Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1551) BRILL, A.
 • Opera
 • Imagini
BRILL, A.
8592. ~ Contribuţiuni la studiul artropatiilor tabetice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 3 Aprilie 1902 de A. Brill. Bucuresci (Lito-tip. A. Grossmann), 1902. (23,5 x 16). 73[-76] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 631). (II 511707)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1552) BRINCEANU, C.
 • Opera
 • Imagini
BRINCEANU, C.
8593. ~ O aruncătură de ochiu asupra caracterului şi biographii doctorului în chirurgie Ioan Sin Seben Micaseanu, de C. Brincénu. Sibii, 1864. (17 x 12,5). 56 p. (I 380292)
Gh. Crăinicianu în: Lit. med. rom. Bucureşti, 1907, p. 283, menţionează: "Aceasta e o biografie-pamflet la adresa lui Sibineanu".

Nu exista imagini
  1553) BRINGER, RODOLPHE
 • Opera
 • Imagini
8594. ~ Spionii lui Napoleon. [De] Rodolphe Bringer. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1913. (16 x 10). 203 p. (Biblioteca Flacăra nr. 4-5-6). (I 32714)

BRINGER, RODOLPHE
Nu exista imagini
  1554) BRIŞCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
BRIŞCU, GRIGORE
8595. ~ Helicopterele. Studiu prin care se arată că acestea pot fi aparate de aviaţie practice, economice şi fără pericol, utilizabile deci chiar de marele public, de Grigore Brişcu, Licenţiat în Drept de la Universitatea din Iaşi. Cu o prefaţă de domnul inginer Al. Cottescu, Director general al CFR şi 3 figuri în text. Bucureşti, Edit. Revistei Democraţiei Române (Impr. Independenţa), 1910. (24 x 16). 33 p. cu il. 1 leu (II 22752)

Nu exista imagini
  1555) BRÎNZEU
 • Opera
 • Imagini
BRÎNZEU
Vezi: BRÂNZEU

Nu exista imagini
  1556) BROCHET şi SENEA, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
BROCHET şi SENEA, pseudonim
Vezi: CANDREA, IOAN AUREL

Nu exista imagini
  1557) BROCINER, ALPHONSE-LUPU
 • Opera
 • Imagini
BROCINER, ALPHONSE-LUPU
8596. ~ Introducere la chimia analitică cualitativa, de Alfons L. Brociner, Farmacist de la scoală superioară de farmacie din Paris şi de la Universitatea din Munich. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1888. (23 x 16). 53 p. 2,50 lei. (II 52259)
8597. ~ Nu blestema! Nuvela originala, de Alfons L. Brociner. Bucuresci (Tip. Hajoitz[!]), 1879. (13,5 x 10,5). 49 p. (Extrasă din coloanele ziarului Fraternitatea), (I 480392)
Lipsă coperta.
8598. ~ Sur la toxicité de l'acétylène, par Alphonse-Lupu Brociner, Assistant en pharmacie de l'Université de Bucarest, Pharmacien de l'Université de Munich, et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris. Paris (Impr. Moquet), 1887. (23 x 15,5). 36 p. cu il. (II 52156)
8599. ~ Sur quelques réactions d'alcaloïdes, par M. Alphonse L. Brociner. [Bucarest, 188?]. (22,5 x 16). 2 p. (Laboratoire de l'école supérieure de Pharmacie). (Extrait du journal de Pharmacie et de Chimie). (II 52288)
Descriere după datele de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1558) BROCINER, ANDRÉ
 • Opera
 • Imagini
BROCINER, ANDRÉ
8600. ~ *Frùhlingsbluthen (Flori de primăvară). Poezii lirice tipărite în folosul şcolarilor săraci ai şcoalelor primare. Cernăuţi, 1871. (Brociner A., cop. 4)
8601. ~ *Meditaţiuni asupra Istoriei şi foloasele ce tragem dela ea. Conferinţă ţinută în Toynbee-Hall din Bucureşti, în 12 Noembrie 1914 de André Brociner. Bucureşti, 1914. 8°. 28 p. (Eg, 25(1914), nr. 49, dec. 19, p. 388: Bibliografie)
8602. ~ Reflexiuni asupra Theatrului în general. Conferinţă ţinută în Toinby Hali din Bucureşti în seara de 9 Ianuarie 1913, de André Brociner. Bucureşti (Tip. Jean Sabetay), 1913. (16 x 10). 16 p. (I 30768)
8603. ~ *Viaţa lui Maimonidis ca medic. Galaţi, 1884. (Brociner A., cop. 4)

