Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1511) BRÂNCOVEANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BRÂNCOVEANU, ŞTEFAN
8490. ~ Patru cuvinte bisericeşti, compuse în greceşte de Stefan Fiiul luì Constantin Brâncoveanu, la diferite ocasiuni şi pronunţate de fratele seu Radu în biserică, în faţa tatălui şi mumei lor, între anii 1702-1704, imprimate în Bucureşti de Ieromonahul Anthim Ivireanu şi traduse în româneşte de Constantin Erbicénu, profesor. Bucureşti (Tip. Cărţilor bisericeşti), 1891. (23,5 x 15). 35 p. (II 412636)

Nu exista imagini
  1512) BRÂNDUŞ, TACHE
 • Opera
 • Imagini
BRÂNDUŞ, TACHE
8491. ~ Taina norocului şi Calea spre fericire. Povestea satului Nemerniceni, de Tache Brânduş. Cernăuţi, Edit. Deşteptării (Societatea tipografică bucovineană), 1899. (17,5 x 12,5). 199 p. 1 cor. (Tipărire separată din "Deşteptarea"). (I 66088)

Nu exista imagini
  1513) BRÂNDZA, DIMITRIE G. (1846-1895)
 • Opera
 • Imagini
BRÂNDZA, DIMITRIE G. (1846-1895)
84920. ~ Considérations sur les ovaires infères fondées sur l'observation de l'ètat monstrueux d'un Rosa et de l'état normal d'un Crataegus, par M. D. G. Brândza, Licencié ès sciences naturelles, Membre de la Société Linnéenne de Paris, Vice-secrétaire de la Société de thérapeutique expérimentale de France. Paris (Impr. de E. Martinet), 1867. (24,5 x 15,5). 8 p. (Extrait del'Adansonia, Recueil d'observations botaniques, vol. VII, pp. 306-311). (BCU-ClN 185521)
8493. ~ Contribuţiuni noue la flora României, de Dr. D. Brandza, Membru alu Academieï Române. Bucureşti (Tip. Academieï Române), 1889. (26,5 x 21). 1 f., 34 p. 0,50 lei. (Extrasu din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XI. Memoriile Secţiunei Ştiinţifice). (II 111544)
8494. ~ Critica Bibliografică, de Doctorulu Brandza. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1872. (19,5 x 13). 11 p. (I 102159)
La începutul textului, titlul: "Consecinţele ignoranţiei séu Critica bibliografică asupra Zoologiei" prelucrate de D-lu Gr. K. Mândru, Profesoru la liceu şi la scól'a tehnica din Iaşi.
8495. ~ Cursu elementariu de istoria naturala pentru usulu liceelor, gimnasieloru, seminarie-loru, scoleloru secondarie de fete şi a scoleloru normale, redactaţii Conform programei oficiale pentru esamenulu de bacalaureaţii, de Demetriu Brandza, Doctorii în medicina şi Licenţiaţii în Sciintiele naturale de la Facultăţile din Paris, Laureatu alu Facultăţii de medicină din Paris (Medalie de Bronzu 1868-69), Profesorii de Fisiologia, Zoologia şi Botanica la Uni¬versitatea de Iaşi, Membru fundatoru şi profesorii de Scientiele naturale la Liceulu nou, Medicii secundariii în Ospitalulu St. Spiridonu, Medicii alu Dispar, a V-a şi alu Liceului nou, Conservatorii alu Museului de Istori'a naturala din lassi. Prefacia şi discursu preliminariu. Zoologi'a. Iasi (Tip. D. Gheorghiu), 1872. (20,5 x 13). XX-f 208 p. (II 573866)
8496. ~ Idem. Geologi'a. Iasi (Tip. D. Gheorghiu), 1872. (20,5 x 13). VII, 112 p. (II 573868)
8497. ~ Idem. Botanic'a. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1873. (20,5 x 13). XI, 191 p. (II 573867)
8498. ~ Despre vegetaţiunea României şi exploratorii ei, cu date asupra climei şi a regiuniloru botanice. Discursu de recepţiune în Academia Română, de Doctorul D. Brandza şi Rëspunsulu d-lui Gregoriu Ştefănescu. Citite în şedinţa publică de la 11 Aprilie 1880. Bucuresci (Tip. Academieï Române (Laboratorii Români)), 1880. (25 x 20,5). 84 p. (II 542792)
8499. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (26 x 21). p. 305-388 (Analele Academiei Române. Seria II. Tom. II. Sesiunea generală a anului 1880. Secţiunea II. Tomulu II. Secţiunea II. Discursuri, Memorie şi Notiţe, VI). (Mz B-S P. II 210)
8500. ~ Filoxera şi mijlócele de a o combate. Raport asupra starei actuale a cestiunei filoxerice presentat d-lui Ion Câmpinénu, ministru al agriculturei, industriei, comerciului şi dome¬niilor de doctorul D. Brandza. Bucuresci (Tipo¬grafia Statului), 1885. (24 x 17). 265, VI p. cu il. (II 111381)
8501. ~ Flora Dobrogei, de Dr. D. Brandza. Premiată de Academia Română cu Premiul Lazăr în 1887. Ediţiunea Academiei Române îngrijită de Sabba Ştefănescu, Membru corespondent al Academiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (23,5 x 16,5). XII, 490 p., 1 f. portr., 1 f. erata. (II 109020)
