Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1651) Bucvar
 • Opera
 • Imagini
Bucvar
Vezi : Bucoavnă

Nu exista imagini
  1652) Bucvariul pentru pruncii cei româneşti, carii se află în Crăimea Ungurească...
 • Opera
 • Imagini
Bucvariul pentru pruncii cei româneşti, carii se află în Crăimea Ungurească...
8831. • [Bucvariul pentru pruncii cel româneşti carii se află în Crăimea Ungurească, şi în Părţile ei împreunate]. [Buda (în Crăiască Tipografie a Universităţii Ungureşti), 1831?]. (18 x 12). 48 p. (I 465428)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 1-6, 9-12, cop. şi p. de titlu). Descriere după ediţia din 1832. Cu caractere chirilice.
8832. • Bucvariul pentru pruncii cei româneşti, carii se află în Crăimea Ungurească, şi în Părţile ei împreunate. La Buda (în Crăiască Typografie a Universitatei Ungureşti), 1832. (17 x 10,5). 48 p. Nelegat cu 6 Creiţari de argint. (I 1070)
Cu caractere chirilice.
8833. • *Bucvariul p. pruncii români. Buda, 1835. 8°. (Iarcu, p. 35)
8834. • Bucvariul pentru pruncii cei romaneşti, carii se află în Crăimea Ungurească, şi în Părţile ei împreunate. La Buda (în Crăiască Tipografie a Universităţei Ungureşti), 1849. (19 x 12). 48 p. Nelegat cu 6 creiţari de argint. (BCU-ClN 55255)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8835. • Idem. Buda (Impar. Creiasca Typografie a Universitatei Ungureşti), 1851. (18 x 11,5). 46 p. (Astra-S 29528)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în bibliotecă (lipsă p. 48 şi urm).

Nu exista imagini
  1653) Bukvar ili Načalnoe obučenie...
 • Opera
 • Imagini
Bukvar ili Načalnoe obučenie...
8836. • Букварь или Началное обученiе, хотящимъ обучится книгъ писмены Славенскими и Молдавскими. Bucoavnă adecă începătoare învăţătură pentru cei ce voesc a învăţa carte Slavoneşte şi Moldoveneşte. Chişinău (Sau tipărit în Duhovniceasca Tipografie), 1842. (20 x 17). 1, 29 f. (II 330291)
Text în l. rusă şi română. Cu caractere chirilice.
8837. • Idem. Chişinău (Sau tipărit în Duhovniceasca Tipografie), 1844. (20 x 17). 1, 22 f. (II 330290)
Text paralel în l. rusă şi română. Cu caractere chirilice.
8838. • Idem. Chişinău (Tipografia Casii Arhiereşti), 1863. (22,5 x 18,5). 1 f., 131 p. (II 330543)
Pe copertă titlul: Pyccко-Mолдавскiй Букварь. Съ Священною Исторiиeю и Кратимь катихизисомъ. Text paralel în l. rusă şi română. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1654) BUD, TIT
 • Opera
 • Imagini
BUD, TIT
Vezi: BUDU, TITU

Nu exista imagini
  1655) BUDA DASCALESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
BUDA DASCALESCU, ION
Vezi: DASCALESCU, ION BUDA

Nu exista imagini
  1656) BUDACHEVICI, SAVEL
 • Opera
 • Imagini
BUDACHEVICI, SAVEL
8839. ~ Curs elementar de topografie şi recunósceri militare pentru scólele regimentare după programul în vigore. Lucrat de Locotenentul Savel Budachevici din Regimentul 30 Dorobanţi. Ed. I. Bucureşti (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1888. (22,5 x 15). 101 p. (BCU-ClN 216331)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1657) BUDAI-DELEANU, IOAN (1760-1820)
 • Opera
 • Imagini
BUDAI-DELEANU, IOAN (1760-1820)
8840. ~ Ţiganiada seu Alexandria şi ţigănescă. O prea frumosă povestire în 12 părţi séu cântări şi în vr'o 5000 de stichuri scrisă acum 100 de ani de prea iscusitul Ioan Budai Deleanu, ér acum din noă scosă şi pe înţeles întocmită de V. O. [= Virgil Oniţiu]. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (20 x 12,5). 216 p. 45 cr. séu 90 bani. (II 150657)
Tip. menţionată pe v. p. de titlu. Autorul, identificat după: Bârseanu, p. 590.
8841. ~ Ţiganiada. Poemă eroi-comică în 12 cânturi. [De] I. Budai-Deleanu. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (15,5 x 10,5). VII-238 p. 0,60 lei. (Biblioteca pentru toţi, 891-892). (I 45072)
Datat după: CC, 4(1914), nr. 7, apr. 10, p. 232; Drap, 14(1914), nr. 27, mart. 6/19, p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  1658) BUDE, VALENTIN (?-1933)
 • Opera
 • Imagini
BUDE, VALENTIN (?-1933)
8842. ~ 101 Epigrame. [De] Valentin Bude. Vol. I. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (20 x 13). 119, IV p. 1 leu. (II 1194)

Traduceri:
• Din lirica germană modernă. Trad. de ~. Iassy, 1910.

Nu exista imagini
  1659) BUDEANU, CONSTANTIN S.
 • Opera
 • Imagini
BUDEANU, CONSTANTIN S.
8843. ~ Discursul pronunţat la înmormântarea preotului Simion Budeanu din Brăila în ziua de 13 Decembre 1889, [de C. S. Budeanu]. Brăila (Tipo-Litografia Universală, C. P. Nicolau), [1889]. (20,5 x 13). 7 p. (I 412026)
8844. ~ Memoriu asupra digului de apărare contra inundaţiei staţiunei balneare Lacul-Sărat de apele Dunărei pe la puntul Vărsătura, de C. S. Budeanu, inginer, Şeful serviciului technic al Judeţului Brăila. Brăila (Tipo-Litografia Universala, C. P. Nicolau), 1897. (24 x 15,5). 12 p., 1 pl. (II 22797)
8845. ~ Un podu existent pe Dunăre la Brăila. De Const. S. Budeanu, Inginer Civil. Brăila (Typo-Lith. Pericle M. Pestemalgioglu), 1887. (23 x 15,5). 12 p., 1 h. (II 442362)

Nu exista imagini
  1660) BUDEANU, POLICARP (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDEANU, POLICARP (1878-?)
8846. ~ Vîndarea în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru licenţă. Susţinută în luna... de Policarp Budeanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (24,5 x 16,5). 70, II p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 408558)

Nu exista imagini