Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1521) BREAHNĂ, IACOBAKE
 • Opera
 • Imagini
BREAHNĂ, IACOBAKE
8535. ~ Diplomaţia Europei faţă de Unirea Principatelor Române. Teză pentru licenţa în Secţiunea diplomatică de Iacobake Breahnă. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (23,5 x 16). 78[-80] p. (Scoală Superioară de Stat din Bucuresci). (II 176309)

Nu exista imagini
  1522) BRÉAL, MICHEL JULES ALFRED
 • Opera
 • Imagini
BRÉAL, MICHEL JULES ALFRED
Vezi:
NĂDEJDE, IOAN. Dicţionariu latino-romăn după ~. Iaşi, 1894; ed. II, [1913].

Nu exista imagini
  1523) BREBESCU PROVICEANU, BUCUR
 • Opera
 • Imagini
BREBESCU PROVICEANU, BUCUR
8536. ~ Descoperirea Invenţii Regale. [Versuri], de Bucur Brebescu Proviceanu. 1890 Februarie. [Bucureşti, 1890]. (17,5 x 11,5). 16 p. 0,50 lei. (I 411113)
8537. ~ Simplu roman. [Versuri], de Bucur Brebescu Proviceanu. Bucureşti, 1860. (11,5 x X8). 29 p. (I 410715)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1524) BREBULEŢ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BREBULEŢ, IOAN
8538. ~ Poezia poporană. Conferinţă ţinută la şedinţa extraordinară a Societăţii culturale "Ioan Popescu" din seara de 5 Decembrie 1914, de Brebuleţ Ioan, Elev cl. VI. şc. Normală Principele Ferdinand. Bârlad (Tip. si legătoria de cărţi, T. Slobozianu), 1915. (17 x 11). 40 p. (I 42498)
Cu o prefaţă de prof. Paul Constantinescu.

Nu exista imagini
  1525) BRÉCHOIRE, I.
 • Opera
 • Imagini
BRÉCHOIRE, I.
8539. ~ Reconstitution du Vignoble Roumain. [Par] I. Bréchoire [Ingénieur Agricole. Chevalier du Mérite Agricole]. Exposé. Reconstituirea Viilor Romane. Dare de Seamă. [Paris?] (Impr. Chevalier), [1898]. (26 x 20). 15 p. (II 520665)
Text paralel în l. franceză şi română. La textul românesc, p. 15, data imprimată greşit: 1889 (în loc de 1898). Litografiat.
8540. ~ Idem. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Muller), [1898]. (26 x 20). 13 p. (II 63639)

Nu exista imagini
  1526) BREDICEANU, CAIUS (1879-1953)
 • Opera
 • Imagini
BREDICEANU, CAIUS (1879-1953)
Traduceri :
MOCSONYI, AL. Religiune şi ştiinţă. [Trad. de ~ şi Val. Brădişteanu]. Sibiu, 1905.

Nu exista imagini
  1527) BREDICEANU, CORIOLAN (1850-1909)
 • Opera
 • Imagini
BREDICEANU, CORIOLAN (1850-1909)
8541. ~ Apelaţiunea aperărei în causa crimei de la Mehadiea, de Coriolan Bredicean, advocat în Lugoş. Timişoara (Tip. Heinrich Uhrmann), 1896. (16,5 x 10,5). 24 p. (1 28722)
8542. ~ Cuvântarea d-lui Coriolan Brediceanu rostită Vineri în 18 Ianuarie vechiu 1907, la înmormântarea octogenarului Iulian Ianculescu. Lugoj (Tip. C. Traunfellner), 1908. (15,5 x 12). 8 p. (I 38143)
8543. ~ Cuventul de deschidere rostit la 11-a Iulie 1898 st.n. de Coriolan Brediceanu, delegatul Asotiaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului roman, cu ocasiunea adunărei de constituire a desparţicmenlului Lugoş. Lugoş (Tip. lui Carolu Traunfellner), 1898. (23 x 14,5). 8 p. (II 28949)
8544. ~ Date şi reminiscinţe pentru Istoria Reuniunei romane de cântări şi musică din Lugoj. Culese şi scrise de Coriolan Brediceanu, fost membru activ al Reuniunei. Lugoj (Tip Ioan Florea), 1900. (16 x 10). 48 p. (1 133235)
8545. ~ Fir'a. Novella din popor de Coriolan Brediceanu, Advocat. Timisióra (Imprimeria diecesana), 1886. (15,5 x 11). 36 p. (Retipărit din Luminatoriul). (BCU-ClN, S 7163)
Lipsă coperta.
8546. ~ Idem. Lugoş, Edit. Libr. Minerva (Tip. Minerva, George Ţăran), 1913. (19 x 12). 29 p. (I 176754)
8547. ~ Lecuit. Comedie într'un act, de Coriolan Brediceanu. Lugoj (Tip. Tipografiei Hereş), 1902. (23 x 15). 32 p. (II 162948)
8548. ~ Niţă Panjen. Monolog, de Coriolan Bredicean. Lugoş, Editura autorului (Tip. Tipografiei diecesane în Caransebeş), 1895. (19 x 12). 14 p. (I 162714)
8549. ~ Peatra credinţei. Istorioară din viaţa poporului, de Coriolan Bredicean. Timişoara (Tip. Sudungara), 1894. (15,5 x 10,5). 99 p. (I 176917)
8550. ~ Idem. Ed. II. Lugoş, Edit. Libr. Minerva, [1913]. (20 x 12,5). 75 p. (II 459532)
Datat după: Drap, 13(1913), nr. 44, apr. 13/26, p. 3: Bibliografie.
8551. ~ Védbeszéd Erdmann Josefin szándékos emberölés büntettével, felbujtással vádolt lugosi lakos biiniigyében, tartotta: Brediceanu Coriolan lugosi ügyvéd a T. lugosi Kir. bftö Torvényszék elött 1898. augusztus 24-én. [Lugoj] (Nyomatott YVeisz és Sziklai. Könyvnyomdajában), [1898]. (20 x 14). 14 p. (II 35320)
Traduceri:
MISCH, ROBERT. Junii bătrăni. Farsă. Trad. de ~. Timişoara, 1897.

Nu exista imagini
  1528) BREDICEANU, TIBERIU (1877?-1968)
 • Opera
 • Imagini
BREDICEANU, TIBERIU (1877?-1968)
8552. ~ Cestiunea teatrului nostru şi Societatea pentru fond de teatru român. De Dr. Tib. Brediceanu, Membru în comitet şi secretar al Soc. p. f.[ond] de teatru român. Braşov (Tip. A. Mureşianu, Branisce & Comp.), 1914. (20,5 x 12,5). 31 p. (BCU-ClN 151087)
Cu menţiunea: "tipărit ca manuscris".

Nu exista imagini
  1529) BREDOW, G. G.
 • Opera
 • Imagini
BREDOW, G. G.
8553. ~ Prescurtare din istoria generală coprinzind celle mai remarcabile evenimente alle timpurilor antice, mediane şi moderne, de G. G. Bredov [pe copertă: de Profesoru G. G. Bredoow]. Tradusa liber din limba germana de Michail Musescu. Bucureşti (Typ. Annuntzatorului), 1860. (18,5 x 12). 5 f., 180[-182] p. 2 sfanţi. (1 411378)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1530) BREHAT, ALFRED de
 • Opera
 • Imagini
BREHAT, ALFRED de
8554. ~ *Frumósa ducesă. [De] Alfred de Brehat, traductiune de I. Sakelario. Focşani (G. Stefănescu), [1879]. 12°. 96 p. 1 leu. (BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 21)

Nu exista imagini