8502. ~ Histoire botanique et thérapeutique des gentianacées employées en médecine, par D. Brandza, Docteur en Médecine et Licencié ès Sciences (des Facultés de Paris), Professeur de Botanique à l'Université de Jassy. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1869. (23 x 14). 2 f., 88 p. (II 111352)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 48.
8503. ~ Nota asupra originei botanice şi a afinităţilor terapeutice a noului medicament Jaborandi, de Dr. D. Brandza, Profesor de Zoologie şi Botanică la Facultatea de şciinţe din Bucuresci. Bucuresci (Tip. D. A. Laurian), 1875. (24 x 17). 2 f., 7 p. (Extras din "Revista Contimporană", an. III, p. 392). (II 111441)
8504. ~ Nota asupra unui nou casu de trichinosa şi inspecţiunea microscopica ca mesura profilactica, de Dr. D. Brandza, Profesorii de Zoologie şi Botanica la Facultatea de Sciinţi din Bucureşti. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1875. (22,5 x 14). 8 p. (Extrasu din "Revista Scientifica", an. VI, p. 23). (II 111346)
8505. ~ Note sur plusieurs roses monstrueuses, par M. D. G. Brandza, Licencié ès sciences naturelles, Membre de la Société Linnéenne de Paris, Vice-secrétaire de la Société de Thérapeutique expérimentale de France. Paris (Impr. de E. Martinet), 1867. (24 x 15,5). 8 p., 1 f. pl. (II 111516)
8506. ~ La nouvelle école ou l'influence des travaux, du prof. H. Baillon de Paris sur la botanique contemporaine Parle Docteur D. Brandza, Professeur de Physiologie, Zoologie et Botanique à l'Université de Iassy, Docteur en médecine et Licencié ès Sciences Naturelles (des Facultés de Paris), Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris (Médaille de Bronze, 1868-69), Membre de la Société Linnéenne de Paris, de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, de la Société protectrice des animaux de Paris, de la Société de Médecines et Naturalistes de Jassy, Conservateur du musée d'Histoire Naturelle. Suivi d'un extrait de l'Adansonia sur un nouveau genre. Texte français et traduction roumaine. Iassy (Impr. D. Gheorghiu), 1874. (23 x 16). VI-31 p.,1 f. pl. (II 27727)
Cuprinde şi "Description du nouveau genre Brandzeia par le Dr. N. Baillon de l'Adansonia, Recueil d'observations botaniques" (vol. IX pp. 215-218).
8507. ~ Plante noue din România. Note postume, de Dr. Dimitrie Brîndză, fost membru al Academiei Romane. Cu 2 stampe. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 21). 3 p., 2 f. pl. 0,50 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secţiunii ştiinţifice, p. 153-155). (II 111549)
Descriere după copertă.
8508. ~ Plante noue pentru flora Dobrogei, de Dr. D. Brandza, Membru alu Academiei Române. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1889. (25,5 x 21). 1 f., 7 f. 0,20 lei. (Extrasu din Analele Academiei Romane. Seria II. Tom. XI. Memoriile Secţiunii Sciinţifice). (II 111545)
8509. ~ Prodromul florei române sau Enumeratiunea plantelor până astă-di cunoscute în Moldova şi Valachia, de Doctorul D. Brandza, Membru al Academiei Române, Profesor de Botanică la Universitata din Bucureşti. Director al Secţiunei botanice din Museul de Istorie naturală şi al Gradinei botanice. Opù premiat de Academia Română (Premiul Lazar). Bucuresci (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Români)), 1879-1883. (23,5 x 15). LXXXIV, 568 p. (II 57920)
8510. ~ Trichin'a şi trichinos'a. Conferintia publica ţinuta în sal'a Universităţii de Iasi în 24 Martie 1874 în folosulu Reuniunii Femeiloru Romane, de Doctorulu D. Brandza, Profesorii de Zoologie, Fisiologie şi Botanica la Universitatea de Iasi. Iasi (Tip. D. Gheorghiu), 1874. (24,5 x 17). 31 p. (II 111406)
8511. ~ Vegetaţiunea Dobrogei. Relatiune presentată Academiei Române, de Dr. Demetriù Brandza, Membru alu Academiei Române. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (27,5 x 21,5). 1 f., 44 p., 2 pl. 1 leu 50 bani. (Extrasă din Analele Academiei Române, Seria I. Tom. IV., Secţ. II. Memorii şi Notiţe, p. 405-448). (II 111550)
Vezi de asemenea:
COBĂLCESCU, G. Despre originea şi zăcămintele petrolului. Discurs de recepţiune. Urmat de Respunsul D-lui ~. Iasi, 1887.

