Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1641) BUCUR, PANAIT N. (1882-1960)
 • Opera
 • Imagini
BUCUR, PANAIT N. (1882-1960)
8805. ~ Intervenţiunile chirurgicale în sarcinile extra-uterine. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 24 Maiu 1906 de Bucur N. Panait din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Regala), 1906. (22,5 x 15). 65[-68] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 844). (II 3436)

Nu exista imagini
  1642) BUCUR, V.
 • Opera
 • Imagini
BUCUR, V.
8806. ~ *Peste hotare. Beiuş, Edit. Doina, 1912. (Faur II, p. 140)

Nu exista imagini
  1643) BUCUR POSNAŞIU, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
BUCUR POSNAŞIU, pseudonim
8807. ~ *Glume de Bucur Posnaşiu. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu, 1895. 15 cr. (Creangă, cop. 2 ; Dariu, cop. 3)

Nu exista imagini
  1644) BUCURESCU, GEORGE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
BUCURESCU, GEORGE (1855-?)
8808. ~ *Aeneas, studiu literaro-istoric [de G. Bticurescu], [188?]. (Bucurescu, cop. 4)
8809. ~ Cartea vitejii. Poezii, de G. Bucurescu. sl., 1913. (22,5 x 15,5). p. 5-124. 0,60 lei. (II 466659)
Descriere după copertă. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 1-5). În afară de ultima poezie: "Imnul Jubilar-Regal" (1906), p. 120-122, textul e identic cu cel din "Povestea Regatului", 1906.
8810. ~ *Le Contract de Mariage en droit Roumain et Belge, étude présenté et soutenu devant l'Université de Liège en 1886 [par G. Bucurescu]. (Bucurescu, cop. 4)
8811. ~ Despre libertate. Tesa pentru licenţia susţinută la... de George Bucurescu. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1884. (22,5 x 14,5). XI, 56[-59] p. (Facultatea de Litere şi Filosofia din Bucureşti). (BCU-ClN 199541)
8812. ~ Elemente de instrucţiune civică, drept şi economie politică pentru usul elevilor din cl. IV-a secundară, de G. Bucurescu, Licenţiat în Litere şi Filosofie, Doctor în Drept şi Profesor la Giurgiu. [Ed. I]. Bucuresci (Lito-Tip L. Motzătzeanu), 1902-3. (23 x 16). 104 p. (II 409857)
La ed. a II-a se schimbă titlul în: "Călăuza cetăţeanului român".
8813. ~ Călăuza cetăţeanului român, de G. Bucurescu. Ed. II. [Bucureşti], 1914. (21,5 x 15). 104 p. 0,40 lei. (I 474664)
8814 ~ *Noţiuni de drept civic pentru cursul primar rural şi urban, [1898]. (A-B, 1(1898), nr. 28-29, apr. 12-19, p. 919: Cronica bibliogr)
8815. ~ Observări asupra gimnaziilor noastre, de G. Bucurescu, profesor la Giurgiu. Giurgiu (Tip. Comercială N. Pandelescu), 1910. (22,5 x 15,5). 30 p. 5 parale. (II 19727)
8816. ~ Povestea Regatului. Poeme din Cartea Patriei. 106-1906, de G. Bucurescu, profesor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (23,5 x 15,5). 124 p. 2 lei. (II 4064)
În afară de ultima poezie: "Imnul Jubilar Regal" (1906), care, deşi este trecută în tabla de materii, nu s-a tipărit, textul este identic cu "Cartea Vitejii", de acelaşi autor, tipărită în 1913.
8817. ~ *Studiu de Drept şi Filosofie asupra art. 1837 din Codul Civil Român, [188?] (Bucurescu, cop. 4)
8818. ~ Virgiliu. Tesa pentru licenţia susţinută la... Iuniu 1883 de George Bucurescu, nascutu Gratia-Mare (Vlaşca). Craiova (Tipo-Litografia Naţionale, Ralian Samitca), 1883. .(23 x 15). VIII, 63 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti). (II 53758)
8819. ~ Virgiliu şi influentia operiloru sale. Studiu de George Bucurescu, Licenţiatu în Litere, Revisore scolaru în judeţulu Vlasca. Bucureşti (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu), 1886. (22,5 x 14). VIII, 62 p. (II 296111)

