Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1631) BUCOVINEANU, IORDACHE
 • Opera
 • Imagini
BUCOVINEANU, IORDACHE
8797. ~ Evreii?... [De] Iordache Bucovineanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1913 [pe copertă: 1914]. (24 x 16). 70 p. 1 leu. (II 35021)

Nu exista imagini
  1632) BUCOVINIANU, P.
 • Opera
 • Imagini
BUCOVINIANU, P.
8798. ~ Istoria unui faliment. Darea de seamă câtre creditorii firmei falite Niculescu & Miteanu din Doftana - Tg. Ocna. Despre starea activă şi pasivă a mesei cu arătarea căuşelor cari au împedecat până astăzi liguidarea pasivului de P. Bucovinianu, Creditor, membru în delegaţiune a creditorilor, şi represintantul a 14 creditori ai mesei. Bucuresci (Tipografia Naţională, J. M. Klein), 1895. (20,5 x 15). 34 p. (I 86990)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1633) BUCŞĂNESCU, G. N.
 • Opera
 • Imagini
BUCŞĂNESCU, G. N.
Traduceri:
SAMAROV, GREGOR. Plevna. Roman istoric. Trad. de ~. Iassy, 1887/1888.

Nu exista imagini
  1634) BUCŞÂNESCU, IORGU
 • Opera
 • Imagini
BUCŞÂNESCU, IORGU
8799. ~ Collecţiune mică de Nuvelle, traduse de Jorgu Bucşânescu, dedicata mumei sale Emilia Bucşâneasca. Cernăuţi (Tip. la Rudolf Eckhardt), 1864. (23 x 15). 217[-219] p. (II 1460)
Cuprinde: "Nadeşa", nuvella originala de Valburghis Henrichs; "Contele Corche, numit cell mare", nuvellă istorică; "Sărutarea Craiului", de M-me Desborges-Valmore; "Cariera unui medicu".

Nu exista imagini
  1635) BUCŞENESCU, GEORGE I. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BUCŞENESCU, GEORGE I. (1867-?)
8800. ~ Obligaţiunile ce isvoresc din căsătorie. Thesa pentru licenţa susţinută la... de George I. Bucşenescu. Bucureşti (Imprimeria Statului). 1893. (23 x 15,5). 72[-75] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 76458)

Nu exista imagini
  1636) BUCULERCU, A.
 • Opera
 • Imagini
BUCULERCU, A.
8801. ~ Memoriu sau călăuză pentru agricultură, compus de A. Buculescu, plugar şi administrator de moşie. Revăzută şi corectată de Mateescu V. Constantin. Bucureşti (Slab. Grafic al Breslelor, Tache Georgescu), 1912. (23,5 x 15,5). 64 p. (II 29047)

Nu exista imagini
  1637) BUCUR, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BUCUR, ALEXANDRU
8802. ~ Geografia Judeţului Fălciu. Pentru clasa II primară urbană şi a III rurală, de Alexandru Bucur. Huşi (Tip. Pr. Luca şi Brumariu), 1889. (15 x 11,5). 50 p. 0.30 lei. (I 408867)

Nu exista imagini
  1638) BUCUR, ANA
 • Opera
 • Imagini
BUCUR, ANA
Vezi: DELACRIŞ, DOINA

Nu exista imagini
  1639) BUCUR, G.
 • Opera
 • Imagini
BUCUR, G.
8803. ~ Dascălu Caracangea. Canţonetă de G. Bucur. Bucureşti (Impr. Iosif Romanow et Comp.), 1857. (20 x 14,5). 13 p. Preţulu este o jumătate Sfanţu. (I 29725)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1640) BUCUR, ION
 • Opera
 • Imagini
BUCUR, ION
8804. ~ Câteva rele încuibate în poporaţiunea dela sate. Conferenţă ţinută la 7/20 Octomvrie 1912 de Dr. Ion Bucur, medic, la expoziţia de copii a 7-a din Răşinari. Sibiiu, Editura Reuniunei române de agricultură din comit. Sibiului (Tiparul Tipografiei Poporului), 1913. (22,5 x 14,5). 23 p. 30 bani, cu trimiterea poştală 35 bani. (Bibl. Reuniunei române de agricultură din comitatul Sibiului, nr. 19). (Astra-S 7301)
Cu o "Precuvântare" (p. 3-7) de Victor Tordăşianu, secretarul Reuniunii.

Nu exista imagini