Nu exista imagini
  1514) BRÂNDZA, EMIL
 • Opera
 • Imagini
BRÂNDZA, EMIL
8512. ~ Raportul la Masa succesiunei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Emil Brandza. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (22 x 13,5). 1 f., 68 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 412224)

Nu exista imagini
  1515) BRÂNDZA, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
BRÂNDZA, GEORGES
8513. ~ Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de Docteur ès Sciences Naturelles par Georges Brandza. 1-re Thèse. Recherches anatomiques sur la germination des Hypéricacées et des Guttifères. 2-e. Thèse. Propositions données par la Faculté. Soutenues le .. février 1909. Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l'Académie de Médecine [Corbeil, (Impr. Crété)], 1909. (25,5 x 17). 3 f., p. 221-301, 11 f. pl. (Université de Paris. Faculté des Sciences de Paris. Série A, No. 597 No. d'ordre 1329). (II 176100)

Nu exista imagini
  1516) BRÂNDZA, LUCA I. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BRÂNDZA, LUCA I. (1884-?)
Traduceri :
CEHOV, ANTON. Nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
GOGOL. N. V. Taras Bulba... Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1908-1909.
GORKI, MAXIM. Parveniţii... Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1906.
• Legea bulgară a minelor. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
TOLSTOI, LEON. Păcat mare. Trad. de ~. Bucureşti , 1908.