Nu exista imagini
  1645) BUCURESCU, ION N.
 • Opera
 • Imagini
BUCURESCU, ION N.
8820. ~ Metoda pentru calcularea golului la vasele cilindrice călcate orizontal, de Ion N. Bucurescu, licenţiat în matematici. Dorohoiu (Librăria şi Tipografia I. L. Bercovici), 1903. (23 x 16). 8 p. (II 409844)
8821. ~ Noul sistem practic pentru măsurarea fără cot special a capacităţei vaselor. [De] Ioan Bucurescu. Cel mai exact dintre cele trei sisteme recunoscute legale de către Onor. Minister al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, prin deriziunea din 12 Ianuarie 1905, publicată în Monitorul Oficial No. 236 din 1905. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1905. (19 x 12,5). 52 p. 3,50 lei. (I 2654)
8822. ~ Sistemul legal "Bucurescu" pentru Cotitul vaselor. [De] Ioan Bucurescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi editură, 1906. (18,5 x 12). 72 p. cu il. (I 3024)
8823. ~ Idem. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1908. (19 x 11,5). 72 p. 0,70 lei. (I 10479)
Pe copertă menţiunea: "Depozitul general la Cassa A. Menu & Comp".
8824. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1911. (17,5 x 11,5). 72 p. (I 23293)
Pe copertă menţiunea: "Depositul general la Cassa A. Menu & Comp".

Nu exista imagini
  1646) BUCURESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BUCURESCU, PETRU
8825. ~ Puterea maritală în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa susţinută la... 1905 de Petru Bucurescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1905. (23,5 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3527)

Nu exista imagini
  1647) BUCURESCU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
BUCURESCU, TEODOR
8826. ~ Nouă lumină... [De] Teodor Bucurescu. Segedin (Tip. Ioan Gott fiul, Braşov), 1919 [pe copertă: 1918]. (22 x 14). 108[-109] p. 5 lei. (Inst. Iorga II 4906G)
Pe copertă, cu litere caligrafiate: "Revistă - pentru copii".

Nu exista imagini
  1648) Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Bucureşti
• Bucureşti.
Vezi şi: Oraşul Bucureşti

Nu exista imagini
  1649) Bucureşti-Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Bucureşti-Iaşi
8827. • Bucureşti-Jasi. Cum petrec Bucureştenii. Vol. I. Documente. Vol. II. Hodoronc-Tronc!... Bucureşti (I. Brănişteanu, Agenţie de publicitate şi tipografie), [1916-1917]. (19 x 12,5). 31 p. (I) ; 30 p. (II). 0,75 lei vol. (I 48057 ; I 48366)
8868. • Idem. [Vol. I]. Ed. II. Bucureşti (I. Brănişteanu, Agenţie de publicitate şi tipografie), [1916]. (19 x 12). 31 p. 0,75 lei. (II 48303)
Înaintea titlului, în locul numelui autorului, un semn de întrebare.

Nu exista imagini
  1650) Bucuria copiilor
 • Opera
 • Imagini
Bucuria copiilor
8829. • *Bucuria copiilor, adunare de poveşti şi bame frumose, cu 37 gravuri în culori, format în 4°, în legătură de lux cu poleială bogată. Bucureşti, Librăria Haimann, [1885]. 10 lei. (Arion, cop. 4 ; RoL, 10(1886), nr. 2534, ian. 12(24), p. [3]: Bibliografie)
8830. • *Bucuria si veselia copiilor. Illustrat. Bucureşti (Graeve), 1880. 8°. (8 p.) 1l. cu 25 b. (BB, 6(1880), nr. 11, nov., p. 250).

Nu exista imagini