Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1621) Bucoavnă
 • Opera
 • Imagini
Bucoavnă
Bucoavnă.
Vezi şi: Bucvariu

Nu exista imagini
  1622) Bucoavnă pentru învăţătura copiilor de a să deprinde la cunoaşterea slovelor
 • Opera
 • Imagini
Bucoavnă pentru învăţătura copiilor de a să deprinde la cunoaşterea slovelor
8761. • Bucoavnă pentru învăţătura copiilor de a să deprinde la cunoaşterea slovelor, la Slovenire şi la Cetanie; cât şi la rânduîala Vecerniei, Utrenii şi a Sfintei Liturghii. Buzeul (Sau Tipărit în Sfinta Episcop: Buzeul), în Anul 1832. (17,5 x 11). 2 f., 76 p. (I 8312)
Paginat greşit Ia sfârşitul textului. Cu caractere chirilice.
8762. • Bucoavnă pentru învăţătura Pruncilor de asă deprinde atât la Cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la Cetanie, cât şi la rânduiala Vecerniei, Utreniei şi a sfintei Liturghii. Braşov (Tip. D. Ioann Gétt), [183?]. (17,5 x 11,5). 76[-80] p. (Inst. Teol.-S 5715)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8763. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioann Gétt), [183?], (18,5 x 11,5). 78[-80] p. (BCU-ClN 190508)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8764. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor, pentru a să deprinde la cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la Cetire, aseminea şi la Rânduiala Sfintei şi Dumnezeeştii Slujbe a Vecerniei, Utreniei şi a Sf[i]ntei Dumnezăeştii Liturghii, care sau tipărit dupe Orighinalul cel de Bucureşti. Braşov (Sau tipărit în Tipografiia a lui Ioann Gătt), 1837. (16,5 x 10). 2 f., 55[-60] p. (I 162677)
Cu caractere chirilice.
8765. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor de a să deprinde mai întâiu la cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la Cetire, cât şi la orândulala Vecerniei, şi a Utrenii, şi a sfintei Leturghii. Tipărită întocmai după Orighinalul de Bucureşti din anul 1824, 1838, Ianuarie 30. Braşov (Tip. D. Ioanu Gétt), [1838]. (18,5 x 11,5). 76[-80] p. (I 573271)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8766. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor de a să deprinde atât la cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la cetanie, cât şi la rânduiala Vecerniei, Utreniei şi a sf[i]ntei Liturghii. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1843. (18,5 x 11). 76[-80] p. (I 266307)
Cu caractere chirilice.
8767. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor, de a să deprinde atât la cunoaşterea Slovelor, la Slovenire şi la Cetanie, cât şi la rânduiala Vecerniei, Utreniei şi a sfintei Liturghii. Cu cheltuiala lui Iosif Romanov şi Compania, librari româneşti din Bucureşti. Braşov (Sau tipărit în Tip. lui Ioan Gătt), 1844. (17,5 x 10,5). 76 [paginat greşit: 67]-80] p. (I 411107)
Cu caractere chirilice.
8768. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor de a să deprinde atât la cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la cetanie, cât şi la rânduiala vecerniei, utreniei, şi a sfintei liturghii. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1845. (18 x 10,5). 76r-80] p. (I 47544)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8769. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioann Gett), [184?]. (18,5 x 11,5). 78 p. (I 192556)
Cu caractere chirilice. Acelaşi zaţ cu ed. din 1843, 1844 şi 1845.
8770. • Idem. Braşov (în tip. lui Ioan Gătt), 1847. (18 x 11,5). 74[-78] p. (BSS I 4483)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8771. • Idem. Braşov (S'au tipărit în tip. lui Ioan Gătt), 1851. (19 x 11). 76[-80] p. (I 453)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8772. • Idem. Braşov (S'au tipărit în tip. lui Ioan Gătt), 1853. (18 x 11,5). 76[-80] p. (I 259755)
Cu caractere chirilice.
8774. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor. Ce cuprinde în sine Rânduiala Vecernii şi a Utrenii, şi a Sfintelor Liturghii, cu Priceasnele de preste Săptămâna, şi la Praznice împărăteşti, Greceşte şi Româneşte. Şi cele zece Porunci ale lui D[u]mnezeu, şi alte învăţăturim Bisericeşti. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tip. a răpos. Ioan Bart, Moştenitoriului său Gheorghie de Clozius rămasă), 1833. (18 x 10). 55[-58] p. (I 162689)
