VII-168 p. 2 cor. 20 fil. (II 150693)
8910. ~ Tipic preoţesc din cărţile rituale, prelucrat de Tit Bud, paroch S.-Sugatag, protopopul districtului Mara şi vicariul Maramureşului. Tipărirea concesă de Preav. Guvern diecesan. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1894. (22 x 14). 2 f., 80 p. 55 cr. (II 160083)
8911. ~ Vieti'a preacuratei vergure Mari'a. Scrise de Titu Budu, concipistu episcopescu, vice-notariu şi asesore consistorialu. Gherl'a (Cu literile Tipografiei diecesane), 1879. (17,5 x 13). VIII, 115 p., 1 f. pl. 65 cr. v.a. (BSS I 6535).
Lipsă coperta.
8912. ~ Viaţa sânţilor, de Tit Bud, Paroch grecocatolic în Sat-Şugatag, Protopopul districtului Mara, Vicariul Maramurgşului. Asesore a Sântului Scaun Consistoriale de Gherla, Presidele Reuniunei docenţilor gr.-cat. români din Maramurăş, Vice-presidele Asociatiunei pentru cultura poporului român din Maramureş, Directore al Convictului român din Siget, membru ordinar al Asociatiunei pentru literatura şi cultura poporului român şi membru ales al congregaţiunei comitatense din Maramureş. Cu permisiunea Preaveneratului Ordinariat. Gherla (Tipografia diecesană), 1897. (28 x 20,5). 3 f., V, 416 p. 6 corone. (II 16095)

Traduceri:
GABRIELLY, ADRIEN. De unde nu este reîntorcere. Trad. de ~. Pesta, 1872.

Nu exista imagini
  1685) BUDURESCU, JOAN ST. (?-1901)
 • Opera
 • Imagini
BUDURESCU, JOAN ST. (?-1901)
8913. ~ Sponsori Fidepromisori şi Fidejusori. Thesa pentru licenţia de Joan St. Budurescu. Bucureşti (Typ. Alesandru A. Grecescu), 1880. (23,5 x 17). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 87312)

Nu exista imagini
  1686) BUDURESCU, NICOLAE (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDURESCU, NICOLAE (1888-?)
8914. ~ Poema navelor plecate. Crepusculare. Poema toamnei. De N. Budurescu. Desemnuri de P. Troteanu. [Bucureşti] (Tip. Cooperativă Poporul), 1912. (17 x 16). 87 p. 2,50 lei. (I 307.52)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1687) BUDURESCU, VASILE (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDURESCU, VASILE (1859-?)
8915. ~ Călăuza potcovarului-infirmier şi a infirmierului, de Veterinarul Maior V. Budurescu de la Comandamentul Corpului I Armată. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1904]. (19,5 x 13). 92 p. , 10 f. pl. (I 5152)
Pe copertă, titlul: "Regatul României. Corpul I de Armată. Serviciul de Stat Major. Biuroul II. Ordin de zi No. 13, din 27 Maiu 1904". La p. 3-5, textul Ordinului No. 13 privitor la înfiinţarea unei şcoli de potcovari infirmieri de cai în care se va preda cursul lui V. Budurescu.
8916. ~ Cisticercosa la porc. Tesă pentru obţinerea diplomei de medic-veterinar de Vasile C. Budurescu. Bucureşti (Tip. Universul, Luigi Cazzavillan), 1887. (23,5 x 16). 46 p. (Scola Superioră de Medicină Veterinară, nr. 8). (II 408637)

Nu exista imagini
  1688) BUESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BUESCU, ALEXANDRU
8917. ~ Birul în Ţerile Române. Teza de licenţă de Alexandru Buescu. Bucureşti (Tipografia Miulescu), 1902. (24,5 x 16,5). 53, 3 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 443200)

Nu exista imagini
  1689) BUESCU, PANĂ (1833-1904)
 • Opera
 • Imagini
BUESCU, PANĂ (1833-1904)
8918. ~ Comerţul internaţional şi tarifele vamale, de Pană Buescu. Bucuresci, Edit. Speranţa, 1904. (23 x 15). 1 f., 11-88 p. 2 lei. (II 1875)
8919. ~ Crisa agricolă şi remediile sale, de P. Buescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucii), 1889. (22,5 x 15). 2 f., 173, III p. 6 lei. (II 408669)
8920. ~ Lecţiuni elementare de chimie agricolă, de Pană Buescu, fost profesor de chimie şi fisică la Şcoala de agricultură de la Herăstrău. Cu o prefaţă şi o notiţă biografică a autorului de D-l S. P. Radianu. Fasc. I. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1905. (23,5 x 16). 1 f., III, X, 142 p. (II 15973)
8921. ~ Tocmelele agricole pe teoria rentei. De P. Buescu. Bucuresci (Tip. jurnalului Buna credinţă), 1893. (22 x 15). 2 f., 55 p. 0,50 lei. (Publicate în jurnalul Buna credinţă). (II 75392)

Nu exista imagini
  1690) Buffalo-Bill în codrul secular
 • Opera
 • Imagini
Buffalo-Bill în codrul secular
8922. • *Buffalo-Bill în codrul secular. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1894]. 10 cruceri. (Biblioteca Poporului, nr. 24). (Oraţiuni, cop. 4)
8923. • *Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1902]. (Cujbă, cop. 4)
8924. • *Buffalo-Bilfl] în Occidentul selbatic. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1894]. 10 cruceri (Biblioteca Poporului, nr. 6). (Oraţiuni, cop. 4)
8925. • *Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1902]. (Cujbă, cop. 4)

Nu exista imagini