Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1561) BROCINER, MARCO (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
BROCINER, MARCO (1852-?)
8627. ~ *Aus der Tragikomödie des Lebens. Deutsche und rumänische Geschichten. Novellen, von Marco Brociner. Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz &Comp., [189?]. 8°. 4 mărci (Brociner. Doktor Hamlet, v. p. de titlu false; Brociner. Das Volk, p. [264])
8628. ~ Doktor Hamlet und anderes. Deutsche und rumänische Geschichten von Marco Brociner. Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz & Comp. (Druck von A. Bonz Erben), 1891. (19,5 x 13). 3 f., 314 p. (I 473249)
8629. ~ *Die Hochzeit von Valeni. Schauspiel in vier Aufzügen, von Marco Brociner (Im Vereine mit Ludwig Ganghofer), [189?]. 8°. 1,80 mărci. (Brociner. Doktor Hamlet, v. p. de titlu false)
8630. ~ Ionel Fortunat. Ein Roman aus Rumänien von Marco Brociner. I-II. Band. Stut-gart, Leipzig. Berlin, Wien, Deutsche Verlags-Anstalt (Stuttgart, Druck und Papier der Deutschen Verlags-Anstalt), 1890. (18,5 x 12). 3 f, 332 p. (I); 2 f., 284 p. (II). (BCU-ClN 171309)
8631. ~ *Idem. Ed. II. Stuttgart, A. Bonz & & Sohn, 1908. 8°. 461 p. (Luc, 7(1908), nr. 13, p. 323: Din Germania).
8632. ~ *Der neue Glaube von Marco Brociner. Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz & Comp.. [190?]. (Brociner. Das Volk p. [264])
8633. ~ Radu Gleva. Roman von Marco Brociner. Dresden und Wien, Verlag des Universum Alfred Hauschild (Leipzig, Druck von Metzger &Wittig), 1892. (18,5 x 13). 2 f., 403 p. (Astra-S 11978)
8634. ~ *Tandaradei [von] Marco Brociner. Novellen. Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz & Comp., [190?]. (Brociner. Das Volk, p [264])
8635. ~ Das Volk stehl auf! Ein sozialer Roman von Marco Brociner. Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz & Comp. (Druck von A. Bonz Erben), 1911. (19,5 x 13). 262 p. (I 23848)

Nu exista imagini
  1562) BROGLIE, ALBERTINE
 • Opera
 • Imagini
BROGLIE, ALBERTINE
Vezi:
GRIGORIU, IOAN A. Noua morală. Prelucrare după ~. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  1563) BROJU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BROJU, IOAN
8636. ~ Biserica din Ocna-Sibiului 1600 ori 1701. De Ioan Broju. Sibiiu (Tipariul Tip. Arhidiecesane), 1892. (22 x 15). 16 p. cu il. (BCU-ClN, S. 18886)
La începutul textului titlul: "O biserică din anul 1600 ori 170171" Lipsă coperta.
8637. ~ Primatul papal şi infalibilitatea papei. Un respuns de Ioan Broju. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1890.(21 x 13,5) 38 p. (II 411923)

Nu exista imagini
  1564) BRONTE, CHARLOTTE
 • Opera
 • Imagini
BRONTE, CHARLOTTE
8638. ~ Jean Eyre sau Memoriile unei institutoare, de Currier [!] Bell. Tradusă în limba francesă de D-na Lesbazeilles-Souvestre. Si în limba română de D-na Pauli na I. Ghetu. Ploesci, Edit. libr. Zacharia Nicolau (Tip. Democratul), 1894. (26,5 x 18,5). 1 f., 372 p. [47 fasc]. 2,50 lei (0,05 lei fasc.). (II 410361)
Pe p. de titlu, imprimat greşit: 1891. Data: 1894, pe copertă şi la sfârşitul prefeţei.

Nu exista imagini
  1565) BROSCĂRESCU, VIRGIL (1869?-1934)
 • Opera
 • Imagini
BROSCĂRESCU, VIRGIL (1869?-1934)
8639. ~ Despre credinţele contimporanilor. Conferinţă ţinută în diua de 12 Ianuarie 1901 de Virgil Broscărescu, Procuror la Trib. Dol-Jiu cu o precuventare de d-nu G. I. Buşilă. Craiova (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (17,5 x 11,5). 36 p. 1 leu (Ateneul din Craiova). (I 411112)
8640. ~ *Le divorce par consentement mutuel (These). Paris, Marchal et Biliard, [189?]. 8°. 119 p. (amânată pentru 1896, apoi în 1898, n-a mai fost susţinută). (Bally I, p. 51, apud Bengesco)
8641. ~ Patrie, de Virgil Broscărescu. [Nuvelă]. Craiova (Tip. Română, Filip Lazar & Comp.), 1895. (15,5 x 9). 8 f., 35 p. 0,75 lei. (I 410818)

