Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1671) BUDIŞTEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, DIMITRIE
8865. ~ Despre modul de represiune admis în Penitenciarele şi Coloniile Agricole din Elveţia şi Belgia. Despre Penitenciarele şi casele de corecţie din România. Scriere dedicată D-lui Eugenie Stătescu, Ministru al Justiţiei, de D. Budisteanu, Procuror general de lîngă Curtea de Apel din Iassy. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1883. (22 x 15). 126 p. (II 384987)
8866. ~ Discurs asupra unor Lacune în Dreptul Penal Romanu, pronunciat de Dimitrie Budisteanu, Procuror de secţie pe lăngă Curtea de Apel din Focşani, la 16 August 1879 cu ocasiunea inceperei anului judiciar 1879-80 urmat de Respunsul D-lui Consilier S. Hociung. Focşani (Tip. M. J. Cremnitzer), 1879. (19 x 12,5). 28 p. (I 266309)
8867. ~ [Jus Romanum. Pro socio. Code civil. De Veffet des obligations à Végard des tiers. Droit criminel. De la procédure écrite faite par le juge d'instruction]. Thèse pour la licence en exécution de l'art. 4, tit. 2 de la loi du 22 ventôse an. XII. Soutenue par M. Démètre D. Budisteano, Né à Vienne (Autriche). Toulouse (Impr. Louis et Jean-Matthieu Douladoure), 1874. (23,5 x 15,5). 60 p. (Faculté de Droit de Toulouse). (II 489582)

Nu exista imagini
  1672) BUDIŞTEANU, NICOLAE (1851-1916)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, NICOLAE (1851-1916)
8868. ~ *De la novation en droit romain et en droit français (Thèse) par Nicolas Budisteanu. Toulouse (Impr. Privat), 1876. 8. 228 p. [Bally I, p. 52, apud Bengescu).
8869. ~ [Jus romanum. Déposai vel contra. Code civil: Des servitudes établies par le fait de l'homme. Procédure civile: De la saisie-exécution. Droit criminal: Des attributions respectives du juge d'instruction et du ministère public. Des décisions du juge d'instruction quant la procédure est complète]. Thèse pour la licence En exécution de l'art. 4 tit. II de la loi du 22 ventôse an XII, soutenue Par Nicolas Budişteanu. Né à Bucharest (Roumanie). Toulouse (Impr. Centrale Louis Lupiac, Directeur gérant), 1874. (21 x 13,5). 72 p. (Faculté de Droit de Toulouse). (II 4106)
Descrierea completată cu titlurile de la p. 5, 13, 39, 58.

Nu exista imagini
  1673) BUDIŞTEANU, NICULAE C.
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, NICULAE C.
8870. ~ Hrana ţăranului. Cestiune supusă celui de al patrulea Congres agricol al absolvenţilor şcolilor de agricultură ţinut în Bucureşti în zilele de 20, 21 şi 22 Noembrie 1909, de Niculae C. Budişteanu, inginer agricol. Bucureşti (Tip. Universală, Iancu Ionescu), 1910. (24 x 16,5). 23 p. (Biblioteca Societăţii Agronomice a Absolvenţilor din şcolile de Agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902). (II 16889)
Descriere după copertă.
8871. ~ Maximum de arendă şi Minimum de salar. Conferinţă ţinută la al 5-lea Congres Agricol în Bucureşti, de Nicolae C. Budişteanu, inginer agricol. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (24 x 16). 11 p. (Extras din revista "Câmpul"). (II 22741)
8872. ~ Prepararea şi îngrijirea gunoiului de vite de fiecare ţăran sub supravegherea revizorilor ambulanţi, a preoţilor şi învăţătorilor. Cestiune supusă celui de al treilea Congres agricol al absolvenţilor şcolilor de agricultură ţinut în Bucureşti în zilele de 12, 13 şi 14 Octombre 1908, de Nicolae Budişteanu, inginer agricol. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), 1910. (24 x 16). 16 p. (Biblioteca Societăţii Agronomice a Absolvenţilor din şcolile de Agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902). (II 19448)
Descriere după copertat

Nu exista imagini
  1674) BUDIŞTEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, N.
Traduceri :
HELLFEL, von. Patrula de infanterie. Trad. de ~. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1675) BUDIŞTEANU, PAUL (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, PAUL (1842-?)
8873. ~ Cartea anului al 2-lea pentru Scoală regimentară coprindend: Elemente de Gramatică, Aritmetică, Istoria Românilor şi Geografia. Lucrată după programul Ministerului de Resbel, publicat în M. O. No. 34 din 1885, de Maior Paul Budişteanu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (23 x 16). 68 p. 0,80 lei. (II 408641)

Nu exista imagini
  1676) BUDIŞTEANU, RADU AL. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, RADU AL. (1876-?)
8874. ~ Contractul de Locaţiune. Teză pentru Licenţă în Drept, de Radu Al. Budişteanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24,5 x 16,5). 64 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 408546)

