Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1601) BRUNO, PAOLO
 • Opera
 • Imagini
BRUNO, PAOLO
Vezi:
TIECK, L. Pietro d'Albano. Trad. după ~ de Nicolae Michaesco. Bucureşti, 1870.

Nu exista imagini
  1602) BRUNY, ALEX. N.
 • Opera
 • Imagini
BRUNY, ALEX. N.
8730. ~ Furia încatuşată, monolog dramatic, de Alex. N. Bruny (Brună), autor cupletist. [Bucureşti] (Tip. Dorneanu), [1918]. (19,5 x 14). [2] f. 0,50 lei. (I 150552)
Anul, dedus din stampila cenzuri germane şi a însemnării cu cerneală de pe prima pagină.

Nu exista imagini
  1603) BRUTEANU, MIRCEA I. (1882-1957)
 • Opera
 • Imagini
BRUTEANU, MIRCEA I. (1882-1957)
8731. ~ Începutul melancoliform al stărilor paranoice. Teză pentru doctoratul în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Martie 1908 de Mircea I. Bruteanu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (23 x 13,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 972). (II 9557)
8732. ~ În chestiunea sanitară. Direcţiunile Generale Sanitare. [De] Dr. Mircea Bruteanu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (23,5 x 16). 19 p. (Extras din "Revista Democraţiei Române", nr. 14 şi 15, an II). (II 23468)

Nu exista imagini
  1604) BRUTU CATONE HOREA
 • Opera
 • Imagini
BRUTU CATONE HOREA
Vezi: DRĂGESCU, C. I.

Nu exista imagini
  1605) BRUZZESI, CLELIA (1836-1903)
 • Opera
 • Imagini
BRUZZESI, CLELIA (1836-1903)
Traduceri:
BRUTO, AMANTE. Ovidiu în exil Trad. de ~. Bucureşti, 1885; 1898.
DE AMICIS, EDMONDO. Cuore. Trad. de ~. Bucureşti, 1893; ed. II, 1898.
MATTEL, CESARE. Noul Vademecum. Trad. de ~. Bucureşti, 1885.
PIELLICO , SILVIO. Închisorile mele. Trad. de ~. Bucureşti, 1878.
URECHIA, V. A. Ode à Elisa. Trad. de ~. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  1606) BRYCE, JAMES
 • Opera
 • Imagini
BRYCE, JAMES
8733. ~ Naţiunile neutrale şi răsboiul actual. De James Bryce (Vicontele Bryce), Fost Ambasador al Marei Britanii la New York. London (Harrison & Sons), [1915]. (24,5 x 16). 11 p. 0,20 lei. (II 42161)

Nu exista imagini
  1607) BRYENNIOS
 • Opera
 • Imagini
BRYENNIOS
Vezi: VRYENNIOS, IOSIF

Nu exista imagini
  1608) Bucătăria modernă
 • Opera
 • Imagini
Bucătăria modernă
8734. • Bucătăria modernă. Cu o introducere despre Hygiena bucătăriei. Alcătuită după recete încercate şi potrivit cu cele mai bune cărţi de bucate franceze, germane şi române, de M. S. Bucuresci, Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. pentru artele grafice Socecu & Teclu), 1881. (23,5 x 16,5). 296 p., VIII p., cu il. (Astra-S 11444)

Nu exista imagini
  1609) BUCCHI, OLIVO
 • Opera
 • Imagini
BUCCHI, OLIVO
8735. ~ Francesca dela Rimini. Tragedie în 5 acte. De Ulivo Buchi. Tradusă slobod în limba Românească de Simeon Marcovici. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1846. (18 x 11,5). 4 f., 70 p. (I 206588)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. *Ed. II, 1848 (Adamescu I, p. 61).

Nu exista imagini
  1610) Buchetul
 • Opera
 • Imagini
Buchetul
8736. • Buchetul. Culegere de anecdote noi şi vechi culese, traduse şi compuse de A. G. B. Ed. a 6-a. Bucuresci (Tip. Antoniu Manescu), 1874. (17,5 x 12). 48 p. (BCU-Iaşi II 62938)
Lipsă coperta.
8737. • Buchetul. Culegere de cântece. Culese de A. T. Gherla, Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei Aurora Andreiu Todoran, 1909. (14 x 10). p. 96. (BCU-ClN 166705)
Cuprinde poezii de: Gr. Alexandrescu, George Coşbuc, I. Fanutza, G. Ventura, Şuluţu metropolitul, V. Alecsandri, M. Eminescu, G. Sion, Th. Şerbănescu, Matilda C. Poni, Carol Scrob, Andrei Mureşan, V. Cârlova, S. Bodnărescu, Iacob Negruzzi, D. Bolintineanu, A. Vlahuţă, V. B. Muntenescu, Gheorghe Tautul, I. Col. Botean, Ioan Lăpădat, Iason Biano, N. Volenti, G. Cretianu, Isaia B. Bosco.
8738. • *Buchetul. Monolog, localizat. Gherla (Tip. Aurora), [1908]. (Uni, 18(1908), nr. 16, apr. 25, p. 145)

Nu exista imagini