Nu exista imagini
  1566) BROŞTEANU, CONSTANTIN (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BROŞTEANU, CONSTANTIN (1869-?)
8642. ~ Curs elementar de Drept roman, prelucrat dupe mai mulţi autori şi cursuri predate la Facultatea de Drept din Paris de Constant-Brosteanu, avocat, şeful contenciosului Eforiei spitatelor civile. Vol. I. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1894. (24,5 x 17). 290, III p. 10 lei. (II 483882)
8643. ~ Despre nulitatea actelor de vânzare a pământurilor rurale în loturi mici intervenite între Statul Român şi locuitorii din Dobrogea faţă de locuitorii emigraţi. Dreptul Statului Roman asupra acestor pământuri. De Constant Broşteanu, avocat, şeful contenţiosului Eforiei Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (24 x 16). 53 p. (II 65818)
8644. ~ Salinele nostre. Studiu istoric, juridic şi economic asupra exploatarei salinelor şi monopolului sării la Romani şi Români (753 a. Crist.- 1900 d. Crist). După documente literare, epigrafice, legislative şi economice de Constantin Broşteanu, avocat al Eforiei Spitalelor Civile din Bucuresci, fost elev al Facultăţilor de drept şi litere din Paris, fost elev al Şcoalei des Hautes Études din Paris, membru în comitetul societăţii Progresul silvic. Bucuresci (Tip. G. A. Lă'zăreanu), 1901. (23,5 x 16). XIV p., 1 f., 890 p. (II 49914)
8645. ~ Vânzarea bunurilor de mână moartă. [De] Constantin Broşteanu-Urdarianu. Discurs rostit în Senat în şedinţa de la 8 Martie 1912 cu ocazia discuţiunii proiectului de lege asupra trecerei în proprietatea statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1912. (23 x 15,5). 76 p. (II 27652)

Nu exista imagini
  1567) BROŞTEANU, DIMITRIE N.
 • Opera
 • Imagini
BROŞTEANU, DIMITRIE N.
8646. ~ Carte de Aritmetică pentru Clasa II primară urbană, de D. N. Broşteanu, Revisor şcolar al judeţului Bacău. Ed. I. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1899. (20 x 13). 97 p. cu il. 0,60 lei. (II 411753)
8647. ~ Idem. Carte aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu ordinul No. 49521 din 19 Iulie 1899. Ed. III. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (20 x 13). 87 p. 0,60 lei. (I 411639)
8648. ~ Carte de Aritmetică, pentru clasa III primară urbană, de D. N. Broşteanu, Revisor şcolar al judeţului Bacău. Ed. I. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca, 1899. (20,5 x 13). 107 p. cu il., 1 f.(= catalogul Edit.) 0,70 lei. (II 411749)
8649. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 93 p. cu il. 0,60 lei. (II 411747)
8650. ~ Carte de Aritmetică, pentru divizia a II-a rurală. Anul I şi II, de D. N. Broşteanu, Revisor şcolar al judeţului Bacău. Ed. I. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samtica, 1899. (20,5 x 13). 135 p. cu il. 0,85 lei (II 411754)
8651. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Stab. Industrial de Arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (20 x 13). 122 p. cu il. 0,80 lei. (II 411748)

În colaborare:
NEGOESCU, CRISTU S. ş.a. Carte de cetire pentru cl. II-a prim. urb. Bucureşti 1913-1914 ; pentru cl. III-a urb. Bucureşti, 1911; pentru cl. IV urb. Ed. I. Bucureşti, 1911.
NEGOESCU, CRISTU S. ş.a. Carte de cetire pentru div. II-a rurală, an I si II. Bucureşti, 1913-1914; div. III-a rur., an I-II. Ed. II. Bucureşti, 1911-1912

Nu exista imagini
  1568) BROŞTEANU, ERNEST (1869-1932)
 • Opera
 • Imagini
BROŞTEANU, ERNEST (1869-1932)
Prefeţe:
DOLIJAN, I. C. Gimnastica în Armată cu o prefaţă de D-l Lt. Colonel Ern. Boroşteanu. Iaşi, 1916.

Nu exista imagini
  1569) BROŞTEANU, GH. N. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
BROŞTEANU, GH. N. (1871-?)
8652. ~ Creanţele privilegiate mobiliare. Teză pentru licenţă susţinută la... 1897 de Gh. N. Broşteanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1897. (23,5 x 16). 63 p., III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412647)

Nu exista imagini
  1570) BROŞTEANU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
BROŞTEANU, NICOLAE N.
8653. ~ Contribuţiuni la studiul etiologiei difteriei aviare. (Creşterea agentului patogen prin procedeul Bordet şi Fally). Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Nicolae N. Broşteanu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (24 x 15,5). 33[-35] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 186). (II 10841)

Nu exista imagini