Cu caractere chirilice.
8775. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor de a să deprinde atât la cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la Cetanie; cât şi la Rânduiala Vecerniei, Utreniei, şi a sf[i]ntei Liturghii. Sibiiu (Sau tipărit în priv. româneasca Typ. a răpos. Ioan Bart, Moştenitoriului său Gheorghie de Clozius rămasă), 1833. (17 x 11). 76[-80] p. (I 417165)
Cu caractere chirilice. Diferă de precedenta prin tipar. Lipsă coperta.
8776. • *Bucoavnă. Sibiu (G. Clozius), 1838. (Iarcu, p. 38)
8777. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor. Ce cuprinde în sine Rânduiala Vecerniei, Utreniei şi a sfintei Liturghii cu Priceasnele de preste Săptămâna, şi la Praznice împărăteşti, cele zace Porunci ale lui Dumnezeu, şi alte învăţături bisericeşti. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), [1844]. (17 x 10). 2 f., 65[-68] p. (BCU-ClN 237624).
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta. Datat după: Ghibu I, p. 80-81.
8778. • Idem. Sibiiu (Tip. Episcopească), anul 1854. (18 x 11,5). 80 p. (I 411338)
Cu caractere chirilice.
8779. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), [185?]. (17,5 x 10,5). 2 f., 65[-68] p. (I 76129)
Cu caractere chirilice. Datarea s-a făcut cu aproximaţie după însemnările m-sse de pe copertă. Cartea a fost cumpărată de un învăţător în 1858.
8780. • Idem. Sibiiu (Tipografia Episcopească), 1861. (18 x 11,5). 80 p. (Bj-Bv 36403)
Cu caractere chirilice.
8781. • Idem. Sibiiu (Tipografia Arhiepiscopească), 1870. (17 x 11). 80 p. (I 159770)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1623) Bucoavnă sau Abecedariu
 • Opera
 • Imagini
Bucoavnă sau Abecedariu
8782. • Bucoavnă sau Abecedariu. Cu slove Iliriceşti şi Latinesci. Pentru deprinderea pruncilor la cetire, şi altele. Cu binecuvântarea Măriei Sale Domnului Domn Ioann LSmeni, Episcopul Făgăraşului s.c. Blaj (Cu tipariul Seminariului), 1838. (17 x 11,5). 32 p. (Astra-S 61842)
Cu caractere chirilice. Exemplar necomplet: lipsesc p. 33 şi urm.
8783. • Bucoavnă sau Abecedariu. Cu slove Iliriceşti, şi Latinesci. Pentru deprinderea pruncilor la cetire şi altele. Cu bine cuvântarea Măriei sale Domnului Domn Ioann Lemeni, Episcopul Făgăraşului ş. č. Blaj (Tip. Seminarului), 1845. (17,5 x 10,5). 106 p. (BCU-ClN 110786)
8784. • Bucoavnă sau Abecedariu. Cu slove Iliriceşti, şi Latineşti. Pentru deprinderea pruncilor la cetire, şi altele. Cu bine cuvântarea Măriei sale Domnului Domn Alexandru Şterca-Şuluţ, Episcopul Făgăraşului, şi a toată ţara Ardealului. Blaj (Tip. Seminariului), 1853. (17,5 x 11,5). 72 p. (Astra-S 33642)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
8785. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor. De a să deprinde mai intâiu la Cunoaşterea Slovelor, la Slovenire, şi la Cetire, cât şi la orânduiala Vecerniei, şi a Utrenii şi a sfintei Leturghii. Tipărită cu cheltuiala D-lor. Iosif Romanov şi companie, Librieri Rumâneşti din Bucureşti. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1847. (19,5 x 11,5) 76[-80] p. (I 411590)
Cu caractere chirilice.
8786. • Idem. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1853. (19 x 12,5). 76[-80] p. cu il. (I 515230)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
8787. • Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor. De a se deprinde atât la cunoaşterea slovelor, şi la slovenire, şi la citire [pe copertă: şi la citanie] cât şi la rânduiala Vecernii, Utrenii, şi Sfintei Liturghii. Bucureşti (Tip. Naţională a lui I. Romanov şi Comp. ), 1856. (18 x 11). 93[-96] p. (1 411215)
Cu alfabet de tranziţie.
8788. • Bucoavnă adecă începătoare învăţătură pentru cei ce voesc a învăţa carte Moldovineşte. Chişinău (Typografiia Casii Arhiereşti), 1861 [pe copertă: 1862]. (19,5 x 12,5). 1 f., 102 p. Preţul 12 cop. argint. (I 11423)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1624) BUCOV, M.
 • Opera
 • Imagini
BUCOV, M.
Traduceri:
• Bürgerliches Gesetzbuch für Rumänien. Trad. de ~ ş.a. Bukarest, 1917.