Nu exista imagini
  1517) BRÂNDZA, MARCEL (1868-1934)
 • Opera
 • Imagini
BRÂNDZA, MARCEL (1868-1934)
8514. ~ Anatomia unui hybrid bi-generic intre cistus salniaefolius L. şi helianthemum halimifolium Born, de Marcel Brandza, doctor în ştiinţele naturale de la Sorbona. Cu 17 gravuri grupate în 6 figuri. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1905. (23,5 x 16). 11 p. (II 1663).
8515 ~ Contribution à l'étude de zoocécidies de Roumanie, de Dr. Marcel Brandza. Jassy (Impr. H. Goldner), 1914. (24 x 16,5). 1 f., p. 33-55. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Jassy. T. VIII, fasc. 1). (II 36511)
8515 a ~ Deuxième contribution à l'étude des zoocécidies de la Roumanie. [Par] Marcel Brandza. Jassy (Tip. H. Goldner), 1916. (23 x 16). 1 f., p. 94-120. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Jassy, T. X., fasc. 1, pag. 94-120). (II 47036)
8516 ~ Contribuţiuni la studiul racilei bradului (Peridermium datinum) observată în pădurile de la Slănic (Moldova), de Marcel Brandza, Doctor în ştiinţele naturale de la Sorbona. Cu 15 gravuri grupate în 6 figuri şi 4 planşe. Bucureşti (Stab. de arte grafice Universala), 1905. (23 x 16). 19[-21] p. cu il., 4 f. pl. (II 1677).
8517 ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu). 1914. (26,5 x 20,5). 63 p. 0,60 lei. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVI, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Nr. 8, p. 173-235). (II 37456)
Descriere după copertă.
8518 ~ *Développement des téguments de la graine (Thèse). Paris, Klincksieck, 1891. 8°. 95 p., 10 pl. (Rally I, p. 48)
8519 ~ Învăţămîntul botanicei la Şcoala Centrală de Agricultura, de Marcel Brandza, dcctor în ştiinţe naturale de la Sorbona. Programe de studiu. Lucrări practice. Lecţiuni model. Bucureşti, Edit. Tip. Fortuna, Paul Brezinschi, 1905. (23 x 15,5). XI, 205 p. cu il. (II 257161)
8520 ~ Myxomycètes de Roumanie. [Par] Marcel Brandza. Jassy, 1914. (24 x 16,5). 1 f., p. 259-294, cu il. (Extrait des Annalesscientifiques de l'Université de Jassy. T. VIII, fasc. 3). (II 40662)
8520 ~ Note sur quelques myxomycètes nouvelles pour la flore mycologique de la Roumanie. Iassy, 1916. (22,5 x 16). lf., p. 182-199, 2 f. pl. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Iassy, T. X., fasc. 2, p. 182-199). (II 47995)
8520 ~ Noua flora a maladiilor plantelor cultivate şi a arborilor produse de ciuperce şi urmată de remediile practice pentru a le trata. De Marcel Brandza, doctor în ştiinţele naturale de la Sorbona. Cu 14 planşe şi 160 figuri în text. Fasc. 2. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1905. (22,5 x 15,5) 41 p. cu il., 14 pl. (II 112954)
Descriere după copertă.
8523. ~ Recherches anatomiques sur les hybrides, par Marcel Brandza. (Avec 36 figures dans le texte). Paris, Librairie des Sciences Naturelles Paul Klincksieck, édit. (Corbeil, Impr. Crété), 1890. (25,5 x 16). 21 p., 1 f. eu il. (Extrait de la "Revue générale de Botanique", dirigée par M. Gaston Bonnier. Tome II, [nr. 19], (1890). (II 413623)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1518) BRÂNZEU, NICOLAE (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BRÂNZEU, NICOLAE (1869-?)
8524. ~ În Chestia Reformei Electorale. Conferinţă ţinută la Clubul Naţional-Liberal din Piteşti în 11 Decemvrie 1911. (Cu 5 tablouri statistice). [De] N. Brânzeu, Profesor la Liceul din Piteşti, fost perfect de Argeş. Piteşti (Tip Română, St. Voiculescu), 1912. (23,5 x 16). 48 p. 0,70 lei. (II 28963)
Descriere după copertă.
8525. ~ Luptă deşartă, ţintă nebună. Conferinţă publică. Ţinută în Sala Teatrului din Buzeu în ziua de 27 Iunie 1893 de Domnul Brânzéu, Student Universitar. Buzëu (Tip. Al. Georgescu), 1893. (16 x 10,5). 46 p. 0,15 lei. (I 149449)
Militează pentru cauza naţională, împotriva tendinţelor de maghiarizare.
85260 ~ Politica conservatoare în Liceul I. C. Bratianu, de Nicolae Brânzëu. Pitesci (Tip. Haralambie Rădulescu), 1901. (20 x 13). 66 p. (I 411662)
8527 ~ Şcoalele din Blaj. Studiu istoric de Nicolae Brânzeu, profesor la liceul I. C. Brătianu, Piteşti. Sibiiu (Tipografia), 1898. (18 x 12). VI p., 1 f., 174[-176] p. 1 fl. Pentru România 3 lei. (I 293957)