Nu exista imagini
  1559) BROCINER, I.
 • Opera
 • Imagini
BROCINER, I.
8604. ~ Ministeriulu lucrăriloru publice şi esplicaţiunea enigmelor şosselei Flâmăndi-Hârlâu, de I. Brociner. Bucuresci (Tip. lui Ióne Weiss), 1868. (22,5 x 14,5). 27 p. (II 76354)

Nu exista imagini
  1560) BROCINER, J. B. (1846-1918)
 • Opera
 • Imagini
BROCINER, J. B. (1846-1918)
(J. B. Br.)
8605. ~ Chassidismul în România, de J. B. Brociner. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Dor. P. Cucu), 1910. (15 x 10). 45 p. (Din publicaţiunile Ordinului SIR, nr. 3). (I 31382)
8606. ~ Chestiunea Epitropielor Aşezemintelor filantropice israelite din ţeara, [de J. B. Brociner]. Galatz (Tipo-Lito-Zincogr Naţională, A. Friedmann). 1892. (19,5 x 12,5). 48 p. (JOBB Loge Bien, nr. 382. Galatz 1892. Caiet nr. 10). (1 73122)
Autorul, la p. 2. Descriere după copertă.
8607. ~ Chestiunea evreiască aşa cum ea este rezolvată, de J. B. Brociner. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (17,5 x 11). 48 p. (Din publicaţiunile ordinului SIR, nr. 5). (I 23780)
Răspuns unor afirmaţii din Istoria politică a Evreilor din România din anul 1879, publicată de redactorul şi administratorul ziarului Progresul (1911) [= Iosif R. Petreanu].
8608. ~ Chestiunea evreilor pământeni, [de J. B. Brociner]. Iaşi, Editura IOBB (Tip. H. Goldner), 1901. (21,5 x 14). 70 p. (II 412159)
Cuprinde discursul lui J. B. Brociner, rostit la Congresul Asociaţiunei Israeliţilor Pămenteni, ţinut la 26 Octombrie 189 în Sala Eforiei Spitalelor din Bucureşti. Autorul, la p. 4.
8609. ~ Chestiunea evreilor români (Un marche allemand), de J. B. Brociner. Bucureşti (Minerva), 1916. (16 x 10). 36 p. (I 47783)
8610. ~ Chestiunea evreiască şi Evreii sub drapel, de J. B. Brociner. Bucureşti (Tip. Mauriciu Kalber), 1913. (16,5 x 10). 48 p. 1 leu. (Din publicaţiunile ordinului SIR (Societatea israeliţilor români), nr. 9). (I 439872)
8611. ~ Chestiunea Israeliţilor români de J. B. Brociner. Partea I-a până la anul 1848. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (18 x 12). 2 f., III, 267 p. (I 159787)
8612. ~ Chestiunea Israeliţilor Români. Starea lor politică şi de drept şi Soluţiunea dată prin Tratatul de pace din Bucureşti 1918, de J. B. Brociner, Directorul ziarului Seara. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1918. (15,5 x 10) 48 p. (Din publicaţiunile ordinului SIR (Societatea israeliţilor români), nr. 12). (I 439860)
8613. ~ Convenţiunea austro-română şi Tribunalul din Galatz. Combaterea sentinţei prin care se respinge transcrierea unui imobil urban cumpărat de un Israelit. De J. Brociner, Doctor în Drept. Galatz (Tip. Comercială-Schenk), 1876. (19,5 x 12,5). 38 p. (Publicatiunea Uniunei Israelite, an. I, nr. 1). (I 380155)
8614. ~ Despre misiunea templului Israelit. Cuvântare rostită la 26 Elul 5655 (3 Sept. 1895) la Templul choral din strada Cuza-Vodă Galatz cu ocasiunea serbarei a 10 aniversări a inaugurărei acestui Templu, de J. B. Brociner, Preşedintele Comunităţei Israelite. Galatz (Typo-Lit. J. Schenk), 1895. (18,5 x 12). 12 p. (I 455745)
