Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1581) BROWNING, ELISABETH BARRETT (1806-1861)
 • Opera
 • Imagini
BROWNING, ELISABETH BARRETT (1806-1861)
8678. ~ Sonete portugheze. [De] Elizabeth Barrett-Browning. Traducere de Marg. Miller-Verghy. Bucureşti (Flacăra), 1915. (17 x 12,5). 101 p. 1,50 lei. (I 42733]
Cu o introducere: "Câteva cuvinte despre Sonetele portugheze". Text paralel în l. engleză şi română.

Nu exista imagini
  1582) BROWNING, ROBERT
 • Opera
 • Imagini
BROWNING, ROBERT
8679. ~ Mildred (O pată pe blazon). [De] Robert Browning. Tragedie în 3 acte. Traducere în versuri de Margarita Miller-Verghy. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1912]. (16 x 11), 96 p. 0,30 lei. (Biblioteca pentru toti, 712). (I 29567)

Nu exista imagini
  1583) BROZIK, KÁROLY
 • Opera
 • Imagini
BROZIK, KÁROLY
În colaborare:
8680. ~ Geografia pentru gimnasii, de Dr. Brozik Károly şi Paszlavsky Jözsef. Tradusă de Alesandru Uilăcanu, Profesoru gimnasialu. I. Europa. II. Asia, Africa, America şi Australia. Cu figuri geografice şi naturalie intercalate. Budapesta, Edit. libr. de curte ces. şi reg. Lampel Robert (Wodianer F. şi Fii), 1898. (22 x 14,5). 2 f., 145 p. cu il. (I) ; 2 f., 148 p. cu iluslr. (II). (Astra-S 8311)

Nu exista imagini
  1584) BRUCĂR, D.
 • Opera
 • Imagini
BRUCĂR, D.
8681. ~ Consideraţiuni asupra tratamentului fracturilor simple prin masaj şi mobilizaţiune. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Maiu 1898, de D. Brucăr. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (23 x 16). 45[-47] p. (Facultatea de Medicina din Iaşi, nr. 83). (II 412470)

Nu exista imagini
  1585) BRUCĂR, OSIAS
 • Opera
 • Imagini
BRUCĂR, OSIAS
8682. ~ Date şi fapte din Argentina. Culese în timpul voiagiului seu în Argentina, de Dr. O. Brucăr, Bacalaureat-Doctor în Medicină şi Chirurgie de la Facultatea de medicină din Jassy, Membru corespondent onorific al camerei mercantile din Buenos Ayres, Membru corespondent pentru Europa Orientală a societăţei Conservadora pentru exploatarea procedeului Robert din Buenos-Ayres. Bacău (Tip. şi Leg. de cărţi, J. B. Hazu), 1904. (23 x 15,5). 64 p. (II 1550).
Descriere după copertă.
8683. ~ [Erste franteizise Metode fir das idise Folk. Bearbeitet von Ozias Brucar. In 10 Hefte]. [Heft I]. Focşani (Tip. Al. Codreanu), 1889. (15 x 12). 40 p. (Idise Folks-Bibliotek, 1). (I 536216)
Titlul în ebraică (cu caractere ebraice). Autorul, la sfârşitul prefeţei.
8684. ~ Ideea ca factor patogenic (studiu psychophysiologic). Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de Osias Brucăr. Iasi (Stab. Grafic Miron Costin), 1895. (21,5 x 13,5). 2 f., III, 94 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 57). (II 412109)

Nu exista imagini
  1586) BRUCH, HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
BRUCH, HEINRICH
Vezi :
ROZEIU, C. Cele zece persecuţiuni ale creştinilor în Imperiul Roman. Tradus şi prelucrat după ~ .Buzeu, 1898.

Nu exista imagini
  1587) BRUCHHAUSEN, von
 • Opera
 • Imagini
BRUCHHAUSEN, von
8685. ~ Resboiul dintre Erythrea şi Abesinia. 1895-96. De Căpitanul von Bruchhausen. Tradus cu autorisaţiunea autorului de Locotenent C. I. Felix. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1897. (20 x 14) VII-155 p., 3 h. (Cercul Publicatiunilor Militare A. 73-a Publicaţiune). (I 411686)