Nu exista imagini
  1677) BUDIU, PAUL (1853?-1911)
 • Opera
 • Imagini
BUDIU, PAUL (1853?-1911)
8875. ~ Carte de cetire Elină, de Paul Budiu, Prof. Gimn. după K. şi H. Schenkl. Brassö (Tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (22,5 x 16). 294[-296] p. cu errata. 3 cor. (Ediţiune ajutorată din Fondul Coresi, Brassö). (Bj-Bv 10470)
8876. ~ Cursu de Limba Maghiară pentru şcolele gimnasiale, reale inferiere, pedagogice şi pentru privaţi. Prelucrată după Tépler, metoda lui Ahn, de Paulu Budiu, profesora gimnasială. Braşovu, Editura luí H. Zeidner (Tip. Alexi), 1885. (18,5 x 12,5). 177[-181] p. (Astra-S 9387)
8877. ~ Gramatica Limbei Eline, după Curtius-Hartel, de Paul Budiu, Prof. Gimn. Braşov (Tip. Schlandt), 1898. (24 x 16,5). IV, 374 p, 2,60 fl. (Editiunea Fondului Coresi, Braşov, Op. 2). (Astra-S 24489)
În colaborare:
8878. ~ Carte de cetire latină pentru clasa I. gimnasială, prelucrată după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesora gimnasială în colaborare cu Ştefanu Iosifu, directoru şi profesorua, şi Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu, Edit. librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1887. (22 x 14,5). 1 f., 55 p. Pretulu cu Vocabularu 1 fior. (II 408700)
8879. ~ Carte de cetire latină pentru clasa II gimnasială, prelucrată după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu, în colaborare cu Ştefanu Iosifu, directoru şi profesoru, şi Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu, Editura Librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1888. (21,5 x 14,5 . 1 f., 86[-88] p. (II 408707)
8880. ~ Esplicări la cărţile de limba latină pentru clasa I şi II gimnasială, prelucrate după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu, în colaborare cu Ştefanu Iosifu, directoru şi profesor, şi Andreiu Barseanu, profesoru. Braşovu, Editura librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1888. (21,5 x 14,5). 1 f., V, 87 p. 60 cr. (II 408699)
8881. ~ Gramatica latină pentru clasa I şi II gimnasială, prelucrată după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu în colaborare cu Stefanu Iosifu, directoru şi profesoru şi Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu, Edit Librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1887. (22,5 x 15). 1 f., 59 p. 35 cr. (II 408683)
8882. ~ Vocabularu latinu pentru clasa II. gimnasială, prelucratu după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu, în colaborare cu Stefanu Iosifu, directoru şi profesoru, şi Andreiu Barseanu, profesoru. Braşovu, Editura librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1888. (22 x 14,5). 1 f., 128 p. 1,20 fl. (Împreună cu Carte de cetire latină pentru clasa II gimnasială). (II 408705)

Nu exista imagini
  1678) BUDU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
BUDU, CORNELIU
(Badea Pletea)
8883. ~ Aşchii. Versuri. [De] Badea Pletea (Corneliu Budu). Decembre 1904. [Bucureşti, 1904]. (19,5 x 12,5). 130 p. 3 lei. (I 2049)
8884. ~ Războiul Păcei 1913. Versuri. [De] Badea Pletea. Bucureşti (Minerva), 1913. (22,5 x 15,5). 16 p. 1 leu. (II 33369)
8885. ~ Transacţiuni în dreptul roman şi român. [De] Corneliu Budu. Teza pentru licenţă. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1893. (23 x 15,5). 37 p. (Facultatea de drept din Bucureşti). (II 75393)

Nu exista imagini
  1679) BUDU, C. N.
 • Opera
 • Imagini
BUDU, C. N.
8886. ~ Studiu critic asupra monografiei ocolului silvic Tazlău din judeţul Neamţu. Cu propuneri şi un program referitor la întocmirea monografiei unui ocol silvic. [De] C. N. Budu. Bacău (Tip. Avram Goldsmith), 1914. (19 x 12,5). 34 p. (I 35596)
În colaborare:
8887. ~ Două scrisori deschise D-lui Ion S. Zăvoianu, Silvicultor, şeful ocolului Tazlău, Neamţ. [De] C. N. Budu şi Constantin Gheorghe. Bacău (Tip. Avram Goldsmith), 1915. (18,5 x 13,5). 13 p. (I 417269)
Cu prefaţă semnată de ambii.

Nu exista imagini
  1680) BUDU, DANIEL (1872-1923)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, DANIEL (1872-1923)
8888. ~ Condiţiunea juridica a femeei în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de Daniel Budu, inginer hotarnic. Bucureşti (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (23 x 16). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 408631)

Nu exista imagini