8615. ~ Die Donau als internationaler Verkehrsweg der Zentral Staaten wie auch Rumäniens, von J. B. Brociner, Director der Zeitung Seara, Bucarest. Bucarest (Tip. Eminescu), 1916. (24,5 x 16,5). 36 p., 1 h. (Übersetzung der in der Seara erschienenen Artikel vom 3 mai -3 Juni 1916). (II 150919)
8616. ~ Idem. Bucarest (Tip. Eminescu), 1917. (23 x 15,5). 36 p., l h. (Übersetzung der in der Seara erschienenen Artikel vom 3 Mai -3 Iuni 1916). (II 48198)
8617. ~ Două definiţiuni suprimate şi una adevărată în chestiunea israeliţilor români, de I. B. Brociner. Bucureşti (Tip. Euf. N. Miulescu), 1913. (16 x 10). 48 p. (Din publicaţiunile Ordinului SIR Societatea Israeliţilor Românii, nr. 7). (I 31383)
Cu un portret.
8618. ~ Drepturile Evreilor-Dobrogeni, de J. B. Brociner. O voce din Dobrogca de A.[ron] Ellman, alegător comunal din Tulcea. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1911. (19,5 x 12,5). 80 p. (I 23379)
8619. ~ Die Frage der rumänischen Israeliten. Ihre politische und rechtliche Lage, von J. B. Brociner, director der Zeitung Seara, Bucarest-Bucarest (Tip. Eminescu), 1917. (23 x 16,5)-25[-35] p. (II 49929)
8620. ~ Invasiunea jidaniloru pe terrile române dedicată adeveratiloru patrioţi Români, de J. B. Br.[= J. B. Brociner?]. Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1864. (20,5 x 14). 13 p. (I 105618)
8621. ~ *Die Judenfrage in Rumänien und ihre Lösung, 1879. (Brociner, v. p. de titlu)
8622. ~ Memoriu şi documente istorice despre comunităţile israelite în România, [de J. B. Brociner]. Galati (Tipo-Lit. J. Schenk), [1896]. (18 x 12,5). XXIV, 84 p. (Adunarea G-lă a Representanţilor Comunităţilor Israelite din România ţinută la Galaţi la 25 şi 26 Marte 1896. III). (II 162404)
Autorul, identificat după catalogul BAR.
8623. ~ Misiunea lui Theodor Herzl (Zionismul). Conferinţă ţinută de J. B. Brociner la Templul Coral din Bucureşti în ziua de 23 Mai 1910 (20 jiar 5666). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Dor. P. Cucu), 1911. (17 x 11). 31 p. [1 leu]. (Din Publicaţiile Ordinului SIR, nr. 4). (I 23773)
8624. ~ Notiţe biografice. Notice biographique. [De] J. B. Brociner. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (32 x 23,5). 11 p. (Din Publicaţiunile Ordinului SIR (Societatea israeliţilor români), nr. 8). (III 32951)
Cu un portret.
8625. ~ *Rostul şcoalelor israelite române, de J. B. Brociner, 1894. (Brociner, v. p. de titlu)
8626. ~ Veniturile comunităţilor israelite pentru întreţinerea cultului şi a asedemintelor de caritate din tăierea vitelor şi a paserilor după ritul mosaic numite taxe sau gabela, [de J. B. Brociner. Preşedintele Adunărei a Representanţilor Comunităţilor israelite din România]. Galaţi (Tipo-Lit., I. Schenk), [1897]. (18,5 x 12,5). 11 p. (Adunarea G-lă a Representanţilor Comunităţilor Israelite din România, IV). (I 522769)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "JOBB Loge Bien 382. Galatz 1897. Caiet nr. 23".

Traduceri, prefeţe:
ASTRUC, APISTIDE E. Roş Hasana şi Iom Kipur. Trad. de ~. Bucureşti, 1910 (Din Publicaţiile Ordinului SIR, nr. 2)
• Constituţiunea Ordinului independent S.I.R. [Cu o introducere de ~]. Bucureşti, [1910]; [1913].
OPPENHEIMER, FRANZ. Colonizare cooperativă în Palestina. Conferinţă. Cu o cuvântare de introducere de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini