Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1541) BREZIANU, ION
 • Opera
 • Imagini
BREZIANU, ION
8572. ~ Dimitrie A. Sturdza pretins şef al partidului liberal. Pacoste pe capul ţărei Româneşti, de Ion Brezianu, Inginer-Tecuciu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1902. (24,5 x 17). 80 p. (II 413495)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1542) BREZIS, I. H. (? -1930)
 • Opera
 • Imagini
BREZIS, I. H. (? -1930)
8573. ~ *Discurs ţinut de d-nul Rabin I. Breizis[!] în 24 Tamus 5664 (24 Iunie 1904). Ploeşti, 1904. 16°. 8 p. (Eg, 15(1904), nr. 32, august 13, p. 254: Bibliografie)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul familiei ilustrului reposat [Teodor Herzl]".
8574. ~ Omorul Ritual, de Dr. Teol. I. H. Breizis. Ploeşti (Tip. Moderna), 1911. (20 x 13,5). 18 p. 0,20 lei. (I 29727)
Cu menţiunea (în notă): "Conferinţă ţinută la 26 Martie 1911".

Nu exista imagini
  1543) BREZOIANU, IOAN (1817-1883)
 • Opera
 • Imagini
BREZOIANU, IOAN (1817-1883)
(I. B.)
8575. ~ Elemente de Istoria Sfînta, de I. Brezoianul, Profesorul şcoalei normale din Cîmpul-Lung. Bucuresei (Tip. lui Eliade), 1843. (16,5 x 10). 1 f., 41 p. (I 459627)
Cu alfabet de tranziţie.
8576. ~ Mănăstirile zise închinate şi Călugării străini, de Ioan Brezoianu. Bucureşti (Tip. Statului Sf. Sava, şi Nifon), 1861. (19,5 x 12,5). 3 f., 167[-169] p. (I 31777)
Cu alfabet de tranziţie.
8577. ~ Reformele Românilor séu Collecţiune de toate legile şi regulamentele introduse în administraţiunea României de la 1859 Ianuariu, pînă la 1861 Octomvriu. Bucuresci, Librăria Socecu & Companie (Tip. Ştefan Rasidescu), 1864. (24 x 16,5). XII, 734 p., 1 f. tab. (II 50895)
8578. ~ Vechile instituţiuni alle României (1327-1866) cu un appendice estras din mai mult de ua sută chrisobuli, spre limpedirea chronologiei a domnitorilor Ţărrei-românesci, pe secolii XIV, XV şi XVI, de Ioan Brezoianu, fost deputat la adunarea generală (divan ad-hoc) a Ţărrei-românesci din 1857. Bucureşti (Typ. Ştefan Mihăilescu), 1882. (22,5 x 14,5). 4 f., VI, 262 p. (II 105492)
În colaborare:
8579. ~ Amendamentul asupra Actului desvoltator al Adunării Ad-hoc din România, [de I. Brezoianu, N. Rucăreanu, M. N. Duilie, I. Ionaşcu, C. Ciochinescu şi N. Stănescu]. [Bucureşti, 1857]. (19 x 12). 24 p. (Ecstract din Monitorul Adunării Ad-hoc al României de la 1-iu Noembrie 1857). (I 411468)
Semnatarii amendamentului, la p. 24.
8580. ~ Manualul mumelor sau Epistole către o suroră pentru educaţia copiilor, culesu şi aşezatu astfel de Doi prieteni a tinerimii [I. Brezoianu]. Bucureşti (Tipărit la C. A. Rosetti si Vintehalder), 1851. (20,5 x 13,5). 6 f., 132 p. (II 111234)
Cu alfabet de tranziţie. Cu o dedicaţie către Elisabeta Ştirbei, semnată de I. Brezoianu, în calitate de colaborator la acest manual.

Vezi şi :
ROUCAREANO, N. ş.a. Amendament relatif à l'acte explicatif de l'Assemblée Ad-hoc... Bucarest, 1857.
Traduceri :
GENLIS m-me de. Prinţesa de Clermont. Trad. de ~. Bucureşti, 1842.
• Învăţătorul primar sau Poveţe şi sfaturi. Trad. de ~. Bucureşti, 1848.
LORAIN, PAUL ş.a. Manual complect de învăţătură mutuală. Trad. de ~ Bucureşti, 1850.
RASPAIL. Cursu elementaru de agricultură. Trad. de ~. Bucureşti, 1850.
RASPAIL. Manualulu sănătăţii. Trad. de ~. Bucureşti, 1852.
TRAVANET, marchiz de. Rudimentu agricolu universalu. Trad. de ~. Bucureşti, 1850.

Nu exista imagini
  1544) BREZULESCU, DUMITRU (1880-1916)
 • Opera
 • Imagini
BREZULESCU, DUMITRU (1880-1916)
8581. ~ Contribuţiuni la studiul proprietăţii în devălmăşie a munţilor noştri. O pagină din Chestiunea Ţărănească, de Dumitru Brezulescu, licenţiat al Facultăţi[i] Juridice din Bucureşti. Bucureşti (Atelierele Grafice I. V. Socecu), 1905. (24 x 16,5). 65 p. 1 leu. (II 1506)
8582. • Dumitru Brezulescu. [Schiţă biografică]. Bucureşti (Tip. Universala), [1911]. (22,5 x 15,5). 29 p. (II 22729)
Descriere după copertă. Cu un portret. Pentru candidatura ca deputat al colegiului al II-lea de Gorj. La sfirşitul textului, numele celor care subscriu.

Nu exista imagini
  1545) Breyer să fie şantajat sau coruptor
 • Opera
 • Imagini
Breyer să fie şantajat sau coruptor
• Breyer să fie santajeat sau conrupător?
Vezi: OPRESCU, C. Breyer... Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  1546) BRIALMONT, HENRI-ALEXIS
 • Opera
 • Imagini
BRIALMONT, HENRI-ALEXIS
8583-8584. ~ Fortificaţia improvisată de A. Brialmont, Colonel de Stat-Major Belgian. Tradus din limba francesă de Sergie Voinescu, Major de Stat-Major. Cu autorisaţiunea D-lui Ministru de Resbel. Bucureşti (Tip. Curţii (Lucrătorii Asociaţi)), 1872. (19 x 13). 115 p., IX pl. (I 159785)
8585. ~ Fortificaţiunea câmpului de bătălie de Generalul A. Brialmont, Inspector general al fortificaţiunilor şi corpului de Geniu al Belgiei. Cu un atlas de nouă-spre-dece planşe. Tradus din franţusesce de gen. A. Radovici. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1880. (22,5 x 14,5). XVI, 433 p., XIX pl. (Atlas). (II 55661).
P. de titlu separată la Atlas.

Nu exista imagini
  1547) BRIASCHI, G.
 • Opera
 • Imagini
BRIASCHI, G.
8586. ~ Tinera Românie sau Albi şi Rosi. Pentru mirosul de ciolanu. Broşură Ellectorală. Cu totu respectulu dedicată Onorab. DD Cetăţeni din Calafalu C. Canceaşi I. Vorvoreano, de G. Briaschi. Academică filarmonică dela S-ta Cecilia din Roma şi socio onorariu dell'Apolinea de Veneţia. Fostulu Capellmaestru dela banda militară a lui G. Garibaldi Lombardia şi Roma 48-49. Turnu-Severin (Typ. Naţionale, Theodor Macinca şi Iosif Samitca O.), 1869. (24 x 19,5). VII p. 2 sf. (II 81564)

Vezi de asemenea:
CARADA, E. Ultima oră a unui ostianu romanu. Musica de G. Briaschi. Bucureşti, 1855.

Nu exista imagini
  1548) BRIESEN, R. von
 • Opera
 • Imagini
BRIESEN, R. von
8587. ~ 121 teme (exemple) tactice pentru conducerea companiei, batalionului, regimentului şi brigăzii. [De] Colonel R. v. Briesen. Traducere din limba germană de căpitanul în rez. Ioan Striscă, Bibliotecar la Marele Stat Major. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (16 x 12,5). 128 p. cu il., 1 tab. 2,75 lei. (I 47796)

Nu exista imagini
  1549) BRIEUX, EUGENE
 • Opera
 • Imagini
BRIEUX, EUGENE
8588. ~ Brănduşa (Blanchette). Comedie în 3 acte. [De] Brieux. Tradusa de Em. Gârleanu. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Edit., 1911. (17,5 x 12). 104 p. 0,40 lei. (Biblioteca Teatrului Naţional, nr. 15). (I 23815)
Pe foaia de titlu falsă: "Jucată întâia dată la Teatrul Naţional din Bucureşti în seara de Luni, 28 Septemvrie 1909".
8589. ~ Cărăbuşii. Comedie în 3 acte. Traducere de Paul Ionescu. Bucureşti (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1907. (19 x 12,5). IV-80 p. (I 6988)
Cu o biografie a autorului, semnată de traducător.
8590. ~ *Simona, dramă în 3 acte. Traducere de Alex. Rioşanu-Safir. (Rioşanu-Safir, cop. 3)

Prefeţe:
IONESCU, MARIA. Eux. Lettre-Préface de M. Brieux. 14-e éd. Paris, 1918.

Nu exista imagini
  1550) BRIF, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
BRIF, ANDREI
8591. ~ Evoluţiunea ideilor penale şi conditiunea juridică a uniunei ilegale în dreptul roman. Teză pentru licenţă de Andrei Brif. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1904. (23 x 15,5). 47[-51] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (Il 4026)

Nu exista imagini