Nu exista imagini
  1519) BRÎNZEU, NICOLAE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BRÎNZEU, NICOLAE (1883-?)
8528. ~ Chestii contimporane. Articoli privitori la religie şi ştiinţele moderne, de Dr. Nicolae Brînzëu. Vulcan (Tip. Teodor Muntean în Petroşeni), 1910. (23 x 14,5). 58 p., 1 f. portr. 1 cor. (II 21387)
Cu următoarea menţiune pe p. de titlu: "Venitul curat e destinat în favoarea edificării unei şcoli noi în Coroeşteni-Vulcan".
8529. ~ Domnului să ne rugăm. Cărticică de rugăciuni şi cîntări pentru pruncii şcolari, întocmită de Dr. Nicolae Brînzău, paroh în Vulcan. Gherla (Tiparul Inst. de Arte grafice Alexandru Anca), 1912. (13,5 x 10). 64 p. 32 fil. (Astra-S 6108)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Cu încuviinţarea Veneratului Ordinariat gr.-cat. de Lugos". Lipsă coperta.
8530. ~ Idem. Ed. II amplificată. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Domn Dr. Valeriu Frenţiu, episcopul Lugojului. Vulcan, Editura autorului (Tiparul Tip. Moderne, Szâszvâros- Orăştie). 1916. (14 x 10). 123 p. cu il. (Astra-S 19977)
Lipsă coperta.
8531 ~ Despre apostolii mincinoşi. De părintele Nicolae Brânzeu. Vulcan, Edit. redacţiei Calea Vieţii (Szászváros-Orăştie, Tipografia modernă), 1916. (15 x 11,5). 15 p. (Cărţile Poporului, 1). (Bj-A 29947)
Lipsă coperta. Pe verso foii de titlu menţiunea: "Cu încuviinţarea sfintei episcopii a Lugojului".
8532. ~ Planuri pentru propunerea studiului religiunii gr. cat. rom. în şcolile primare şi secundare. Raport cătră Vener. Ordinariat Episcopesc gr.-cat. de Lugoş, de Dr. Nicolae Brînzeu, paroch în Vulcan. Lugoş (Tip. Minerva, GeorgeTaran), 1915. (24 x 15). 67 p., 10 pl. (Retip. din "Foaia Oficioasă"). (Bo-Bl 15341)
Menţiunea de extras, imprimată ulterior pe copertă.
8533. ~ Pocăiţii... Cuvântări bisericeşti asupra aşa numiţilor pocăiţi (adventişti, nazarineni) de Dr. Nicolae Brînzău, paroh în Vulcan. Petroşeni (Tip. Teodor Muntean), 1913. (23 x 15). 2 f., 211 p., IX p. 3 Cor. (II 38650)

Vezi de asemenea:
• În Ţeara lui Vlaicu. [Cuprinde şi: Vlaicu. Amintiri de şcoală de Dr. Nicolae Brînzeu]. Cluj, 1913.

Nu exista imagini
  1520) BRÂNZEU, SILVIU
 • Opera
 • Imagini
BRÂNZEU, SILVIU
8534. ~ Întâiul ajutor la nenorociri. Povestit pe româneşte de Silviu Brândeu. Cluj, Editura Despărţământului (Tip. Carmen, Petru P. Barkiu), 1906. (14 x 10). 37[-39] p. 30 fil. (Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român). (Bibl. Despărţămîntului Cluj, nr. 4). (I 5291)

Nu exista imagini