Nu exista imagini
  1625) BUCOVEANU, PETRE G.
 • Opera
 • Imagini
BUCOVEANU, PETRE G.
În colaborare:
MIHAIESCU, CHIRIŢĂ şi ~. Colecţiune de legi privitoare la comuna Bucureşti... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1626) Bucovina în 1914-1915
 • Opera
 • Imagini
Bucovina în 1914-1915
• Bucovina în 1914-1915.
Vezi: DELADORNA, ROMUS. Bucovina în 1914-1915. Suceava, 1915.

Nu exista imagini
  1627) Bucovina sub Austria...
 • Opera
 • Imagini
Bucovina sub Austria...
• Bucovina sub Austria...
Vezi: IEŞAN, ISIDOR. Bucovina... Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  1628) Bucovina
 • Opera
 • Imagini
Bucovina
8789. • Bucovina. [De] A. M. Date din punctul de vedere: Administrativ, Politic, Financiar, Industrial, Economic, Agricol, Scolastic, Juridic, Eclesiastic, etc., etc. Bucureşti (Theodosiu Jonniţiu Fii), 1915. (18,5 x 12,5). 29[-31] p. (I 42626)
Posibil să fie tot Aurel Morariu, autor şi al unei micromonografii a Bucovinei, apărută la Bucureşti în acelaşi an.

Nu exista imagini
  1629) BUCOVINEANU, C.
 • Opera
 • Imagini
BUCOVINEANU, C.
În colaborare:
BUCOVINEANU, ION ş.a. Manual pentru exerciţii fizice, Botoşani, 1893.

Nu exista imagini
  1630) BUCOVINEANU, IOAN (1868-1936)
 • Opera
 • Imagini
BUCOVINEANU, IOAN (1868-1936)
8790. ~ Congresele de educatiune fizică din 1910. [De] Ioan Bucovineanu. Cu o prefaţă de domnul P. Bujor, profesor universitar. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Comp.), 1911. (21 x 14). 1 f., II, 27 p. (Extras din revista "Studii Filozofice", vol. V, fasc. IV). (II 24052)
8791. ~ Din viata şcolară. Ccnferinţă ţinută în aula liceului Laurian în ziua de 11 Februarie 1907. [De] Ioan Bucovineanu Botoşani (Tip. B. Saidmann), 1907. (16,5 x 10), 47 p. 0,50 lei. (I 159750)
8792. ~ Educaţiunea Fizică Şcolară în România. [De] Ioan Bucovineanu. I. Un răspuns inspectorului de gimnastică D. Ionescu. II. Programele analitice de gimnastică la şcoalele de fete secundare şi profesionale. Iaşi (Tip. Naţionala, I. G. Ionescu et M. M. Bogdan), 1914. (22,5 x 15). 52 p. (II 35123)
8793. ~ Manual de gimnastică suedeză [pe copertă şi: lucrat de Ioan Bucovineanu. Profesor de gimnastică la Liceul Militar şi la Seminarul Veniamin din Iaşi]. Bucureşti (Inst. de arte grafice C. Sfetca), 1910. (21,5 x 14). 475 p. cu il. 4,20 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor). (II 21491)
8794. ~ Viaţa şi opera profesorului Ling. [De] Ioan Bucovineanu. Cu o prefaţă de Dl. I. Athanasiu, Profesor Universitar. Bucureşti (Clemenţa, Stab, de Arte Grafice Ţăranii & Co.), 1915. (23,5 x 16). IV-28 p. (II 44454)

În colaborare:
8795. ~ Chestiuni şcolare. În numele adevărului. [De] Ioan Bucovineanu - D. N. Ciotori. Craiova (Librăria şi Tipografia Sache Pavlovici), [1909]. (23,5 x 15,5). 16 p. 0,15 lei. (Extragere din revista Ramuri). (II 13707)
Se discută conţinutul programei analitice întocmite de D. Ionescu, inspector de gimnastică.
8796. ~ Manual pentru exerciţii fisice prevedut cu ore care principii hygienice, şi cu gravuri în text, de Ion Bucovineanu, D. Theodor, V. Mândru, C. Ionescu, I. Burghelea şi C. Bucovineanu, profesori. Botoşani (Tip. Goldşleger & Comp.), 1893. (21 x 13,5). 88 p. cu il. 2 lei. (II 408715)

Nu exista imagini