Nu exista imagini
  1588) BRUCKNER, IOAN (1877-1918)
 • Opera
 • Imagini
BRUCKNER, IOAN (1877-1918)
8686. ~ Contribution à Vétude histologique de la glande tyroïde. Par Jean Bruckner, préparateur à l'Institut d'Anatomie topographique de Bucarest (Travail du laboratoire de M.le professeur Obregia). S.l. 1897. (21,5 x 15). p. 217-232 eu il. (Arch. des sciences médicales, II. 16, 1897). (II 374724)
Descriere după datele de la începutul textului.
8687. ~ *Contribuţiuni la studiul celulei lui Ehrlich (Mastzellen) din sângele uman. Memoriu prezentat pentru abilitarea ca docent în specialitate de Istologie şi Embriologie pe lângă Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1904. 26 p. cu 16 figuri. (Bruckner, p. 6)
8688. ~ Contribuţiuni la studiul istologie al globulului roşu. [De] Dr. I. Bruckner, docent la Facultatea din Bucureşti. Memoriu prezentat la concursul pentru ocuparea catedrei de istologie şi embriologie pe lîngă Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 15,5). 46[-48] p., 2 f. pl. (II 26090)
8689. ~ Contribuţiuni la studiul islologiei simpaticului cervical. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinut]ă în diua de 5 Februarie 1902 de Ioan Bruckner, Intern al Spitalelor Civile şi al Maternităţii, Preparator la Institutul de Anatomie şi Chirurgie. Bucureşti, Inst. de arte grafice şi edit. Minerva, 1902. (21,5 x 15). 3 f., 81 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 626). (II 374704)
8690. ~ Curs de Histologie, predat de Dl. Profesor Dr. Bruckner la Facultatea de Medicină din Bucureşti. [Bucureşti, 1915?]. (21,5 x 17). 544 p. cu il. (II 192307)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 545 şi urm). Curs litogr.
8691. ~ Expunere de titluri şi lucrări. [De] Doctorul I. Bruckner, Docent la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. ziar. La Roumanie). 1909. (23,5 x 16). 17 p. (II 12701)
8692. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (24 x 16,5). 70 p., 1 f. (II 21309)
8693. ~ Lucrări [18 lucrări de medicină, în l. franceză, scrise de Bruckner singur sau în colaborare]. [Bucureşti, 1908]. (23 x 15,5) 19 f. (Extraits des Comptes-rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 5 Février 1898-16 Décembre 1908). (II 12702)
Descriere după copertă. Articole scrise în colaborare cu : D. Mezincescu, C. Cristeanu, Al. Ciuca, A. Jianu, Victor Jonnesco, A. Obregia.
8694. ~ Sur la structure fine de la cellule sympathique. Par Jean Bruckner. (Travail de l'Institut d'anatomie et de chirurgie de Bucarest). Paris, Masson et C-ie, Edit. (Corbeil, Impr. Ed. Crété), 1898. (25 x 17). p. 197-204 eu il. (Archives des Sciences Médicales, nr. 3-4, Mai et Juillet 1898. Extrait). (II 257049)
În colaborare:
8695. ~ Disparition de la graisse. [Par] Dr. J. Bruckner et A. Jianu. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl S-rs), 1910. (23 x 16). 2 f. (Extrait des C. R. des séances de la Soc. de Biologie. Séance du 7 Mai 1908, p. 968). (II 19388)

Nu exista imagini
  1589) BRUDARIU, C.
 • Opera
 • Imagini
BRUDARIU, C.
8696. ~ Ce este şi ce trebuie să fie Şcoala Ţăranului. Conferinţă ţinută în aula Universităţei din Iaşi în diua de 18 Martie 1901, de C. Brudariu. Iaşi (Tip. Ziar. Evenimentul), 1901. (23 x 15,5). 20 p. (II 412510)
La p. 20 semnează: C. Brudariu, învăţător Podul-Iloaei, jud. Iaşi.
8697. ~ Convertirea ţăranului la şcoală, de C. Brudariu. Iaşi (Tip. editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (17,5 x 11,5). 45 p. 0,50 lei. (I 411153)
8698. ~ Învăţământul poporului. Studiu social, de C. Brudariu. Iasi (Tip. Noua, I. Goldenberg & C. Abermann), 1909. (20 x 13,5). 1 f., 43 p., 1 f. erata, 0,50 lei. (I 14639)
8699. ~ *Politica satelor. No. 1-2. [De] C. Brudariu. Ed. I. Iaşi, 1910 (Bl, 1910, nr. 99. 9, p. 136: Primit la redacţie ; Brudariu, p. 3)
Cuprinde şi: "Despre alegeri" de I. Dodon (br. 1).
8700. ~ Politica satelor No. 1 Scrisă pentru ţărani, [de C. Brudariu]. Ed. II. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1911. (17 x 11). 15 p. 0,05 lei. (I 23775)
Cuprinde: Brudariu C: "Ţăranii şi Politica", p. 3-7, şi Dodon, I.: "Despre Alegeri", p. 8-15.
8701. ~ Politica satelor. No. 3. Scrisă pentru ţărani, de C. Brudariu. Iaşi (Tip. Ştaierman & & Steinfeld), 1913. (15,5 x 11). 15 p. 0.10 lei. (I 48495)
8702. ~ Societăţile cooperative comerciale, industriale şi agricole. [De] C. Brudariu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x Xl6). 32 p. 0,50 lei (II 413349)

În colaborare:
TEODORESCU-KIRILEANU, GH. şi ~. Cartea ţăranului român. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  1590) BRUGSCH, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
BRUGSCH, THEODOR
8703 ~ Vorlesungen über Infeklions-Krankheiten von Prof. Dr. Med. Theodor Brugsch. Bukarest, König Carol-Verlag (F. Volckmar, Leipzig), 1918. (18,5 x 12,5). 80 p. (Bukarester Vorträge, Heft 5). (I 162706)

Nu exista imagini