Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1661) BUDEANU, VALERIU C. (1882-1917)
 • Opera
 • Imagini
BUDEANU, VALERIU C. (1882-1917)
8847. ~ Reorganizarea întreprinderilor industriale. [De] V. C. Budeanu, Inginer mecanic. Conferinţă ţinută în ziua de 13 Martie 1916 la Institutul Electro-Tehnic al Universităţei din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1916. (23 x 15). 23 p. cu il. (II 507168)

Nu exista imagini
  1662) BUDESCU, CONSTANTIN T.
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, CONSTANTIN T.
8848. ~ Noua metodă practică a repartiţiei dividentelor după capital şi timp. Pe lângă care mai conţine: Table pentru dobânzi cu orice cotă de procente; Calcule gata pentru diferite împrumuturi plătibile în rate lunare; Exemple pentru împrumuturi băneşti prin amortisare etc. Necesarii în special băncilor populare săteşti şi diferitelor societăţi, de Constantin T. Budescu, licenţiat în ştiinţele economice financiare. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1907. (24,5 x 17). VIII-78 p. 2,50 lei. (II 9073)

Nu exista imagini
  1663) BUDESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, GEORGE
Traduceri:
GOLDONI, CARLO. Geniul cel bun şi geniul cel rău. Trad. de ~. Bucureşti, 1855; 1858.

Nu exista imagini
  1664) BUDESCU, VASILIU (1847-1900)
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, VASILIU (1847-1900)
8849. ~ Indreptariu pentru predicatori, pentru de a afla cu usiorintia cutare-va citatiune din sant'a scriptura în cărţile nostre rituali. De Vasiliu Budescu, parochu gr. cat. în Ciuleşti, în Dieces'a Oradei-Mari. Cu gratios'a permisiune a Prea Veneratului Ordinariatu gr.-cat. de Oradea-Mare, de sub N-ru 833-1891. Gherl'a (Imprimatu cu literile Tipografiei diecesane greco-cat. de Gherl'a), 1891. (20,5 x 16). 2 f., 24 coloane. 40 cr. (I 459982)

Nu exista imagini
  1665) BUDESCU, VIRGIL (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, VIRGIL (1877-?)
8850. ~ Monografia electorala a judeţului Brăila 1866-1911, de Virgil Budescu. Brăila (Dunărea Inst. de arte grafice), 1912. (21,5 x 15,5). 43 p. (Cercul de Studii al Partidului naţional-liberal). (II 459476)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1666) BUDGE, JULIUS
 • Opera
 • Imagini
BUDGE, JULIUS
8851. ~ Elemente de phisiologia omului de Professorele Dr. Iulius Budge. Tradusă în româneşte dupe ediţia VII, de Dr. George A. Polisu, Professore, şefu alu serviciului medicalu din Spit. Colţi etc. etc. Edată cu cheltuiala scolei naţionale de medicină şi farmacia. Bucureşti (Tipografia Anunciatorului, proprietatea lui Stephan Rasidescu), 1861. (21 x 14,5). XVI, 342 p., 1 Atlas. (Bibliothecă Medicală Română, Vol. III). (II 16501)
Cu p. de titlu separate pentru colecţie şi atlas. "Bibliothecă Medicală Română". Volumulu III. "Elemente de Phisiologia omului cu Unu Atlasu phisiologicu de Tabule" XVII [16 p., 17 f. pl].

Nu exista imagini
  1667) BUPIAU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
BUPIAU, D. I.
Vezi: IONESCU-BUZĂU, DIMITRIE

Nu exista imagini
  1668) BUDINER, R.
 • Opera
 • Imagini
BUDINER, R.
În colaborare:
8852. ~ Teme asupra conducerei plutonului şi companiei precum şi Teme tactice pentru micile unităţi. Cu 115 schiţe şi 3 planşe din Harta 1/75 000, de Căpitanii R. Budiner şi F. Balling din armata austro-ungară. Traducere (cu autorisaţiunea autorilor) de Căpitanul I. Strişca, ataşat la Marele Stat-Major. Bucuresci (Ştab. grafic Albert Baer), 1902. (23 x 16). 69[-71] p., 20 f. pl., 3 h. (II 192092)

Nu exista imagini
  1669) BUDIŞTEANU, ALEXANDRU A. (1836-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, ALEXANDRU A. (1836-?)
8853. ~ Apărarea naţională. [De] Colonel A. A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24 x 17). 44 p. 1 leu. (II 408595)
8854. ~ Cartea soldatului de infanterie conţiind datoriile soldatului coprinse în reglementele militare. Noţiuni asupra României şi asupra puterei armate. Despre spiritul militar, Serviciul interior, Codul penal militar, Serviciul de garnisoană, Serviciul de companie, Instrucţii asupra tragerei în ţintă, Desfacerea şi închiderea armei, Curăţirea şi întreţinerea armei, îmbarcarea pe drumul de ferii, de A. Budisteanu, L. Colonel. Bucuresci (Stab. Litho-Typografic Socecu, Sander & Teclu), 1875. (16 x 11,5). 111 p. 0,80 lei. (I 408844)
8855. ~ *Idem. Ed. III. Bucuresci (Socecu & Co), 1883. (15 x 10), 110 p. 0,50 lei. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 5)
8856. ~ Cestiunea puţurilor artesiane din România. [De] Colonel A. A. Budisteanu. Bucuresci (Tip. Voinţa naţională), 1896. (24 x 17). 73 p. 2 lei. (II 105184)
8857. ~ Extract din înalta Ordonanţă de la 21 August 1862 asupra serviciului armatelor în campanie. Pentru Suboficeri şi Caporali de infanterie, de A. Budisteanu, Căpitan Adjutant Major. Cu autorisaţia D. Ministru de Resbel. Bucuresci (Imprimeria Ministeriului de Resbelu), 1865. (13 x 9). 134 p. 1 sfanţii. (I 38173)
8858. ~ O propunere adresată primăriei oraşului Bucuresci pentru căutarea apelor arteziane în terenurile oraşului Bucuresci, [de Colonel Alexandru A. Budisteanu]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24 x 11,5). 10 p. (II 75459)
Autorul, menţionat la p. 10.
8859. ~ Observaţiuni la Legea minelor, de Colonelul A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24 x 16,5). 23 p. (II 81252)
8860. ~ L'origine du petrole. [Par] Le Găneral A. Budisteanu. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23,5 x 15,5). 12 p. (II 7471)
8861. ~ Petrolul. Petrolul în România, consideraţiuni generale. Ţârile cu petrol. Originea Petrolului. Zăcămintele petrolului. Forajul puţurilor, estracţiunea. Proprietăţi physice şi chimice. Observaţiuni generale. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23 x 15,5). 152[-153] p. 5 lei. (II 408647)
8862. ~ Tot Apa Bucureştilor şi Puţurilor Artesiane. [De] Colonel Alexandru A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1901. (20 x 12,5). 39 p. 0,50 lei. (I 75263)
8863. ~ Vae Audentibus. [De] General Alexandru A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (23 x 16). 112 p. 2 lei. (II 21270)
Pledează pentru o voinţă românească la Bucureşti unde se exercită prea multe influenţe străine.

Nu exista imagini
  1670) BUDIŞTEANU, ALEXANDRU AL. (1876-1921)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, ALEXANDRU AL. (1876-1921)
8864. ~ De transactionibus în dreptul roman. Transacţiunea în dreptul civil român cu un studiu în Legiuirea Caragea. Teza de licenţa în drept de Alexandru Al. Budisteanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 99 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 410349)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini